Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Христенко Ольга Андріївна

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

МНАУ. Христенко Ольга Андріївна, кандидат економічних наук, доцент.Христенко Ольга Андріївна,
кандидат економічних наук, асистент

Біографія

У 1997 році закінчила економічний факультет Миколаївського сільськогосподарського інституту зі спеціальності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», кваліфікація «економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві». Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

- з 5.09.2000 р. по 30.09.2002 р. – асистент кафедри економіки сільського господарства Миколаївської державної аграрної академії;
- з 01.10.2002 р. по 01.04.2005 р. – асистент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 01.04.2005 р. по 16.03.2011 р. – старший викладач кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 16.03.2011 р. по 31.08.2012 р. – доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 01.09.2012 р. - доцент кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри. Проводить науково-дослідну роботу з проблем підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, ефективності виробництва органічної продукції. Веде активну наукову роботу зі студентами факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету. Результати досліджень відображаються у наукових статтях та тезах.

Проводить науково-дослідну роботу з проблем підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, ефективності виробництва органічної продукції.

Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку ефективного виробництва продукції бджільництва в аграрних підприємствах.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти ефективності виробництва продукції бджільництва в аграрних підприємствах.

Проведені дослідження дали можливість сформувати наукову новизну одержаних результатів:

Вперше:

- запропоновано науково обґрунтовані підходи до формування ефективного виробництва та реалізації продукції бджільництва шляхом створення районного багатофункціонального бджолярського кооперативу, який сприятиме швидкому реагуванню господарських суб’єктів на зміни в конкурентному середовищі.

Удосконалено:

- теоретичні положення, принципи та механізми формування ефективного виробництва та реалізації продукції бджільництва, зміст та дія яких, на відміну від існуючих, розкриваються з урахуванням поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання;
- методичні підходи до визначення критеріїв оцінки виробництва продукції бджільництва, які базуються на використанні виробничої функції Кобба-Дугласа, спрямованої на визначення залежності обсягу виробництва меду від витрат капіталу та витрат праці на одиницю продукції;
- стратегічний напрям становлення та розвитку бджільництва, який активізує економічне зростання галузі завдяки стимулюванню виробництва органічної продукції, що дозволить покращити її якість.

Дістало подальший розвиток:

- дослідження та виявлення домінуючих тенденцій розвитку бджільництва, що враховують регіональні особливості;
- прогнозні розрахунки щодо виробництва товарної продукції з використанням багатофункціонального кооперативу, які розроблено з урахуванням супутньої продукції, а саме: воску, прополісу, маточного молочка, бджолиного обніжжя.

Нагороди

2004р. Грамота Миколаївськогодержавного аграрного університету
2005р Грамота Миколаївськогодержавного аграрного університету
2007р. Грамота Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації
2007р. Грамота Міністерства освіти і науки України
2008р. Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації
2008р. Диплом Міністерства аграрної політики України
2009р. Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації
2011р. Грамота Миколаївської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу України
2011р. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України
2012 р. Подяка Миколаївської обласної ради
2014р. Подячний лист Виконкома Миколаївської міської ради
2015р.Почесна грамота Виконкома Миколаївської міської ради

Наукові праці

1. Христенко О. А. Якісний стан та ефективність використання земельних угідь в аграрних підприємствах Миколаївської області / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ ? 2001. ? Вип.4. ? C. 78 – 83.
2. Христенко О. А. Роль інноваційних важелів в ефективному розвитку міжнародної торгівлі / Іртищева І.О., Христенко О.А. // Культура народов Причорноморья: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым» ? Вип. 111 2007 ? С. 33 ? 35
3. Христенко О. А. Стан та проблеми розвитку бджільництва в Миколаївській області / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ ? 2003. ? Вип.2(22). ? Т. 2. ? C. 78 – 83.
4. Христенко О. А. Бджоли-незамінна ланка в сфері сільськогосподарського виробництва / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ ? 2004. ? Вип.2(26). ? Т. 2. ? С. 301? 305.
5. Христенко О. А. Вплив концентрації галузі бджільництва на її ефективність / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ ? 2007. ? Вип.3(42), Т. 2. ? С. 189 ? 194.
6. Христенко О. А. Витрати та прибутки галузі бджільництва /О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ ? 2009. ? Вип.4(51). ? С. 108 ? 113.
7. Христенко О. А. Маркетингові дослідження ринку продукції бджільництва / О. А. Христенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАУ ? 2009. ? № 7. ? C. 205 – 208.
8. Христенко О. А. Кооперація – шлях до ефективного бджільництва / О. А. Христенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАУ – 2010. – № 2(10). ? C. 407 – 412.
9. Христенко О. А. Розвиток ринку продукції бджільництва / О. А. Христенко // [матер. другої Міжн. наук.-практ. конф. Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК], (Мелітополь, 13-15 червн. 2005р.) / М-во аграр. Політики України, Тав. держ. агротех. ун-т. ? М. : Тав. держ. агротех. ун-т 2005. ? С. 235 ? 237.
10. Христенко О. А. Світова організація торгівлі та галузь бджільництва України / О. А. Христенко // [матер. Причорноморської наук.-практ. конф. професор.-викл. складу]. 15 – 17 квітня 2009 р.: тези допов. – Миколаїв, 2009. – С.100 – 102.
11. Христенко О. А. Структура виробничих витрат та облік собівартості продукції бджільництва / О. А. Христенко // [матер. Причорноморської наук.-практ. конф. професор.-викл. складу] . 9 – 11 квітня 2008 р. : тези допов. – Миколаїв, 2008 С.41– 43.
12. Христенко О. А. Україна на світовому ринку меду / О. А. Христенко // [матер. Причорномор. наук.-практ. конф. професор.-викл. складу]. 15 – 17 квітня 2010 р.: тези допов. – Миколаїв, 2010. – С. 100 – 102.
13. Христенко О. А. Розвиток інтеграційних процесів у підприємствах з виробництва продукції бджільництва / О. А. Христенко // [матер. Всеукр. наук.-практ. Конф. Інтеграційні процеси в економіці АПК]. МНАУ, 2011, ?С.54-56
14. Христенко О. А. Концепція виховної роботи у контексті болонського процесу на прикладі Миколаївського ДАУ/ О. А. Христенко, Шарата Н. Г. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. ? Львів: 2011. ? Том 3,№3(49) ? С. 330 – 338.
15. Христенко О. А. Виробництво органічної продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності / О. А. Христенко // [матер. Всеукр. наук.-практ. Конф. Інтеграційні процеси в економіці АПК]. МНАУ, 2012, ?С.24-26
16. Христенко О. А. Екологічний моніторинг виробництва сільськогосподарської продукції як конкурентна перевага країн виробників / О. А. Христенко // Сборник научных трудов SWorld. – Материалы международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012». – Одесса. – 19-30 июня 2012 года. – Т. 20. – С. 100-103.
17. Христенко О.А. Интеграционные процессы в развитии аграрного сектора Украины / О. А. Христенко, А. В. Коваленко // Международный научный журнал «Прогресс» Международная Академия социально- економических наук. ? Тбилиси 2013. ? № 1-2, ? С. 108 – 112.
18. Христенко О. А. Екологізація економіки підприємств аграрного сектору як фактор раціонального використання природних ресурсів / О. А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ – 2014. – Вип.9(ч.5). ? С. 64 ? 68
19. Христенко О. А. Глобальний ринок органічної продовольчої продукції: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку / О. А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ – 2014. – Вип.8(ч.3). ? С. 58 ? 62.
20. Христенко О. А. The part to rational land use-indication of the environmental condition of agricultural land / Христенко О. А., Котикова О. І. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МНАУ ? 2015. ? Вип.1(82). ? С. 3 ? 14.
21. Христенко О. А. Трансформації міжнародних ринків органічної агропродовольчої продукції: перспективи для України / О.А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херон : ХДУ – 2015. – Вип.10(ч.1). ? С. 125 ? 128.
22. Христенко О. А. Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації / Іртищева І.О., Мінакова С.М., Христенко О.А. // Економіст. ? 2015. – №4. – С. 34-39.
23. Христенко О. А. Структура транспортно-логістичної системи України / Іртищева І.О., Мінакова С.М., Христенко О.А. // [ Електронний ресурс] Глобальні та національні проблеми розвитку економіки. ? 2015. – №4. – Режим доступа к документу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015

Навчально-методична робота

1. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050106 „Облік і аудит” та 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Зозуля В.А., Чеботар Т.І., Крилова І.Г., Нечитайло І.Є., Полішкевич О.Р., Христенко О.А., Ванівський А.І. (6,5 д.а., 2001 р.)
2. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М, Крилова І.Г, Котикова О.І., .Полішкевич О.Р., Христенко О.А. (4,0 д.а., 2003 р.)
3. Христенко О.А. Крилова І.Г., Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»–37 с. (2,3 д.а., 2012)
4. Крилова І.Г., ХристенкоО.А., Мамалюк О.А.Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101; 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» та спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»–60 с. (3,75 д.а.,2012)
5. ХристенкоО.А. Крилова І.Г., Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами обліково-фінансового факультету, факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»–65 с. (4,0 д.а.,2012)
6. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Курс лекцій «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 66 с. (4 д.а., 2015).
7. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 37 с. (2,3 д.а.)
8. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього ступеню «Бакалавр з обліку і оподаткування» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього ступеню «Бакалавр з фінансів» з дисципліни «Інвестування» - 134 с. (8,4 д.а.)
9. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 103 с. (6,4 д.а)

Начальний посібник під грифом МОН

І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)

Контактна інформація
E-mail: olhakhrystenko@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ