Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Кафедра менеджменту та маркетингу

«Показник якості управління – звичайні люди, що роблять незвичайні речі»
(П. Друкер)


МНАУ. Клочан В'ячеслав Васильович, доктор економічних наук, профессор.Завідувач кафедри – Клочан В'ячеслав Васильович, доктор економічних наук, профессор

телефон +38 0 (512) 70-93-05

Новини кафедри

МНАУ. Логотип кафедри менеджменту та маркетингу.Історія кафедри
Кафедра менеджменту та маркетингу як самостійний підрозділ Миколаївського національного аграрного університету бере свій початок з 1996 року. Після реорганізації кафедри організацій виробництва та агробізнесу було створено кафедру аграрного менеджменту та права. Ініціатором створення і першим керівником кафедри був доктор економічних наук, професор Валентин Георгійович В'юн.

Згодом кафедру було перейменовано на кафедру менеджменту та маркетингу.

З 1998 по 2004 рік завідувачем кафедри був Казаков Сергій Олександрович.

З 2004 по 2012 рік посаду завідувача кафедри обіймала кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Миколаївна Каращук. Багатий досвід педагогічної роботи вона вміло передала молодим викладачам, приділяючи велику увагу розвитку та вдосконаленню усіх напрямів діяльності кафедри.

З 2012 року посаду завідувача кафедри обіймає доктор економічних наук, професор В'ячеслав Васильович Клочан.

мнау. Кафедра менеджменту организацiй i права

Протягом 15 років свого існування колектив кафедри активно працював у навчально-методичній і науковій сферах, брав участь у важливих регіональних і національних програмах розвитку економіки.

Сьогодні на кафедрі працюють: доктор економічних наук, професор В.В. Клочан, кандидат педагогічних наук, доцент Л.М. Каращук, кандидат економічних наук, доцент В.М. Стамат, кандидат економічних наук, доцент Г.М. Рябенко, кандидат економічних наук, асистент В.В. Стільник, кандидат юридичних наук, асистент: Н.Є. Зінгаєва; лаборант: Н.О. Дрига.

ннау. Кафедра менеджмента организаций и права

Крім того, до навчального процесу залучаються провідні науковці і спеціалісти з науково-дослідних і державних установ, комерційних організацій.

За останні 3 роки на кафедрі було захищено 1 докторська дисертація та 4 кандидатські дисертації.

Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" на денній та заочній формах навчання.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

За останні роки істотно покращились умови навчання і рівень підготовки студентів викладачами кафедри. Значно розширено площу навчальних приміщень. Для якісного проведення лекційних занять викладачі кафедри мають у своєму розпорядженні три аудиторії забезпечених мультимедійним обладнанням. На кафедрі, також, є 2 спеціалізовані комп'ютерні аудиторії для проведення практичних занять. Для проведення тренінгів та ділових ігор обладнано тренінговий центр.

Значний внесок у впровадження інформаційних продуктів та розробку методичних рекомендацій для їх використання зробили доцент Каращук Лариса Миколаївна і в.о. доцента Максименко Анна Григорівна.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Рівень кваліфікації випускників кафедри підтверджується їх конкурентоспроможністю на ринку праці, вони займають провідні посади на підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Персональний склад кафедри
Клочан В'ячеслав Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
Каращук Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Стамат Вікторія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент
Рябенко Галина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент
Стільник Віта Володимирівна – кандидат економічних наук, асистент
Зінгаєва Наталя Євгеніївна – асистент
Дрига Наталя Олександрівна – лаборант

Графік проведення консультацій по кафедрі менеджменту та маркетингу у I семестрі 2016-2017 н.р.

Перелік дисциплін
Базові дисципліни, які викладаються викладачами кафедри:

1. Нормативні дисципліни:
Інформаційно-консультативне забезпечення АПК
Конфліктологія
Маркетинг
Менеджмент організацій
Менеджмент та маркетинг в тваринництві
Міжнародний маркетинг
Міжнародний менеджмент
Менеджмент
Основи управлінського консультування
Податкове право
Публічне адміністрування
Управління персоналом
Фінансовий менеджмент
Теорія організації
Адміністративний менеджмент
Самоменеджмент
Міжнародний менеджмент та маркетинг
Фінанси

2. Дисципліни за вибором:
Податковий менеджмент
Організаційна культура
Фінансове право
Податковий менеджмент
Культура поведінки у конфліктних ситуаціях
Теорія організації, її менеджмент та керівник
Управління трудовими ресурсами та техніка управлінської діяльності
Страхування
Фінанси підприємств
Податки і податкова система
Банківські операції

Для забезпечення навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси та інше методичне забезпечення.

Наукова діяльність
За останні роки істотно покращились умови навчання і рівень підготовки студентів викладачами кафедри. Значно розширено площу навчальних приміщень. Для якісного проведення лекційних занять викладачі кафедри мають у своєму розпорядженні три аудиторії забезпечених мультимедійним обладнанням. На кафедрі, також, є 2 спеціалізовані комп'ютерні аудиторії для проведення практичних занять. Для проведення тренінгів та ділових ігор обладнано тренінговий центр.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу. МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу. МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Напрями наукової діяльності кафедри:
1. Відтворення і оцінка ресурсного потенціалу сільського господарства.
2. Удосконалення економічних відносин між агарними та переробними підприємствами.
3. Управління маркетингом та стратегічним розвитком підприємств.
4. Формування і функціонування аграрного ринку та його інфраструктура.
5. Формування кадрового потенціалу аграрного сектору.
6. Управління організаційною культурою агарних підприємств.
7. Соціально-економічні проблеми зайнятості сільського населення Південного регіону.
8. Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування, оцінювання, проблеми та шляхи їх вирішення.
9. Державна політика розвитку судової влади в Україні.
10. Особливості розірвання трудового договору за п.3 ст.40 КЗпП.
11. "Бренд" як складний правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.
12. Роль єврейського населення в соціально-економічному розвитку південноукраїнського регіону XIX – поч.XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії).
13. «Формування та функціонування ринку соняшнику у Південному регіоні України»

Щорічно проводяться олімпіади з дисциплін, що викладаються на кафедрі та студентські конференції з напрямів "Менеджмент" та "Право".

Під керівництвом к.е.н., доцента Колесник В.М., к.е.н., доцента Кабак О.О. та к.е.н., в.о. доцента Максименко А.Г. у різні роки підготовлено наукові роботи студентів, які заняли призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та дипломних робіт:

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу. МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

1. Казакова Наталя Євгеніївна – І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Менеджмент" на тему "Стратегічний менеджмент аграрних підприємств Миколаївської області", 2012 рік.

Казакова Наталя Євгеніївна. Диплом ІІІ ступеня Харківського національного економічного університету.

4. Бойко Альона Сергіївна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці", 2013 рік.

Бойко Альона Сергіївна. Диплом ІІ ступеня Полтавського університету економіки і торгівлі.

4. Тиха Руслана Олександрівна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Менеджмент" на тему "Використання економічних методів менеджменту у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області", 2013 рік.

Тиха Руслана Олександрівна. Диплом ІІ ступеня Харківського національного економічного університету.

4. Розкладай Марія Ігорівна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці", 2012 рік.

Розкладай Марія Ігорівна. Диплом ІІ ступеня Полтавського університету економіки і торгівлі.

1. Щербіненко Катерина Олегівна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за напрямом підготовки "Менеджмент" на тему "Формування маркетингової політики виноградарсько-виноробних підприємств Очаківського району", 2003 рік.

4. Тидинян Марина Сергіївна – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці", 2013 рік.

Тидинян Марина Сергіївна. Диплом ІІІ ступеня Полтавського університету економіки і торгівлі.

4. Юхименко Катерина Андріївна – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Маркетинг" на тему "Маркетинг аграрних підприємств Миколаївської області", 2010 рік.

3. Петручок Юлія Миколаївна – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Менеджмент" на тему "Функціональний підхід до управління аграрними підприємствами Миколаївської області", 2009 рік.

2. Куришко Олександр Васильович – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом підготовки "Менеджмент" на тему "Стратегічне управління сільськогосподарськими підприємствами Первомайського району", 2008 рік.

Навчально-методична робота
Кафедра менеджменту та маркетингу є випусковою та несе відповідальність за рівень підготовки фахівців напряму "Менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр, які навчаються на факультеті менеджменту МНАУ.

Кафедра здійснює комплексну підготовку випускників за різними напрямами Навчально-наукового інституту економіки та управління та доповнює системи підготовки студентів за іншими напрямами підготовки в університеті.

Викладачами кафедри для досягнення якісної підготовки студентів з управлінських та правових дисциплін, використовуються різноманітні форми навчання: лекції, тренінги, ділові ігри, ситуаційні ігри, диспути, практичні та семінарські заняття.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Для практичного навчання студентів в умовах виробництва, а також упровадження результатів наукових досліджень студентів і викладачів працюють філії кафедри у приватному сільськогосподарському підприємстві "Агрофірмі "Василівка" Березанського району, у колективному сільськогосподарському підприємстві "Сонячне" Миколаївського НАУ.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують дипломні та курсові роботи з менеджменту, маркетингу, управління персоналом, управління інноваційною діяльністю тощо.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ