Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №239

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua
Увага! Кожному користувачу було відправлено лист з новими налаштуваннями.
Стара пошта через деякий час не буде підтримуватися – обов'язково перенесіть з неї важливі контакти та архів листів.


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Ганніченко Тетяна Анатоліївна

3D

З 06 лютого 2017 року розпочинається реєстрація на ЗНО-2017 Детальніше...
Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року Детальніше...

pic

Останнє оновлення: 18.03.2013 о 16:46

МНАУ. Ганніченко Тетяна АнатоліївнаГанніченко Тетяна Анатоліївна
кандидат педагогічних наук,
доктор філософії

Біографія
Ганніченко Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.

Закінчила Миколаївський педагогічний інститут за спеціальністю "Українська мова і література та англійська мова".

Є членом Міжнародної організації викладачів англійської мови IATEFL.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Кандидатську дисертацію захистила з методики викладання (13.00.02) на тему: «Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти». У 2010 році отримала диплом доктора філософії, а у 2012 р. вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Є членом наукової школи члена-кореспондента АПН України, професора, доктора педагогічних наук Є.П. Голобородько. Здійснює наукові дослідження у галузі методики викладання мов за професійним спрямуванням у студентів нефілологічного профілю, професійної підготовки студентів-аграріїв, а саме формування професійної комунікативної компетентності в процесі мовної освіти, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової комунікації, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та методичних семінарах. Має 53 публікації, із них 43 наукового і 10 методичного характеру, є автором англо-українського словника економічних термінів за напрямом підготовки „Облік і аудит", робочих програм з дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування (англійська)", співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Викладає дисципліни:
українська ділова мова, практичний курс англійської мови та ділової англійської мови, зарубіжна література. Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років. З 2006 р. працювала викладачем кафедри іноземних мов МНАУ. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему "Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри у процесі мовної освіти". З 2010 р. обіймає посаду доцента кафедри іноземних мов.

Наукова діяльність
Здійснює наукові дослідження з теми "Формування комунікативної компетенції студентів нефілологічного профілю в процесі мовної освіти" (член наукової школи член-кор. АПН України, професора, доктора педагогічних наук Є.П.Голобородько). Результати досліджень відображаються у наукових статтях та тезах. Є автором понад 30 наукових статей у фахових виданнях ВАК України та збірниках тез міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом МОН України, методичних рекомендацій, робочих програм.

Основні наукові публікації:
1. Ганніченко Т. А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. — Т. 158, Вип. 146. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011.

2. Ганніченко Т. А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. — Випуск 57. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011.

3. Ганніченко Т. А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Т. А. Ганніченко // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. — Вип. 9. — Херсон : РІПО, 2011.

4. Ганніченко Т. А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Т. А. Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. — Випуск 59. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011.

5. Ганніченко Т. А. Мотивація навчальної діяльності студентів-аграріїв у процесі вивчення іноземних мов / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 27 квітня 2011 р. — Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2011.

6. Ганніченко Т. А. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект", МДАУ, 13 квітня 2011 р. — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2011.

7. Ганніченко Т. А. Використання креативного потенціалу гри на заняттях з іноземних мов / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей наук.-практ. семінару "Креативний підхід до розвитку творчого потенціалу особистості в умовах ВНЗ", МДАУ, 26 травня 2011 р. — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2011.

Участь з доповідями на науково-практичних конференціях Миколаєва та регіону, друк тез доповідей (2015-2016 н.р.):
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна особистість студента в проспекції сучасної лінгводидактики» 19-20 листопада 2015 року – МНУ, ОНУ, МОІППО Доповідь «Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів»
2. II Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. – МНУ ім. В.Сухомлинського Доповідь «Information and computer technology in learning foreign languages»
3. Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, квітень 2015 р. Доповідь «The portfolio method in higher education»
4. Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти іноваційного розвитку освітньої сфери в контексті міжнародного співробітництва України» 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. Доповідь «Innovative technology with student-centered learning».

Основні науково-методичні праці:
1. Ганніченко Т.А. Англійська мова : навчальний посібник для аграрних навчальних закладів (рекомендовано МОН, молоді та спорту України). / С.Г.Заскалєта, О.В.Артюхова, Т.А.Ганніченко, К.В.Тішечкіна, Т.О. Кущова – Миколаїв : МДАУ, 2012.– 284 с.
2. Ганніченко Т.А. Використання сучасних ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців індустрії дозвілля до іншомовного спілкування / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Т. 42, Вип. 29. – С.135–140.
3. Ганніченко Т.А. Гра – як засіб формування професійних якостей педагога-організатора дозвілля / Т.А.Ганніченко // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2004. – № 9. – С.22–30.
4. Ганніченко Т.А. Педагогічні засади використання дидактичної гри (лінгво-комунікативна підготовка фахівців індустрії дозвілля) / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Т. 50, Вип. 37. – С.143–146.
5. Ганніченко Т.А. Інтеграція інформаційних комп’ютерних технологій в процес навчання іноземної мови / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 45. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С.413–416.
6. Ганніченко Т.А. Професійно зорієнтоване навчання іноземної мови засобами комунікативної гри у майбутніх менеджерів / Т.А.Ганніченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. Випуск 21. – Вінниця : ПП “Едельвейс і К”, 2007. – С.180–184.
7. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції спеціаліста як мета навчання мови / Т.А.Ганніченко // Вересень. – 2008. – № 1-2 (42-43). – С. 60–66.
8. Ганніченко Т.А. Модель формування комунікативної компетенції майбутніх економістів на заняттях з мов за професійним спрямуванням / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 49. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С.212–216.
9. Ганніченко Т.А. До питання формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : сб. науч. трудов «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития Педагогика, психология и социология / УКРНИИМФ, ОНМУ, “MarinECC”. – Одесса : Черноморье, Т. 12, 2008. – С.14–17.
10. Ганніченко Т.А. Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти / Т.А.Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – Т. 97, Вип. 84. – С.87–92.
11. Ганніченко Т.А. Етапи формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : IV Міжнародна наук.-практ. конф. [Альянс наук: учений – ученому]: зб. наук. праць (Дніпропетровськ, 18–20 березня, 2009 р.) / ПДАБА, 2009. – Т.5 – С.30-33.
12. Ганніченко Т.А. Визначення рівнів комунікативної компетенції студентів-нефілологів / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць.– Херсон: РІПО, 2010. – Вип. 5. – С. 111–115.
13. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції майбутніх аграрників у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наука і методика : збірник науково-методичних праць – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 22. – С.22–29.
14. Ганніченко Т.А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць.– Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 9. – С.103–108.
15. Ганніченко Т.А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки».– Херсон : ХДУ, 2011 – Вип. 57. – С. 241–245.
16. Ганніченко Т.А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили : науково-методичний журнал. Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв : ЧДУ, 2011. – Т. 158, Вип. 146. – С. 65–70.
17. Ганніченко Т.А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 398–401.
18. Ганніченко Т.А. Генезис наукової думки про гру як різновид людської діяльності / Ганніченко Т.А. // Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа Євдокії Голобородько. – Херсон : ТДС, 2012. – С. 177–182.
19. Ганніченко Т.А. Міждисциплінарні зв’язки як основа формування професійної комунікативної компетенції студента-нефілолога / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2014.
20. Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук.праць – Миколаїв: МНУ, 2015. - №4 (51). – С. 50-53.
21. Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2016.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки студентами наукових статей (2015-2016 н.р.):
Е 2/2 Пронько В. «Mark Carney: EU Exit Is 'Biggest Domestic Risk» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Е 2/2 Тімофєєва Т. «Finland: The Sick Man Of Europe?» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Е 2/2 Ткачук А. «The Banking System Of The United States» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Б 1/1 Трум О. «The Development Of The Baking Industry In Ukraine» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.

Видання методичного посібника (2015-2016 н.р.)
«Англійська мова: методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом 6.090101 «Агрономія» Т.А.Ганніченко – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 112 с.

Робота в “Lingva Club” здійснювалася за такими напрямами:
1. Формування розуміння важливості вивчення англійської мови у сучасному світі й потреби користуватися нею як засобом міжособистісного і міжкультурного спілкування, як одного із способів самореалізації і соціальної адаптації.
2. Розвиток самоосвітнього потенціалу для задоволення особистісних інтересів у вивченні англійської мови в тих або інших сферах спілкування, галузях знань.
3. Підсилення когнітивної навчальної діяльності студентів шляхом застосування особистісно-орієнтованого, компетентнісного, комунікативного та індивідуального підходів.
4. Формування і покращення комунікативної компетенції студентів у сукупності її складових: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, прагматичної тощо.
5. Формування знань про культуру, реалії і традиції англомовних країн, уявлень про досягнення культури свого та інших народів у розвитку загальнолюдської культури, усвідомлення особливостей свого мислення на основі зіставлення англійської мови з українською.
6. Набуття студентами досвіду творчої і пошукової діяльності(індивідуальною і в співпраці), уміння здійснювати проектну діяльність (зокрема міжпредметного характеру).

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРекомендувати

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові вісники МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 2016-2017 н. р., 17 - 19 травня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2016-2017 н. р., 12-14 квітня 2017 року
Детальніше...

----------------------------------------

Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні», яка відбудеться 05-06 квітня 2017 року на базі інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

----------------------------------------

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади із загально-професійної дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання“ 04 – 07 квітня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 н.р. серед студентів вищих закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації із дисципліни «Біологія» (секція «Біологія тварин»)
Детальніше

----------------------------------------

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н. р. із загально-професійної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 10-12 травня 2017 р.
Детальніше

----------------------------------------

Обласний конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області
Детальніше...

----------------------------------------

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ»

----------------------------------------


pic1_startup

----------------------------------------

Агрокар'єра

----------------------------------------

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

   Рейтинг@Mail.ru    Яндекс.Метрика   
Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ