Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №258

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Саламатіна Ольга Олександрівна

3D

До уваги вступників! Детальніше...
Накази на зарахування за державним замовленням Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...

Останнє оновлення: 20.03.2013 о 13:03

МНАУ. Саламатіна Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент.Саламатіна Ольга Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент

Біографія
Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет в 2003 році. З 2004 року почала працювати викладачем кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету. Викладач німецької та англійської мови (cтаж роботи у ЗОШ № 55 міста Миколаєва – 1,5 роки, cтаж роботи у гімназії № 4 міста Миколаєва – 1 рік, cтаж роботи у ВНЗ – 7,5 років).

Захистила дисертаційну роботу на тему "Мовленнєвий жанр інтерв'ю в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки". У 2012 р. отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).

У травні 2012 р. взяла участь у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації "Гуманітарні науки".

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Науково-дослідна робота
Кандидат філологічних наук (зі спеціальності 10.02.15 – «загальне мовознавство») з 2012 року. Дисертацію захистила 18 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського» (м. Одеса), ДК № 002031. Тема захищеної дисертації: «Мовленнєвий жанр «інтерв’ю» в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки».
З 01.07.2012 року – доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання доцента отримала 17 січня 2014 року, 12 ДЦ № 037511.
У травні 2012 та 2013 рр. брала участь у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації "Гуманітарні науки".
Бере участь у проведенні науково-дослідної роботи в галузі сучасного мовознавства з проблем вивчення функціональних та прагматичних особливостей сучасного іншомовного публіцистичного інтерв’ю, що відображено у вихідних документах у вигляді наукових статей у фахових виданнях. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи за допомогою автентичних текстів інтерв’ю сучасної німецькомовної та англомовної преси з метою формування у студентів немовних вузів різних напрямів підготовки країнознавчої та соціокультурної компетенцій і навичок спілкування іноземною мовою. Приймає участь в діяльності Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної TESOL-Ukraine та IATEFL Ukraine. Прослухала Американсько-англійські вебінари (квітень 2016, Certificate of Participation Office of Enlish Lanuage Programs Bereau of Educational & cultural Affairs U.S. Department of State).

Наукова діяльність
Здійснює наукові дослідження у галузі загального мовознавства з теми "Лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості сучасних публіцистичних інтерв'ю". Займається дослідженням проблеми формування країнознавчої компетенції студентів різних напрямів підготовки за допомогою текстів інтерв'ю сучасної німецькомовної преси.

Викладає дисципліни:
Англійська мова (практичні заняття).
Німецька мова (практичні заняття).
Іноземна мова за професійним спрямуванням (практичні заняття)

Основні наукові публікації у фахових виданнях
1. Прагматика інтерв'ю сучасної німецької преси / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 8 (28). — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2007. — С. 70—78.

2. Проблема автора в інтерв'ю сучасної німецькомовної преси / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 9 (29). — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2008. — С. 100—110.

3. Особливості композиційної структури інтерв'ю у сучасній німецькомовній пресі / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 11 (31). — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2009. — С. 85—95.

4. Лінгвокогнітивний аспект картини світу / О. Саламатіна // Наукові записки. — Випуск 81(4). — Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. — С. 16—19.

5. Прагматичні стратегії інтерв'юера у сучасному німецькомовному публіцистичному інтерв'ю / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 14 (34). — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2010. — С. 34—45.

6. Функціональний аспект сучасного публіцистичного інтерв'ю / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 37. — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2010. — С. 34—44.

7. Прагматичний аспект сучасного публіцистичного інтерв'ю / О. О. Саламатіна // Нова філологія : збірник наукових праць. — Вип. 47. — Запоріжжя : ЗНУ, 2011. — С. 122—126.

8. Функціональне навантаження вербальних складників інтерв'ю сучасної немецькомовної та україномовної преси / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 41. — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2012. — С. 99—108.

9. Інтерв’ю як специфічний жанр публіцистики в сучасній німецькій мові / О. О. Саламатіна // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. V (159). – С. 165–171.

10. Когнітивний аналіз ядрової зони семантики інтерв’ю в сучасній німецькомовній пресі / О. О. Саламатіна // Науковий вісник східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – Луцьк : Вид-во Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013. – № 17 (266). – С. 94–98.

11.Інтерактивне та когнітивне моделювання інтерв’ю у сучасній німецькомовній публіцистиці / О. О. Саламатіна // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 277–284.

12.Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові / О. О. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2013. – Вип. 11. – С. 314–325.

13. Комунікативно-прагматичний аспект стилістичних засобів публіцистичного інтерв’ю в сучасній англійській мові / О. О. Саламатіна // Англістика та американістика : зб. наук. пр. ? Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. 10. ? С. 54–59.

14. Комунікативно-прагматичні стратегії респондента у сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси) / О. О. Саламатіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. ? Бердянськ : ФО?П Ткачук О. В., 2014. ? Вип. ІІІ. ? С. 67?76.

15. Саламатіна О. О. Стратегії і тактики респондента у сучасному німецькомовному та україномовному публіцистичному інтерв’ю / О. О. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2015. – Вип. 13. – С. 251–260.

16. Communicative-pragmatic Respondent’s Strategies in Modern Publicistic Interview (on Material of the German-language and English-laguage Press) / А. В. Марковська, О. О. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2016. – Вип. 14. – С. 67–77.

Бере активну участь у науково-практичних та міжнародних конференціях, а також керує науковою діяльністю студентів.

Конференції 2012 року, в яких брала участь:
1. Звітній науково-практичній конференції до дня науки "Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця" (березень 2012, Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського).

2. Міжвузівській науково-практичній конференції "Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання" (15-16 березня 2012, МДАУ).

3. Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу (17-20 квітня 2012, МДАУ).

4. Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум – 2012" (6-10 червня, Севастополь).

5. Міжнародній науковій конференції "Мова і культура" імені Сергія Бураго (вересень 2012, Київ).

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ 2016 р.:
1) Саламатіна О. О. Лінгвосемантичні особливості фразеологізмів у германських мовах (на прикладі англійської та німецької мов) / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філолоічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. –Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – C. 62–66.
2) Саламатіна О. О. Інтерв’ю сучасної іншомовної преси як засіб розвитку самостійної іншомовної діяльності студентів у нефілологічних вузах / О. О. Саламатіна // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квіт. 2016 р. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 22–27.
3) Саламатіна О. О. Розвиток інноваційних процесів в освіті України / О. О. Саламатіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 27 – 28 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 66–69.

Навчально-методична робота
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» - практичні заняття; «Друга іноземна мова (німецька)» - лабораторні заняття. Викладає курси з англійської мови для студентів першого року навчання.

Методичні рекомендації
1. Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Укладач: О. О. Саламатіна. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного аграрного ун-ту, 2012. – 67с.
2. Німецька мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Укладачі: А. В. Марковська, О. О. Саламатіна. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного аграрного ун-ту, 2013. – 107с.
3. Друга іноземна мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал з німецької мови для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Укладачі: А. В. Марковська, О. О. Саламатіна. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного аграрного ун-ту, 2013. – 91с.
4. Англійська мова : методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». ? Миколаїв : МНАУ, 2014. – 46 с.
5. Німецька мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент». ? Миколаїв : МНАУ, 2015. – 55 с.
6. Німецька мова: методичні рекомендації для аудиторних занять та самостійної роботи студентів I та ІI курсів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090102 «ТВППТ». – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 64 с.
7. Німецька мова: методичні рекомендації з практичної граматики для аудиторних занять та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» денної та заочної форм навчання за всіма напрямами. ? Миколаїв : МНАУ, 2016. – 76 с.

Контактна інформація:
E-mail: salamatina@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017 року Детальніше...

----------------------------------------

Запрошуємо на IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Біологічні аспекти технології тваринництва і виробництва продукції" Детальніше...

----------------------------------------

І Міжнародна студентська конференція "Молодь, наука, бізнес" Детальніше...

----------------------------------------

ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади" Детальніше...

----------------------------------------

Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ