Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра ГГТБ → Сметана Олександр Юрійович

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Останнє оновлення: 01.11.2016 о 16:49

МНАУ. Сметана Олександр Юрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри.Сметана Олександр Юрійович
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент, заступник декана факультету ТВППТСБ з НДР

Стаж
Загальний стаж – 9 років, науково-педагогічний – 9 років

Біографія
Народився 02.04.1985 р. у м. Миколаїв. У 2002 році закінчив ЗОШ № 6 м. Миколаєва і у тому ж році став студентом денного відділення Миколаївського ДАУ, факультету ТВППТ. У 2007 році отримав диплом магістра з відзнакою (кваліфікація: технолог-дослідник з ТВППТ). З 2007 року працював асистентом кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології факультету ТВППТ Миколаївського ДАУ. З 2007 по 2010 рр. навчався у денній аспірантурі, яку закінчив на відмінно. 11.11.2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук на тему: "Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи за умов дії стабілізуючого відбору" під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка АНВО України Гиль Михайла Івановича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 27.355.01 Інституту розведення і генетики тварин НААН України. Наказом № 187 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.2012 року присуджено науковий ступінь кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 "Розведення та селекція тварин". З 2012 року займає посаду доцента кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, а також заступника декана факультету ТВППТСБ з науково-дослідної роботи. У 2015 році отримав вчене звання доцента.

Напрями наукових досліджень: : розведення та селекція тварин, математичне моделювання продуктивних ознак тварин, генетика популяцій, біотехнологія. Опубліковано 28 наукових статей та 8 навчально-методичних розробок.

Основні наукові публікації:
1. Сметана О. Ю. Порівняльний аналіз молочної продуктивності голштинської худоби в АТЗТ "Агро-Союз" дніпропетровської області за умов дії стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 2 (40). — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2007. — С. 213—217.

2. Гиль М. І. Використання інформаційно-статистичних методів оцінки рівнів консолідації голштинської худоби при дії стабілізуючого відбору / М. І. Гиль, О. Ю. Сметана // Вісник Сумського національного університету : Серія "Тваринництво". — Суми, 2007. — Вип. 9 (13). — C. 23—29.

3. Сметана О. Ю. Порівняльний аналіз ефектів впливу різних моделей стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2009. — Вип. 17. — С. 135—141.

4. Сметана О. Ю. Ступінь організованості полігенно зумовлених ознак голштинської худоби за різних ефектів впливу на них стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64. — Т. 3. — С. 110—118.

5. Сметана О. Ю. Характеристика динаміки змін лактаційних кривих голштинських корів різних груп відбору з використанням рівняння Гуо-Свольва / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії : Сільськогосподарські науки. — Х. : РВВ ХДЗВА, 2010. — Вип. 20. — Т. 1. — С. 135—140.

6. Сметана О. Ю. Математичне моделювання молочної продуктивності голштинської худоби різних угруповань з використанням рівняння П. Вуда / О. Ю. Сметана // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць. — Біла Церква : БНАУ, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 183—188.

7. Аналіз залежності молочної продуктивності корів від поліморфізму окремих структурних генів / М. І. Гиль, О. В. Городна, С. С. Крамаренко, О. Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — К, 2011. — Вип. 160. — Ч. 2. — С. 285—293.

8. Сметана О. Ю. Аналіз сталості лактаційних кривих голштинських корів різних класів розподілу при моделюванні ефекту стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2011. — Вип. 19. — С. 156—159.

9. Сметана О. Ю. Аналіз генетичної структури голштинської худоби та її продуктивності за умов дії стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2011. — Вип. 10 (50). — С. 108—117.

10. Сметана О. Ю. Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби в умовах ПрАТ "Агро-Союз" при моделюванні стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 4 (64). — Т. 3. — Ч. 2. — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2011. — С. 72—77.

11. Хвостик В. П. Прогнозування живої маси гусей у ранньому онтогенезі з використанням математичних моделей / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. – Вип. 4 (69). — Т. 2. — Ч. 1. — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2012. — С. 163—170.

12. Сметана О. Ю. Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби різних ліній в умовах ПрАТ "Агро-Союз" / О. Ю. Сметана, І. А. Галушко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2012. — Вип. 5 (67). — С. 164—169.

13. Хвостик В. П. Використання математичних моделей для опису живої маси курей / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Тваринництво України. — 2012. — № 9. — С. 611.

14. Хвостик В. П. Описове моделювання живої маси гусей у ранньому онтогенезі / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012». — Выпуск 4. Том 46. — Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. — С. 39—43.

15. Хвостик В. П. Прогноз несучості гусей різного походження з використанням моделей Т. Бріджеса та Ф. Річадса / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013». — Выпуск 1. Том 45. — Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. — С. 7—11.

16. Сметана О. Ю. Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 2(72). — Миколаїв : РВВ МНАУ, 2013. — С. 151—157.

17. Сметана О. Ю. Порівняння моделей П. Вуда і Дж. Нелдера для опису лактаційної динаміки голштинських корів / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 4(76). — Т. 2. — Ч. 2. — Миколаїв : РВВ МНАУ, 2013. — С. 144—149.

18. Сметана О. Ю. Популяційно-статистичний та ентропійно-інформаційний аналіз структури мікропопуляції голштинської худоби за локусами CSN3 та BLG / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2014. — Вип. 1(83). — Т. 1. — С. 126—129.

19. Сметана О. Ю. Опис лактаційної динаміки голштинських корів з використанням моделей П. Вуда і Прасад-Синха / О. Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — НУБіП України. — К., 2014. — Вип. 202. — С. 179—186.

20. Сметана О.Ю. Опис лактаційної динаміки голштинських корів з використанням моделей П.Вуда і Прасад-Синха / О.Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – НУБіП України. – К., 2014. – Вип. 202. – С. 179-186.

Сметана О.Ю. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація:
E-mail: anatemso@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ