Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №257

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки → Бацуровська Ілона Вікторівна

3D

До уваги вступників! Детальніше...
Накази на зарахування за державним замовленням Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

Останнє оновлення: 17.12.2014 о 15:15

МНАУ. Бацуровська Ілона Вікторівна, асистент кафедри.Бацуровська Ілона Вікторівна
асистент кафедри

Біографія
Народилася 10 серпня 1982 р. у м. Миколаєві. Повну вищу освіту здобула у Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського, який закінчила 2006 р. та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. Навчалась у аспірантурі Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Захистила дисертацію на тему "Застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах" у 2013році. З 2014 року працює над докторською дисертацією. Є автором понад 50 публікацій. Серед наукових праць 1 монографія та 4 науково-методичних посібника. Має авторитет серед колег та студентів.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи – 4 роки.

Основні наукові публікації

Монографія (Колективна):

1. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект: колективна монографія/ В.Д.Шарко, Г.С. Юзбашева, І.В. Бацуровська та ін.; за редакцією Г.С.Юзбашевої. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 440с

Навчально-методичні видання:

2. Бацуровська І. В. Методичні рекомендації для практичної роботи студентів інженерних спеціальностей у віртуально-навчальних середовищах платформи "Веб-класс ХПІ" / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : "МДАУ", 2010. — 37 с.

3. Бацуровська І. В. Використання віртуально-навчальних середовищ платформи "Веб-клас ХПІ" в процесі навчання студентів інженерних спеціальностей. Методичний посібник / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2011. — 66 с.

4. Бацуровська І. В. Практичне застосування технології дистанційного навчання при вивченні фахових дисциплін аграрної галузі. Методичний посібник / І. В. Бацуровська. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2012. — 151 с.

5. Бацуровська І. В. Теоретичні основи застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів аграрної галузі : метод. посібн. / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2012. — 256 с.

Статті у фахових виданнях:

6. Бацуровська І. В. Моніторинг якості фізичної освіти студентів інженерних спеціальностей ВНЗ / І. В. Бацуровська // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 11. — Київ, 2008. — С. 24—30.

7. Бацуровська І. В. Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи організації навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / І. В. Бацуровська // Теорія та методика управління освітою. — 2011. — № 6. Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/

8. Бацуровська І. В. Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів / І. В. Бацуровська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. — К. : "Дорадо-Друк", 2005. — Вип. 5 (18) / голов. ред. В.В. Олійник. — 2011. — С. 19—25.

9. Бацуровська І. В. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх фахівців-аграріїв / І. В. Бацуровська // "Вересень" Науковий часопис. Спецвипуск. Том 2. — Миколаїв, 2011. — С. 10—16.

10. Бацуровська І. В. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних / І. В. Бацуровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2011. — № 1. — С. 61—66.

11. Бацуровська І. В. Модель застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах / І. В. Бацуровська // Збірник наукових праць "Педагогічний альманах". — Випуск 14. — Херсон, 2012. — С. 130—134.

12. Бацуровська І. В. Технологія впровадження віртуально-навчальних середовищ на факультеті механізації аграрного університету / І. В. Бацуровська // Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка". — 2012. — № 2 (70). — С. 86—88.

13. Бацуровська І.В. Критеріальний підхід до оцінки рівня впливу технологій дистанційного навчання на фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних університетах [Текст] / І.В. Бацуровська. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. — Вип. 1 (8). — Херсон, 2013 — С. 228—232.

Статті у матеріалах конференцій та тези доповідей:

14. Бацуровська І. В. Про стан підготовки випускників шкіл з фізики / І. В. Бацуровська // Матеріали Всеукр. Науково-практична конф. "Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру". Випуск 10. — Херсон, 2007. — С. 269—272.

15. Анісімов О.О. Основні тенденції розвитку аграрної освіти [Текст] / О.О. Анісімов, І.В. Бацуровська // Тези доповідей наук.-практ. семінару «Аграрна освіта та наука: стан та перспективи розвитку». Лютий 2008 р. — МДАУ, 2008. — С. 60—63.

16. Бацуровська І.В. Роль самооцінки і самоаналізу при виконанні лабораторних робіт з фізики [Текст] / І.В. Бацуровська // Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. «Проектування освітніх середовищ як методична проблема». Укладач: Шарко В.Д. — Херсон: Вид. ХДУ, 2008. — С. 92—94.

17. Бацуровська І.В. Педагогічний моніторинг з фізики як засіб виявлення ефективних методів співпраці викладача та студента у вищому навчальному закладі [Текст] / І.В. Бацуровська // Тези доповідей наук.-практ. семінару «Методи ефективної співпраці викладача та студента вищого навчального закладу». Березень 2008 р.— МДАУ, 2008р. — С. 28—32.

18. Бацуровська І.В. Моніторинг самоаналізу та самооцінювання якості знань з фізики у студентів вищих навчальних закладів в умовах профільного навчання [Текст] / И.В. Бацуровская //матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямків: проблеми, досвід, перспективи» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант — 2009, — Вип. 12. — С. 192—196.

19. Бацуровська І.В. Методика використання порталу у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах [Текст] / І.В. Бацуровська // Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / Наук. ред. Юзбашева Г.С. — Херсон: Айлант, 2010. Вип. 13. — С. 62—65.

20. Бацуровська І.В. Особливості моніторингу самостійної роботи майбутніх фахівців вищих аграрних навчальних закладів на основі Web-орієнтованого навчального середовища [Текст] / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. Т.1. — Херсон: ХНТУ, 2010. — С. 17—19.

21. Бацуровська І.В. Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів [Текст] / І.В. Бацуровська //Збірник резюме доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» / за ред. В.В.Олійника; НАПН України, Ун-т менедж. Освіти. —К., 2011. — С. 8.

22. Бацуровська І.В. Особливості педагогічного моніторингу самостійної роботи майбутніх фахівців вищих аграрних навчальних закладів як інформаційної системи у Web-орієнтованому навчальному середовищі [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 17—18 черв. 2010.: В 3 т. — Д: Біла К.О., 2010. — Т 2: Наукові праці з питань педагогіки та філософії 2010р.— С. 66—70.

23. Бацуровська І.В. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів за дистанційною формою навчання [Текст] / І.В. Бацуровська // VI Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості та освіті» (4-11 червня 2010 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 4-х томах. Т. ІІ (Ч. 2). Упор.: Хохлова Т. С. та ін. — Дніпропетровськ-Варна, 2010. . — С. 48—51.

24. Бацуровская И.В. Технологии дистанционного обучения в системе вышего образования [Текст] / И.В. Бацуровская, А.Н. Самойленко // Информация и образование: границы коммуникаций INFO’11: сб. науч.трудов № 3(11). — Горно—Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. — С. 229—230.

25. Бацуровська І.В. Використання мережевих комунікаційних технологій для професійної діяльності викладачів ВНЗ [Текст] / І.В. Бацуровська // Збірник резюме доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; За ред. В.В.Олійника. — К., 2011. — С.8.

26. Бацуровська І.В. Віртуальне навчальне середовище як інтеграція технологій дистанційного навчання [Текст] / І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Матеріали Всеукр. наук.-метод конф. «Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. — 2011. Вип. 14. — С. 253—255.

27. Бацуровська І.В. Досвід впровадження віртуально-навчальних середовищ на факультеті механізації сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету [Текст] / І.В. Бацуровська, Д.Л. Кошкін // Сборник научных трудов. — Харьков: «Міськдрук». — 2011. С. 304—310.

28. Бацуровська І.В. Застосування технологій дистанційного навчання у професійній діяльності викладачів аграрних університетів [Електронний ресурс] / І.В. Бацуровська // Електронні ресурси та технології: створення, використання, доступ: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Вінниця, 10—17 травня 2011 р. — К.: Кондор, 2011. — С. 14—18.

29. Бацуровська І.В. Застосування технологій дистанційного навчання у професійній діяльності викладачів аграрних університетів [Текст] / І.В. Бацуровська // Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 12—14 травня 2011 р.). Миколаїв: ОІППО, 2011. — С. 21

30. Бацуровська І.В. Мережеві технології дистанційного навчання в університетській освіті [Текст] / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. Т. 2. — Херсон: ХНТУ, 2011. — С. 12—14.

31. Бацуровська І.В. Модель використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Системи та засоби штучного інтелекту: тези доповідей Міжнар. наук.-молод. школи. — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. — С. 7—9.

32. Бацуровська І.В. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх інженерів у ВНЗ [Текст] / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології — 2011: матеріали VII—ї Міжнар. наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Миколаїв, 13—16 вересня 2011) / М. аграр. політики та прод. України, микол. держ. агр. ун.. — Миколаїв: 2011. — С. 157—163.

33. Бацуровська І.В. Технології дистанційного навчання у вищий освіті [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Альянс наук: вчений вченому: матеріали VI Міжнар. наук.—практ. конф., 25—26 лют. 2011 р.: Т.6: Наукові праці з педагогіки та психології. — 2011. — С. 26—29.

34. Бацуровська І.В. Технології дистанційного навчання у вітчизняній і зарубіжній системах вищої освіти [Текст] / І.В. Бацуровська // VII Междунар. Конф. «Стратегія якості в промисловості і освіті». — Варна, Болгарія: 2011. Матеріали у 3—х томах. — Т. 2. — С. 358—361.

35. Бацуровская И.В. Интегрирование традиционной и дистанционной технологии дистанционного обучения в профессиональной подготовке будущих инженеров в аграрных университетах [Текст] / И.В. Бацуровская, Д.Л. Кошкин // Информация и образование: границы коммуникаций INFO’11: сб. науч.трудов № 3(11). — Горно—Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. — С. 229—230.

36. Бацуровська І.В. Віртуально-навчальне середовище як аналітична система роботи студентів інженерних спеціальностей [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Искуственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ — 2012: материалы Междунар. Науч.—техн. конф. (пос. Кацивели, АР Крым, 1—5 октября 2012 года). — Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2012. — С. 230—233.

37. Бацуровська І.В. Застосування навчального персонального веб-ресурсу викладачами закладів післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Бацуровська І.В., Самойленко О.М., Юзбашева Г.С., Ручинська Н.С. // Матеріали наук.—метод. конф. «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікаційного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників» / Упор. Г.А. Назаренко — Черкаси: ЧОПОПП, 2012. — С. 39—46.

38. Бацуровська І.В. Методика застосування внутрішньокурсової системи комунікацій в умовах віртуально-навчального середовища у вищих навчальних закладах [Текст] / І.В. Бацуровська // Тези доповідей Міжнар. Наук.—практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ—2012): Черкаси, 25—27 квітня 2012 р. — У 2 т. — Черкаси: ЧДТУ, 2012. — Т.2. — С. 13—14.

39. Бацуровська І.В. Методика підготовки електронних текстових блоків віртуально—навчального середовища для студентів інженерних спеціальностей [Текст] / І.В. Бацуровська, Д.Л. Кошкін // Альянс наук: вчений — вченому: матер. VІI Міжнар. наук.—практ. конф., 15—16 берез. 2012 р.: у 6 т. — Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. Т.4: Педагогіка і психологія вищої школи. — 2012. — С. 60—61.

40. Бацуровська І.В. Навчальний портал як інноваційна освітня система [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.—практ. конф. «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. — 2012. Вип. 15. — С. 61—64.

41. Бацуровська І.В. Персональний веб—ресурс — основа освітнього процесу університету [Текст] / Бацуровська І.В., Самойленко О.М. // Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.—практ. конф. «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» / за ред. В.В.Олійника; НАПН України, Ун—т менедж. освіти. — К., 2012. — С. 32.

42. Бацуровська І.В. Система віртуального самоконтролю якості знань студентів інженерних спеціальностей аграрної галузі в умовах віртуально—навчального середовища [Текст] / І.В. Бацуровська // VIІІ Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості та освіті» — Дніпропетровськ —Варна, 2012. — Т. 1. — С. 352—355.

43. Бацуровська І.В. Тенденції розвитку дистанційної освіти в системі вищої школи [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. — Херсон: ХНТУ, 2012. — С. 31—33.

44. Бацуровська І.В. Технологія застосування навчального порталу в університетській освіті [Текст] / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології — 2012: матеріали VIII—ї Міжнар.наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 19-22 вересня 2012, м. Миколаїв / М. аграр. політики та прод. України; Микол. держ. аграр. ун.. — Миколаїв: МДАУ, 2012. — С. 208—212.

45. Бацуровська І.В. Комп’ютерні технології навчання в сучасних умовах реформування освітньої галузі України [Текст] / О.М. Самойленко, І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Модернізація шкільної природничо—математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ ст.: тези доповідей Всеукр. наук.—практ. конф. (м. Миколаїв, 25—27 квітня 2012р). — Миколаїв: ОІППО, 2012. С. 90—91.

46. Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси в системі вищої освіти. [Текст] / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. — Херсон: ХНТУ, 2014. С.36—38.

47. Бацуровська І.В. Ообливості використання відкритих масових дистанціних курсів у вищих навчальних закладах. [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Матеріали всеукраїнської науково—практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання в контексті розвитку синергетичного мислення» /Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант.— 2014. Випуск 17. — с.3—6.

У наукових періодичних виданнях інших держав:

48. Samoylenko O.M. Methodic of using of services web 2.0 for higher education / O.M. Samoylenko, I.V. Batsurovs’ka, N.S. Ruchins’ka // International journal on Social Media. — І, 2010. — Р. 106—110.

49. Baсurovskaya I. Some aspects of training future engineers inagrarian universiti of tehnology in the distance learning / I Baсurovskaya. // Motrol. Comission jf motorization and energetics in agiculture — 2012, Vol. 14, No 2. Р. 167—171.

50. Бацуровська І.В. Подготовка учебно-методического обеспечения для сопровождения профессиональной подготовки будущих инженеров аграрной отрасли в условиях дистанционного обучения. «Научная дискуссия: вопроси педагогики и психологи»: материалы IX международной заочной научно—практической конференции. Часть ІІ. (24 января 2013 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. — с. 87—91.

51. Бацуровська І.В. Методика подготовки учебно—методического обеспечения для сопровождения профессиональной подготовки будущих инженеров аграрной отрасли в условиях дистанционного обучения Модернизация аграрного образования: технологический аспект: сборник научных трудов по материалам Международной научно—практической конференции, посвященной 20—летию Томского сельскохозяйственного института — филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» (29—30 октября 2013 г.). — Томск: РГ «Графика», 2013. —с.16—20

52. Бацуровська І.В. Особенности разработки и внедрения массовых открытых дистанционных курсов за рубежом. [Текст] / І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Научная дискуссия: вопроси педагогики и психологи. №5 (26): сборник статей XXVI международной заочной научно—практической конференции. — М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014, с.95—101.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ