Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №239

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua
Увага! Кожному користувачу було відправлено лист з новими налаштуваннями.
Стара пошта через деякий час не буде підтримуватися – обов'язково перенесіть з неї важливі контакти та архів листів.


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

УВАГА! ПЕРЕНЕСЕННЯ "ДНЯ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ"! Детальніше...
З 06 лютого 2017 року розпочинається реєстрація на ЗНО-2017 Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року Детальніше...

pic

Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання

Останнє оновлення: 04.01.2016 о 11:58

М.А. Домаскіна.Завідуюча кафедрою – кандидат економічних наук, доцент Домаскіна Марина Анатоліївна.

телефон +38 0 (512) 70-93-01
E-mail: management_mdau@mail.ru


МНАУ. Логотип кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання.Історія виникнення кафедри

Виникнення в 60-х роках ХХ століття нової науки – кібернетики, яка здійснила величезний вплив на розвиток інших наук, в тому числі і на економіку, – призвело до усвідомлення гострої необхідності розвитку математичних методів в економічних дослідженнях. Нагальні потреби України в економістах з поглибленою математичною підготовкою, з навичками системного мислення в аналізі економічних явищ будь-якого рівня складності та знаннями сучасних методів кібернетики засвідчили необхідність створення такого важливого наукового напряму в економічній теорії як економічна кібернетика.

П’ятдесяті-шістдесяті роки ХХ століття стали періодом бурхливого розвитку математичних методів в економіці. У світі відбувалось впровадження в практику обчислювальної техніки, проектувались АСУ, розроблялись відповідні економіко-математичні моделі. У результаті стало можливим більш ефективне вирішення низки проблем, зокрема пов‘язаних з раціональним розподілом ресурсів, здійснення балансу між різними ланками економічної системи. Розвиток таких складових економіко-математичних методів як математичне програмування, теорія масового обслуговування, теорія управління запасами – сприяло тому, що математичні методи стали важливим інструментом теоретико-економічних досліджень, необхідним елементом прикладного економічного аналізу та управління.

Виникла потреба в систематизованому вивченні прикладної математики і моделювання студентами економічних та технологічних спеціальностей з метою подальшого використання отриманих знань в практичній діяльності та наукових дослідженнях. Саме тому, на виконання рішень вченої ради Миколаївського державного аграрного університету від 23 квітня 2008 року, протокол № 9 з метою удосконалення системи управління організацією навчально-виховного процесу та оптимізації структури університету, на економічному факультеті було створено з 05 травня 2008 року кафедру економічної кібернетики і математичного моделювання, яка з 11 червня 2009 року увійшла як структурний підрозділ до факультету менеджменту навчально-наукового інституту економіки та управління МДАУ.

Основним організатором і першим керівником кафедри стала доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін факультету механізації сільського господарства О.В. Шебаніна. У створенні та формуванні нової кафедри взяли активну участь співробітники кафедри вищої та прикладної математики: кандидат технічних наук, «Відмінник аграрної освіти та науки» доцент О.А. Мірошниченко (2008–2009 рр.), старші викладачі М.А. Домаскіна та І.І. Хилько, асистент Широков В.С. (2008–2009 рр.), кафедри загальнотехнічних дисциплін факультету механізації сільського господарства: асистент А.М. Жорова, а з 2009 року магістр інформатики М.О. Єгорова.

З початку створення кафедри по вересень 2014 року кафедру очолювала доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор О.В. Шебаніна – лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (2006р.), нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» (2 та 3 ступенів), нагороджена трудовою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» (2010р.), нагороджена почесними грамотами Миколаївської обласної державної адміністрації. В 2012 р. отримала Подяку Міністра аграрної політики та продовольства України.

У 2014 році Домаскіна Марина Анатоліївна отримала звання доцента кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання та з вересня 2014 року стала її завідувачем. Сучасний склад кафедри: доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор О.В. Шебаніна, кандидат педагогічних наук, доцент С.І. Тищенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Жорова, кандидат економічних наук, доцент Д.М. Оборонько, старший викладач І.І. Хилько, асистент М.О. Єгорова, завідувач кабінетом С.Ю. Руснак, лаборант К.В. Ярижко.

Необхідність використання комп’ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами сучасних підприємств потребувала формування моделі навчання фахівців з економічної кібернетики з акцентом на економічний напрям підготовки з урахуванням потреб АПК Миколаївщини. Саме тому кафедра проводила активну роботу у даному напрямі і у 2014 році отримала ліцензію на підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» та набрала першу групу у 2014-2015 н.р.

Мета функціонування кафедри – забезпечити економіко-математичну підготовку спеціалістів з напрямків математичного моделювання соціально-економічних та інформаційних систем у банківських і фінансових установах, математичного моделювання технічних і технологічних процесів та систем в сільському господарстві на ПЕОМ.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Персональний склад кафедри:
Домаскіна Марина Анатоліївна – завідуюча кафедрою, кандидат економічних наук, доцент
Шебаніна Олена В'ячеславівна – доктор економічних наук, професор
Тищенко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Жорова Алла Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Оборонько Дмитро Миколайович – кандидат економічних наук, доцент.
Хилько Іван Іванович – старший викладач
Єгорова Марина Олександрівна – асистент
Руснак Світлана Юріївна – завідувач кабінетом
Ярижко Катерина Віталіївна – лаборант

Графік проведення консультацій кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання у I семестрі 2016-2017 н.р.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Перелік дисциплін:
- Теорія ймовірностей і математична статистика ( Домаскіна М.А.,Тищенко С.І.)
- Математичне програмування (Хилько І.І., Жорова А.М.)
- Оптимізаційні методи і моделі (Хилько І.І.)
- Економетрика ( Тищенко С.І.)
- Економіко-математичні моделі аналізу і аудиту (Хилько І.І.)
- Прогнозування соціально-економічних процесів (Хилько І.І.)
- Економетрія ( Тищенко С.І.)
- Дослідження операцій (Домаскіна М.А.)
- Методи оптимізації в економіці (Домаскіна М.В.)
- Основи економічної інформації (Єгорова М.О.)
- Управління проектами (Шебаніна О.В., Єгорова М.О.)
- Управління змінами (Жорова А.М.)
- Інформаційні системи і технології в управлінні організацією (Тищенко С.І.)
- Управління інноваційними проектами ( Шебаніна О.В.)
- Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю ( Тищенко С.І.)
- Автоматизоване робоче місце менеджера (Тищенко С.І.)
- Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД ( Тищенко С.І.)
- Моделювання економічної динаміки ( Домаскіна М.А.)
- Прикладна математика (Шебаніна О.В.,Жорова А.М., Єгорова М.О.)
- Моделювання технологічних процесів і с/г на ПЕОМ ( Єгорова М.О.)
- Математичне моделювання на ПЕОМ ( Єгорова М.О.)
- Математичне моделювання технічних і технологічних процесів на ПЕОМ (Жорова А.М.)
- Управління інформаційними зв’язками ( Єгорова М.О.)
- Моделювання технічних процесів і систем (Єгорова М.О.)
- Логіка ( Хилько І.І.)
- Моделювання в управлінні соціально-економічними системами ( Хилько І.І.)
МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Наукова діяльність
Напрями наукової діяльності викладачів кафедри різноманітні: проблеми економічного розвитку агропромислового виробництва в регіоні, шляхи удосконалення форм власності й господарювання; становлення ринкової економіки та удосконалення економічних відносин в АПК; оптимізація розмірів та спеціалізація фермерських господарств; інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці спеціалістів; автоматизація робочого місця менеджера; управлінські інформаційні системи; електронні кінетичні коефіцієнти та в’язкість неідеальної плазми; несуча здатність бісталевих стержнів за межею пружності з урахуванням умов першого та другого граничних станів.

Професор Олена В'ячеславівна Шебаніна захистила докторську дисертацію на тему «Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в Україні», Світлана Іванівна Тищенко – кандидатську дисертацію на тему «Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці молодших спеціалістів з програмування» (2009 р.) Марина Анатоліївна Домаскіна – кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація розмірів та спеціалізація фермерських господарств» (2011 р.), Алла Миколаївна Жорова – кандидатську дисертацію на тему «Електронні кінетичні коефіцієнти та в'язкість неідеальної плазми» (2013 р.).

Викладачі кафедри та аспіранти беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, організовують та проводять на кафедрі конференції присвячені сучасним напрямам моделювання економіки.

У 2013 році Жорова А.М. стала переможцем обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Природничі науки».

Результати наукових досліджень викладачів висвітлено більш ніж у 300 наукових статтях у фахових виданнях, в тому числі з індексом цитування (О.В. Шебаніна, А.М. Жорова, М.О. Єгорова). Під керівництвом професора Шебаніної О.В. підготовлено 6 кандидатів економічних наук та видано 8 монографій.

Науково-педагогічна діяльність кафедри спрямована на дослідження актуальних питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних систем, розробку та впровадження сучасних інформаційних технологій. Наукову роботу зі студентами ведуть провідні викладачі кафедри у гуртках.

Під керівництвом викладачів студенти досліджують теоретичні та практичні аспекти за напрямами наукової діяльності кафедри. Результати цих досліджень доповідаються на студентських науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Під керівництвом Домаскіної М.А. ряд студентів стали стипендіатами Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» (Мартиненко Яна).

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Навчально-методична робота
Для підготовки спеціалістів на кафедрі створено необхідну матеріальну та навчально-методичну базу для викладання усіх дисциплін згідно з навчальним планом. Навчальні програми складаються на основі нормативних і типових програм, а з вибіркових дисциплін викладачі використовують власні розробки з урахуванням новітніх досягнень науки та практики.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють базові курси економіко-математичної спрямованості. Курси регулярно переглядаються і переробляються з урахуванням новітніх вимог економічної науки, щоб забезпечити уміння використовувати сучасний математичний апарат для проведення реальних економічних досліджень студентів. Щорічно друкуються навчальні та методичні посібники з основних курсів.

Широкий спектр курсів, пропонованих кафедрою, досить повно представляє сучасні напрямки розвитку моделювання економічних систем і дає можливість отримати всім бажаючим ґрунтовні, системні знання. Набуті навички моделювання, застосування відповідно програмного забезпечення на ПЕОМ можуть бути корисними в написанні курсових та дипломних робіт, для успішної професійної діяльності. Адже засвоєння основних аспектів економіко-математичного моделювання сприяє розвитку у студентів здатності більш глибоко, послідовно досліджувати фахові практичні проблеми, приймати більш ефективні та системні рішення з урахуванням невизначеності та породженого нею ризику.

Для інтенсифікації навчального процесу викладачами кафедри проводиться активна робота по створенню та впровадженню навчальних курсів в системі дистанційного навчання MOODLE.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють свою педагогічну майстерність, форми аудиторної та самостійної роботи студентів з урахуванням науково-технічного прогресу. постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування у ВНЗах України, відвідують постійно діючі наукові семінари, що проходять у стінах університету.

Так, у 2010 р. Шебаніна Олена В'ячеславівна проходила курси підвищення кваліфікації в університеті менеджменту освіти НАПН України (Київ), у 2013 р. Єгорова Марина Олександрівна – у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки". У 2014 р. Шебаніна Олена В'ячеславівна, Домаскіна Марина Анатоліївна, Жорова Алла Миколаївна – у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", Тищенко Світлана Іванівна, Хилько Іван Іванович – у Національному університеті біоресурсів і природокористування ННУ післядипломної освіти.

Співробітники кафедри постійно розробляють методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи, для контролю знань студентів денної та заочної форм навчання, впроваджують нові інформаційні технології в навчальний процес, готують і проводять олімпіади зі студентами.

Важливим досягненням методичної та наукової роботи кафедри є отримання грифу Міністерства освіти та науки України на навчальні посібники: Шебанін В.С., Шебаніна О.В., Клочан В.В., Домаскіна М.А., Хилько І.І., Жорова А.М. Теорія ймовірностей та математична статистика в економіці: Навч. посібник. — Миколаїв: Миколаївський державний аграрний університет, 2010. — 224 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 08.09.10р. № 1/11-8411);
Шебанін В.С., Шебаніна О.В., Хилько І.І., Домаскіна М.А., Тищенко С.І., Жорова А.М., Єгорова М.О. Економетрія. Лабораторний практикум в EXCEL: Навч. посібник. — Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2012. — 480 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 01.12.11р. № 1/11-11284).
Для забезпечення викладання нормативної дисципліни «Дослідження операцій» викладачами кафедри у 2015 році було надруковано навчальний посібник:
Шебаніна О.В., Домаскіна М.А., Хилько І.І., Тищенко С.І., Жорова А.М., Єгорова М.О. Дослідження операцій : курс лекцій. — Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2015. — 248 с. (Рекомендовано Вченою радою Миколаївського національного університету від 26.05.15р., протокол № 9).

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Працівники постійно розробляють методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи, для контролю знань студентів денної та заочної форм навчання, впроваджують нові інформаційні технології в навчальний процес, готують і проводять олімпіади зі студентами.

У 2010-2015 н.р. підготовлено та опубліковано методичні рекомендації викладачів кафедри:
1. ЕКОНОМЕТРІЯ. Методичні рекомендації до модуля № 1 "Побудова та дослідження двофакторної економетричної моделі" для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету.
2. ЕКОНОМЕТРІЯ. Методичні рекомендації до модуля № 2 "Побудова та дослідження багатофакторної економетричної моделі" для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету.
3. ЕКОНОМЕТРІЯ. Методичні рекомендації до модуля № 3 "Побудова та дослідження економетричної моделі за наявності мультиколінеарності, гетероскедастичності та автокореляції" для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету.
4. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА В ЕКОНОМІЦІ. Навчальний посібник, затверджений МОН України, для підготовки фахівців економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.
5. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ПЕОМ. Робочий зошит та методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства.
6. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ПЕОМ. Робочий зошит та методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства.
7. УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання обліково-фінансового факультету спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".
8. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольних і самостійних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".
9. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів факультету механізації денної форми навчання напряму підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві".
10. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПЕОМ. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять студентів факультету механізації сільського господарства VI курсу денної форми навчання спеціальностей 8.10010203 – "Механізація сільського господарства" та 8.01010401 – "Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства".
11. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові вісники МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2016-2017 н. р., 12-14 квітня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні», яка відбудеться 05-06 квітня 2017 року на базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

----------------------------------------

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади із загально-професійної дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання“ 04 – 07 квітня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 н.р. серед студентів вищих закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації із дисципліни «Біологія» (секція «Біологія тварин»)
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Обласний конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області
Детальніше...

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»

----------------------------------------


pic1_startup

----------------------------------------

Агрокар'єра

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   
Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ