Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №290

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки

МНАУ. Ключник Альона ВолодимирівнаЗавідувач кафедри –доктор економічних наук, професор Ключник Альона Володимирівна
E-mail:klyuchnikav@mnau.edu.ua

Новини кафедри

МНАУ. Логотип кафедри ПУАіМЕ.Історія кафедри
У зв’язку з необхідністю підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічною діяльністю» у вересні 2002 р. було створено кафедру світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльністю, організатором і завідувачем якої став кандидат технічних наук, доцент І.Д. Бурковський. У 2006 р. завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук, професора В.І.Топіху. З 2014 р. і по теперішній час очолює кафедру доктор економічних наук, професор А.В.Ключник.

У 2016 р. кафедру перейменовано в кафедру «Публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки». Трансформація назви кафедри була пов’язана із необхідністю підготовки здобувачів вищої освіти за новою спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» готує управлінську еліту відповідно до європейських стандартів на принципах «GoodGovernance» – гарного «належного» управління, забезпечує публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, формувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки – це дружній, професійно потужний колектив, який працює як єдине ціле.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Ключник Альона Володимирівна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Гончаренко Ірина Василівна – доктор економічних наук, професор
Галунець Наталія Іванівна – асистент кафедри
Кузьменко Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук, в.о. доцента
Гусенко Анжела Анатоліївна – старший викладач
Полівода Катерина Ігорівна – лаборант

Перелік дисциплін:
Кафедра спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення на належному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою з метою підготовки фахівців та надання здобувачам вищої освіти знань, умінь, навичок:
1. Public Management та процеси децентралізації в Європі
2. Аграрне та екологічне право
3. Аграрне, земельне та екологічне право
4. Адміністративне право
5. Антимонопольна політика та механізм її реалізації
6. Багатостороння торговельна система СОТ
7. Вступ до європейського права
8. Господарське законодавство
9. Господарське право
10. Господарський процес
12. Євроінтеграція
13. Законодавство і право
14. Законодавство і право в АПК
15. Захист прав споживачів
16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
17. Інституційні основи ЄС
18. Інтелектуальна власність
19. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво
20. Менеджмент ЗЕД
21. Митне регулювання ЗЕД
22. Міжнародна економіка
23. Міжнародний агробізнес
24. Міжнародний бізнес
25. Міжнародні економічні відносини
26. Організація ЗТО
27. Потенціал сільських територій
28. Право, конституція та врядування
29. Правознавство
30. Правознавство та фінансове право
31. Реєстрація прав інтелектуальної власності
32. Світове сільськогосподарське виробництво
33. Світове сільське господарство і продовольчі ресурси
34. Світове сільське господарство та ЗЕД
35. Територіальне управління та планування розвитку територій
36. Трудове право

Графік консультацій по викладачам кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки на II семестр 2018-2019 н. р.
План заходів кафедри публічного управління та адмініструванні і міжнародної економіки з проведення Всеукраїнського тижня права на факультеті менеджменту МНАУ (10-14 грудня 2018 р.)

Наукова діяльність:
Головним завданням науково-дослідної діяльності кафедри є:
- суперечності, тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій України та проектування зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб’єктів сільських території;
- економічний потенціал сільських територій, конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору на зовнішніх ринках.

Викладачі кафедри проводять значну наукову роботу. Зокрема, постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться в Україні та за її межами, проводять наукову роботу з аспірантами та здобувачами.

Гончаренко І.В. та Ключник А.В. є членами спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті з захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
- 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
- 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Основна наукова діяльність кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки зосереджена на виконанні наукових досліджень за ініціативними темами, які були зареєстровані в УкрНТІ:
- «Організаційно-економічні засоби формування та розвитку потенціалу суб’єктів господарювання сільських територій України» - 0113U002422;
- «Економічне зростання підприємств аграрного сектору в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків України» - 0113U002421;
- «Зовнішньоекономічні трансформації функціонування агропродовольчого комплексу та їх вплив на формування ефективних відносин між його суб’єктами» - 0116U003580.

Наукова робота здобувачів вищої освіти проводиться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє здобувачам вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» бути організаторами і активними учасниками міжнародних, регіональних, міжвузівських і загально університетських наукових конференцій.

Про якість і високий професійний рівень підготовки фахівців свідчать численні призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських конкурсів дипломних і магістерських робіт. Протягом багатьох років здобувачі вищої освіти спеціальності беруть участь у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з «Менеджменту ЗЕД» і входять до десятки найсильніших за різними номінаціями.

Кафедра забезпечує роботу наукових гуртків для здобувачів вищої освіти:
Розвиток територіальних громад;
Поглиблене вивчення тенденцій в міжнародній економіці;
Правознавство.

Під час зустрічі зі здобувачами, які відвідують гуртки, розглядаються і досліджуються проблеми організаційно-економічних засобів формування та розвитку потенціалу суб’єктів господарювання сільських територій України, економічного розвитку країн, нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних громад в Україні, правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю, міжнародні аспекти діяльності аграрних підприємств та особливості зовнішньої торгівлі, все це допомагає здобувачам формувати нове економічне та правове мислення.

На кафедрі діє наукова школа «Розвиток сільських територій регіонів в умовах актуальних векторів інтеграції України». За період існування цієї школи опубліковано 5 монографій, більше 30 статей у фахових виданнях України та іноземних держав.

Навчально-методична робота:
Методична робота кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

На кафедрі постійно йде процес поліпшення матеріальної, навчальної і методичної бази, започатковуються нові дисципліни, які відповідають освітнім стандартам.

План видання методичної літератури викладачами кафедри на 2018 р.:

Викладачі кафедри проводять факультативні заняття для здобувачів вищої освіти, які мають бажання поглибити знання з дисциплін кафедри, займаються підготовкою здобувачів вищої освіти до участі в університетських та в Всеукраїнських предметних олімпіадах і конференціях. Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти займаються науковою роботою, в результаті якої публікуються наукові статті у фахових виданнях.

Профорієнтаційна робота:
Науково-педагогічні працівники кафедри активно займаються профорієнтаційною роботою з учнями випускних класів шкіл Заводського району, а саме:
- Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи №22 з поглибленим вивченням іноземної мови з 1-го класу Миколаївської міської ради Миколаївської області;
- Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №31;
- Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 імені Ю.І.Макарова Миколаївської міської ради Миколаївської області;
- Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №57 імені Т.Г.Шевченка;
- Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської обласної ради;
- Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18.

Працівники кафедри проводять направлену профорієнтаційну роботу, яка передбачає розповсюдження інформації про підготовку за всіма спеціальностями МНАУ, а саме проведення агітаційно-інформаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів та їх батьків: надання інформації про спеціальності, правил прийому та умов вступу до університету з метою заохочення молоді до навчання, а також підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнтам надається рекламно-інформаційна продукція; навчально-методична література; надаються необхідні консультації відносно умов вступу.

Виховна робота:
Концепція виховної роботи кафедри спрямована на підготовку фахівців із активною соціальною життєвою позицією, на створення умов для розвитку загальної культури студентства, збагачення його естетичного досвіду, формування потреби у здоровому способі життя.

Провідні викладачі кафедри, які є кураторами та наставниками груп, не лише допомагають здобувачам вищої освіти в опануванні навчальної програми університету, а й проводять цікаві культурно-виховні заходи: відвідування театрів, музеїв, українських історичних пам’яток, зустрічі з цікавими особистостями.

Кафедра приділяє особливу увагу виховному процесу у своїх кураторських академічних групах.

Міжнародна діяльність:
Викладачі кафедри усвідомлюють важливість роботи з розширення міжнародних зв’язків співробітництва у сфері науково-дослідної діяльності, обміну науковими кадрами, розроблення спільних науково-освітніх проектів, участі у міжнародних конкурсах і програмах та спрямовують свій науковий потенціал на реалізацію стратегічних пріоритетів у сфері міжнародних відносин, муніципального управління, адміністративного менеджменту та публічного адміністрування.

Кафедра підтримує тісні зв’язки із багатьма вузами України та зарубіжжя і завжди рада бачити всіх зацікавлених на своїх конференціях та багато чисельних наукових заходах.

Ми пропонуємо не стандартне навчання, а можливість ефективно провести час у спілкуванні з однодумцями – освіченими, ініціативними людьми, яким не байдуже майбутнє України.

Викладачі кафедри приймають участь у грантових програмах Erasmus+ та проходять стажування закордоном.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ