Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №258

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Ганніченко Тетяна Анатоліївна

3D

До уваги вступників! Детальніше...
Накази на зарахування за державним замовленням Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...

Останнє оновлення: 18.03.2013 о 16:46

МНАУ. Ганніченко Тетяна АнатоліївнаГанніченко Тетяна Анатоліївна
кандидат педагогічних наук,
доктор філософії

Біографія
Ганніченко Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.

Закінчила Миколаївський педагогічний інститут за спеціальністю "Українська мова і література та англійська мова".

Є членом Міжнародної організації викладачів англійської мови IATEFL.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Кандидатську дисертацію захистила з методики викладання (13.00.02) на тему: «Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти». У 2010 році отримала диплом доктора філософії, а у 2012 р. вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Є членом наукової школи члена-кореспондента АПН України, професора, доктора педагогічних наук Є.П. Голобородько. Здійснює наукові дослідження у галузі методики викладання мов за професійним спрямуванням у студентів нефілологічного профілю, професійної підготовки студентів-аграріїв, а саме формування професійної комунікативної компетентності в процесі мовної освіти, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової комунікації, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та методичних семінарах. Має 53 публікації, із них 43 наукового і 10 методичного характеру, є автором англо-українського словника економічних термінів за напрямом підготовки „Облік і аудит", робочих програм з дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування (англійська)", співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Викладає дисципліни:
Англійська мова (практичні заняття).
Англійська мова за професійним спрямуванням (практичні заняття).
Викладає підготовчі курси з англійської мови для вступу до магістратури для студентів-бакалаврів.

Науково-дослідна діяльність
Є членом наукової школи члена-кореспондента АПН України, професора, доктора педагогічних наук Є.П. Голобородько.
Здійснює наукові дослідження у галузі методики викладання мов за професійним спрямуванням у студентів нефілологічного профілю, професійної підготовки студентів-аграріїв, а саме формування професійної комунікативної компетентності в процесі мовної освіти, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової комунікації, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та методичних семінарах. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи на практичних заняттях та при організації самостійної роботи студентів (формування іншомовної професійної компетентності, використання інноваційних підходів і методів навчання). Залучає студентів до науково-дослідної роботи.
Має 54 публікації, із них 43 наукового і 11 методичного характеру, є автором англо-українського словника економічних термінів за напрямом підготовки „Облік і аудит", співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, навчального посібника для студентів агротехнологічного факультету, робочих програм з дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування (англійська)".
Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IA TEFL.

Основні наукові публікації:
1. Ганніченко Т. А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. — Т. 158, Вип. 146. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011.

2. Ганніченко Т. А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. — Випуск 57. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011.

3. Ганніченко Т. А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Т. А. Ганніченко // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. — Вип. 9. — Херсон : РІПО, 2011.

4. Ганніченко Т. А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Т. А. Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. — Випуск 59. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011.

5. Ганніченко Т. А. Мотивація навчальної діяльності студентів-аграріїв у процесі вивчення іноземних мов / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 27 квітня 2011 р. — Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2011.

6. Ганніченко Т. А. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект", МДАУ, 13 квітня 2011 р. — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2011.

7. Ганніченко Т. А. Використання креативного потенціалу гри на заняттях з іноземних мов / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей наук.-практ. семінару "Креативний підхід до розвитку творчого потенціалу особистості в умовах ВНЗ", МДАУ, 26 травня 2011 р. — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2011.

8. Ганніченко Т.А. Інтеграція інформаційних комп’ютерних технологій в процес навчання іноземної мови / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 45. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С.413–416.

9. Ганніченко Т.А. Професійно зорієнтоване навчання іноземної мови засобами комунікативної гри у майбутніх менеджерів / Т.А.Ганніченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. Випуск 21. – Вінниця : ПП “Едельвейс і К”, 2007. – С.180–184.

10. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції спеціаліста як мета навчання мови / Т.А.Ганніченко // Вересень. – 2008. – № 1-2 (42-43). – С. 60–66.

11. Ганніченко Т.А. Необхідність визначення рівнів комунікативної компетенції студентів-нефілологів при вивченні мов за професійним спрямуванням : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, квітень 2008 р. – Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2008. – С. 29–31.

12. Ганніченко Т.А. Модель формування комунікативної компетенції майбутніх економістів на заняттях з мов за професійним спрямуванням / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 49. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С.212–216.

13. Ганніченко Т.А. До питання формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф. [Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2008], 1–15 октября 2008 г., Т. 12. Педагогика, психология и социология / УКРНИИМФ, ОНМУ, “MarinECC”. – Одесса : Черноморье, 2008. – С.14–17.

14. Ганніченко Т.А. Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти / Т.А.Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – Т. 97, Вип. 84. – С.87–92.

15. Ганніченко Т.А. Етапи формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : IV Міжнародна наук.-практ. конф. [Альянс наук: учений – ученому]: зб. наук. праць (Дніпропетровськ, 18–20 березня, 2009 р.) / ПДАБА, 2009. – Т.5 – С.30-33.

16. Ганніченко Т.А. Професійно орієнтоване навчання мов студентів-нефілологів : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 15–17 квітня 2009 р. – Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2009. – С.17-20.

17. Ганніченко Т.А. Компетентнісний підхід у навчанні мов : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару [Актуальні проблеми сучасної вищої школи у контексті Болонського процесу], 21-23 травня 2009 р. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 112–117.

18. Ганніченко Т.А. Критерії сформованості комунікативної компетенції студентів на заняттях з мов за професійним спрямуванням : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 13–15 квітня 2010 р. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – С. 18–21.

19. Ганніченко Т.А. Визначення рівнів комунікативної компетенції студентів-нефілологів / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць.– Херсон: РІПО, 2010. – Вип. 5. – С. 111–115.

Ганніченко Т.А. Навчання іноземних мов у контексті реформування системи вищої освіти : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю діяльності вченого-педагога [Науково-педагогічна діяльність Є.П.Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України], 24 вересня 2010 р. ¬ – Херсон: РІПО, 2010. – С.43–46.

21. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції майбутніх аграрників у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наука і методика : збірник науково-методичних праць – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 22. – С.22–29.

22. Ганніченко Т.А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць.– Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 9. – С.103–108.

23. Ганніченко Т.А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки».– Херсон : ХДУ, 2011 – Вип. 57. – С. 241–245.

24. Ганніченко Т.А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили : науково-методичний журнал. Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв : ЧДУ, 2011. – Т. 158, Вип. 146. – С. 65–70.

25. Ганніченко Т.А. Мотивація навчальної діяльності студентів-аграріїв у процесі вивчення іноземних мов : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 27 квітня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 17–20.

26. Ганніченко Т.А. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі мовної освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції [Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект], 13 квітня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 124–127.

27. Ганніченко Т.А. Використання креативного потенціалу гри на заняттях з іноземних мов : збірник тез доповідей науково-практичного семінару [Креативний підхід до розвитку творчого потенціалу особистості в умовах ВНЗ], 26 травня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С.44–47.

28. Ганніченко Т.А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 398–401.

29. Ганніченко Т.А. Генезис наукової думки про гру як різновид людської діяльності / Ганніченко Т.А. // Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа Євдокії Голобородько. – Херсон : ТДС, 2012. – С. 177–182.

30. Ганніченко Т.А. Використання методу Case-study в навчанні іноземної мови : збірник тез доповідей міжвузівської науково-практичної конференції [Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання], 15-16 березня 2012 р. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – С. 74–77.

32. Ганніченко Т.А. Проблема вибору і адаптації іноземних навчально-методичних матеріалів з англійської мови : зб. тез доповідей науково-практ. конф. [Використання іноземних навчально-методичних матеріалів для України в контексті формування загально-європейського простору], 25 січня 2013 р.– Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2013.

33. Ганніченко Т.А. Міждисциплінарні зв’язки у викладанні іноземної мови : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, квітень 2013 р. – Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2013.

34. Ганніченко Т.А. Міждисциплінарні зв’язки як основа формування професійної комунікативної компетенції студента-нефілолога / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2014.

Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. Використання інтерактивних методів навчання у практиці викладання іноземних мов / Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у дослідженнях молодих учених», 17 – 18 квітня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 92 с.

37. Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. Тестування як методика контролю якості підготовки фахівців / Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – с. 33-37.

38. Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. З історії перекладу / Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. // зб. тез доповідей Матеріали Причорноморської науково - практичної конференції професорсько - викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – с. 17-21.

39. Ганніченко Т.А. Роль мовної освіти в системі професійної підготовки студентів-аграріїв // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук.праць – Миколаїв: МНУ, 2015. - №4 (51). – С. 50-53.

40. Gannichenko T.A. Innovative technology with student-centered learning / T.A.Gannichenko, K.V.Tishechkina // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of International Cooperation of Ukraine»

41. Gannichenko T.A. Information and computer technology in learning foreign languages / T.A.Gannichenko, K.V.Tishechkina // матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. – МНУ ім. В.Сухомлинського.

42. Gannichenko T.A. The portfolio method in higher education / T.A.Gannichenko, K.V.Tishechkina // матеріали Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, квітень 2015 р.

43. Ганніченко Т.А. Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 258. Т. 270. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2016. – С. 98-103.

Участь з доповідями на науково-практичних конференціях Миколаєва та регіону, друк тез доповідей (2015-2016 н.р.):
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна особистість студента в проспекції сучасної лінгводидактики» 19-20 листопада 2015 року – МНУ, ОНУ, МОІППО Доповідь «Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів»
2. II Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. – МНУ ім. В.Сухомлинського Доповідь «Information and computer technology in learning foreign languages»
3. Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, квітень 2015 р. Доповідь «The portfolio method in higher education»
4. Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти іноваційного розвитку освітньої сфери в контексті міжнародного співробітництва України» 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. Доповідь «Innovative technology with student-centered learning».

Основні науково-методичні праці:
1. Ганніченко Т.А. Англійська мова : навчальний посібник для аграрних навчальних закладів (рекомендовано МОН, молоді та спорту України). / С.Г.Заскалєта, О.В.Артюхова, Т.А.Ганніченко, К.В.Тішечкіна, Т.О. Кущова – Миколаїв : МДАУ, 2012.– 284 с.
2. Ганніченко Т.А. Використання сучасних ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців індустрії дозвілля до іншомовного спілкування / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Т. 42, Вип. 29. – С.135–140.
3. Ганніченко Т.А. Гра – як засіб формування професійних якостей педагога-організатора дозвілля / Т.А.Ганніченко // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2004. – № 9. – С.22–30.
4. Ганніченко Т.А. Педагогічні засади використання дидактичної гри (лінгво-комунікативна підготовка фахівців індустрії дозвілля) / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Т. 50, Вип. 37. – С.143–146.
5. Ганніченко Т.А. Інтеграція інформаційних комп’ютерних технологій в процес навчання іноземної мови / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 45. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С.413–416.
6. Ганніченко Т.А. Професійно зорієнтоване навчання іноземної мови засобами комунікативної гри у майбутніх менеджерів / Т.А.Ганніченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. Випуск 21. – Вінниця : ПП “Едельвейс і К”, 2007. – С.180–184.
7. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції спеціаліста як мета навчання мови / Т.А.Ганніченко // Вересень. – 2008. – № 1-2 (42-43). – С. 60–66.
8. Ганніченко Т.А. Модель формування комунікативної компетенції майбутніх економістів на заняттях з мов за професійним спрямуванням / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 49. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С.212–216.
9. Ганніченко Т.А. До питання формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : сб. науч. трудов «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития Педагогика, психология и социология / УКРНИИМФ, ОНМУ, “MarinECC”. – Одесса : Черноморье, Т. 12, 2008. – С.14–17.
10. Ганніченко Т.А. Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти / Т.А.Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – Т. 97, Вип. 84. – С.87–92.
11. Ганніченко Т.А. Етапи формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : IV Міжнародна наук.-практ. конф. [Альянс наук: учений – ученому]: зб. наук. праць (Дніпропетровськ, 18–20 березня, 2009 р.) / ПДАБА, 2009. – Т.5 – С.30-33.
12. Ганніченко Т.А. Визначення рівнів комунікативної компетенції студентів-нефілологів / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць.– Херсон: РІПО, 2010. – Вип. 5. – С. 111–115.
13. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції майбутніх аграрників у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наука і методика : збірник науково-методичних праць – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 22. – С.22–29.
14. Ганніченко Т.А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць.– Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 9. – С.103–108.
15. Ганніченко Т.А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки».– Херсон : ХДУ, 2011 – Вип. 57. – С. 241–245.
16. Ганніченко Т.А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили : науково-методичний журнал. Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв : ЧДУ, 2011. – Т. 158, Вип. 146. – С. 65–70.
17. Ганніченко Т.А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 398–401.
18. Ганніченко Т.А. Генезис наукової думки про гру як різновид людської діяльності / Ганніченко Т.А. // Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа Євдокії Голобородько. – Херсон : ТДС, 2012. – С. 177–182.
19. Ганніченко Т.А. Міждисциплінарні зв’язки як основа формування професійної комунікативної компетенції студента-нефілолога / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2014.
20. Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук.праць – Миколаїв: МНУ, 2015. - №4 (51). – С. 50-53.
21. Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2016. Посібники:
22. Ганніченко Т.А. Англійська мова : навчальний посібник для аграрних навчальних закладів (рекомендовано МОН, молоді та спорту України). / С.Г.Заскалєта, О.В.Артюхова, Т.А.Ганніченко, К.В.Тішечкіна, Т.О. Кущова – Миколаїв : МДАУ, 2012.– 284 с.
23. Ганніченко Т.А. Англо-український словник економічних термінів за напрямом „Облік і аудит”. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 175 с.
24. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом 6.090101 «Агрономія» Т.А.Ганніченко – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 112 с.
Методичні рекомендації:
25. Ганніченко Т.А. Методичні рекомендації з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6. 130100 агрономічного факультету, модуль 2 „Країнознавчі аспекти. Україна”. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 112 с.
26. Ганніченко Т.А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання . Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 68 с.
27. Ганніченко Т.А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за всіма напрямами. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 68 с.
28. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта». – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 78 с.
29. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 63 с.
30. Ганніченко Т.А. Англійська мова: навчальний матеріал та тестові завдання для аудиторної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 81 с.
31. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму 6.030509 „Облік і аудит”– Миколаїв : МНАУ, 2014. – 53 с.
32. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки напряму підготовки 6.090101 (201) „Агрономія” денної форми навчання. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 67 с.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки студентами наукових статей (2015-2016 н.р.):
Е 2/2 Пронько В. «Mark Carney: EU Exit Is 'Biggest Domestic Risk» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Е 2/2 Тімофєєва Т. «Finland: The Sick Man Of Europe?» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Е 2/2 Ткачук А. «The Banking System Of The United States» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Б 1/1 Трум О. «The Development Of The Baking Industry In Ukraine» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.

Видання методичного посібника (2015-2016 н.р.)
«Англійська мова: методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом 6.090101 «Агрономія» Т.А.Ганніченко – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 112 с.

Робота в “Lingva Club” здійснювалася за такими напрямами:
1. Формування розуміння важливості вивчення англійської мови у сучасному світі й потреби користуватися нею як засобом міжособистісного і міжкультурного спілкування, як одного із способів самореалізації і соціальної адаптації.
2. Розвиток самоосвітнього потенціалу для задоволення особистісних інтересів у вивченні англійської мови в тих або інших сферах спілкування, галузях знань.
3. Підсилення когнітивної навчальної діяльності студентів шляхом застосування особистісно-орієнтованого, компетентнісного, комунікативного та індивідуального підходів.
4. Формування і покращення комунікативної компетенції студентів у сукупності її складових: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, прагматичної тощо.
5. Формування знань про культуру, реалії і традиції англомовних країн, уявлень про досягнення культури свого та інших народів у розвитку загальнолюдської культури, усвідомлення особливостей свого мислення на основі зіставлення англійської мови з українською.
6. Набуття студентами досвіду творчої і пошукової діяльності(індивідуальною і в співпраці), уміння здійснювати проектну діяльність (зокрема міжпредметного характеру).

Контактна інформація:
E-mail: gannichenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

Запрошуємо на IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Біологічні аспекти технології тваринництва і виробництва продукції" Детальніше...

----------------------------------------

І Міжнародна студентська конференція "Молодь, наука, бізнес" Детальніше...

----------------------------------------

ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади" Детальніше...

----------------------------------------

Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ