Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №257

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра інформаційних систем і технологій → Науково-дослідна робота

3D

До уваги вступників! Детальніше...
Накази на зарахування за державним замовленням Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

Останнє оновлення: 06.09.2011 о 16:37

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною бюджетною темою "Моделювання багаторівневих систем управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних та мережних технологій", реєстраційний номер 0100U004558.

Метою роботи є обґрунтування перспективних моделей формування управлінських рішень, на основі технології мережного планування, при реалізації проектів в соціально-економічній сфері сільських територій.

Автори проекту розробки та відповідальні виконавці:
Іхсанов Ш.М. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, зав. кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Боборикіна Л.Я. – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Гончаренко І.В. – доктор економічних наук, доцент кафедри світового с/г і ЗЕД Миколаївського НАУ.
Лопушанська В.В. – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Борян Л.О. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Нєлєпова А.В. – асистент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.

Головними етапами дослідження є:
1. Дослідження теоретичних аспектів побудови моделей систем управління земельними ресурсами на рівні аграрних підприємств та адміністративних рівнях та аналіз результатів впровадження геоінформаціних систем у землекористування у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя (І кв. 2011 р. – ІI кв. 2011 р.).
2. Розробка моделі системи управління земельними ресурсами на рівні підприємства, районного та обласного управління сільського господарства. Розробка методики підготовки фахівців агрономічного профілю з навичками використання мережного планування та геоінформаційних систем і технологій (III кв. 2011 р. – ІV кв. 2011 р.).
3. Тестування і перевірка системи моделей керування земельними ресурсами на локальному та регіональному рівнях (для аграрних підприємств та управлінь Миколаївської обл.) (І кв. 2012 р. – ІII кв. 2012 р.).

За результатами проведених щорічних досліджень за тематикою проекту опубліковані наступні наукові публікації:
1. Боборикіна Л.Я. Формування оптимальних календарних планів надання послуг фермерським господарствам / Андріанова І.К., Боборикіна Л.Я. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2004. - (Вип. 2., т.2). – С.3-7.
2. Боборикіна Л.Я. Інформаційні технології в роботі планової служби підприємства/ Боборикіна Л.Я., Гончаренко І В. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2004. - (Вип. 2., т.1). – С.24-26.
3. Боборикіна Л.Я. Зменшення ризику реалізації проектів на основі прогнозування термінів виконання робіт /Боборикіна Л.Я., Гончаренко І В. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2005. – (Вип. 2). – С.58-62.
4. Боборикіна Л.Я. Формалізація задачі дискретного оптимального управління стосовно сільськогосподарського виробництва /Боборикіна Л.Я., Андріанова І К. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2005. – (Вип. 1). – С.57.
5. Боборикіна Л.Я. Інформаційні системи в аграрному менеджменті (навчальний посібник) / Боборикіна Л.Я., Бурковський І.Д., Гончаренко І.В., Кубова Р.М., Мальцев А.Т., Шебаніна О.В. – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2005. – ISDN966-8205-18-09. – 157с.
6. Боборикіна Л.Я. Застосування мережних моделей різної структури при плануванні роботи підприємства / Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В. // Вісник ХНАУ. – 2006. – № 8. – Харків: ХНАУ. – С.63-68.
7. Боборикіна Л.Я. Систематизація постановок ресурсних задач календарного планування стосовно сільськогосподарського виробництва / Боборикіна Л.Я., Андріанова І.К. // Тези доповідей причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2006. – С.125-126.
8. Боборикіна Л.Я. Роль інформації в ефективному розвитку аграрного підприємництва. / Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В., Ключник А.В. // Економіка: проблеми теорії та практики . Збірник наукових праць, випуск 224:В 5т. Том1. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – С.146-151.
9. Боборикіна Л.Я. Розробка бібліотеки типових альтернативних фрагментів для сільського господарства / Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В. // Тези доповідей причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2007. – С.176.
10. Боборикіна Л.Я. Моделювання розподілу обмеженних ресурсів діяльності таможні / Боборикіна Л.Я. //Материалы межнародной научно-практической конференции (4-7 октября) "Управленческие аспекты повышения национальной конкуреноспособности". – Симферополь: Издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. – С.47-49.
11. Боборикіна Л.Я. Покращення планування на основі автоматизаціі технологічних карт. / Боборикіна Л.Я.// Тези доповідей конференції "Комп‘ютерні технології в економиці і освіті". – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2008.
12. Боборикіна Л.Я. Прогнозирование оптимального решения с использованием новых информационных технологий. /Боборикіна Л.Я., Андріанова І.К. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації".14-15 квітня 2009 р. г.Симферополь, издательский центр Крымского института бизнеса, Ст 119-121.
13. Боборикіна Л.Я. Управління діяльністю підприємства на базі використання економіко-математичних моделей мережного планування. /Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В., Капацина А.І.// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 256: У 10 т. – том Х. – Дніпроретровськ: ДНУ, 2009. – С.2443-2447.
14. Боборикіна Л.Я. Застосування інформаційних технологій для рішення задач підсистеми оперативного планування / Боборикіна Л.Я., Андріанова І.К.//Бізнес-навігатор:Науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права - №22. – Херсон, 2011 – С.100-104.

Також кафедрою здійснюється дослідження за двома темами:

Тема 1. "Стратегічне планування конкурентоспроможного розвитку галузей рослинництва в сільськогосподарських підприємствах" старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ Лопушанська В.В. (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Шебаніна О.В.).
Метою дослідження є науковий аналіз і обґрунтування підходів і методів розробки і реалізації стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств для їх подальшого стійкого і ефективного функціонування; визначення теоретичних та методичних основ стратегічного планування конкурентоспроможного розвитку сільського господарства; опис сутності, видів, значення та принципів стратегічного планування розвитку сільського господарства; оцінка конкурентоспроможності аграрної продукції та її особливостей в рослинництві; розробка та впровадження методичних підходів щодо стратегічного планування конкурентоспроможного розвитку рослинницьких галузей Миколаївської області.

Тема 2. "Методика формування інформаційної мобільності майбутніх агрономів-дослідників" асистент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ Нєлєпова А.В. (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Тверезовська Н.Т.).
Наукові розробки щодо оцінки та аналізу потенціалу підприємств різних сфер бізнесу, а також обґрунтування управлінських рішень на цій основі. Методичні положення щодо планування діяльності та розвитку промислових підприємств України.

Щорічно кафедра проводить секційне засідання Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу "Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті" за участі провідних фахівців у відповідній сфері.

14-15.04.2010 засідання секції "Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті" Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу.

28-29.04.2011 засідання секції "Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті" Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ