Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки

МНАУ. Ключник Альона ВолодимирівнаЗавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Ключник Альона Володимирівна

МНАУ. Логотип кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.Історія кафедри
У зв’язку з необхідністю підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічною діяльністю» у вересні 2002 р. було створено кафедру світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльністю, організатором і завідувачем якої став кандидат технічних наук, доцент І.Д.Бурковський. У 2006 р. завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук, професора В.І.Топіху. З 2014 р. і по теперішній час очолює кафедру доктор економічних наук, професор А.В.Ключник.
У 2016 р. кафедру перейменовано в кафедру з найменуванням «Публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки». Трансформація назви кафедри була пов’язана із необхідністю підготовки студентів за новою спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.
Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» готує управлінську еліту відповідно до європейських стандартів на принципах «GoodGovernance» – гарного «належного» управління, забезпечує публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, формувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.
Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки – це дружній, професійно потужний колектив, який працює як єдине ціле.
Колектив кафедри нараховує 10 викладачів, з яких троє докторів наук, професорів.


Колектив кафедри нараховує 6 викладачів, з яких 3 доктори наук, професори. Головний критерій кадрової політики – це професіоналізм, патріотизм, бажання і прагнення до науково-педагогічного зростання. Професорсько-викладацький склад кафедри це знані в Україні вчені, автори численних наукових монографій і навчальних посібників, члени спеціалізованої вченої ради Миколаївського національного аграрного університету та інших провідних вузів України, редколегій наукових фахових видань України та зарубіжжя.
Своє пріоритетне завдання кадровий склад кафедри вбачає у забезпеченні якісного викладання дисциплін на бакалаврському та магістерському рівнях денної та заочної форм навчання за спеціальностями відповідно до профілю університету.
Кафедра спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення на належному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою з метою підготовки фахівців та надання здобувачам вищої освіти знань, умінь, навичок:
1. Public Management та процеси децентралізації в Європі
2. Аграрне та екологічне право
3. Аграрне, земельне та екологічне право
4. Адміністративне право
5. Антимонопольна політика та механізм її реалізації
6. Багатостороння торговельна система СОТ
7. Вступ до європейського права
8. Господарське законодавство
9. Господарське право
10. Господарський процес
11. Державні програми соціально-економічного розвитку
12. Євроінтеграція
13. Законодавство і право
14. Законодавсто і право в АПК
15. Захист прав споживачів
16. Зовіншньоекномічна діяльність підприємства
17. Інституційні основи ЄС
18. Інтелектуальна власність
19. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво
20. Менеджмент ЗЕД
21. Митне регулювання ЗЕД
22. Міжнародна економіка
23. Міжнародний агробізнес
24. Міжнародний бізнес
25. Міжнародні економічні відносини
26. Організація ЗТО
27. Потенціал сільських територій
28. Право конституція та врядування
29. Правознавство
30. Правознавство та фінансов право
31. Реєстрація прав інтелектуальної власності
32. Світове с.г. виробництво
33. Світове с.г. і продовольчі ресурси
34. Світове с.г. та ЗЕД
35. Територіальне управління та планування розвитку територій
36. Трудове право

МНАУ. Склад кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Ключник Альона Володимирівна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Гончаренко Ірина Василівна – доктор економічних наук, професор
Лагодієнко Володимир Вікторович – доктор економічних наук, професор
Бурковський Іван Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент
Тимофієва Ганна Степанівна – кандидат економічних наук, доцент
Галунець Наталія Іванівна – асистент кафедри
Кузьменко Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук, в.о. доцента
Прогонюк Людмила Юріївна – кандидат юридичних наук, в.о. доцента
Гусенко Анжела Анатоліївна – старший викладач
Гоцелюк Анна Юріївна – старший лаборант
Полівода Катерина Ігорівна – лаборант

Графік відпрацювань по викладачам кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки

Перелік дисциплін:
Державне регулювання ЗЕД
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)
Історія міжнародних відносин
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародна економіка
Міжнародний бізнес
Міжнародні економічні відносини
Вступ до фаху

Міжнародні системи стандартизації та сертифікації
Міжнародні інтеграційні об’єднання та організації
Організація зовнішньоторгових операцій
Реклама у зовнішньоекономічній діяльності
Світове сільське господарство та ЗЕД
Світове сільськогосподарське виробництво
Світове сільське господарство та продовольчі ресурси
Господарське законодавство
Господарське право 
Договірне право
Законодавство і право
Міжнародне приватне право
Правознавство
Трудове право
Аграрне та екогологічне право
Господарський процес
Земельне право
Митне право
Інтелектуальна власність
Підприємницьке право

Наукова робота
Головним завданням науково-дослідної діяльності кафедри є: суперечності, тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій України та проектування зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб’єктів сільських території; економічний потенціал сільських територій, конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору на зовнішніх ринках, формування правової культури студентської молоді.
Викладачі кафедри проводять значну наукову роботу. Зокрема, постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться в Україні та за її межами. Зараз за кафедрою закріплено 5 аспірантів та здобувачів. Гончаренко І.В. та Ключник А.В. є членами спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті з захисту докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
На кафедрі діє наукова школа «Розвиток сільських територій в умовах актуальних векторів інтеграції України». За період існування цієї школи опубліковано 3 монографії, більше 20 статей у фахових виданнях України та іноземних держав. Основна наукова діяльність кафедри зосереджена на виконанні наукових досліджень за 2 ініціативними темами, які були зареєстровані в УкрНТІ в:
Гончаренко Ірини Василівни на тему: «Організаційно-економічні засоби формування та розвитку потенціалу суб’єктів господарювання сільських територій України» - 0113U002422.
Ключник Альони Володимирівни на теми: «Економічне зростання підприємств аграрного сектору в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків України» - 0113U002421 та «Зовнішньоекономічні трансформації функціонування агропродовольчого комплексу та їх вплив на формування ефективних відносин між його суб’єктами» - 0116U003580.
Наукова робота здобувачів вищої освіти проводиться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє здобувачам вищої освіти бути організаторами і активними учасниками міжнародних, регіональних, міжвузівських і загально університетських наукових конференцій. Про якість і високий професійний рівень підготовки фахівців свідчать численні призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських конкурсів дипломних і магістерських робіт.

 

 

 

Кафедра забезпечує роботу  наукових гуртків:

  • Поглиблене вивчення аспектів менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки;
  • Поглиблене вивчення тенденцій в міжнародній економіці.

 

 

На кафедрі діє наукова школа «Розвиток сільських територій регіонів в умовах актуальних векторів інтеграції України». За період існування цієї школи було опубліковано 3 монографії, більш ніж 25 статей у фахових виданнях України та іноземних держав та прийнято участь у багатьох наукових конференціях.

 

 

 

 

 

Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти, які відвідують гуртки, розглядаються і досліджуються проблеми економічного розвитку країн, євроінтеграції, public management, міжнародного транскордонного та регіонального співробітництва, багатосторонньої торговельної системи СОТ, міжнародні аспекти діяльності аграрних підприємств та особливості зовнішньої торгівлі, розвитку сільських територій та правового регулювання і господарських відносин все це допомагає студентам формувати нове економічне та правове мислення.

Методична робота
Методична робота кафедри спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань здобувачів вищої освіти, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

 

 

Виховна робота
Концепція виховної роботи кафедри спрямована на підготовку фахівців із активною соціальною життєвою позицією, на створення умов для розвитку загальної культури здобувачів вищої освіти, збагачення його естетичного досвіду, формування потреби у здоровому способі життя.
Провідні викладачі кафедри, які є кураторами та наставниками груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальної програми університету, а й проводять цікаві культурно-виховні заходи: відвідування театрів, музеїв, українських історичних пам’яток, зустрічі з цікавими особистостями.

Профорієнтаційна робота
Працівники кафедри проводять направлену профорієнтаційну роботу, яка передбачає розповсюдження інформації про підготовку менеджерів, а саме проведення агітаційно-інформаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів та їх батьків: надання інформації про спеціальність, правил прийому та умов вступу в університет з метою заохочення молоді до навчання. Абітурієнтам надається рекламно-інформаційна продукція; навчально-методична література; надаються необхідні консультації відносно умов вступу.

 

 

 

Міжнародна діяльність
Викладачі кафедри усвідомлюють важливість роботи з розширення міжнародних зв’язків співробітництва у сфері науково-дослідної діяльності, обміну науковими кадрами, розроблення спільних науково-освітніх проектів, участі у міжнародних конкурсах і програмах та спрямовують свій науковий потенціал на реалізацію стратегічних пріоритетів у сфері міжнародних відносин, муніципального управління, адміністративного менеджменту та публічного адміністрування.
Кафедра підтримує тісні зв’язки із багатьма вузами України та зарубіжжя і завжди рада бачити всіх зацікавлених на своїх конференціях та багато чисельних наукових заходах.
Ми пропонуємо не стандартне навчання, а можливість ефективно провести час у спілкуванні з однодумцями – освіченими, ініціативними людьми, яким не байдуже майбутнє України.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ