Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра ТВПТ → Лихач Вадим Ярославович

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

МНАУ. Лихач Вадим Ярославович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Лихач Вадим Ярославович
в.о завідувача кафедри, доктор сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
Народився 12 січня 1980 року в м. Миколаєві в сім?ї робітників. У 1997 році вступив до Миколаївського національного аграрного університету на зооінженерний факультет, який у 2002 році успішно закінчив і отримав диплом магістра із зооінженерії. У 2002 році вступив до денної аспірантури МНАУ і почав працювати над дисертаційною роботою під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Топіхи В.С. в умовах СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро". З 1 грудня 2005 року – асистент кафедри спеціальної зоотехнії МНАУ. У 2006 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.01 – "Розведення та селекція тварин". З 7 лютого 2007 р. і по сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва МНАУ. В червні 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва. Стаж роботи – років у Миколаївському НАУ. У квітні 2016 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 06.02.04. – «технологія виробництва продуктів тваринництва», тема : Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві. Стаж роботи – 10 років у Миколаївському НАУ

Напрями наукових досліджень: вивчення та розробка сучасних методів технології обладнання свинокомплексів устаткуванням провідних вітчизняних та світових виробників, годівлі свиней різних статевовікових груп, племінного ведення галузі свинарства та продуктивних якостей основних порід м’ясного напряму (дюрок, ландрас, українська м?ясна). Є виконавцем наукових досліджень за темами: «Удосконалення та впровадження інноваційних технологічних рішень підвищення виробництва продукції свинарства»,(№ державної реєстрації 0112U007742), «Впровадження інноваційних технологій виробництва свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження», (№ державної реєстрації 0116U004760), «Наукове обґрунтування та розробка нових методів визначення племінної цінності та раннього прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин», які фінансуються з загального фонду державного бюджету» (№ державної реєстрації 0117U000485).

Загальна кількість друкованих праць складає 48, з них: статей – 26; 6 статей у виданнях, які зареєстровані в науково-метричних базах (РІНЦ), 1 стаття – в іноземному науковому видані, 10 – у матеріалах конференцій методичних посібників та рекомендацій – 15; монографій – 2. Результати розробок захищено 3 деклараційними патентами України на корисну модель.

Нагороди
Має грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства і його підрозділу – Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва (2010, 2011 рр.).

Основні наукові публікації
1. М'ясні генотипи свиней південного регіону України : моногр. / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, О. А. Коваль та ін.]. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.

2. Лихач В. Я. Убойные качества свиней породы дюрок украинской селекции в условиях СПК Агрофирмы "Миг-Сервис-Агро" / В. Я. Лихач, А. В. Черненко // Международная научно-практическая конференция: тезисы докладов, 20-22 мая 2008 г. — Ульяновск. — С. 83—86.

3. Лихач В. Я. Ефективне ведення галузі свинарства в умовах СГПП "Техмет-ЮГ" / В. Я. Лихач, С. М. Галімов // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64. — С. 166—170.

4. Черненко А. В. Аналіз морфологічного складу туш піддослідного молодняку свиней / А. В. Черненко, В. Я. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. — 2009. — Т. 11, № 2 (41). Ч. 2. — С. 322—326.

5. Лихач В. Я. Забезпечення високої продуктивності свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" / В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Черненко, О. І. Загайкан // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць ХДАУ. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64, Ч. 3. — С. 181—185.

6. Лихач В. Я. Продуктивні якості свиней внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції "Степовий" / В. Я. Лихач, О. М. Романова // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 21—22.

7. Топіха В. С. Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м'ясної породи / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. — 2011. — Т. 13, № 4 (50). Ч. 3. — С. 306—309.

8. Шебанін В. С. Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АПК / В. С. Шебанін, В. Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — Вип. 1 (65). — С. 3—11.

9. Топіха В. С. Теплостійкість та гематологічні показники свиноматок породи ландрас у період адаптації / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, І. М. Коновалов // Зоотехнічна наука поділля: історія, проблеми, перспективи: ІІ міжнар. наук.-прак. конф., 14-16 березня 2012 р. : збірник наукових праць. — Кам'янець-Подільськ, 2012. — Вип. 20. — С. 271—274.

10. Лихач В. Я. Продуктивні якості свиней породи ландрас у період адаптації / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, І. В. Коновалов, Р. О. Трибрат // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Грінь Д. С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2. — Т. 2. — С. 110—115.

11. Технологія виробництва продукції свинарства : навч. посіб. / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, Г. І. Калиниченко та ін.]; за ред. В.С. Топіхи. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 453 с.

12. Топіха В. С. Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині» / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан // Науково-теоретичний фаховий журнал Науковий вісник «Асканія-Нова» — Випуск 5, — 2012. — С. 283-289.

13. Topiha V. Bacon quality of pigs from landrace breed under different methods of breeding / V. Topiha, V. Likhach, А. Likhach // Agricultural Sciences. - Plovdiv : Academic Publishing House of the Agricultural University, 2013. - Volume V. - Issue 14. - P. 141-145. - ISSN 1313-6577.

14. Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі навчально-науково-практичного центру миколаївського аграрного університету / [О. Є. Новіков, В. Я. Лихач, П. О. Шебанін, Ф. А. Бородаєнко] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2014. — Вип. 2(78). — С. 3-15.

15. Топіха В. С. Покращення беконних якостей свиней спеціалізованих м'ясних порід / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Полтава, 2014. — Вип. 65. — С. 126-131.

16. Топіха В. С. Результати племінної роботи з внутрішньо порідним типом свиней породи дюрок української селекції «Степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2014. — Вип. 3, Т(2). — С. 158-167

17. Лихач В. Я. Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок / В. Я. Лихач, С. С. Крамаренко, П. О. Шебанін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 1(82). — С. 187-194.

18. Навчально-науково-виробничий свинокомплекс Миколаївського національного агарного університету в системі інноваційного розвитку АПК / [В. С. Шебанін, О. Є. Новіков, В. С. Топіха, В. Я. Лихач] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 2(84), Т(2). — С. 3-9.

19. Технологія виробництва свинини в умовах ТОВ «Таврійські свині» / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 2(84), Т(2). — С. 48-54.

20. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней / [В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодієнко, М. А. Коваль] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 2(85), Т(1). — С. 124-129.

21. Автоматизована інформаційна система «Акцент – племінний облік у свинарстві» в селекції тварин [С. І. Луговий, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, М. М. Сердюк, Ю. М. Сердюк] // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Полтава, 2015. — Вип. 67. — С. 90-95. — (Серія : «Сільськогосподарські науки»).

22. Топіха В. С. Порода ландрас, її адаптаційні та продуктивні якості в умовах промислової технології / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науково-технічний бюллетень, Інститут тваринництва НААН. — Х., 2014. — №112 — С. 150-159.

23. Лихач В. Я. Технологічні особливості вирощування поросят / В. Я. Лихач // Тваринництво України. — 2015. — Вип. 6. — С. 11-13.

24. Луговий С. І. Влияние возраста двухпородных свиноматок на их воспроизводительные качества / С. І. Луговий, В. Я. Лихач // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць Білоцерк. національний аграр. ун-т. — Біла церква, 2015. — Вип. 1(116). — С. 45—49.

25. Лихач В. Я. Відтворювальні якості свиноматок залежно від конструктивних особливостей станкового обладнання / В. Я. Лихач // Тваринництво України. — 2015. — Вип. 8. — С. 34-37.

26. Лихач В. Я. Гистологическое строение мышечной ткани свиней различных пород и сочетаний в условиях промышленной технологии / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, П. О. Шебанин // «Инновации и продовольственная безопасность». —2015. — №5. — С. 31-37.

27. Пат. № 92089 Україна, МПК А61D 19/02 (2006.01). На корисну модель. Станок для привчання кнурів до садки на штучну вагіну / В. Я. Лихач, О. В. Волощук, С. І. Луговий, Ф. А. Бородаєнко, В. О. Іванов ; заявник Лихач Вадим Ярославович. — № u201402695 ; заявл. 18.03.2014 ; опублік. 25.07.2014, Бюл. № 14.

28. Пат. № 92090 Україна, МПК А61D 19/02 (2006.01). На корисну модель. Пересувне чучело для отримання сперми у кнурів / В. Я. Лихач, О. В. Волощук, С. І. Луговий, Ф. А. Бородаєнко, В. О. Іванов ; заявник Лихач Вадим Ярославович. — № u201402696 ; заявл. 18.03.2014 ; опублік. 25.07.2014, Бюл. № 14.

29. Пат. № 100451 Україна, МПК А01К 5/01 (2006.01). На корисну модель. Самогодівниця для свиней / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, Ф. А. Бородаєнко, В. О. Іванов ; заявник Лихач Вадим Ярославович. — № u201501057 ; заявл. 10.02.2015 ; опублік. 27.07.2015, Бюл. № 14.

30. Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві : монографія / В. Я. Лихач. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 227 с.

31. Лихач В.Я. Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальні якості свиноматок / В.Я. Лихач // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць Білоцерк. національний аграр. ун-т. – Біла церква, 2016. – Вип. 2 (120). – С. 195–199.

32. Лихач В.Я. Вплив технології утримання на відтворювальні якості свиноматок / В.Я. Лихач, А.В. Лихач // Вісник Дніпропетровського державного агро-економічного університету. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 4(38). – С. 103–107.

33. Лихач В.Я. Поліморфізм генів CTSL та MC4R в популяціях свиней різних порід / В.Я. Лихач, П.О. Шебанін, В. М. Балацький // Науково-технічний бюлетень, Інститут тваринництва НААН. – Х., 2016. — №115 – С. 134–139.

34. Кіш С.В. Відгодівельні якості свиней внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції «Степовий» за різних методів розведення / С.В. Кіш, В.Я. Лихач, А.В. Лихач // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2016. – Вип. 5 (29). – С. 60-63.

35. Лихач В.Я. Воспроизводительные качества внутрипородного типа свиней породы дюрок украинской селекции «Степной» в разрезе семейств и линий / В.Я Лихач, С.В. Киш // «Инновации и продовольственная безопасность». – 2016. – №4 (10). – С. 18–21.

36. Лихач В.Я. Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної стресочутливості та умов вирощування // В.Я. Лихач, А.В. Лихач, С.В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор’я. –Миколаїв: МНАУ, 2016. – Вип. 2(90), Ч.1. – С. 6–15.

37. Технологія вирощування ремонтних свинок на промислових комплексах : виробнично-практичні рекомендації / В.С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Лихач [та ін.] ; МНАУ. – Миколаїв. – 2016. – 13 с.

38. Практичний довідник зі свинарства : виробнично-практичні рекомендації / В.С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Лихач [та ін.] ; МНАУ. – Миколаїв. – 2016. – 73 с.

39. Основи нормованої годівлі свиней : виробнично-практичні рекомендації / В.С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Лихач [та ін.] ; МНАУ. – Миколаїв. – 2016. – 51 с.

Контактна інформація
телефон моб. +38 0 (98) 243-84-71
E-mail: vylihach@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ