Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №257

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

До уваги вступників! Детальніше...
Накази на зарахування за державним замовленням Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки

Останнє оновлення: 29.11.2016 о 16:41

МНАУ. Ключник Альона ВолодимирівнаЗавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Ключник Альона Володимирівна

МНАУ. Логотип кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.Історія кафедри
У зв’язку з необхідністю підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у вересні 2002р. було створено кафедру публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки, організатором і завідувачем якої став кандидат технічних наук, доцент І.Д.Бурковський. У 2006р. завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук, професора В.І.Топіху. З 2014р. і по теперішній час очолює кафедру доктор економічних наук, професор А.В.Ключник.

Перший випуск спеціалістів з менеджменту ЗЕД відбувся в 2007 році. За цей час було підготовлено більше 1500 фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Випускники користуються попитом не тільки на вітчизняному, а й на зарубіжному ринках праці. Найкращі з них продовжують працювати в університеті та на кафедрі у якості науково-педагогічного складу і для навчання в аспірантурі.

Своє пріоритетне завдання кадровий склад кафедри вбачає у забезпеченні якісного викладання дисциплін на бакалаврському та магістерському рівнях денної та заочної форм навчання за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД” та іншими спеціальностями відповідно до профілю університету.


Колектив кафедри нараховує 6 викладачів, з яких 3 доктори наук, професори. Головний критерій кадрової політики – це професіоналізм, патріотизм, бажання і прагнення до науково-педагогічного зростання.

МНАУ. Склад кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Ключник Альона Володимирівна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Гончаренко Ірина Василівна – доктор економічних наук, професор
Лагодієнко Володимир Вікторович – доктор економічних наук, професор
Бурковський Іван Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент
Тимофієва Ганна Степанівна – кандидат економічних наук, доцент
Галунець Наталія Іванівна – асистент кафедри
Кузьменко Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук, в.о. доцента
Прогонюк Людмила Юріївна – кандидат юридичних наук, в.о. доцента
Гусенко Анжела Анатоліївна – старший викладач
Гоцелюк Анна Юріївна – старший лаборант
Полівода Катерина Ігорівна – лаборант

Графік відпрацювань по викладачам кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки

Перелік дисциплін:
Державне регулювання ЗЕД
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)
Історія міжнародних відносин
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародна економіка
Міжнародний бізнес
Міжнародні економічні відносини
Вступ до фаху

Міжнародні системи стандартизації та сертифікації
Міжнародні інтеграційні об’єднання та організації
Організація зовнішньоторгових операцій
Реклама у зовнішньоекономічній діяльності
Світове сільське господарство та ЗЕД
Світове сільськогосподарське виробництво
Світове сільське господарство та продовольчі ресурси
Господарське законодавство
Господарське право 
Договірне право
Законодавство і право
Міжнародне приватне право
Правознавство
Трудове право
Аграрне та екогологічне право
Господарський процес
Земельне право
Митне право
Інтелектуальна власність
Підприємницьке право

Наукова діяльність
Головним завданням науково-дослідної діяльності кафедри є: суперечності, тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій України та проектування зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб’єктів сільських території;
економічний потенціал сільських територій, конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору на зовнішніх ринках.

Викладачі кафедри проводять значну наукову роботу. Зокрема, постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться в Україні та за її межами. Зараз за кафедрою закріплено 4 аспіранти та здобувачі.

Гончаренко І.В. та Ключник А.В. є членами спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті з захисту докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Основна наукова діяльність кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки зосереджена на виконанні наукових досліджень за двома ініціативними темами, які були зареєстровані в УкрНТІ в 2012 році:
- «Організаційно-економічні засоби формування та розвитку потенціалу суб’єктів господарювання сільських територій України»;
- «Економічне зростання підприємств аграрного сектору в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків України».

Наукова робота студентів проводиться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє студентам спеціальності «Менеджмент ЗЕД» бути організаторами і активними учасниками міжнародних, регіональних, міжвузівських і загально університетських наукових конференцій. Про якість і високий професійний рівень підготовки фахівців свідчать численні призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських конкурсів дипломних і магістерських робіт. Протягом багатьох років студенти спеціальності беруть участь у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з "Менеджменту ЗЕД" і входять до десятки найсильніших за різними номінаціями.

Кафедра забезпечує роботу студентських наукових гуртків:
Поглиблене вивчення аспектів менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки;
Поглиблене вивчення тенденцій в міжнародній економіці.

Під час зустрічі зі студентами, які відвідують гуртки, розглядаються і досліджуються проблеми економічного розвитку країн, міжнародні аспекти діяльності аграрних підприємств та особливості зовнішньої торгівлі, все це допомагає студентам формувати нове економічне мислення.

На кафедрі діє наукова школа "Розвиток сільських територій регіонів в умовах актуальних векторів інтеграції України". За період існування цієї школи опубліковано 3 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях України та іноземних держав. В рамках школи виконуються 3 ініціативні теми.

Навчально-методична робота
Методична робота кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів. За останні три роки підготовлено більше як 15 методичних розробок.

Виховна робота
Концепція виховної роботи кафедри спрямована на підготовку фахівців із активною соціальною життєвою позицією, на створення умов для розвитку загальної культури студентства, збагачення його естетичного досвіду, формування потреби у здоровому способі життя.

Провідні викладачі кафедри, які є кураторами та наставниками груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальної програми університету, а й проводять цікаві культурно-виховні заходи: відвідування театрів, музеїв, українських історичних пам’яток, зустрічі з цікавими особистостями.

Кафедра приділяє особливу увагу виховному процесу у своїх кураторських академічних групах.

МНАУ. Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

МНАУ. Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

МНАУ. Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

Найактивніші студенти - систематично нагороджуються, викладачами кафедри, приємними подарунками.

МНАУ. Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

Профорієнтаційна робота
Працівники кафедри проводять направлену профорієнтаційну роботу, яка передбачає розповсюдження інформації про підготовку менеджерів ЗЕД, а саме проведення агітаційно-інформаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів та їх батьків: надання інформації про спеціальність, правил прийому та умов вступу до університету з метою заохочення молоді до навчання. Абітурієнтам надається рекламно-інформаційна продукція; навчально-методична література; надаються необхідні консультації відносно умов вступу.

Відвідано у вересні 2015 року, Молдовську ЗОШ I – III ступенів, яка знаходиться за адресою: с. Молдовка, Голованівський район, Кіровоградська область.

МНАУ. Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

МНАУ. Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

Міжнародна діяльність
Викладачі кафедри усвідомлюють важливість роботи з розширення міжнародних зв’язків співробітництва у сфері науково-дослідної діяльності, обміну науковими кадрами, розроблення спільних науково-освітніх проектів, участі у міжнародних конкурсах і програмах та спрямовують свій науковий потенціал на реалізацію стратегічних пріоритетів у сфері міжнародних відносин.

Кафедра підтримує тісні зв’язки із багатьма вузами України та зарубіжжя і завжди рада бачити всіх зацікавлених на своїх конференціях та багаточисельних наукових заходах.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ