Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиТВППТСБ

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва

Людина – то не глина, людина – то зернина, наше завдання зробити все, щоб ця зернина проросла.

Лихач Вадим ЯрославовичВ.о. завідувача кафедри – Лихач Вадим Ярославович, доктор сільськогосподарських наук, доцент

телефон +38 0 (512) 34-30-57
телефон +38 098-243-84-71
E-mail: vylihach@mnau.edu.ua

Заступник завідувача кафедри – Трибрат Руслан Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Сторінка в соціальній мережі Вконтакті


Новини кафедри

МНАУ. Логотип кафедри технології виробництва продукції тваринництва.Історія кафедри
Кафедру технології виробництва продукції тваринництва було створено у 1987 році (перша назва – кафедра спеціальної зоотехнії). Першим завідувачем кафедри був кандидат с.-г. наук, доцент Гардер Є.І. З 2001 року кафедру очолює доктор с.-г. наук, професор Топіха В.С. У 2010 року кафедра посіла ІІ місце у конкурсі на кращу випускову кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно рішення вченої ради Миколаївського НАУ та наказу ректора № 191 від 29 грудня кафедру ТВПТ було реформовано до наступних обсягів.

З 2017 року кафедру очолює доктор с.-г. наук, доцент Лихач В.Я.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Лихач Вадим Ярославович – В.о. завідувача кафедри, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Топіха Віра Сергіївна – доктор сільськогосподарських наук, професор
Рибалко Валентин Павлович – доктор сільськогосподарських наук, академік УААН і РАСГН, професор
Трибрат Руслан Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Калиниченко Галина Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Галімов Сергій Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, докторант кафедри
Петрова Олена Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, докторант кафедри

Графік консультацій та відпрацювань ТВПТ , Графіки відкр.занять ТВПТ – графік проведення консультацій з дисциплін, що читаються на кафедрі технологія виробництва продукції тваринництва на II семестр, а також проведення відкритих занять 2016-2017 н.р.

Перелік дисциплін:
- Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва (Лихач В.Я.)
- Моделювання технологічних процесів у тваринництві (Трибрат Р.О.)
- Організація племінної справи (Топіха В.С.)
- Основи наукових досліджень і патентування (Калиниченко Г.І.)
- Проектування підприємств по переробці м'яса (Петрова О.І.)
- Селекція сільськогосподарських тварин (Калиниченко Г.І.)
- Сучасні методи дослідження у тваринництві (Петрова О.І.)
- Технологія виробництва продукції вівчарства (Калиниченко Г.І.)
- Технологія виробництва продукції свинарства (Топіха В.С., Калиниченко Г.І., Лихач В.Я.)
- Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (Лихач В.Я.)
- Технологія продуктів забою тварин (Петрова О.І.)
- Спеціалізоване м’ясне скотарство (Лихач В.Я.)
МНАУ. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.

МНАУ. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.

МНАУ. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.

Навчально-методична робота
Кафедра є випусковою. Її викладачі проводять великий обсяг робіт по забезпеченню високого рівня підготовки майбутніх фахівців для аграрного сектору.

Кафедра проводить навчальну роботу за ступеневою системою: підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів; забезпечує навчання студентів з 11 дисципліни та спеціальностей 7.09010201, 8.09010204 – "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" : технологія виробництва продукції свинарства, технологія виробництва продукції вівчарства, моделювання технологічних процесів у тваринництві, селекція с.-г. тварин, організація племінної справи, методика наукових досліджень та патентознавство, технологія забою тварин, інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, технологія виробництва продукції тваринництва спеціалізації ("Енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі").

Викладачі кафедри використовують сучасні методи навчання із застосуванням новітніх розробок програмного забезпечення, кіно- та відеоматеріалів. Практичні заняття проводяться у виробничих умовах шести філій кафедри.

Співробітниками кафедри опубліковано більше 150 методичних робіт для вивчення дисциплін, написання курсових робіт та проектів, лабораторно-практичних занять, курсів лекцій з дисциплін: "Селекція тварин", "Моделювання технологічних процесів у тваринництві", "Технологія виробництва продукції тваринництва" спеціалізації ("Енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі"),"Основи наукових досліджень і патентування"; монографія "М'ясні генотипи свиней південного регіону України", (2008 р., 22 др. арк.); навчальні посібники: "Технологія виробництва продукції свинарства" (2012 р.,29 др. арк.), "Організація племінної справи".(2012 р., 10 др. арк.)

Співробітниками кафедри опубліковано: конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва» (2015 р. 17 др. ак.) монографія Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві (2016 р. 10 др. ак.)

Науково-дослідна робота та міжнародне співробітництво
На кафедрі створено наукову школу свинологів під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Топіхи В.С. За її керівництвом підготовлено і захищено 12 кандидатських та одна докторська дисертація з питань удосконалення селекційно-племінної роботи та впровадження інноваційних технологічних рішень підвищення виробництва продукції свинарства для ефективного ведення галузі, (№ державної реєстрації 0112U007742). В теперішній час під керівництвом професора Топіхи В.С. та доцента Лихача В.Я. проводяться наукові дослідження 3-х докторантів (доц. Луговий С.І., доц. Галімов С.М., доц. Лихач А.В.).

Проведені дослідження за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України в рамках Росія, Україна, Бєларусь за темою "Дослідження динаміки генофонду домашніх свиней Sus Scrofa за антропогенного впливу з використанням нейтральних та селекційно-залежних ДНК маркерів Ф 43/011(№ 0111U006972).

Під керівництвом академіка УААН, академіка РАСГН, доктора с.-г. наук, професора, Лауреата Державної премії України Рибалка В.П. розроблено більше 40 методик і методичних рекомендацій у галузі свинарства. Він є одним із авторів важливіших селекційних досягнень в свинарстві: полтавського заводського типу м'ясних свиней (ПМ-1), високопродуктивного материнського типу у великій білій породі (УВБ-1), полтавської м'ясної породи (ПМ), червонопоясної спеціалізованої лінії м'ясних свиней (ЧПСЛ). Під його керівництвом підготовлено і захищено 4 докторських і 15 кандидатських дисертацій. Професор Рибалко В.П. має 12 авторських свідоцтв і патентів, ним опубліковано більше 400 наукових праць.

На кафедрі розробляються та впроваджуються на рівні сучасних вимог селекційно-генетичні та технологічні методи підвищення виробництва продукції тваринництва в південному регіоні.

Викладачі кафедри є постійними учасниками обласних, державних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, виставок. Кафедра організувала та провела на високому рівні дві міжнародні науково-практичні конференції зі свинарства (2002, 2006, 2015 рр.).

За результатами виконання госпдоговірних тематик створено та успішно функціонують два племзаводи за породами велика біла та дюрок – "Миг-Сервіс-Агро" та племзавод за породами велика біла та українська м'ясна – "Таврійські свині".

Велика увага надається активізації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти. На кафедрі працюють 3 гуртки з галузей свинарства, вівчарства та інноваційних технологій.

Кафедра спрямовує свою діяльність на всебічний розвиток Міжнародних відносин з провідними установами і організаціями. Укладено договори про співпрацю з Гродненським ДАУ (Республіка Бєларусь), укладено творчі угоди з Всеросійським НДІ тваринництва РАСГН (м. Москва, Росія), Ульяновською сільськогосподарською академією (м. Ульянівськ, Росія), Белгородською державною сільськогосподарською академією (Росія), РУП "Національно-практичний центр Національної академії наук Беларусі з тваринництва (Республіка Беларусь, м. Жодино), Інститутом генетики та цитології НАН Беларусі, (м. Мінськ), Молодовський Державний Аграрний Університет(м. Кишинів, Республіка Молдова).

У результаті перемоги у ІІ Тристоронньому міжрегіональному(Росія, Україна, Беларусь) конкурсі Державного фонду фундаментальних досліджень кафедра є виконавцем(2010-2012 рр) науково-дослідної роботи "Дослідження динаміки генофонду домашніх свиней Sus Scrofa за антропогенного впливу з використанням нейтральних та селекційно-залежних ДНК-маркерів" (проект Ф 43/011) (проф. Топіха В.С., доц. Луговий С.І.).

У результаті перемоги у ІІ турі конкурсу прикладних досліджень кафедра є виконавцем (2016-2019 рр) науково-дослідних робіт: «Впровадження інноваційних технологій виробництва свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження» та «Наукове обґрунтування та розробка нових методів визначення племінної цінності та раннього прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин», які фінансуються з загального фонду державного бюджету (проф. Топіха В.С., доц. Лихач В.Я., доц. Лихач А.В., проф. Крамаренко С.С., доц. Луговий С.І.).

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ