Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №262

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ І МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ → Гончаренко Ірина Василівна

3D

День відкритих дверей Миколаївського НАУ, 28 жовтня 2017 року Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...

Гончаренко Ірина Василівна
доктор економічни наук, професор кафедри;

Біографія
Народилася 1972 року. У 1994 році закінчила Миколаївський сільськогосподарський інститут (нині – МНАУ) за спеціальністю "Бухгалтерський облік і контроль господарської діяльності", кваліфікація – економіст з фінансів і бухгалтерського обліку. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію, 2001 року отримала диплом кандидата економічних наук. У 2010 році захистила докторську дисертацію та у 2011 році отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Трудова діяльність
Загальний стаж роботи – 25 років, у МНАУ – 20 років:
З 1994 по 2002 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри інформатики Миколаївського національного аграрного університету.
З 2002 до тепер – доцент, професор кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності.
З 2007 по 2010 рр. навчалася в докторантурі Інституту регіональних досліджень НАН України.

Нагороди
Знак Відмінник освіти України (2005 р.);
Знак Софія Русова (2010 р.)

Напрями наукових досліджень
науково-дослідну роботу проводить з вивчення проблем розвитку сільських територій регіонів України. Є автором близько 110 публікацій наукового та методичного характеру та 6 монографій.

Основні наукові публікації
1. Goncharenko I. V. The perspective development directions of information systems in rural areas of Ukraine / I. V. Goncharenko // Nauka i Studia, Przemysl. — NR 5 (17) 2009. — S. 86—91.

2. Розробка рекомендацій щодо активізації просторового розвитку сільських територій регіону / С. Д. Щеглюк, Л. П. Казьмір, В. І. Воськало та ін. // Просторовий розвиток регіону : Соціально-економічні можливості, ризики і перспективи : монографія/ НАН України, Інститут регіональних досліджень; За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. — Львів, 2011. — 256 с. — ("Проблеми регіонального розвитку"). 18 с.

3. Развитие аграрной сферы : монография / [І. В. Гончаренко, Т. О. Мороз, І. О. Іртищева, М. І. Стегней, А. В. Ключник]. — Воронеж : Научная книга, 2011. — 75 с.

4. Гончаренко І. В. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. В. Гончаренко, Т. О. Мороз // Економіст № 2. — 2011. — С. 52—53.

5. Гончаренко І. В. Проблеми становлення сільськогосподарського дорадництва в Україні / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : економіка, аграрний менеджмент, бізнес / Редкол. : Д.О. Мельничук(відп. ред.) та ін. — К. : ВЦ НУБіП України, 2011. — Вип. 168, ч. 3. — С. 210—213.

6. Гончаренко І. В. Екологічний вектор трансформації аграрної економіки регіону / І. В. Гончаренко // Вісник аграрної науки Причорномор'я : науково-теоретичний фаховий журнал / В.С. Шебанін (гол.ред.) та ін. — Миколаїв, 2011. — Випуск 3 (60). — С. 30—35.

7. Гончаренко І. В. Підвищення конкурентного потенціалу аграрних підприємств / І. В. Гончаренко // Вісник ХНАУ Серія "Економічні науки", № 12. — 2011. — С. 7—12.

8. Гончаренко І. В. Управління інноваційною діяльністю підприємств / І. В. Гончаренко // Міжнародна науково-методична конференція Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації 29-30 вересня 2011 р. — Миколаїв. — С. 104—106.

9. Гончаренко І. В. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. — 2012. — № 1. — С. 147—151.

10. Гончаренко І. В. Визначення підходів до трактування сутності економічного механізму сталого розвитку сільських територій / І. В. Гончаренко, Т. О. Мороз // Сталий розвиток економіки. — 2012. — №4. — С. 146—149.

11. Гончаренко І. В. Інституціональні засади екологізації сільськогосподарського виробництва / І. В. Гончаренко, І. Д. Бурковський // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері. Збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 20-21 червня 2011 р. — С. 447—451.

12. Honcharenko Iryna. Socio-economic aspects of enhancing food and raw food security in Ukraine / Iryna Honcharenko // Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends. — Kyiv-Warsaw : NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2013. — P. 338—345.

13. Гончаренко І. В. Соціально-економічні аспекти підвищення рівня безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів в Україні / І. В. Гончаренко // Growh and competitiveness factors. — Kyiv-Warsaw : NUFT, NRI-LAFE, CSR, 2013. — Bibliogr. — Iliustr. — 394 p.

14. Гончаренко І. В. Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах / І. В. Гончаренко // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — № 7. — Серія «Економічні науки», 2014 р.

15. Гончаренко І.В. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій// І.В. Гончаренко // Щорічник наукових праць. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України.2013. – Випуск 6(104). – С. 95–103.

16. Гончаренко І.В.Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах/ І.В.Гончаренко //Вісник ХНАУ ім. Докучаєва, 2014, №7, С. 25-30

17. Гончаренко І.В Активізація інвестиційного процесу в Україні/ І.В.Гончаренко// Вісник ХНАУ ім. Докучаєва, 2014, №5, С. 3-7

18. Гончаренко І.В.Основні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств на зовнішніх ринках/ І.В.Гончаренко// Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014р. - №3. – С.112-116

Гончаренко І.В. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Регіональний науково-практичний семінар «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції» 20 жовтня 2017 року м. Миколаїв
Детальніше...


Запрошуємо на IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Біологічні аспекти технології тваринництва і виробництва продукції" 27 жовтня, 2017 р. о 10:00 годині Детальніше...


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ