Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ І МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ → Гончаренко Ірина Василівна

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Останнє оновлення: 06.10.2014 о 16:00

Гончаренко Ірина Василівна – доктор економічних наук, професор

Біографія
Народилася 1972 року. У 1994 році закінчила Миколаївський сільськогосподарський інститут (нині – МНАУ) за спеціальністю "Бухгалтерський облік і контроль господарської діяльності", кваліфікація – економіст з фінансів і бухгалтерського обліку.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію, 2001 року отримала диплом кандидата економічних наук. У 2010 році захистила докторську дисертацію та у 2011 році отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Трудова діяльність
Загальний стаж роботи – 25 років, у МНАУ – 20 років:
З 1994 по 2002 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри інформатики Миколаївського національного аграрного університету.
З 2002 до тепер – доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.
З 2007 по 2010 рр. навчалася в докторантурі Інституту регіональних досліджень НАН України.

Нагороди
Знак Відмінник освіти України (2005 р.); Знак Софія Русова (2010 р.)

Напрями наукових досліджень
науково-дослідну роботу проводить з вивчення проблем розвитку сільських територій регіонів України. Є автором близько 110 публікацій наукового та методичного характеру та 6 монографій.

Основні наукові публікації
1. Goncharenko I. V. The perspective development directions of information systems in rural areas of Ukraine / I. V. Goncharenko // Nauka i Studia, Przemysl. — NR 5 (17) 2009. — S. 86—91.

2. Розробка рекомендацій щодо активізації просторового розвитку сільських територій регіону / С. Д. Щеглюк, Л. П. Казьмір, В. І. Воськало та ін. // Просторовий розвиток регіону : Соціально-економічні можливості, ризики і перспективи : монографія/ НАН України, Інститут регіональних досліджень; За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. — Львів, 2011. — 256 с. — ("Проблеми регіонального розвитку"). 18 с.

3. Развитие аграрной сферы : монография / [І. В. Гончаренко, Т. О. Мороз, І. О. Іртищева, М. І. Стегней, А. В. Ключник]. — Воронеж : Научная книга, 2011. — 75 с.

4. Гончаренко І. В. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. В. Гончаренко, Т. О. Мороз // Економіст № 2. — 2011. — С. 52—53.

5. Гончаренко І. В. Проблеми становлення сільськогосподарського дорадництва в Україні / І. В. Гончаренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : економіка, аграрний менеджмент, бізнес / Редкол. : Д.О. Мельничук(відп. ред.) та ін. — К. : ВЦ НУБіП України, 2011. — Вип. 168, ч. 3. — С. 210—213.

6. Гончаренко І. В. Екологічний вектор трансформації аграрної економіки регіону / І. В. Гончаренко // Вісник аграрної науки Причорномор'я : науково-теоретичний фаховий журнал / В.С. Шебанін (гол.ред.) та ін. — Миколаїв, 2011. — Випуск 3 (60). — С. 30—35.

7. Гончаренко І. В. Підвищення конкурентного потенціалу аграрних підприємств / І. В. Гончаренко // Вісник ХНАУ Серія "Економічні науки", № 12. — 2011. — С. 7—12.

8. Гончаренко І. В. Управління інноваційною діяльністю підприємств / І. В. Гончаренко // Міжнародна науково-методична конференція Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації 29-30 вересня 2011 р. — Миколаїв. — С. 104—106.

9. Гончаренко І. В. Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. — 2012. — № 1. — С. 147—151.

10. Гончаренко І. В. Визначення підходів до трактування сутності економічного механізму сталого розвитку сільських територій / І. В. Гончаренко, Т. О. Мороз // Сталий розвиток економіки. — 2012. — №4. — С. 146—149.

11. Гончаренко І. В. Інституціональні засади екологізації сільськогосподарського виробництва / І. В. Гончаренко, І. Д. Бурковський // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері. Збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 20-21 червня 2011 р. — С. 447—451.

12. Honcharenko Iryna. Socio-economic aspects of enhancing food and raw food security in Ukraine / Iryna Honcharenko // Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends. — Kyiv-Warsaw : NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2013. — P. 338—345.

13. Гончаренко І. В. Соціально-економічні аспекти підвищення рівня безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів в Україні / І. В. Гончаренко // Growh and competitiveness factors. — Kyiv-Warsaw : NUFT, NRI-LAFE, CSR, 2013. — Bibliogr. — Iliustr. — 394 p.

14. Гончаренко І. В. Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах / І. В. Гончаренко // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — № 7. — Серія «Економічні науки», 2014 р.

15. Гончаренко І.В. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій// І.В. Гончаренко // Щорічник наукових праць. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України.2013. – Випуск 6(104). – С. 95–103.

16. Гончаренко І.В.Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах/ І.В.Гончаренко //Вісник ХНАУ ім. Докучаєва, 2014, №7, С. 25-30

17. Гончаренко І.В Активізація інвестиційного процесу в Україні/ І.В.Гончаренко// Вісник ХНАУ ім. Докучаєва, 2014, №5, С. 3-7

18. Гончаренко І.В.Основні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств на зовнішніх ринках/ І.В.Гончаренко// Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014р. - №3. – С.112-116

Гончаренко І.В. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ