Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Кафедра економіки підприємств

МНАУ. Котикова Олена ІванівнаЗавідуюча кафедрою – доктор економічних наук, професор Котикова Олена Іванівна

E-mail: kotikovaoi@mnau.edu.ua

Новини кафедри

Інформація для абітурієнтів

Інформація для студентів


Ми скрізь: на роботі й на відпочинку,
Радіємо зустрічам хоч на хвилинку.
А від спілкування душа молодіє,
Бо усмішка щира, як сонечко гріє.
Хай буде все добре і в кожній родині,
І в нашому вузі, і в нашій країні!

Сухініна Л.І.

МНАУ. Логотип кафедри економіки підприємств. Історія кафедри

Кафедра економіки підприємств була створена 8 квітня 1991 року. Очолив кафедру відомий учений, доктор економічних наук, професор Михайло Минович Караман. Під його керівництвом проводилась багатогранна робота навчального, наукового та методичного спрямування.

З 1999 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Іван Наумович Топіха – вчений, який багато років віддав розвиткові сільського господарства та його економіки. На кафедрі працював доктор економічних наук, професор Микола Юхимович Куліш – відомий учений і педагог, перший ректор філії Одеського сільськогосподарського інституту, а згодом – самостійного вищого навчального закладу, який став провідним науковим і навчальним центром АПК Півдня України.

З 2011 р. обов'язки завідуючої кафедри виконує доктор економічних наук, професор Котикова Олена Іванівна

МНАУ. Склад кафедри економіки підприємств.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Котикова Олена Іванівна – завідуюча кафедрою, доктор економічних наук, професор
Крилова Ірина Георгіївна – кандидат економічних наук, доцент
Мельник Ірина Олегівна – кандидат економічних наук, доцент
Горобченко Оксана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент
Безп'ята Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент
Христенко Ольга Андріївна – кандидат економічних наук, доцент
Олійник Тетяна Георгіївна – кандидат економічних наук, старший викладач
Коваленко Ганна В'ячеславівна – кандидат економічних наук, асистент
Альбещенко Олексій Станіславович – асистент
Карбашевський Віталій Васильович – асистент
Лукіна Тетяна Климентіївна – старший лаборант
Поточилова Ірина Сергіївна – лаборант


Графік проведення консультацій викладачами кафедри економіки підприємств на І семестр 2016-2017 навчального року

Перелік дисциплін:
Державне регулювання та економічна політика(Котикова О.І.)
Державне та регіональне управління (Котикова О.І., Карбашевський В.В.)
Державне регулювання економіки
Державне регулювання економіки та економічна політика (Котикова О.І., Альбещенко О.С.)
Аграрна політика (Олійник Т.Г., Карбашевський В.В.)
Аграрна політика та біоекономіка (Олійник Т.Г.)
Методологія та організація наукових досліджень (Мельник І.О., Котикова О.І.)
Методологія наукових досліджень (Мельник І.О.)
Економіка підприємств (Мельник І.О., Олійник Т.Г., Альбещенко О.С.)
Інвестиційний менеджмент (Крилова І.Г.)
Економіка праці і СТВ (Крилова І.Г., Корбашевський В.В.)
Статистика (Христенко О.А., Крилова І.О.)
Cтатистика ринку(Христенко О.А.)
Економіка аграрного виробництва(Олійник Т.Г.)
Розміщення продуктивних сил (Олійник Т.Г., Альбещенко О.С.)
Управління фінансово-економічною діяльністю (Олійник Т.Г.)
Регіональна економіка (Олійник Т.Г., Альбещенко О.С.)
Економіка, підприємництво, менеджмент(Олійник Т.Г., Альбещенко О.С.)
Економіка і організація енергетичної служби (Олійник Т.Г.)
Економіка і організація аграрного сервісу (Коваленко Г.В., Альбещенко О.С.)
Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві (Коваленко Г.В., Альбещенко О.С.)
Економіка виробництва та маркетинг молочної продукції (Коваленко Г.В.)
Економіка виробництва та маркетинг м`ясної продукції (Коваленко Г.В.)
Національна економіка (Коваленко Г.В.)
Економіка галузей сільського господарства (Коваленко Г.В., Альбещенко О.С.)
Соціальна та екологічна безпека діяльності (Коваленко Г.В.)
Інвестування (Крилова І.Г., Корбашевський В.В.)
Економіка і організація біотехнологічної промисловості(Коваленко Г.В.)
МНАУ. Кафедра економіки підприємств.

Наукова діяльність
Професорсько-викладацький склад кафедри займається науковою діяльністю з проблематики організаційно-економічних засад забезпечення стійкого розвитку агропромислового комплексу.

Д.е.н. О.І. Котикова є членом спеціалізованої вченої ради в Миколаївському національному аграрному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей 073 "Менеджмент" та 051 "Економіка"

У 2011 році в конкурсі на здобуття премії молодих учених Миколаївської області д.е.н. Котикова О.І. здобула перемогу в номінації "Економічні науки" за роботу "Стійкий розвиток як концептуальна основа сільськогосподарського землекористування в Україні".

Щороку викладачі кафедри та студенти спеціальності "Медендмент природоохоронної діяльності" приймають участь у Миколаївських міських екологічних читаннях, семінарах, присвячених проблемам розвитку сільських територій.

За останній рік під керівництвом викладачів кафедри захистили дипломні роботи більше 30 студентів; проведено 7 олімпіад (І тур); підготовлено більше 70 наукових доповідей на конференції та статей; подано на конкурси 10 наукових робіт. На кафедрі працюють гуртки " Держава та економіка – основи взаємодії" під керівництвом доктора економічних наук Котикової О.І, "Ефективне інвестування"( керівник - кандидат економічних наук Крилова І.Г.)", "Дискусійний клуб"(керівник - кандидат економічних наук Мельник І.О.), "Екостарт"(керівник - кандидат економічних наук Олійник Т.Г.), "Статистика"(керівник кандидат економічних наук Христенко О.А.).

Напрями наукової діяльності кафедри:(ініціативні тематики)
1. Формування та розвиток екологобезпечного землекористування в сільськогосподарських підприємствах
2. Формування ринку сільськогосподарської продукції на засадах стійкого розвитку підприємств аграрного сектору
3. Продовольча безпека України в умовах Євроінтеграції

Професорами кафедри опонуються кандидатські та докторські дослідження. Постійно готуються відгуки на кандидатські і докторські дисертації, монографії та науково-методичні видання.

Навчально-методична робота
Кафедра має обладнаний кабінет економіки і статистики, де зібрано інформацію з економіки всіх аграрних підприємств Миколаївської області за останні 10 років, а також методична література для самостійного вивчення дисциплін, виконання контрольних, курсових, випускних робіт магістрів.

З 1 вересня 2013 р. діє навчально-дослідницька лабораторія кафедри економіки підприємств, що сприяє забезпеченню здобувачів вищої освіти та аспірантів кафедри робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою, проведенню практично-лабораторних занять на високому науковому, методичному та технічному рівні, проведенню онлайн-конференцій та ін.

МНАУ. Кафедра економіки підприємств.

Кафедра має філії на базі Головного управління статистики в Миколаївській області, ТОВ "Компанія Ліміт Плюс", відділів Держземагенств Доманівського і Врадіївського районів, Державної сортодослідної станції Новоодеського району, ТОВ "Родіна-агро" Жовтневого району та міського центру екологічної інформації та культури бібліотеки №2 ЦБС, що дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців під час проходження виробничих та переддипломної практик студентами кафедри.

Перехід на європейську кредитно-трансфертну систему навчання вимагає посилення самостійної роботи студентів, а тому на кафедрі цьому питанню приділяється багато уваги. Професорсько-викладацьким складом підготовлено опорні конспекти лекцій з дисциплін в друкованому та електронному вигляді, а також в оболонці MOODLE, що дає можливість студентам самостійно опановувати курс, сприяє упровадженню інноваційних методів в навчальний процес.

Професорсько-викладацький склад постійно займається методичною роботою. Студенти повністю забезпечені методичними розробками для проходження виробничих та переддипломних практик, методичними рекомендаціями; для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів з усіх дисциплін, що читаються на кафедрі; а також – для виконання курсового проекту з дисципліни "Економіка підприємств".

У 2013 році д.е.н. Котикова О.І. стала переможцем обласного конкурсу "Кращий педагогічний працівник" у номінації "Вища освіта".

Кафедра забезпечує підготовку з 8 спеціальностей і є однією з профілюючих за спеціальностями""Менеджмент", "Економіка" та "Публічне управління та адміністрування".

Викладачі кафедри проводять активну профорієнтаційну роботу у школах Врадіївського району, та ЗОШ №20 м. Миколаєва з розширення абітурієнтської бази. Кожен рік молодь з району вступає до університету.

Міжнародна діяльність
Щороку викладачі кафедри приймають участь у Міжнародних конференціях Польщі (Образование и наука без границ), Болгарії (Перспективные научные исследования), Чехії та ін.

У напрямку реалізації грантових проектів, кафедра тісно співпрацює Комратським Державним Університетом(Молдова), Фондом Цивільних Досліджень і Розвитку США(CRDF Global), Інститутом економіки та культури, а також Інститутом аграрних ресурсів і економіки(Латвія).

Соціальний розвиток(Мельник І.О.)
Моделювання ціноутворень(Мельник І.О.)
Розвиток територіальних громад(Христенко О.А.)
Економіка і організація біотехнологічної промисловості(Коваленко Г.В.)

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ