Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра ЕКіММ → Хилько Іван Іванович

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

МНАУ. Хилько Іван Іванович, старший викладач кафедри ЕКіММ.Хилько Іван Іванович
старший викладач кафедри ЕКіММ

Біографія
1986 року закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського та здобув кваліфікацію вчителя математики і фізики (диплом з відзнакою ЛВ № 425276).

Трудова діяльність
Загальний стаж роботи – 25 років, у МНАУ – 17 років.

Вчитель математики СШ № 6, м. Миколаїв (1986-1989); начальник цеха ЕОМ ВК № 15100, інженер-програміст ІІІ категорії, програміст відділу експлуатації і обслуговування СМ 1420, Миколаївський КІОЦ ВО "Укртрансінформсистема", м. Миколаїв (1989-1994).

З 1994 р. працює в МНАУ: асистент кафедри вищої математики та фізики (1994-1997), старший викладач кафедри вищої та прикладної математики (1999-2008), з 2008 року старший викладач кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання МНАУ.

Голова предметної екзаменаційної комісії з математики.

Нагороди
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 121833 (2007), Подяка Прем'єр-міністра України № 10818 (2009), Грамота Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації (2010).

Напрямки наукових досліджень
Входить до наукової школи доктора технічних наук, професора В.С. Шебаніна, яким розроблено нові методи розрахунку стержневих систем металевих конструкцій з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності в галузі обмежених пластичних деформацій, на підставі яких видано низку нормативно-технічних документів. Керівника школи і основні напрями її діяльності зареєстровано у міжнародному довіднику вчених Кембріджського університету (Англія). Працює над дисертацією кандидата технічних наук на тему "Несуча здатність бісталевих стержнів за межею пружності з врахуванням умов першого та другого граничних станів". У співавторстві опублікував більше 30 статей з наукових та педагогічних питань та 65 науково-методичних рекомендацій, присвячених удосконаленню процесу викладання економіко-математичних дисциплін студентам вузів.

Основні наукові публікації
1. Хилько І.І., Дяченко О. Сучасний стан і шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності в аграрних підприємствах Миколаївської області. Тези Всеукраїнської інтернет–конференції молодих вчених і студентів «Формування ефективних стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України», 21 січня 2013 року.
2. Хилько І.І. Несуча здатність бісталевих стержнів за межею пружності з врахуванням умов першого та другого граничних станів. Тези дев'ятнадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя" (26 лютого - 3 березня 2013 року), том 2 Природничі та точні науки, Запоріжжя, 2013, с. 43-44.
3. Хилько І.І. Проблеми дослідження несучої здатності бісталевих стержнів за межею пружності з урахуванням умов першого та другого граничних станів / І.І. Хилько – Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 49. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – ЦИТ: 313-1110. – С. 96-99.
4. Шебанин В.С. Числовой метод определения напряженно-деформированного состояния и критических нагрузок потери устойчивости арок / В. С. Шебанин, В. Г. Богза, С. И. Богданов, И. И. Хилько // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszow, Lublin-Rzeszow – 2013. – Vol. 15, No. 2 – Р. 129-132.
5. Хилько И.И., Веселовская Н.В., Тищенко С.И. Экономико-математическая модель оптимальной структуры сырьевой базы овощеперерабатывающего комплекса в Причерноморском регионе. – Украина–Болгария – Европейский союз: Современное состояние и перспективы. – Варна-Херсон: Издательстао «Наука и экономика», 2013 . – 424 с.
6. Хилько І.І. Дослідження міцності металевих конструкцій в області обмежених пластичних деформацій з врахуванням умов першого та другого граничних станів / І.І. Хилько – Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 19. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – ЦИТ: 114830. – С. 95-100.
7. Хилько І.І. Проблеми дослідження несучої здатності бісталевих стержнів за межею пружності з урахуванням умов першого та другого граничних станів [Електроний ресурс] / І.І. Хилько. Доклад. Международная научно-практическая Интернет-конференция «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2013». – Режим доступа: http://sworld.com.ua/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-313/architectural-solutions-of-construction-and-reconstruction-313/18632-313-1110.
8. Хилько І.І. Дослідження міцності металевих конструкцій в області обмежених пластичних деформацій з врахуванням умов першого та другого граничних станів [Електроний ресурс] / І.І. Хилько. – Тези Международной научно-практической Интернет-конференция «Современные направления теоретических и прикладных направлений ‘2014». – Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives–of– individual -conferences/ march - 2014
9. Хилько І.І. Особливості врахування деформованої схеми при дослідженні несучої здатності бісталевих стержнів за межею пружності / І.І. Хилько – Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3(36). Том 18. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – ЦИТ: 314-600. – С. 39-45. Входит в Международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX Импакт-Фактор > 0.
10. Шебанин В. С. Облегченные арки криволинейного контура / В. С. Шебанин, В. Г. Богза, С. И. Богданов, И. И. Хилько. – MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture an International Journal on Operation of Farm and Agri-Food Industry Machinery Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszow, Lublin-Rzeszow. – 2014. – Vol. 16, No. 2 – Р. 5-8.
11. Веселівська Н.В.Оптимізація структури сировинної бази овочепереробного підкомплексу у Причорноморському регіоні / Н.В. Веселівська, І.І. Хилько. – Міжнародна науково-практична конференція: «Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії», (12-13 грудня 2014 р.). – Херсон, Херсонський державний університет, 2014. – С. 279-283.
12. Хилько І.І. Особливості врахування деформованої схеми при дослідженні несучої здатності бісталевих стержнів за межею пружності [Електроний ресурс] / І.І. Хилько. – Тези Международной научно-практической Интернет-конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2014». (1–12 октября 2014 г.). – Режим доступа: http://www.sworld.education/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-314/architectural-solutions-of-construction-and-reconstruction-314/23386-314-600.
13. Хилько І.І. Дослідження міцності та жорсткості бісталевих стержнів при складному опорі за межею пружності / І.І. Хилько. – Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції» (12-14 листопада 2014 р.). – Миколаїв, 2014.
телефон моб. +38 0 (96) 332-68-90
E-mail: hilkoivan@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ