Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії → Чорний Сергій Григорович

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Останнє оновлення: 23.03.2016 о 16:53

МНАУ. Чорний Сергій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри.Завідувач кафедри грунтознавства та агрохімії
Загальний стаж – 43 роки,
науково-педагогічний – 33

Біографія:

Народився 2 лютого 1957 року в селищі Нововоронцовка Херсонської області. В 1978 році поступив на геолого-географічний факультет Одеського державного (зараз - Національного) Університету ім. І.І. Мечнікова, який закінчив з відзнакою в 1983 році. Фах - "Географ. Викладач." У 1983-1986 роках учився в аспірантурі в Інституті зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою Української Академії Аграрних Наук (ІЗЗ УААН) (зараз – ІЗЗ НААНУ) за фахом "Меліорація і зрошуване землеробство". З 1986 по 1998 роки послідовно займав посади молодшого наукового співробітника (1986-1988), старшого наукового співробітника (1988-1992), завідувача сектором ерозії ґрунтів (1992-1994) і завідувача лабораторії охорони ґрунтів (1996-1998) у ІЗЗ УААН. З 1998 по 2003 роки - завідувач кафедрою екології і географії Херсонського педагогічного (зараз – державного) університету. З 2003 по теперішній час завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету. Кандидат технічних наук за спеціальністю 06.01.02 - сільськогосподарські меліорації (1988), доктор сільськогосподарський наук за спеціальністю 06.01.03. - агрогрунтознавство і агрофізика (1997). Старший науковий співробітник (1998), доцент (2002), професор (2003). Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТГА) та Європейського товариства охорони ґрунтів. Президент Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (2010-2014). Голова Миколаївського відділення УТҐА. Член експертної ради ВАК України з сільськогосподарських наук (2010-2011). Член редколегії Вісника Біосферного заповідника «Асканія-Нова» (2000-2003) З «Вісника аграрної науки Причорномор?я», «Агрохімія і грунтознавство», а також журналів «Ґрунтознавство» та «Екологія та ноосферологія». Відмінник аграрної освіти та науки України. Під науковим керівництвом Чорного С.Г. захищені девять дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських та географічних наук за спеціальностями 06.01.02. - сільськогосподарські меліорації; 11.00.05. - біогеографія і географія ґрунтів; 06.01.03. – агрогрунтознавство і агрофізика.

Дисципліни, які викладає:

Агрохімія, Нормативна та експертна оцінка грунтів, Методологія оцінки якості грунтів.

Напрямки наукових досліджень:

Наукові інтереси зосереджені в галузі ґрунтознавства, ерозії ґрунтів, географії та охороні ґрунтів, екології. Автор більш як 200 публікацій, державних стандартів, авторських посвідчень і патентів на винаходи.

Основні наукові праці:

1. Швебс Г.И. Противоэрозионная стойкость почв юга Украины и ее изменение под влиянием орошения/ Г.И. Швебс, А.А. Светличный, С.Г. Черный // Почвоведение -1988. - № 1. - С.94-100.

2. Черный С.Г. Оценка поверхностно-склоновой эрозии при поливе дождеванием/ С.Г. Черный// Земледелие. - 1990. - № 10. - С. 72-73.

3. Черный С.Г. Количественная оценка величины ливневого поверхностного смыва почвы на орошаемых землях юга УССР/ С.Г. Черный // Мелиорация и водное хозяйство. - 1993. - № 1. -С. 30-31.

4. Черный С.Г. К вопросу оценки допустимых эрозионных потерь почвы на склонах Степи Украины/ С.Г. Черный // Агрохімія і грунтознавство. - 1994.- Вип. 57. - С.89-91.

5. Чорний С.Г. Схилові зрошувані агроландшафти: ерозія, ґрунтоутворення, раціональне використання/ С.Г. Чорний. - Херсон: Борисфен, 1996

6. Черний С.Г. Гидрометеорологические условия ливневой эрозии почв на орошаемых землях юга Украины- оценка и картирование/ С.Г. Черный // Вісник аграрної науки.- 1996. - № 11. - С. 54-58.

7. Чорний С.Г. Методика оцінки допустимих норм ерозії на зрошуваних землях Степу України/ С.Г. Чорний // Агрохімія і ґрунтознавство. - 1998. - Вип. 59. - C. 56-59.

8. Чорний С.Г. Оцінка ерозійно-безпечної поливної норми для умов Інгулецької зрошувальної системи/ С.Г. Чорний, П.В. Мацко// Зрошуване землеробство. - Вип. 41.- К.: Аграрна наука, 1998 . - С. 44-47.

9. Черный С.Г. Влияние орошения на микроструктуру и противоэрозионную стойкость склоновых почв юга Украины/ С.Г. Черный, В.В. Плакса. Вісник аграрної науки - 1999.- №4. - С.57-61.

10. Чорний С.Г. Оцінка допустимої норми ерозій для грунтів Степу України/ С.Г. Чорний// Український географічний журнал, 1999. - №4. – С. 45-60.

11. Бойко М.Ф. Екологія Херсонщини/М.Ф. Бойко, С.Г. Чорний. Херсон: Айлант, 2001. – 212 с.

12. Светличный А.А. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты/ А.А. Светличный, С.Г. Черный, Г.И. Швебс. Суми: Університетська книга, 2004. – 410 с.

13. Чорний С.Г. Трансформація клімату та ерозійна небезпека на Півдні Україні/ С.Г. Чорний //Вісник аграрної науки. – 2004. - №4. - С.45-52.

14. Чорний С.Г. Про вплив зрошення на протидефляційні характеристики степових ґрунтів/ С.Г. Чорний, О.В. Письменний // Зрошуване землеробство. - 2006. - Вип. 46. -С.11-14.

15. Світличний О.О. Основи ерозіознавства. Підручник/ О.О. Світличний, С.Г. Чорний. Суми: Університетська книга, 2007 – 266 c.

16. Чорний С.Г. Пилова буря 23-24 березня 2007 року на Півдні України: поширення, метеорологічні та ґрунтові чинники, втрати ґрунту / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко, О.М. Письменний, Т.М. Чорна // Вісник аграрної науки. – 2008. - №9. - С.46-51.

17. Чорний С.Г. Вітростійкість ґрунтового покрову Степу України / С.Г. Чорний, О. В. Письменний // Вісник Харківського НАУ. – 2008. - №2. - С.147-150.

18. Чорний С.Г. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтів у звязку з сучасними змінами клімату / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко // Агрохімія та ґрунтознавство. – 2009. - Вип. 70. - С.58-64.

19. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні / С.А. Балюк, Д.О. Тимченко, М.М. Гічка [та інші]; за ред. С.А. Балюка та Л.Л. Товазнянського. – Харків. НТУ ХПІ 2010. - 466 с.

20. Чорний С.Г. Картографування ерозійної небезпеки території: інформаційне забезпечення та деякі результати/ С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко // Агрохімія і ґрунтознавство. - 2011. – Вип. 75. - С. 74-77.

21. Чорний С.Г. Про взаємозвязок між різними параметрами протидефляційної стійкості грунтів/ С.Г. Чорний, О.В. Письменний //Грунтознавство. – 2011. - Т.22. -№ 3-4. – С.43-47.

22. Лисецкий Ф.Н. Современные проблемы эрозиоведения/ Ф.Н. Лисецкий, А.А. Светличный, С.Г. Черный/ /Под ред. А.А. Светличного. – Белгород: Изд-во «Константа», 2012. – 308 с.

23. Чорний С.Г. Кількісна оцінка протидефляційної ефективності технології No-till в умовах південного степу України / С.Г. Чорний, О.В. Видинівська, А.В. Волошенюк // Ґрунтознавство. – 2012. – Т.13. - №1-2(20).-С. 38-47.

24. Чорний С.Г. Трансформація макроструктури чорнозему південного при застосуванні No-till технології / С.Г. Чорний, О.В. Видинівська // Ґрунтознавство. – 2013. – Т.15 - №3-4 (21). – С.23-31.

25. Черный С.Г. Мониторинг гумусового состояния чернозема южного с использованием многоспектральных снимков спутника «Ландсат-7» / С.Г. Черный, Д.А. Абрамов // Почвоведение и агрохимия. – 2013. - №1 (50). - С. 97 – 105.

26. Черный С.Г., Определение параметров линии почв черноземов Правобережной Украины с помощью спектральных спутниковых снимков «Ландсат-7» / С.Г. Черный, Д.А. Абрамов //Ґрунтознавство. - 2013. –т.14.- №. 3–4 (23). - С. 106-113.

27. Чорний С.Г. Потенційні втрати ґрунту від дефляції за no-till-технології/ С.Г. Чорний, А.В. Волошенюк // Агрохімія та ґрунтознавство. - 2014. – Вип. 81. – С.45-50.

28. Черный С.Г. Баланс гумуса при основных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур в дефляционно-опасном районе (на примере южной степи Украины) / С.Г. Черный, А.В. Волошенюк // Почвоведение и агрохимия. – 2014. - № 1(52). -С. 113-121.

29. Chornyy S.G., Wind erosion resistance of steppe soils of Ukraine/ S.G. Chornyy, O.V. Pismenniy // Agricultural Science and Practice. - 2014. - №3. - Pp. 43-49.

30. Волошенюк А.В. Еколого-енергетична ефективність технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Південного степу/ С.Г. Чорний, А.В. Волошенюк // Ґрунтознавство. - 2014. – Т 16.- № 3-4(23). – С.49-55.

31. Чорний С.Г. Трансформація протидефляційної стійкості ґрунтів лівобережного степу України в контексті сучасних змін клімату/ С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко, А.В. Волошенюк // Агрохімія і ґрунтознавство. - 2015. – Вип. 83. - C. 49 – 54.

32. Черный С.Г., Определение допустимой нормы эрозии для южных черноземов правобережной Украины/ С.Г. Черный, Н.В. Поляшенко // Почвоведение и агрохимия. – 2015. - №1 (50). - С. 97 – 105.

Контактна інформація
телефон+38(097) 4493587,
E-mail: s.g.chornyy@gmail.com,


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ