Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ І МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ → Ключник Альона Володимирівна

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Ключник Альона Володимирівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.Ключник Альона Володимирівна
завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Біографія
Працює на кафедрі з 2003 р. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективний розвиток підприємницької діяльності аграрного сектору економіки регіону».
У цьому ж році було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК.
У 2007 р. - переможець обласного конкурсу "Наукова зірка року" серед молодих викладачів вищих навчальних закладів Миколаївської області.
У 2008р. було присвоєне вчене звання доцента кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності. 2008-2010 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
2009-2011рр. – навчання в докторантурі Миколаївського державного агарного університету.
У 2009 р. – переможець обласного конкурсу молодих вчених та здобула премію Миколаївського місцевого благодійного фонду підтримки розвитку освіти та науки «Університет XXI століття» при Миколаївському державному аграрному університеті.
У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування та розвиток економічного потенціалу сільських територій України: теорія, методологія і практика». У цьому ж році було присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством.
2012 р. – член Всеукраїнської Громадської Організації «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників».
2014р. – завідувач кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічною діяльністю.
У 2015р. було присвоєне вчене звання професора кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності.
У 2016 р. стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.
За вагомі наукові досягнення нагороджена грамотами Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, Миколаївської облради та Миколаївської облдержадміністрації.
Викладає дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Митне регулювання ЗЕД», «Євроінтеграція», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Потенціал сільських територій», «Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво», здійснює керівництво дипломними роботами здобувачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Автор понад 130 науково-методичних публікацій.
Під керівництвом Ключник А.В. захищено три кандидатські дисертації.

Наукові інтереси
- розвиток сільських територій України в умовах євроінтеграції;
- проблеми формування конкурентоспроможного експортного потенціалу аграрного сектору;
- особливості виходу аграрних підприємств на зовнішні ринки;
- міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво.

Основні наукові праці
1. Потенціал сільських територій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти денної форми навчання спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А. В. Ключник, І. В. Гончаренко, Н. І. Галунець. - Миколаїв : МНАУ, 2017. – 38 с.

2. Ключник А. В. Відмінні риси управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств / А. В. Ключник // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – №14. – С. 137-141.

3. Ключник А. В. Переваги впровадження маркетингового менеджменту на будівельному підприємстві / А. В. Ключник // Причорноморські економічні студії. Серія: Економіка та управління підприємствами. – 2017. – №20. – С. 45-49.

4. Новіков О. Є. Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект / О. Є. Новіков, А. В. Ключник // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2 (83), Т.1, Ч. 1. – С. 12-19.

5. Ключник А. В. Розвиток агробізнесу України в умовах глобалізації міжнародної економіки / А. В. Ключник // Агросвіт. – 2014. - № 2.

6. Ключник А. В. Молодий вчений : науковий журнал / А. В. Ключник, О. В. Каплунова, А. В. Плеханова // Молодий вчений : науковий журнал. – 2014. - № 7 (10). - С. 28-29.

7. Ключник А. В. Пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах формування нових векторів міжнародного співробітництва / А. В. Ключник, О. М. Демитер, В. М. Перепеч // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2014. – № 7 (10. – С. 28-29.

8. Ключник А. В. Мотиви та способи виходу аграрних підприємств на зовнішній ринок / А. В. Ключник, М. Ю. Терешкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 8.

9. Ключник А. В. Специфические особенности финансового обеспечения интегрированных предприятий АПК / А. В. Ключник // Карельский научный журнал. – 2014. – № 1 (6). – С. 91-94.

10. Ключник А. В. Специфические особенности финансового обеспечения интегрированных предприятий АПК / А. В. Ключник // Карельский научный журнал. – 2014. – № 1 (6). – С. 91-94.

11. Ключник А. В. Теоретичний аналіз поняття «збуту» та його функції / А. В. Ключник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. №6. – С. 188-191.

12. Ключник А. В. Теоретичний аналіз поняття «збуту» та його функції / А. В. Ключник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. №6. – С. 188-191.

13. Розвиток сільських територій в контексті міжнародного співробітництва / А. В. Ключник, І. О. Іртищева, О. В. Шебаніна та ін. – Миколаїв : ТОВ «Дизайн та поліграфія», 2013. – 336 с.

14. Ключник А. В. Вплив іноземного інвестування на розвиток сільських територій і шляхи його реалізації / А. В. Ключник, А. Ю. Гоцелюк // Украина-Болгария-ЕС: современное состояние и перспективы : сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. – Херсон ; Варна, 2012. – Т. 2. – С. 197-202.

15. Ключник А. В. Європейський досвід розвитку сільських територій / А. В. Ключник, А. Ю. Гоцелюк // Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 64-67.

16. Ключник А. В. Європейський досвід розвитку сільського зеленого туризму / А. В. Ключник, А. Ю. Гоцелюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 3, Т. 3 (188). – С. 66-69.

17. Ключник А. В. Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України : моногр. / А. В. Ключник. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2011. – 468 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6012-6666
ResearcherID
Publons

Контактна інформація:
E-mail: klyuchnikav@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ