Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиАгротехнологій

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою

Останнє оновлення: 11.10.2016 о 16:41

МНАУ. Гамаюнова Валентина ВасилівнаЗавідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Гамаюнова Валентина Василівна

телефон +38 0 (512) 34-61-60
E-mail: gamajunova2301@gmail.com

Якби суспільство недостатньо продумано відносилось до землеробства, геодезії та землеустрою, не підтримувало родючості ґрунтів, воно б незворотньо гинуло, залишаючи після себе пустелю
М.Г. Ліванов

МНАУ. Логотип кафедри землеробства, геодезії та землеустрою.Історія кафедри
Кафедру землеробства, геодезії та землеустрою створено на базі кафедри загального та зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою у 1991 році. Першим її завідувачем був кандидат сільськогосподарських наук, доцент М.О. Самойленко. Очолювали кафедру кандидат сільськогосподарських наук, доцент В. І. Болдуєв, доктор сільськогосподарських наук, професор Н. Х. Грабак.

З липня 2003 року кафедрою керував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Д. Д. Волчо, відмінник аграрної освіти та науки України ІІІ ступеня.

З січня 2007 року кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор В. В. Гамаюнова, відмінник аграрної освіти та науки ІІІ та ІІ ступенів.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Гамаюнова Валентина Василівна – завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор
Манушкіна Тетяна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Качанова Тетяна Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Задорожній Юрій Володимирович – асистент
Степанова-Дробітько Юлія Сергіївна – асистент
Смірнова Ірина Вікторівна – асистент
Іскакова Оксана Шаміліївна – завідувач лабораторії, асистент
Донченко Яна Володимирівна – старший лаборант

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

Перелік дисциплін:
- Адаптивні системи землеробства, геодезії та землеустрою (проф. Гамаюнова В.В., ас. Смірнова І.В.)
- Біотехнологія в рослинництві (доц. Манушкіна Т.М.)
- Геодезія та землевпорядкування (ас. Задорожній Ю.В.)
- Екологічні проблеми землеробства, геодезії та землеустрою (проф. Гамаюнова В.В., ас. Степанова-Дробітько Ю.С.)
- Екологія і радіобіологія (доц. Манушкіна Т.М.)
- Загальне землеробство (проф. Гамаюнова В.В., доц. Качанова Т.В. ас. Іскакова О.Ш.)
- Методи і організація досліджень в агрономії (доц. Качанова Т.В., ас. Смірнова І.В.)
- Методи і організація досліджень в кормовиробництві (ас. Смірнова І.В.)
- Основи виробництва та переробки с/г продукції (доц. Качанова Т.В.)
- Основи екології (доц. Манушкіна Т.М., ас. Степанова-Дробітько Ю.С.)
- Основи наукових досліджень в агрономії (доц. Качанова Т.В., асистент Смірнова І.В.)
- Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур (проф. Гамаюнова В.В.)
- Сільськогосподарська меліорація (доц. Качанова Т.В., ас. Задорожній Ю.В.)
- Сучасні проблеми агроекології (проф. Гамаюнова В.В.)
- Технологія виробництва продукції рослинництва (доц. Манушкіна Т.М., ас. Степанова-Дробітько Ю.С.)

Графік консультацій та відпрацювань занять по кафедрі землеробства, геодезії та землеустрою на І семестр 2016-2017 н.р.

Наукова діяльність кафедри
Проведення досліджень з вивчення сівозмін, у тому числі добору сільськогосподарських культур у зв’язку з потеплінням клімату, способів обробітку грунту, систем удобрення, удосконалення агротехнічних заходів вирощування окремих культур в стаціонарному та короткострокових дослідах на полях дослідного господарства університету – ННПЦ МНАУ. Викладачі кафедри активно співпрацюють з філіями кафедри та з коледжами університету, беруть участь у сумісних дослідженнях.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 2 монографії, оформлено та одержано 16 державних патентів на винаходи та корисні моделі, опубліковано понад 540 наукових праць; постійно оновлюються навчально-методичні комплекси дисциплін.

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою співпрацює з Харківським, Львівським, Сумським НАУ, Одеським, Херсонським ДАУ, Уманським національним університетом садівництва, Житомирським національним агроекологічним університетом та ін. з метою обміну досвідом роботи та методичними і науковими розробками.

Кафедра забезпечує роботу студентських наукових гуртків із землеробства, геодезії та землеустрою, геодезії, екології, меліорації, основ наукових досліджень в агрономії. Студенти під керівництвом викладачів готують цікаві й змістовні доповіді за напрямами наукової тематики кафедри, з якими виступають на студентських науково-практичних конференціях, беруть участь у проведенні І і ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму "Агрономія" серед аграрних вищих навчальних закладів України, в конкурсах наукових робіт.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

На кафедрі землеробства, геодезії та землеустрою проходять стажування та набувають досвіду викладачі інших ВНЗ та коледжів, що є структурними підрозділами Миколаївського національного аграрного університету.

В останні роки науковцями та аспірантами кафедри землеробства, геодезії та землеустрою розробляються нові, ефективні та сучасні підходи до структури посівних площ, обробітку ґрунту, систем удобрення, захисту рослин, охорони довкілля; удосконалюються інші пріоритетні напрями актуальних наукових досліджень.

Навчально-методична робота
1. Підготовка, удосконалення та систематизація оновлення комплексів навчальних дисциплін.
2. Перелік напрямків навчально-методичної роботи:
1) підготовка та видання методичних матеріалів до виконання лабораторних і практичних робіт;
2) розробка і впровадження нових форм і технологій навчання:
- мультимедійні лекції і практичні заняття;
- інтерактивні заняття;
- ділові ігри;
- дистанційне навчання.
3) Розробка тестових завдань, задач для підсумкового і поточного контролю.

З метою підвищення ефективності навчального процесу, виконання спільних науково-дослідних проектів створено філії кафедри на базі інституту зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою НААНУ, Інституту південного овочівництва і баштанництва НААНУ, Національного центру з насіннєзнавства «Одеський селекційно-гентичний інститут» НААНУ, Новоодеської та Жовтневої сортодослідних станцій, обласним екологічним центром, передових господарств південної зони України. У цих установах аспірантами й здобувачами кафедри проводяться заняття зі студентами в умовах виробництва, навчальні практики, науково-дослідна робота.

Розроблено програму досліджень та закладено досліди в ННПЦ МНАУ, Миколаївській державній с.-г. дослідній станції ІЗЗ НААНУ, інституті зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою НААНУ та ін. Викладачі є постійними учасниками університетських та міжнародних наукових конференцій, де ознайомлюються з передовими методиками, новітніми технологіями і науковими досягненнями для подальшого впровадження їх у навчальний процес.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

Міжнародна діяльність
- Викладачі кафедри проводять навчально-виробничу практику зі студентами Рязанського державного агротехнологічного університету ім. П.А.Костичева відповідно договору про співпрацю.
- Викладачі кафедри постійно приймають участь у Міжнародних конференціях та семінарах: (2009 р., Польща, Старе Поле Польсько–український проект (навчальний семінар) «Підтримка інституцій, що працюють на селі і в сільському господарстві у сфері вирішення актуальних, найбільш важливих соціально – економічних проблем України»; 2011 р. Ізраїль, м. Нетанія, V Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті» (27 вересня - 4 жовтня 2011 р.); грудень 2011 р. Росія, м. Саратов, ІІІ Международная научно-практическая конференция «Основы рационального природопользования»; жовтень 2012 Аргентина, м.Армстронг, Лас-Парехас, міжнародна виставка «AgroShowRoom.».
- IV Международная научная экологическая конференция «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства», 24-25 марта 2015 г. – Краснодар, 2015.
- Международный научный форум «Проблемы управления водными и земельными ресурсами» //К 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и памяти Н.И. Железнова – первого ректора Петровской земледельческой и лесной академии, - Москва: ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА» (30 сентября 2015 г.)

Викладачі кафедри постійно беруть участь у Міжнародних конференціях та семінарах: 2009 р., Польща, Старе Поле Польсько-український проект (навчальний семінар), "Підтримка інституцій, що працюють на селі і в сільському господарстві у сфері вирішення актуальних, найбільш важливих соціально – економічних проблем України"; 2011 р. Ізраїль, м. Нетанія, V Міжнародна наукова конференція "Сучасні досягнення в науці та освіті" (27 вересня – 4 жовтня 2011 р.); грудень 2011 р. Росія, м. Саратов, ІІІ Межнародная научно-практическая конференция "Основи рационального природоприродопользования".

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ