Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою → Гамаюнова Валентина Василівна

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Останнє оновлення: 12.03.2013 о 10:52

МНАУ. Гамаюнова Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри.Гамаюнова Валентина Василівна
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри

Біографія
Закінчила агрономічний факультет Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи у 1976 р. з відзнакою.

У 1983 році захистила кандидатську, а у 1994 році – докторську дисертацію. У 1999 р. присвоєно наукове звання професора.

З 1976 по 2003 рр. працювала в Інституті зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою НААНУ, на посадах від старшого лаборанта до директора інституту, з 2003 по 2006 рр. – завідувач кафедри ґрунтознавства і агрохімії Херсонського ДАУ, а з січня 2007 р. – завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського НАУ. Стаж роботи – 35 років.

Нагороди
Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ та ІІ ступенів.

Наукова діяльність
Напрям наукових досліджень – дослідження з вивчення сівозмін, способів обробітку ґрунту, систем удобрення, удосконалення агротехнічних заходів вирощування окремих культур в стаціонарному та короткострокових дослідах.

Член редколегії ряду наукових збірників, спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, заступник голови експертної ради ДАК з сільського господарства, член методичної ради НМЦ аграрної освіти, член центральної ради Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.

Під керівництвом професора Гамаюнової В.В. захистили кандидатські дисертації 15 аспірантів. Автор 420 наукових публікацій, 15 патентів.

Основні наукові публікації
1. Гамаюнова В. В. Вплив застосування добрив і способів обробітку в ланці зрошуваної сівозміни на основні показники родючості ґрунту / В. В. Гамаюнова, Г. М. Куц // Зрошуване землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник — Випуск 47 — Херсон : Айлант, 2007. — С. 35—39.

2. Юхименко К. П. Продуктивність томатів на краплинному зрошенні / К. П. Юхименко, В. В. Гамаюнова // Перспектива — Випуск 7 — Херсон : ХДАУ, 2008. — С. 51—54.

3. Юхименко К. П. Продуктивність томатів залежно від фону живлення при краплинному зрошенні / К. П. Юхименко, В. В. Гамаюнова // Перспектива — Випуск 7 — Херсон : ХДАУ, 2008. — С. 57—60.

4. Гамаюнова В. В. Застосування добрив – основа збереження родючості ґрунтів та формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зрошення / В. В. Гамаюнова // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Том 81. — Вип. 68. Екологія: Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 35—38.

5. Гамаюнова В. В. Сучасний стан родючості ґрунтів Степу України та шляхи її відтворення / В. В. Гамаюнова, О. В. Сидякіна // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — Вип. 94. Том 107. Екологія. — С. 34—36.

6. Гамаюнова В. В. Зрошення на Півдні України: ефективність, стан, перспективи / В. В. Гамаюнова, Ю. В. Задорожній // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Вип. 1 (48). — С. 159—164.

7. Гамаюнова В. В. Состояние и продуктивность орошаемых земель в Николаевской области / С. В. Вінцюк, В. В. Гамаюнова // Наукові основи землеробства, геодезії та землеустрою у зв'язку з потеплінням клімату : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2010 р.) — С. 11—14.

8. Гамаюнова В. В. Вплив умов вирощування на врожайність сортів сої в Південній зоні України / В. В. Гамаюнова, О. О. Казанок // Наукові основи землеробства, геодезії та землеустрою у зв'язку з потеплінням клімату : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2010 р.) — С. 15—19.

9. Гамаюнова В. В. Роль родючості ґрунту і добрив у ефективному використанні вологи / В. В. Гамаюнова, О. В. Сидякіна, Т. В. Глушко // Наукові основи землеробства, геодезії та землеустрою у зв'язку з потеплінням клімату : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2010 р.) — С. 20—23.

10. Гамаюнова В. В. Наростання надземної маси та формування врожайності зерна сортів проса залежно від добрив / В. В. Гамаюнова, В. І. Шевель // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 138. Том 152. Екологія. — С. 27—30.

11. Гамаюнова В. В. Мікробіологічна активність ґрунтів після ячменю ярого при використанні біодеструктора стерні / В. В. Гамаюнова, О. А. Коваленко, А. В. Панфілова, В. В. Болоховський // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 138. Том 152. Екологія. — С. 27—30.

12. Гамаюнова В. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування соризу залежно від добрив, попередника та строку сівби / В. В. Гамаюнова, Г. Т. Федорович // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 140. Том 152. Екологія. — С. 37—41.

13. Гамаюнова В. В. Вплив умов вирощування на показники якості зерна сортів сої Діона та Аполлон в умовах Півдня України / В. В. Гамаюнова, О. О. Казанок // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 140. Том 152. Екологія. — С. 42—44.

14. Буйбарова В. С. Вплив добрив і мікродобрив на продуктивність гороху / В. С. Буйбарова, В. В. Гамаюнова // Тези доповідей 23-ої науково теоретичної студентської конференції (16-18 березня 2011 р.) — С. 98—101.

15. Караман А. В. Народногосподарське значення та виробництво сої в Україні / А. В. Караман, В. В. Гамаюнова // Тези доповідей 23-ої науково теоретичної студентської конференції (16-18 березня 2011 р.) — С. 102—104.

16. Сопко О. В. Особливості вирощування ріпаку озимого в умовах Півдня України / О. В. Сопко, В. В. Гамаюнова // Тези доповідей 23-ої науково теоретичної студентської конференції (16-18 березня 2011 р.) — С. 105—108.

17. Вінцюк С. В. Система застосування мінеральних добрив під ячмінь ярий / С. В. Вінцюк, В. В. Гамаюнова // Матеріали доповідей Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (27-29 квітня 2011 р.) — С. 86—89.

18. Гамаюнова В. В. Зміни родючості тривало зрошуваного темно-каштанового грунту та ефективність добрив в умовах Півдня України / В. В. Гамаюнова, О. В. Сидякіна // Современные достижения в науке и образовании : сборник трудов V Международной научной конференции (27 сентября – 4 октября 2011 г., г. Нетания, Израиль). — Том 1. — Нетания, 2011. — С. 143—145.

19. Гамаюнова В. В. Разработка экологически безопасной системы удобрения сориза при выращивании его в звене севооборота в южной Степи Украины / В. В. Гамаюнова, Г. Т. Федорович // Современные достижения в науке и образовании : сборник трудов V Международной научной конференции (27 сентября – 4 октября 2011 г., г. Нетания, Израиль). — Том 1. — Нетания, 2011. — С. 145—148.

20. Гамаюнова В. В. Роль удобрений в эффективном использовании влаги сельскохозяйственными культурами в условиях Юга Украины / В. В. Гамаюнова, О. Ш. Искакова // Основы рационального природопользования : материалы III Международной научно-практической конференции (26-28 октября 2011 г., Саратов) — С. 211—214.

21. Гамаюнова В. В. Екологічний стан родючості ґрунту та шляхи її відтворення / В. В. Гамаюнова, О. В. Сидякіна // Третій міжнародний екологічний форум "Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета." : збірник матеріалів форуму (17-18 листопада 2011 р.) — Херсон, 2011. — С. 234—236.

22. Гамаюнова В. В. Удобрення під урожай – 2012 / В. В. Гамаюнова // The Ukranian Farmer — Київ, 2011. — С. 40—42.

23. Гамаюнова В. В. Вплив режимів зрошення та удобрення на поживний режим темно-каштанового грунту при вирощуванні пшениці озимої після люцерни / В. В. Гамаюнова, О. Г. Берднікова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2012. — Вип. 2 (66). — С. 139—147.

Контактна інформація
телефон +38 0 (512) 34-61-60
E-mail: gamajunova2301@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ