Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Мельник Ірина Олегівна

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

МНАУ. Мельник Ірина Олегівна, кандидат економічних наук, доцент.Мельник Ірина Олегівна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

Закінчила в 1996 році загальноосвітню школу №24 м. Миколаєва. Того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Після закінчення в 2001 році Миколаївської державної аграрної академії вступила до аспірантури. В 2004 році завершила навчання в аспірантуры Миколаївського національного аграрного університету та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування і ефективний розвиток регіонального ринку молока та молочних продуктів» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. З вересня 2004 року почала працювати на кафедрі економіки сільського господарства (на сьогодні – економіки підприємств) на посаді асистента. З жовтня 2006 року по нинішній час обіймає посаду доцента цієї кафедри. Працювала відповідальним секретарем приймальної комісії університету (2005-2008 рр.), з травня 2009 року по квітень 2012 року виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету менеджменту Інституту економіки та управління МНАУ.

Наукова діяльність

Нуково-дослідницьку діяльність проводить з особливостей формування продуктових ринків та проблем продовольчого забезпечення, результати якої викладено у 14 публікаціях наукового характеру.

Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:

вперше:
- здійснено комплексну оцінку сучасного стану виробництва молока з включенням до аналізу виробництво молока в приватному секторі;
- проведено оцінку ступеня монополізації регіональних ринків основних видів молокопродукції, запропоновані заходи по її запобіганню, що полягають в необхідності створення на районному та обласному рівнях асоціацій виробників молока;
- визначено особливості формування та функціонування ринку молока та молочних продуктів в Миколаївській області за участю особистих селянських господарств та поглиблено теоретичну сутність цього процесу;

удосконалено:
- схему основних напрямків подальшого формування інфраструктури ринку молока та молочних продуктів;
- обґрунтування оптимальних виробничих параметрів молочного скотарства та молокопереробних підприємств Миколаївської області для забезпечення попиту внутрішнього ринку;

одержали подальший розвиток:
- система організаційно-економічних заходів підвищення ефективності виробництва молока в Миколаївській області, яка включає виявлення та використання внутрішніх резервів збільшення обсягів виробництва молока, покращення селекційно-племінної справи, створення належної системи відтворення маточного поголів’я, науково-рекомендовану організацію ветеринарної і зоотехнічної служби;
- обґрунтовані шляхи вдосконалення взаємовідносин між виробниками молока та його переробниками, які полягають в створенні переробними підприємствами власної сировинної зони, необхідності розвитку горизонтальної та вертикальної інтеграції.

Навчально-методична робота
Мельник Ірина має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 11 років, весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті. З жовтня 2006 року по нинішній час обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.
Основні навчальні курси: «Економіка підприємств», «Методологія наукових досліджень», «Економіка природокористування і охорони довкілля». Здійснює керівництво виконанням випускних робіт ОКР "Спеціаліст" та "Магістр". Викладання дисциплін ведеться за європейською кредитно-трансфертною системою з використанням інтерактивних методів навчання.
За період роботи у Миколаївському національному аграрному університеті опубліковано праць методичного характеру, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 конспекти лекцій.

Основні наукові публікації

1. Мельник І. О. Проблеми продовольчої безпеки в контексті забезпечення нормативних потреб у молоці населення Миколаївської області / І. О. Мельник // Агросвіт. — 2011. — № 7. — С. 14—18.
2. Мельник І. О. Providing the normative needs in milk consumption by the population of Mykolayiv Region / І. О. Мельник // Nauka i studia, 2011. — № 6 (37). — P. 69—74.
3. Мельник І. О. Особливості формування експортного потенціалу підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області / І. О. Мельник, К. В. Вакар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. — Вип. ІІ (42), ч. 2 т. 1. Економічні науки. — С. 256—260.
4. Мельник І. О. Основні шляхи підвищення економічної ефективності зерновиробництва підприємствами Миколаївської області / І. О. Мельник, М. Д. Захарова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. — Вип. ІІ (42), ч. 2 т. 1. Економічні науки. — С. 411—416.
5. Мельник І. О. Вивчення досвіду функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Польщі, як ефективно діючого елемента ринкової інфраструктури / І. О. Мельник // Агросвіт. — 2012. — № 1. — С. 37—42.
6. Мельник І. О. Використання нетарифних методів державного регулювання аграрного ринку в умовах членства в СОТ / І. О. Мельник, Є.А. Ільяшенко // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки / під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчука (ч. 2). — Умань : Сочинський, 2012. — С. 216—219.
7. Мельник І.О. Державне регулювання розвитку ринку біодизеля в Україні/ І.О. Мельник, А.М. Фісюн// Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор» Міжнародного університету бізнесу і права./ Редкол.: Г.Є. Жуйков та ін. – Херсон, 2014. – №2 – 2014
8. Мельник І.О. Передумови та перспективи екологобезпечного виробництва сільськогосподарської продукції / І.О. Мельник, С.А. Білецький // Стратегічні детермінанти стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестурчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 219 – 222.
9. Мельник І.О. Організація та ефективний розвиток виробництва органічної продукції тваринництва в умовах євроінтеграції / І.О.Мельник, І.А. Боєнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7.
10. Мельник І.О. Державне регулювання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні та світі / І.О.Мельник, М.С. Кучина // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.

Контактна інформація
E-mail: melnik@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ