Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → Інститути → Інноваційних технологій та змісту аграрної освіти

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науковий інститут інноваційних технологій

МНАУ. Шебанін В'ячеслав СергійовичДиректор – доктор технічних наук, професор Шебанін В'ячеслав Сергійович

телефон +38 0 (512) 34-10-82
E-mail: rector@mnau.edu.ua


Новини інституту

Науковий інститут інноваційних технологій Миколаївського національного аграрного університету є науковим підрозділом університету, створеним відповідно до рішення вченої ради університету для розвитку інноваційної діяльності університету та підвищення рівня результативності і конкурентоспроможності навчальної, науково-дослідної, виробничо-господарської, кадрово-інтелектуальної, міжнародної, культурно-виховної та іміджевої діяльності університету.

Метою діяльності Інституту є:
- організація створення інноваційних технологій для потреб виробництва та навчальної, науково-дослідної, виробничо-господарської, кадрово-інтелектуальної, міжнародної, культурно-виховної та іміджевої діяльності університету;
- вивчення перспектив використання існуючих вітчизняних і закордонних інноваційних технологій в аграрному виробництві та діяльності університетів;
- організація впровадження інноваційних технологій у виробництво і навчальну, науково-дослідну, виробничо-господарську, кадрово-інтелектуальну, міжнародну, культурно-виховну та іміджеву діяльність університету;
- організація поширення і комерціоналізації інноваційних технологій, створених вченими університету, в Україні та за її межами.

Основними завданнями діяльності Інституту є:
- сприяння інтеграції вітчизняної системи вищої аграрної освіти і науки із світовою та паритетне її входження у світовий освітній простір;
- сприяння розвитку інноваційної діяльності університету та регіону;
- розробка пропозицій щодо створення проектів нормативно-правових актів стосовно розробки та запровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво та діяльність ВНЗ;
- інтенсивне нарощування відповідності наукової, інноваційної й освітньої діяльності університету міжнародним стандартам якості;
- створення умов для ефективного використання навчального і наукового потенціалу університету;
- формування умов для підвищення інвестиційної привабливості університету з метою фінансування науки, інноваційних розробок і освітніх програм;
- просування науково-технічних розробок університету на вітчизняних та міжнародний ринок;
- розвиток партнерства в інноваційній діяльності з виробництвом, урядовими та суспільними організаціями;
- приймає участь в інтеграції наукової і навчальної діяльності університету з виробництвом шляхом обґрунтування створення навчально-науково-виробничих об'єднань;
- виявлення патентоздатних інноваційних технологій, створених на базі університету;
- моніторинг інноваційних технологій в аграрному виробництві та напрямах діяльності ВНЗ;
- організація трансферу інноваційних технологій;
- виконання (надання) платних робіт (послуг) згідно із замовленнями підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб;
- проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, конгресів з актуальних питань створення та поширення інноваційних технологій в аграрному виробництві та діяльності ВНЗ.

Інститут відповідно до покладених на нього завдань:
- організовує та здійснює науково-дослідні роботи по створенню інновацій в:
• організації навчального процесу, технологіях навчання, навчальних засобах тощо;
• організації науково-дослідної, культурно-виховної, іміджевої діяльності університету;
• практичній складовій підготовки фахівців для аграрного сектора економіки;
• технологіях підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу університету;
• методах управління університетом;
• аграрному виробництві;
- формує портфель інноваційних технологій для їх використання в навчальній, науково-дослідній, виробничо-господарській, кадрово-інтелектуальній, міжнародній, культурно-виховній та іміджевій діяльності університету;
- здійснює інвентаризацію науково-технічних розробок вчених університету з визначенням їх комерційного потенціалу і патентоздатності;
- організовує і здійснює роботи по пропаганді науково-технічних та інноваційних розробок вчених університету шляхом участі у форумах, конференціях, виставках, реклами;
- приймає участь в організації та обґрунтуванні діяльності створених на базі університету наукового парку, інноваційного центру та інших структур інноваційного спрямування;
- здійснює науково-методичне та нормативно-фнформаційне супроводження впровадження інноваційних технологій у аграрне виробництво і навчальну, науково-дослідну, виробничо-господарську, кадрово-інтелектуальну, міжнародну, культурно-виховну та іміджеву діяльність університету;
- здійснює заходи по залученню фінансових ресурсів на виконання фундаментальних і прикладних досліджень університету, створення інноваційних технологій;
- приймає участь у підготовці пропозицій до університетських, державних, галузевих, регіональних програм інноваційного розвитку.

лінія

Центр екологічного землеробства, геодезії та землеустрою "Південь Органік"

1. Загальна інформація.

2. Положення Центру екологічного землеробства, геодезії та землеустрою "Південь Органік" (pdf-файл).

3. Програма розвитку Центру екологічного землеробства, геодезії та землеустрою "Південь Органік" (pdf-файл).

4. Сутність органічного землеробства, геодезії та землеустрою.

5. Особливості органічного сільськогосподарського виробництва.

6. Законодавче та нормативно-правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні.

7. Проблеми та перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні.

лінія

Відділ інформаційно-комунікаційних технологій і виставкової діяльності

01.09.2011 р. при Науковому інституті інноваційних технологій та змісту аграрної освіти створено відділ інформаційно-комунікаційних технологій і виставкової діяльності з метою підвищення іміджу та мобільності аграрної освіти, популяризації Миколаївського національного аграрного університету.

Начальник відділу – Іванов Володимир Юрійович.
E-mail: ivanov@mnau.edu.ua

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ