Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №257

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра УВІДП → Кушнірук Віктор Степанович

3D

До уваги вступників! Детальніше...
Накази на зарахування за державним замовленням Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

Останнє оновлення: 20.03.2015 о 13:35

МНАУ. Кушнірук Віктор Степанович, кандидат економічних наук, доцент.Кушнірук Віктор Степанович
кандидат економічних наук, доцент

Біографія
Кушнірук Віктор Степанович з 1998 року по 2003 рік навчався у Миколаївському державному аграрному університеті (нині – Миколаївський національний аграрний університет) і здобув повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів. З 2005 року по 2008 рік навчався в аспірантурі Миколаївського національного аграрного університету та працював на кафедрі "Бухгалтерського обліку" за сумісництвом. 12 грудня 2008 року успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему "Організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону". З 2009 року працює на кафедрі управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ.

Стаж роботи: 6 років.

Викладає дисципліни:
Операційний менеджмент для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент". Кваліфікація "Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор".

Корпоративне управління для магістрів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Спеціальність 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування". Кваліфікація "Магістр з менеджменту організацій і адміністрування".

Наукова діяльність
Доцент Кушнірук В.С. бере активну участь в науково-дослідницькій роботі і залучає до неї студентів. Щорічно керує дипломними та магістерськими роботами 5-7 студентів. Доцент має 28 публікацій, з яких 24 наукового і 4 методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 9 наукових праць (у тому числі 7 – у фахових виданнях) та 4 навчально-методичні розробки, які використовуються в навчальному процесі.

Кушнірук Віктор Степанович є співавтором колективної монографії "Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону" та навчального посібника "Інфраструктура товарного ринку" з грифом МОН України.

Основні наукові публікації
1. Кушнірук В. С. Економічний механізм державного регулювання і підтримки виробництва садівницької продукції / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2006. — Вип. 4 (38). — С. 31—39.
2. Кушнірук В. С. Тенденції розвитку та ефективність садівництва регіону / В. С. Кушнірук // Зб. наук. пр. Луганського НАУ / Сер. "Економічні науки"; за ред. В. Г. Ткаченко. — Луганськ : Вид-во ЛНАУ, 2006. — № 61 (84). — С. 298—303. 3. Кушнірук В. С. Теоретична сутність і складові організаційно-економічного механізму господарювання / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2007. — № 3 [5]. — С. 65—67.
4. Кушнірук В. С. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання садівницьких підприємств Миколаївської області / В. С. Кушнірук // Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Сер. "Економіка АПК і природокористування". — 2007. — № 3. — С. 99—105.
5. Кушнірук В. С. Проблеми, стан та перспективи розвитку садівництва у Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць. — Одеса, 2007. — Вип. 37. — С. 186—190.
6. Кушнірук В. С. Поглиблення спеціалізації садівницьких підприємств / В. С. Кушнірук // Економіка АПК. — 2007. — № 8. — С. 52—56.
7. Кушнірук В. С. Напрями інтенсифікації садівництва та ефективність його ведення в регіоні / В. С. Кушнірук // Збірник наукових праць Черкаського ДТУ / Сер. "Економічні науки". — 2007. — Вип. 18 : Частина ІІ. — С. 161—164.
8. Кушнірук В. С. Оцінка фінансового стану садівницьких підприємств регіону / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2007. — Спец. вип. 3 (42). — Т. 1. — С. 93—99.
9. Кушнірук В. С. Конкурентоспроможність продукції садівництва в регіоні / В. С. Кушнірук // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: економічні науки. — Харків, 2007. — Вип. 53. — С. 176—183.
10. Кушнірук В. С. Бізнес-проектування інтенсивних плодових насаджень як важлива складова підвищення конкурентоспроможності садівництва / В. С. Кушнірук // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — Вип. 249. — Т. 2. — С. 313—321.
11. Кушнірук В. С. Економічне обґрунтування розвитку садівництва та застосування інтенсивних технологій виробництва яблук в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Вип. 2 (49). — С. 111—120.
12. Кушнірук В. С. Формування агропромислових організаційних структур на основі поглиблення інтеграційних процесів у садівництві / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. — № 2 [12]. — С. 36—40.
13. Кушнірук В. С. Ефективність переробки та зберігання садівницької продукції в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Економіка АПК і природокористування". — 2009. — № 14. — С. 85—94.
14. Кушнірук В. С. Економіко-математичне моделювання як важливий чинник розвитку агропромислового комбінування у садівництві / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. — № 4 [14]. — С. 103—108.
15. Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону: монографія / Кушнірук В. С., Єрмаков О. Ю., Шебаніна О. В.; За ред. проф. О. Ю. Єрмакова. — Миколаїв : МДАУ, 2009 — 232 с.
16. Кушнірук В. С. Основні передумови та економічний ефект запровадження no-till технології / В. С. Кушнірук, Є. О. Юрченко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць — Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. — Вип. 265. — Т. 9. — С. 2434—2439.
17. Кушнірук В. С. Концептуальні підходи до запровадження інноваційно-інвестиційних технологій ведення садівництва / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2010. — Вип. 3 (54). — Т. 1 — С. 41—48.
18. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. — Миколаїв, 2011. — 284 с.
18. Кушнірук В. С. Інновації у садівництві Миколаївської області / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — Миколаїв, 2012. — Вип. 3 (67). — С. 54—59. 19. Кушнірук В. С. Інноваційний потенціал розвитку зерновиробництва в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Соціально-економічні напрями підвищення привабливості аграрного бізнесу на інноваційній основі: матеріали всеукраїнської інтернет–конференції молодих вчених та студентів, 27–28 листопада 2014 р. — Миколаїв, 2014. — С. 6—9.
20. Кушнірук В. С. Тенденції розвитку аграрного ринку в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 грудня 2014 р.). — Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 91—95.
21. Кушнірук В. С. Стан та ефективність розвитку тваринництва Миколаївської області [Текст] / В. С. Кушнірук // Молодий вчений. — 2015. — №2. — С. 1172—1175.
22. Кушнірук В. С. Бізнес-проектування розвитку овочівництва закритого грунту та його економічний потенціал / В. С. Кушнірук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. — №1(4). — С. 62—70.

Контактна інформація

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ