Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра ЕТСН → Ханстантинов Віталій Олександрович

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Останнє оновлення: 01.03.2017 о 15:34

МНАУ. Ханстантинов Віталій Олександрович, завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент.Ханстантинов Віталій Олександрович
доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри

Біографія
Народився 22 квітня 1953 року. У 1975 році закінчив Військовий інститут (м. Москва). У 1992 році захистив кандидатську дисертацію, з 1996 року – доцент. Працює в Миколаївському державному аграрному університеті з 1994 року. Загальний стаж роботи – 42 роки, в тому числі науково–педагогічний – понад 27 років.

Напрями наукових досліджень: теорія та історія політичної науки, проблеми міжконфесійних та міжнаціональних відносин. Опубліковано більше 100 робіт.

Основні наукові публікації:

1. Ханстантинов В.О. Політичний вимір толерантності: ідеї та проблеми: [Монографія] / В.О. Ханстантинов. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 336 с.

2. Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя // Політичний менеджмент. – 2010. – № 2 (4). – С. 180–189.

3. Конфесійна толерантність студентської молоді Миколаївщини // Релігія та Соціум. Часопис. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — № 1 (3). — С. 143–148.

4. Концепт "Свой"–"Чужой" в украинской политической мысли XVII ст. // Кавказ и Мир. Международный научный журнал. — 2010. — № 5. — С. 50–56.

5. Станислав Ориховский: наставления политикам прежним и нынешним // Материалы ХІІІ Международной конференции "Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования" Ч. 3. — Екатеринбург : Изд–во Уральского госуниверситета, 2010. — С. 220–225.

6. Ханстантинов В. О. Сутність толерантності / В. О. Ханстантинов // Наукові праці : Науково–методичний журнал. Т. 131. Вип. 118. Політологія. — Миколаїв : Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 30 – 34.

7. Ханстантинов В. О. Моральні засади толерантності / В. О. Ханстантинов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. — 2010. — Вип. 15 — С. 55 – 61.

8. Ханстантинов В. О. Соціально–політичні розмежування – виклик толерантності в Україні / В. О. Ханстантинов // Сучасна українська політика. — К. : Вид–во «Центр соціальних комунікацій», 2011. — Вип. 22. — С. 159 – 170.

9. Ханстантинов В. О. Культура домовляння як вимога ефективної влади в Україні / В. О. Ханстантинов // Сучасна українська політика. — К. : Вид–во «Центр соціальних комунікацій», 2011. — Вип. 23. — С. 351 – 358.

10. Ханстантинов В. О. Політична толерантність як проблема демократичного суспільства / В. О. Ханстантинов // Гілея : [науковий вісник] : Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2011. — Вип. 46(4) — С. 537 – 544.

11. Ханстантинов В. О. Теоретико–методологічні засади дослідження толерантності / В. О. Ханстантинов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. — К.: Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 5. — С. 36 – 42.

12. Ханстантинов В.О. Соціокультурні підвалини політики толерантності / В. О. Ханстантинов // Політологічні записки : Вип. 3. — Луганськ : Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2011. — С. 328 – 338.

13. Ханстантинов В. О. Тиск авторитарної свідомості на цінності толерантності / В. О. Ханстантинов, Є. Г. Казачинський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. — К.: Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 6. — С. 96 – 102.

14. Ханстантинов В.О. Етноконфесійна толерантність в культурній спадщині регіону / В. О. Ханстантинов // 220 років разом. Вип. I / Гол. ред. Шитюк М. М. — Миколаїв : Видавець Шамрай П.М., 2012. — С. 224 – 232.

15. Ханстантинов В.О. Єврейство як об’єкт нетерпимості в умовах радикалізації суспльно–політичної ситуації в Україні // Історичні мідраші Північного Причорномор ‘я. Випуск ІІІ. Том ІІ/ Голов. ред. М.М. Шитюк. — Миколаїв : типографія Шамрай, 2014. — С. 177 – 186.

16. Ханстантинов В.О. Дискурс інакшості в суспільно–політичній думці Стародавнього світу // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія, Політологія. — 2013. — Вип.23 (4). — С. 283—290.

17. Ханстантинов В.О. Актуальні проблеми євроінтеграційного курсу України // Перспективи. — 2013. — № 3 (57). — С. 123—129.

18. Ханстантинов В.О. Духовні засади політики толерантності// Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22.[ Відп. ред. О.В. Бабкіна]. — К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. Спецвипуск.— С.169 –175.

19. Концепт „терпимості до іншого” доби Київської Русі // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 4 червня 2014р., м. Миколаїв. — Миколаїв : МНАУ, 2014. —С. 51—53.

20. Ханстантинов В.О. Наближення до європейських стандартів – магістральний напрям модернізації України// Модернізація політичної системи України : стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Ред. кол. Г.П. Щедрова – голова. — Луганськ : Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2013. — С. 23—25.

21. Ханстантинов В.О. Гуманізація політичної діяльності як важлива запорука подолання політичної кризи в Україні// Ціннісний вимір політичної діяльності: західно–східний вектор сучасної української політики: Зб. наук. праць/ Редколегія: Ю.М. Бардачов – голова. — Херсон : Вид–во ПП Вишемирський В.С., 2014. — С. 33—35

Контактна інформація:
телефон +38 0 (512) 58–05–94
E–mail: khanstantinov@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ