Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиІнженерно-енергетичний

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Останнє оновлення: 25.10.2016 о 09:17

МНАУ. Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Ставинський Андрій Андрійович

E-Mail: andrey.stavynskiy@nuos.edu.ua

телефон +38 0 (512) 34-01-91


Наблюдать, изучать, работать
М.Фарадей

МНАУ. Логотип кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханікиІсторія кафедри
Для забезпечення сільськогосподарських підприємств південного регіону України висококваліфікованими інженерами-енергетиками на інженерно-енергетичному факультеті у 2004 році вперше було здійснено набір студентів напряму підготовки "Енергетика сільськогосподарського виробництва", а у вересні 2007 року створено кафедру енергетики аграрного виробництва, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Р.А. Ставинський. З 2013 року роботою кафедри керував кандидат технічних наук, доцент Д.Л. Кошкін, а з 2014 року роботою кафедри керує кандидат технічних наук, О.О. Плахтир. За рішенням вченої ради від 5 вересня 2016-го року кафедру було об'єднано з кафедрою "Електроенергетики і електропостачання" в одну кафедру "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки"

Науково-педагогічний склад кафедри: кандидати технічних наук, доценти О.О. Плахтир, Д.Л. Кошкін, кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.В. Вахоніна, кандидат технічних наук старший викладач О.В. Хвощан, кандидат педагогічних наук І.В. Бацуровська, асистент О.С. Садовий, старший лаборант Л.С. Власенко, майстер виробничого навчання Н.С. Дубовенко, завідувач лабораторіями А.С. Погрібний.

Склад кафедри:
Ставинський Андрій Андрійович – завідувач кафедри доктор технічних наук, професор
Плахтир Олег Олегович – кандидат технічних наук, доцент
Кошкін Дмитро Леонідович – кандидат технічних наук, доцент
Ставинський Ростислав Андрійович – кандидат технічних наук, доцент
Вахоніна Лариса Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Хвощан Олег Вільямович – кандидат технічних наук, старший викладач
Бацуровська Ілона Вікторівна – асистент
Садовий Олексій Степанович – асистент
Власенко Лариса Сергіївна – старший лаборант
Дубовенко Надія Сергіївна – майстер виробничого навчання
Погрібний Артем Сергійович – завідувач лабораторіями


Графік проведення консультацій для студентів викладачами кафедри "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки" в І-му семестрі 2016-2017 навчального року

Працівниками кафедри прикладено багато зусиль і організаторських здібностей для створення матеріально-технічної бази, науково-методичного забезпечення й успішного проходження акредитації напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" за освітнім ступенем "Бакалавр" та спеціальності "Енергетика сільськогосподарського виробництва" за освітнім ступенем "Спеціаліст", "Магістр". На кафедрі створено лабораторію енергетики та електротехнічних систем, яку обладнано сучасною технікою. Студенти розробляють програмні модулі автоматизованих систем управління, використовуючи сучасні програмні продукти та засоби.

Для проведення практик студентів укладено договори з підрозділами ВАТ "Миколаївобленерго", створено філії кафедри на заводі "Електротехніка", товариствах "Воделектросервіс", "Енергоцикл" та інших провідних підприємствах, які спеціалізуються на виготовленні, монтажі та сервісі сучасного електрообладнання.

Лабораторії кафедри:
– енергетики та електротехнічних систем;
– електромагнетизму, оптики та квантової фізики;
– механіки та молекулярної фізики.

МНАУ. Лабораторії кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Лабораторії кафедри обладнано сучасною технікою; лабораторні роботи з дисциплін енергетичного напряму виконуються на стендах, які дають можливість наблизити умови виконання робіт до реальних, віртуальні лабораторні роботи виконуються на ПЕОМ. Студенти мають можливість розробляти програмні модулі автоматизованих систем управління, користуватися ресурсами глобальної інформаційної мережі INTERNET.

Викладачі кафедри працюють над втіленням нагальних питань сьогодення при вивчені дисциплін, оскільки перед агропромисловим комплексом країни стоять серйозні завдання щодо переходу на інтенсивні методи виробництва сільськогосподарської продукції. Все це вимагає вдосконалення і модернізації сільськогосподарської техніки та засобів виробництва з впровадженням автоматизованих систем керування, контролю та захисту.

Перелік дисциплін:
Автоматизація технологічних процесів в АПК (Кошкін Д.Л.)
Апарати керування і захисту (Вахоніна Л.В.)
АСУ технологічними процесами в АПК (Хвощан О.В.)
Виконавчі механізми у системах автоматики (Ставинський А.А.)
Діагностування електрообладнання (Кошкін Д.Л.)
Експлуатація енергообладнання та засобів автоматики (Плахтир О.О.)
Електричне освітлення та опромінення (Ставинський Р.А.)
Електричні машини (Ставинський Р.А.)
Електропривід виробничих машин і механізмів (Плахтир О.О.)
Елементи систем автоматики (Хвощан О.В.)
Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології (Ставинський Р.А.)
Монтаж енергообладнання та засобів автоматизації (Ставинський Р.А.)
Основи електроприводу (Плахтир О.О.)
Основи технічної експлуатації енергообладнання (Плахтир О.О.)
Теоретичні основи автоматики (Кошкін Д.Л.)
Фізика (Вахоніна Л.В.)
Фізика з основами біофізики рослин (Вахоніна Л.В.)
Фізика з основами біофізики (Бацуровська І.В.)
Біофізика (Бацуровська І.В.)
Інформаційні технології (Бацуровська І.В.)
Технології наукових досліджень (Плахтир О.О.)
Основи екології (Вахоніна Л.В.)
Вступ до фаху (Вахоніна Л.В.)
Електротехнічні матеріали (Плахтир О.О.)

МНАУ. Кафедра енергетики аграрного виробництва.

Наукова діяльність
Наукова робота кафедри виконується в рамках ініціативної тематики за такими напрямами:
•  Технічні рішення зниження питомої і технологічної матеріаломісткості електромашин змінного струму з просторовими магнітопроводами.
•  Конструкції, технології виробництва і методики розрахунку трифазних просторових трансформаторів малої і середньої потужності.
•  Конструкції, технології виробництва і методики розрахунку асинхронних двигунів із зовнішнім ротором і аксіальним робочим зазором.
•  Покращення питомих енергетичних характеристик високовольтних заглибних пристроїв.
•  Автоматизація технологічних процесів в сільському господарстві, сучасні елементи та системи автоматизованого керування.

Викладачі кафедри є авторами понад 400 публікацій, авторських свідоцтв і патентів України. Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри публікують більше ніж 20 наукових статей у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями з проблем енергетики аграрного виробництва.

На кафедрі працюють студентські науково-дослідні гуртки за напрямами: "Фізика", "Монтаж енергообладнання та систем керування", "Електротехнічні системи і комплекси", " Сучасні системи керування ". Під керівництвом викладачів кафедри обдарована молодь готує наукові роботи та доповіді, кращі з яких представлено на наукових конференціях і всеукраїнських конкурсах, де студенти-енергетики завжди посідають призові місця.

Викладачі та співробітники кафедри спрямовують значні зусилля на подальший розвиток наукового та методичного забезпечення кафедри, постійно оновлюють матеріальну базу та програмне забезпечення, створюють нові лабораторні роботи; успішно проводять інноваційні дослідження та пропонують їх впровадження для вдосконалення електротехнічного обладнання, приладів та засобів автоматизації сільськогосподарського виробництва.

Навчально-методична робота
Загальний напрям навчально-методичної роботи кафедри – підвищення теоретичного і практичного рівня набутих студентами знань, розробка та удосконалення кредитно-модульної системи навчання, комп'ютеризація навчального процесу.

Викладачами кафедри розміщена інформація з дисциплін на платформі MOODLE для забезпечення комп?ютерізації навчального процесу. Удосконалені навчальні дистанційні курси, що викладаються викладачами кафедри.

Викладачами кафедри підготовлено та видано понад 50 методичних рекомендацій для проведення лабораторних робіт, практичних занять та виконання контрольних завдань, курсових проектів та курсових робіт.

Усі закріплені за кафедрою дисципліни, забезпечено підручниками і навчальними посібниками, а також методичними розробками для виконання лабораторних і практичних занять, курсових проектів та курсових робіт.

МНАУ. Умови, що підштовхують до змін в процесі навчання студентів в університетах.

Міжнародна діяльність
Працівники кафедри тісно співпрацюють із провідними науковими організаціями, зокрема з Національним технічним університетом "ХПІ", науковим центром "Електротехніка та електромеханіка", машинобудівними підприємствами України тощо. Результатом такої співпраці є методичні видання та посібники працівників кафедри, а також супроводження самостійної роботи студентів в умовах віртуально-навчальних середовищ.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ