Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра вищої та прикладної математики → Шебанін В'ячеслав Сергійович

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

МНАУ. Шебанін В'ячеслав Сергійович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри.Шебанін В'ячеслав Сергійович
доктор технічних наук, професор,
академік Національної академії аграрних наук України, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української академії економічної кібернетики, академік Польської академії наук (Люблінське відділення), ректор

Біографія

Народився 1 січня 1949 р.

У грудні 1972 р. закінчив Одеський державний університет, механіко-математичний факультет.

У 1973-1984 рр. працював асистентом, старшим викладачем Миколаївської філії Одеського інженерно-будівельного інституту, який було реорганізовано в Миколаївську філію Одеського сільськогосподарського інституту.

У 1982 році В'ячеславу Сергійовичу присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук, у 1987 році – вчене звання доцента кафедри вищої математики, 1992 року – вчене звання професора кафедри вищої математики, у 1993 році – науковий ступінь доктора технічних наук.

У 2007 р. В'ячеслава Сергійовича було обрано членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.

Протягом всього часу існування МНАУ обіймав посади доцента, завідувача кафедри, декана факультету, проректора з наукової роботи і в теперішній час – ректора Миколаївського національного аграрного університету.

Нагороди:
1. Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (2000 р.).
2. Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2004 р.).
3. Трудова відзнака "Знак Пошани" (2004 р.).
4. Знак "Відмінник аграрної освіти та науки" ІІІ ступеня (2006 р.).
5. "Горожанин года – 2006" в номинации "Наука и высшая школа" (2006 р.).
6. Почесна Грамота "За особливі заслуги перед Українським народом" Верховної Ради України (2007 р.).
7. Орден "За заслуги" ІІ ступеня (2008 р.).
8. Знак "Відмінник аграрної освіти та науки" І ступеня (2008 р.).
9. Почесна відзнака "Заслуги перед містом Миколаєвом" (2008 р.).
10. Диплом "Людина року Миколаївщини – 2008" в номінації "Освіта та наука".
11. Знак "За наукові досягнення" (2009 р.).
12. "Людина року – 2012", Миколаїв (2012 р.).
13. Орден "За заслуги" І ступеня (2015 р.).

Напрями наукових досліджень
В.С. Шебанін є засновником наукової школи з удосконалення теорії граничних станів металевих конструкцій. Завдяки цілеспрямованості, організаторським здібностям В.С. Шебаніна з метою поєднання науки та практики будівництва у 1993 році на базі кафедри вищої математики та фізики Миколаївського сільськогосподарського інституту створено проблемну науково-дослідну лабораторію з питань розробки і впровадження універсальних структур збірно-розбірного типу сільськогосподарських споруд різного призначення (наказ Міністерства сільського господарства № 326 від 06.12.1993 року).

Проблемною лабораторією було виконано 6 держбюджетних тем, 5 з яких пов'язано з пошуками шляхів удосконалення методів розрахунків металевих конструкцій та розробкою нових конструктивних форм сталевих каркасів, захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Пастушенко С.І., Мирошниченко О.А. та Бурковський І.Д.

У 1998 році на базі проблемної лабораторії кафедри при Миколаївському сільськогосподарському інституті створено науково-дослідний інститут нових агропромислових об'єктів та інформаційних технологій (наказ Міністерства агропромислового комплексу України № 150 від 20.05.1998 року).

Досягнення наукової школи з удосконалення теорії граничних станів у металевих конструкціях заслуженого діяча науки і техніки України (2000 рік), академіка АН ВШ України, відділення проблем будівництва і архітектури (1998 рік), члена Польської академії наук, доктора технічних наук, професора В.С. Шебаніна знайшли визнання не тільки в Україні, але й за її межами. Керівника школи і основні напрями її діяльності зареєстровано в Кембриджському університеті (Великобританія) та в Міжнародному довіднику вчених.

В.С. Шебанін є автором близько 300 науково-методичних праць.

Основні наукові публікації

Шебанін В.С. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Монографії, підручники:
1. Формування високоефективного виробництва та ринку продукції в агропромисловому комплексі південного регіону України. — Миколаїв : МДАА, 2000. — 183 с.

2. Оснащеність аграрного сектору АПК технікою та забезпечення ефективного її використання в умовах становлення ринкових відносин. — Київ : Інститут аграрної економіки УААН, 2000. — 184 с.

3. Будівельна механіка в прикладах. Навчальний посібник. — Одеса, 2003. — 246 с.

4. Системне оновлення і розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства. — К. : ННЦ ІАЕ, 2005. — 276 с.

5. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу. — Миколаїв, 2007. — 290 с.

6. Практикум з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів освіти. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 648 с.

7. Аналіз структури популяцій. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 240 с.

8. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: підручник (гриф МОН). — К. : Аграрна освіта, 2010. — 578 с.

9.Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 189 с.

10. Теорія ймовірностей та математична статистика в економіці : навч. посібник. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 224 с.

11. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування. К. : Аграрна освіта, 2011. — 291 с.

12. Економетрія. Лабораторний практикум в EXEL (навчальний посібник). — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 480 с.

13. Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті антикризової політики України : монографія. — Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2012. — 248 с.

Авторські свідоцтва:
1. Установка для испытаний материалов. Авторское свидетельство № 1020772, БИ № 20, 1983.

2. Установка для испытаний материалов. Авторское свидетельство № 1146572, BH № 11, 1985

3. Прибор для определения истинной величины отрезка проекционного изображения. Авторское свидетельство № 1253839, БИ № 32, 1986

4. Прибор для вычерчивания парабол высшего порядка. Авторское видетельство № 1253836, БИ № 32, 1986

5. Прибор для вычерчивания параболической гиперболы. Авторское свидетельство № 1260258, БH № 32, 1986

6. Установка для испытания материалов. Авторское свидетельство № 1350537, БИ № 41, 1987

7. Двухзонная установка для испытания на прочность. Авторское свидетельство № 1350536, БИ № 41, 1987

8. Способ усиления фундамента. Авторское свидетельство № 1456508, БИ № 5, 1989

9. Двухзонная установка для испытания на прочность. Авторское свидетельство № 1610375, БИ № 44, 1990.

10. Спосіб чистової та зміцнюючої обробки поверхонь тіл обертання складного профілю і пристрій для його здійснення. Патент на винахід № 93252, 2011.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ