Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра ТПССПТ → Стріха Людмила Олександрівна

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

МНАУ. Стріха Людмила Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Стріха Людмила Олександрівна,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
Народилася 13 лютого 1964 р. у м. Гайворон Кіровоградської області. У 1981 р. закінчила ЗОШ №5 і вступила до Одеського технологічного інституту харчової промисловості, який закінчила у 1986 р. за спеціальністю "Технологія м'яса і м'ясних продуктів". З 1986 по 2002 р. працювала у Миколаївському комерційному технікумі на посаді викладача. З 2006 року працює в Миколаївському національному аграрному університеті, спочатку на посаді асистента, а з 2010 року – на посаді доцента. Загальний стаж роботи – 33 років, науковий стаж – 9 років.

Наукова діяльність
Наукову діяльність проводить за тематикою: вивчення м'ясної продуктивності великої рогатої худоби, оцінки якості сировини та готової продукції. Має 25 публікацій. Методична робота представлена курсом лекцій, методичними рекомендаціями, робочим зошитом з дисциплін "Технологія переробки продукції тваринництва", "Технологія виробництва м'яса і м'ясних продуктів", "Технологія переробки м'яса".

Основні наукові публікації
1. Стріха Л. О. Оцінка росту і розвитку бугайців української червоної молочної породи у ранньому онтогенезі / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант. — 2007. — Вип. 55. — С. 69—74.

2. Стріха Л. О. Вплив фактору спадковості на ріст і розвиток бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : НВВ МДАУ. — 2007. — Вип. 4 (43). — С. 196—203.

3. Стріха Л. О. Оцінка впливу спадковості на інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. — Вінниця : РВВ ВДАУ. — 2008. — Вип. 34, Т. 3. — С. 26—29.

4. Стріха Л. О. Прояв показників раннього онтогенезу у бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Луганського НАУ : серія "Сільськогосподарські науки". — Луганськ : Ельтон-2, 2008. — № 86. — С. 420—423.

5. Стріха Л. О. Мінливість ознак м'ясної продуктивності великої рогатої худоби української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2008. — Вип. 61. — С. 100—104.

6. Стріха Л. О. Порівняльна оцінка інтенсивності росту бугайців різних генотипів / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Вісник СНАУ — Суми : ВТД Університетська книга, 2008. — Вип. 6 (14). — С. 91—96.

7. Стріха Л. О. Бички української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Тваринництво України – 2008. — № 5. — С. 18—20.

8. Стріха Л. О. Інтенсивність росту і розвитку бичків української червоної молочної породи залежно від показників матерів / Л. О. Стріха // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології скотарства у XXI столітті" (4-6 вересня 2008 р.). — Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2008. — С. 70—75.

9. Стріха Л. О. Породні особливості бичків за екстер'єром / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Тваринництво України – 2009. — № 3. — С. 14—17.

10. Стріха Л. О. Оцінка бичків української червоної молочної породи за екстер'єром / Л. О. Стріха // Науковий вісник Асканія Нова. — Нова Каховка : ЧП ПИЕЛ, 2009. — Вип. 2 — С. 98—103.

11. Стріха Л. О. Оцінка м'ясної продуктивності бичків української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я — Миколаїв : НВВ МДАУ, 2009. — Вип. 1 (48) — С. 191—195.

12. Стріха Л. О. Прояв ростових змін у бугайців залежно від тривалості сервіс-періоду корів-матерів / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. — Кам'янець-Подільський : НВВ ПДАТУ, 2011. — Вип. 19. — С. 118—120.

13. Стріха Л. О. Оцінка впливу тривалості сервіс-періоду корів-матерів на інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2011. — Вип. 75. — С. 170—176.

14. Стріха Л. О. Зміни росту бугайців української молочної породи під впливом тривалості лактації корів-матерів / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Збірник наукових праць ВНАУ. — Вінниця : РВВНАУ, 2011. — Вип. 10 (50) — С. 136—140.

15. Стріха Л. О. Зміни росту бугайців української молочної породи під впливом тривалості лактації матерів / Л. О. Стріха // Науковий вісник Луганського НАУ. — Луганськ : Елтон-2, 2010. — № 21. — С. 178—180.

16. Стріха Л. О. Товарна оцінка продуктивності бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Тваринництво України, № 9. — 2011. — С. 20—23.

17. Стріха Л. О. Якісні показники ковбасних виробів з яловичини, виготовлених за різними технологіями / Л. О. Стріха, А. В. Солдатенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : НВВ МДАУ, 2011. — Вип. 4 (63). — Т. 3. — Ч. 1. — С. 108—111.

18. Стріха Л. О. Ріст бугайців залежно від тривалості сухостійного періоду матерів / Л. О. Стріха, А. Д. Кузнецов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : НВВ МДАУ. — 2011. — Вип. 4 (63). — Т. 3. — Ч. 2. — С. 91—96.

19. Стріха Л. О. Оцінка інтенсивності росту бугайців української червоної молочної породи залежно від тривалості сухостійного періоду їх матерів / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. — Вінниця : РВВ ВДАУ, 2012. — Вип. 4 (62). — С. 118—122.

20. Стріха Л. О. Вплив на ріст і розвиток бугайців тривалості сухостійного періоду матерів / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. — Кам'янець-Подільський : НВВ ПДАТУ, 2012. — Вип. 20. — С. 262—263.

21. Стріха Л. О. Оцінка кількісних і якісних показників варених ковбас, виготовлених різними способами / Л. О. Стріха // Вісник Сумського національного аграрного університету: Тваринництво: науковий журнал. – Суми: СНАУ, 2014. – Вип. 2 (27). – С. 143-146.

22. Стріха Л. О. Оцінка показників варено-копчених ковбасних виробів при різних способах термообробки / Л. О. Стріха, М. В. Музика // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія "Тваринництво". – Суми, 2015. – Вип. 2 (27).– С.146-149.

23. Стриха Л. А. Влияние наследственных факторов на мясную продуктивность бычков украинской красной молочной породы / Л. А. Стриха // Сборник научных трудов УГСХА. – Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА, 2015. ? Вип. 5. Т. 2. – С.149?152.

Стріха Л.О. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація:
E-mail: STRIHAL@i.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ