Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №248

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра ТПССПТ → Цхвітава Олександр Кіазович

3D

Всеукраїнські олімпіади Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...

pic

Останнє оновлення: 11.08.2014 о 19:09

МНАУ. Цхвітава Олександр Кіазович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Цхвітава Олександр Кіазович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
У 2007 році закінчив факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Миколаївського державного аграрного університету, здобувши кваліфікацію магістра. Цього ж року вступив до аспірантури, яку закінчив у 2010 році. Результатом навчання стало завершення виконання наукової роботи і захист у 2011 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. З 2007 року працює на посаді асистента кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва, а з 2012 – на посаді доцента. Загальний стаж роботи – 5 років.

Наукова діяльність
Наукову діяльність проводить за тематикою: вивчення поведінки великої рогатої худоби. Методичну роботу представлено 5 навчально-методичними розробками з дисципліни "Технологія виробництва молока", "Селекція сільськогосподарських тварин, Спеціалізоване м'ясне скотарство".

Основні наукові публікації
1. Цхвітава О. К. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в контексті булонської декларації: тези / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Тези доповідей науково-практичного семінару студентів. — Миколаїв : МДАУ, 2006.

2. Цхвітава О. К. Етологія телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава // Наукові праці студентів (за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біологі-технологічним факультетом Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, (24-25 травня 2007 р.). — Львів. — С. 106—107.

3. Цхвітава О. К. Поведінка телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Тези доповідей 19-ої студентської науково-практичної конференції [19 студентська науково-теоретична конференція], (Миколаїв, 28-30 березня 2007 р.). — МДАУ. — С. 34.

4. Цхвітава О. К. Особливості поведінки телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник Сумського НАУ, № 3(12). — Суми : НАУ, 2007.

5. Цхвітава О. К. Оцінка української червоної молочної худоби за селекційно-генетичними параметрами / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 4 (43). — Миколаїв : МДАУ, 2007. — С. 135—139.

6. Цхвітава О. К. Аграрна освіта та наука стан та перспективи розвитку / О. К. Цхвітава // Тези доповідей на тематичний семінар молодих викладачів, (Миколаїв, 19 лютого 2008 р.). — Миколаїв : МДАУ.

7. Цхвітава О. К. Вплив статі на поведінку телят української червоної молочної породи ранньому онтогенезі / О. К. Цхвітава // Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів ["Молодь та поступ біології"], (Львів, 7-10 квітня 2008 р.) / Львівський національний університет імені Івана Франка, Біологічний факультет.

8. Цхвітава О. К. Етологічна складова є основою технологічності та стійкої продуктивності молочної худоби / О. К. Цхвітава // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (Миколаїв, 9-11 квітня 2008 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 58.

9. Цхвітава О. К. Прогнозування типів вищої нервової діяльності худоби української червоної молочної породи за різних способів утримання / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Новітні технології скотарства у ХХІ столітті"], (Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року) / Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня. — С. 76—81.

10. Цхвітава О. К. Залежність відтворення стада молочної худоби від статевої поведінки корів / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 105-річчю з дня народження д. с.-г. наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ і УААН М.І.Книги. (18-19 вересня, 2008 р.). — Харків, 2008. — С. 78.

11. Цхвітава О. К. Статєва поведінка молочної худоби // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку тваринництва на Півдні України" (27-28 листопада, 2008 р.).   Херсон, 2008. — С. 115—119.

12. Цхвітава О. К. Нервова діяльність української червоної молочної породи / О. К. Цхвітава // Тваринництво україни. — 2009. — № 1. — С. 27—29.

13. Цхвітава О. К. Молочна продуктивність і стресостійкість корів української червоної молочної породи / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 2 (49). — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 202—206.

14. Цхвітава О. К. Спрямоване використання поведінки великої рогатої худоби з метою вдосконалення технології виробництва молока / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю заснування та 55-річчю відродження біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету (16-18 березня 2010 р.) / Подільський держ. агр.-техн. універс. — Кам'янець-подільський : 2010. — С. 311—312.

15. Шкурко Т. Рівень стресостійкості можна врегулювати / Т. Шкурко, О. Цхвітава // Тваринництво України, 2010. — № 2. — С. 9—12.

16. Підпала Т. В. Відтворення великої рогатої худоби за безприв'язного утримання / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава, С. Є. Ясєвін // Тваринництво України, 2011. — № 7. — С. 10—12.

17. Цхвітава О. К. Вплив типу стресостійкості на функціональні властивості вимені корів української червоної молочної породи / Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 4, Т. 3, Ч. 1. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 117—122.

18. Шкурко Т. П. Поведінка корів української червоної молочної породи за різних способів утримання / Т. П. Шкурко, О. К. Цхвітава // Розведення і генетика тварин : Міжвідомчий темат. наук. зб. — К. : Аграрна наука, 2011. — Вип. 45. — С. 316—325.

19. Давиденко В. М. Вода – важливий фактор екології і вичерпний ресурс органічного життя на землі / В. М. Давиденко, О. К. Цхвітава // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини" присвяченої 50-річчю кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини (16-17 грудня 2011 р.). — Миколаїв : Миколаївський нац. університет ім. В.О. Сухомлинського, 2011. — Вип. 11. — С. 284—287.

Цхвітава О.К. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація:
E-mail: 9-para@rambler.ru

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» 11 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь роботі IV-ї Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 17-19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Всеукраїнська інтернет-конференція:
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»
17 травня 2017 р
Детальніше

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»
Детальніше

----------------------------------------


Стартап

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ