Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусГОЛОС СТУДЕНТА

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №257

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусОПИТУВАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Науково-методична рада → План роботи

3D

Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО-2017 Детальніше...
День відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
До уваги вступників із сільської місцевості! Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

План

роботи науково-методичної ради

Миколаївського національного аграрного університету

на 2016-2017 навчальний рік

 

Вересень 2016 р.

1. Основні напрями роботи науково-методичної ради університету та завдання науково-методичних комісій факультетів у 2016-2017 навчальному році в контексті основних засад Закону України «Про вищу освіту» та затвердження плану роботи науково-методичної ради на цей період.

 

Голова науково-методичної ради
Бабенко Д.В.

2. Про стан підготовки робочих програм та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін і практик кафедр факультетів університету в контексті основних засад Закону України «Про вищу освіту». Затвердження планів роботи науково-методичних комісій факультетів на 2016-2017 навчальний рік.

 

Голови науково-методичних комісій факультетів
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., Петрова О.І., Пономаренко Н.Г.

3. Поточні питання.

Жовтень 2016 р.

1. Педагогічна майстерність як необхідна умова реалізації інновацій та інтенсивних освітніх технологій.

 

Доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Каращук Л.М.

2. Удосконалення організації НДР кафедр, структури та змісту звіту кафедр університету про наукову та науково-технічну діяльність.

 

Голова НМК факультету менеджменту
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., Петрова О.І., Пономаренко Н.Г.

3. Поточні питання

Листопад 2016 р.

1. Науково-методичне забезпечення дисциплін освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

 

Завідуюча аспірантурою
Кушнарьова О.М.
Комісія:
Степанова Л.Т., Іванов Г.О., Ханстантинов В.О.

2. Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах навчально-наукових лабораторій інженерно-енергетичного факультету.

 

Голова НМК інженерно-енергетичного факультету
Горбенко О.А.
Комісія:
Манушкіна Т.М., Коваленко О.А., Мельник І.О.

3. Поточні питання.

Грудень 2016 р.

1. Використання проблемних методів викладання іноземної мови професійного спрямування (метод проектів, метод аналізу конкретних ситуацій та ін.) та навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри іноземних мов.

 

Завідувач кафедри іноземних мов
Заскалєта С.Г.
Комісія:
Кушнарьова О.М., Гончаренко І.В., Стамат В.М.

2. Перспективи розвитку наукової роботи здобувачів вищої освіти МНАУ.

 

Заступник голови НМР
Котикова О.І.

3. Поточні питання.

Січень 2017 р.

1. Виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультетів університету за 2016 рік та затвердження плану її видання на 2017 рік.

 

Начальник навчального відділу
Степанова Л.Т.

2. Досвід та перспективи співпраці МНАУ з міжнародними науковими організаціями і ВНЗ.

 

Начальник НДЦ МСЗП
Кривонос В. А.
Комісія:
Сіренко Н.М., Атаманюк І.П., Крамаренко С.С.

3. Поточні питання.

Лютий 2017 р.

1. Використання сучасних програмних продуктів у практичній підготовці здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей.

 

Голова НМК факультету менеджменту
Коваленко Г.В.
Комісія:
Волосюк Ю.В., Гавриш В.І., Коваль О.А.

2. Результати та перспективи роботи професорсько-викладацького складу факультетів ТВППТСБ та агротехнологій за госпдоговірними та ініціативними темами, участь у грантових проектах та міжнародних наукових конкурсах.

 

Заступники деканів факультетів з наукової роботи:
Сметана О.Ю., Панфілова А.В.
Комісія:
Потриваєва Н.В., Марченко Д.Д., Ксьонжик І.В.

3. Поточні питання.

Березень 2017 р.

1. Розгляд і схвалення графіків освітнього процесу на 2017-2018 н.р., навчальних планів по денній та заочній формах навчання факультетів університету, на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації та факультеті довузівської підготовки.

 

Декани факультетів:
Вишневська О.М., Шебаніна О.В., Горбунова К.М., Гиль М.І., Дробітько А.В., Кузьома В.В., Марценюк І.М.
Комісія:
Степанова Л.Т., Котикова О.І.,Кушнарьова О.М.

2. Організація та участь у програмах академічної мобільності (міжнародної та внутрішньої) викладачів і здобувачів вищої освіти МНАУ та нормативні документи щодо її забезпечення.

 

Провідний фахівець НДЦ МСПЗ
Карбашевський В.В.
Комісія:
Горбунова К.М., Гусенко А.А., Трибрат Р.О.
Коваленко Г.В.

3. Поточні питання.

Квітень 2017 р.

1. Формування інформаційно-освітнього простору в коледжах МНАУ.

 

Заступники директорів коледжів МНАУ з навчальної роботи
Мандрик Л.П., Кузнєцова Т.М., Волобоєва Л.І., Тубичко О.М.
Комісія:
Коваленко Г.В., Савчук О.Й., Манушкіна Т.М.

2. Інформаційне середовище бібліотеки університету в контексті сучасних потреб освіти і науки та шляхи його удосконалення.

 

Директор бібліотеки
Пустова О.Г.

3. Поточні питання.

Травень 2017 р.

1. Технічне, дидактичне та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

 

Голови НМК факультетів
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., Петрова О.І., Пономаренко Н.Г.
Комісія:
Мандрик Л.П., Кутузаки О.М., Калиниченко Г.І.

2. Публікаційна активність і продуктивність професорсько-викладацького складу як фактор підвищення рейтингу університету в науковому і освітньому просторі.

 

Завідуюча НДВ
Потриваєва Н.В.
Комісія:
Котикова О.І., Пустова О.Г., Сметана О.Ю.

3. Поточні питання.

Червень 2017 р.

1. Звіти голів науково-методичних комісій факультетів університету про виконання планів роботи у 2016-2017 навчальному році. Виконання рішень, ухвалених науково-методичною радою університету у 2016-2017н.р.

 

Голови НМК факультетів
Горбенко О.А., Манушкіна Т.М., Коваленко Г.В., Чебан Ю.Ю., Петрова О.І., Пономаренко Н.Г.
Комісія:
Кутузаки О.М., Потриваєва Н.В., Горбунова К.М., Пустова О.Г., Волосюк Ю.В., Кушнарьова О.М.

2. Звіт про роботу науково-методичної ради університету за 2016-2017 навчальний рік та заходи щодо її покращення у контексті сучасних тенденцій розвитку університетської освіти України.

 

Голова науково-методичної ради університету
Бабенко Д.В.

3. Поточні питання.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...

----------------------------------------


Стартап

минусОСТАННІ ТЕМИ ФОРУМУ

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

        

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обов'язковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ