Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиОбліково-фінансовий

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра обліку і оподаткування

МНАУ. Козаченко Лілія АнатоліївнаЗавідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Козаченко Лілія Анатоліївна

E-mail: kozachenko15@ukr.net


Персональний сайт кафедри Обліку і оподаткування

Бухгалтерський облік – безпомилковий суддя минулого,
необхідний керівник сучасного
і надійний консультант майбутнього кожного підприємства
Шер

МНАУ. Логотип кафедри обліку і оподаткування.
Кафедра обліку та оподаткування проводить підготовку фахівців за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” за першими (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук, доцент О. І. Малишкін. Згодом за конкурсом на посаду завідувача кафедри обліку, аудиту та фінансів було обрано досвідченого фахівця з питань обліку і контролю в підприємствах агропромислового комплексу кандидата економічних наук, доцента А. С. Пшениченка. Пізніше кафедру очолювали кандидат економічних наук, доцент М.І. Сорокіна, кандидат економічних наук, доцент Т.М. Крушинська та доктор економічних наук, професор В. Д. Пантелєєва.

З 2009 по жовтень 2018 року кафедру очолювала доктор економічних наук, професор М. В. Дубініна.

МНАУ. Склад кафедри обліку і оподаткування.

1 жовтня 2014 року було об’єднано дві кафедри, а саме:
- кафедру обліку і аудиту,
- кафедру аналізу і економічної безпеки, яку очолювала кандидат економічних наук, доцент В. П. Клочан. Вірі Павлівні, за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства, нагороджена Знаком «Відмінник аграрної освіти та науки України» (III ступеня) і трудовою відзнакою «Знак пошани присвоєно звання», а також присвоєно звання заслужений працівник освіти України.

2016 року вченою радою МНАУ було ухвалено рішення перейменувати кафедру обліку і аудиту в кафедру обліку і оподаткування.

Сьогодні завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Л. А. Козаченко.

Перший випуск бухгалтерів вищої кваліфікації відбувся влітку 1989 року. Серед випускників кафедри чимало відомих фахівців, які сьогодні обіймають керівні посади в різних галузях економіки, як в південному регіоні, так і України.

Освітній процес на кафедрі забезпечують доктори економічних наук, професори М. В. Дубініна, О. М. Вишневська, В. М. Яценко, Л. В. Гуцаленко, Н. В. Потриваєва; доктор економічних наук, доцент І. В. Ксьонжик; кандидати економічних наук, доценти В. В. Кузьома, Л. А. Козаченко, Н. В. Лагодієнко, Ю. Ю. Чебан, С. В. Сирцева; кандидати економічних наук, старші викладачі А. Г. Костирко, Н. В. Бобровська, О. І. Лугова; старший викладач В. В. Галкін, кандидати економічних наук, асистент Т. С. Пісоченко, завідувач лабораторії О. В. Агафонова, завідувач кабінету С. О. Горбач, лаборант Т. О. Горбач.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Козаченко Лілія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри
Дубініна Марина Вікторівна – доктор економічних наук, професор
Вишневська Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету
Яценко Володимир Микитович – доктор економічних наук, професор
Потриваєва Наталя Володимирівна – доктор економічних наук, професор
Усикова Олена Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор
Ксьонжик Iрина Володимирівна – доктор економічних наук, доцент
Кузьома Віталій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент
Лагодієнко Наталя Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент
Чебан Юлія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент
Сирцева Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент
Костирко Алла Георгіївна – кандидат економічних наук, старший викладач
Бобровська Надія Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач
Лугова Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, старший викладач
Пісоченко Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, асистент
Галкін Василь Васильович – старший викладач
Агафонова Олена Вікторівна – завідувач лабораторії
Горбач Світлана Олексіївна – завідувач кабінету
Горбач Тетяна Олексіївна – лаборант

Графік консультацій ННП з навчальних дисциплін по кафедрі обліку і оподаткування у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.
Графік проведення засідань студентських наукових гуртків кафедри обліку і оподаткування у ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Завдяки цілеспрямованості, організаторським здібностям доктора економічних наук, професора Наталю Володимирівну Потриваєву було призначено на посаду завідувача науково-дослідного відділу.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри представлені у наукових та навчально-методичних розробках, які у сукупності спрямовані на якісне забезпечення освітнього процесу та узагальнення сучасної практики діяльності фінансових установ та організації, галузевих підприємств. Викладачі кафедри є авторами 15 навчальних посібників, 17 монографій, 766 наукових статей у тому числі 52 у виданнях, що входять до науково-метричних баз; мають 16 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори, присвячені обліково-аналітичній тематиці.

У 2017 році науково-педагогічні працівники кафедри брали участь в українському проекті бізнес-розвитку плодоовочівництва з фінансової підтримки уряду Канади – UHBDP, одним із ключових напрямків роботи якого, є доведення рівня університетської освіти до вимог бізнесу, покращення та розвиток навичок випускників університетів до рівня, якого вимагає плодоовочевий сектор.

Викладачі кафедри є членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України та Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Професійна діяльність кафедри обліку і оподаткування спрямована на підвищення якості викладання фахових дисциплін, застосування новітніх освітніх технологій згідно з Болонською декларацією з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу університету в світовому просторі.

Значну увагу професорсько-викладацький склад кафедри приділяє професійній спрямованості навчання впроваджуючи елементи дуальної освіти. Так, було відкрито філії кафедри в українсько-французькій фірмі «Лакталіс – Україна» (м. Миколаїв), ТОВ «Золотий колос» Вітовського р-ну, ТОВ «С-РОСТОК» Миколаївського р-ну, ДП «Племпродуктор «Степове», ПП «АТД «Гарант» Єланецького р-ну.

На базі філій кафедри проводяться практичні та семінарські заняття, студенти ознайомлюються з особливостями професії бухгалтера-економіста в сучасних умовах.

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри обліку і оподаткування є членами науково-дослідних студентських гуртків з дисциплін: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Фінансовий аналіз», «Організація бухгалтерського обліку», «Організація і методика аудиту», «Економічна безпека», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Організація обліку у бюджетних установах і організаціях».

Студенти кафедри є учасниками Всеукраїнських та міжнародних студентських конкурсів і олімпіад. Так, за останні 3 роки здобули призові місця 30 здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування».

МНАУ. Склад кафедри обліку і оподаткування.

Кафедра є активним учасником та організатором наукових заходів, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти»; Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес»; Всеукраїнської інтернет-конференції: «Проблеми підвищення якості системи обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в сучасних умовах господарювання»; Науково-практичного семінару «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій»; Всеукраїнської інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки»; є базовою із проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і методики аудиту.

Кафедра є організатором наукових заходів, зокрема:

Назва конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Місце проведення Термін проведення Кількість учасників, у т.ч. іногородніх Телефон/факс, e-mail, сайт організації Посвідчення (так, ні)
1 ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ:
«ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ Й ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
Інформаційний лист
МНАУ 54029, м. Миколаїв вул. Георгія Гонгадзе, 9 18 травня 2018 р. +38(067)5876713
bomdau@ukr.net

2 НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
«ПРАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Збірник тез 2017
МНАУ 54029, м. Миколаїв вул. Георгія Гонгадзе, 9 11 травня 2017 р. +38(067)5876713
bomdau@ukr.net
так
3 ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ:
«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СВІТОВОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
Збірник тез 2017 Інформаційний лист
МНАУ 54029, м. Миколаїв вул. Георгія Гонгадзе, 9 17 травня 2017 р. +38(067)5876713
bomdau@ukr.net

Важливим аспектом роботи кафедри є співпраця з колегами інших освітніх і наукових закладів з метою вивчення і впровадження інновацій в освітній процес:
- вітчизняними – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; Вінницький національний університет; Львівський національний аграрний університет; ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»; «Національний університет «Львівська політехніка»; Херсонський національний технічний університет;
- закордонними – Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь); Університет «PERSPECTIVA-INT» (Молдова); Vidzeme University of Applied Sciences (Латвія); Карагандиський державний університет імені академіка Е.А.Букетова (Казахстан).

Кафедра підтримує професійні стосунки з ННЦ «Інститут аграрної економіки України», Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, видавництвом газети «Все про бухгалтерський облік», видавництвом «Баланс-клуб», інноваційною українською компанією «Ліга-закон».

МНАУ. Склад кафедри обліку і оподаткування.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ