Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра обліку і оподаткування → Чебан Юлія Юріївна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Чебан Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент.Чебан Юлія Юріївна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

Чебан Юлія Юріївна народилася 20 січня 1980 року у місті Вознесенськ Миколаївської області. У 1997 році закінчила із срібною медаллю фізико-математичний клас Вознесенської гімназії №1. У 2002 році закінчила економічний факультет Миколаївської державної аграрної академії зі спеціальності «Облік і аудит» і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2001 році закінчила юридичний факультет Вознесенського державного аграрного коледжу і отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Правознавство». З 01.11.2002 року по 01.11.2006 рік навчалася в аспірантурі Миколаївського національного аграрного університету. З 01.07.2007 року працює у Миколаївському національному аграрному університеті. У березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Миколаївському національному аграрному університеті. У 2016 році Чебан Ю.Ю. взяла участь у Міжнародному стажуванні в академічному товаристві ім. Міхала Балудянського (Словаччина) «Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів» (м. Кошице) загальним обсягом 108 годин з отриманням сертифікату, участю у конференції та друком двох статей у закордонних виданнях.

У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і оподаткування. З листопада 2018 року зарахована до докторантури Миколаївського національного аграрного університету зі спеціальності 015 «Економіка».

Основні напрями наукових досліджень – економічні інтереси; соціально-економічні інтереси; соціальний капітал; облік і аудит соціального капіталу; соціальний облік; облік соціальних витрат; облік соціальної відповідальності.

Бухгалтерський облік – 2 курс спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Організація і методика аудиту (теорія) – 4 курс спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Організація і методика аудиту – 5 курс спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Міжнародні стандарти аудиту 6 курс спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Основні наукові публікації

наукові праці у фахових виданнях

1. Дубініна М.В. Інституціональний механізм контролю фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан, С.О. Горбач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки – 2013. – Том 3 (198). – С. 133-137. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1786
2. Чебан Ю.Ю. Особливості обліку і контролю адміністративних витрат: теоретичні аспекти і напрями удосконалення / Ю.Ю. Чебан // Збірник наукових праць ЧДТУ. Економічні науки. – 2014. – С.71-77.
3. Дубініна М.В. Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат / М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан, А.В. Скорозинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки – 2014. – Том 2. – С. 29-33. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1076
4. Чебан Ю.Ю. Особливості обліку доходів у фермерських господарствах / Ю.Ю. Чебан, Т.С. Остапчук // Вісник Одеського національного університету – 2014. – Том 19 (Випуск 3). – С. 103-117.
5. Чебан Ю.Ю. Витрати на виробництво хлібобулочних виробів: особливості обліку і чинники, які їх формують / Ю.Ю. Чебан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2014. – С. 186-194.
6. Чебан Ю.Ю. Облік зобов’язань перед банком: законодавчо-нормативні аспекти і напрями удосконалення / Ю.Ю. Чебан // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 4 (березень). – Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram.
7. Чебан Ю.Ю. Соціальні витрати аграрних підприємств: особливості формування, обліку, відображення у фінансовій звітності / Ю.Ю. Чебан //Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2015. – Випуск 3 (березень) – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=400.
8. Козаченко Л.А. Сучасний стан та передумови виникнення кризи на підприємствах молокопереробної промисловості України / Л.А.Козаченко, Ю.Ю.Чебан // Modern Economics : Електронне наукове видання з економічних наук, 2017. - №2. – С.25-31.
9. Чебан Ю.Ю. Облік відпусток: законодавчо-нормативний аспект / Ю.Ю. Чебан, Ю.О. Гуценко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск 3 (травень), С. 896-899– Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram.
10. Чебан Ю.Ю. Соціальні виплати: основні поняття і особливості відображення в обліку / Ю.Ю. Чебан, А.О. Яковенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017р. – Випуск 4 (червень) –Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram.
11. Сирцева С.В. Методичні підходи щодо проведення аудиту основних засобів у сільськогосподарських підприємствах / С.В. Сирцева, Ю.Ю.Чебан // Modern Economics : Електронне наукове видання з економічних наук, 2017. - №5. – С. 111-121. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2568
12. Загородній А.Г. Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села / А.Г. Загородній, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науковий журнал. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2017. - №3(95). – С.3-12. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2701
13. Дубініна М.В. Удосконалення організаційно-документального забезпечення відпустки / М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан, С.О. Горбач, В.А. Дубінін // Технологический аудит и резервы производства – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2018. - №1/4(39). – С.44-51.
14. Дубініна М.В. Соціальні виплати працівникам аграрних підприємств: нормативний аспект / М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан, А.О. Яковенко // Електронне фахове наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – випуск 20. – С. 959-962.
15. Чебан Ю.Ю. Відпустка: теоретичні аспекти / Ю.Ю. Чебан, Т.П. Дворніцька, В.С. Ендрес // Електронне фахове видання з економічних наук «ModernEconomics». – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2017. – випуск 6. – С. 221-227. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2596
16. Чебан Ю.Ю. Виплати з тимчасової непрацездатності: зарубіжний досвід нарахування і відображення в обліку / Ю.Ю. Чебан, В.В. Веретюк, Г.А. Яновська // Електронне фахове видання з економічних наук «ModernEconomics». – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2018. – випуск 9.

Монографії

Dubinina M. Social activity of agrarian enterprises as a social accounting objet / M. Dubinina, Y. Cheban, S. Syrtseva, I.Mstowska // Social and economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole,2018. – pp. 117-122. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3427

Наукові праці в інших виданнях

1. Чебан Ю.Ю. Облік інших операційних витрат: теоретичні та практичні аспекти / Ю.Ю. Чебан // Економіка і фінанси (зареєстровано у наукометричній базі РИНЦ) – 2013. – С. 109-114. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1208

2. Чебан Ю.Ю. Облік соціальних витрат: теоретичні і практичні аспекти / Ю.Ю. Чебан, О.А. Боднар, С.О. Горбач // Економіка і управління: проблеми науки та практики (науко- метрична база РИНЦ) – Дніпропетровськ, 2013 – С. 269-272. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1209

Участь у міжнародних конференціях

1. ChebanY. INSTITUTIONAL ASPECTS OF MANAGEMENT WITHTHEHELPOFLARGEAGRICULTURALENTERPRISES’ COSTS /Y/ Cheban// Объединение экономистов и правоведов – ключ к новому етапу развития : Материалы Международного научно-практического конгресса, г. Берн, Швейцария, 29 ноября 2013 г. – С. 96–99.

2. Чебан Ю.Ю. Необходимость ведения учета и обеспечения внутреннего контроля в фермерських хазяйствах Украины/ Ю.Ю. Чебан // Современное сельское хазяйство – достижения и перспективы : Материалы Международного симпозіума LUCRARI STIINTIFICEVOLUMUL 32 Contabilitate, г. Кишинев, Молдова,9-11 октября 2013 г.– С. 89–93.

3. Чебан Ю.Ю. Внутрішньогосподарський контроль витрат діяльності: значення і напрями/ Ю.Ю. Чебан // Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 3-4 жовтня 2013 р. – С. 148–151.

4. Чебан Ю.Ю. Усовершенствование учета и контроля расходов на сельскохозяйственных предприятиях / Ю.Ю. Чебан // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе :Материалы Международной научно-практической конференции, г. Курганск, Россия, 24-25 апреля 2014 г. –С. 13-19.

5. Чебан Ю.Ю. Стан молокопереробної галузі Миколаївської області / Ю.Ю. Чебан // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 10-11 квітня 2014 р.– С. 54-59.

6. Cирцева С.В. Доцільність формування та порядок обліку амортизаційного фонду на сільськогосподарських підприємствах / С.В. Cирцева, Ю.Ю. Чебан // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 р. – С.50-53.

7. Чебан Ю.Ю. Об’єднання фермерських господарств як складова інфраструктури їхнього функціонування / Ю.Ю. Чебан, Л.А. Козаченко // Матеріали ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», м. Львів, 18-19 травня 2017р.

8. Чебан Ю.Ю. Витрати на збут: особливості обліку і класифікації / Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства» (м. Львів, 27-28 квітня 2017 року) – Львів – 2017 – С.279-281. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3443

9. Чебан Ю.Ю. Облік і контроль кадрів сільськогосподарських підприємств: напрями удосконалення / Ю.Ю. Чебан, Т.О. Мороз // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : тези доповідей XVII Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 3-6 червня 2018 р. – Львів, 2018. – 108-110.

10. Дубініна М.В. Внутрішня звітність як основне джерело інформації про додаткові соціальні витрати аграрних підприємств / М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, О.І. Лугова // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 27 листопада 2017 р. – Чернігів, 2017. – 52-53. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3025

11. Сирцева С.В. Основні підходи щодо формування облікової політики підприємства за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності / С.В. Сирцева, Ю.Ю. Чебан, Т.С. Пісоченко // Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 19 березня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С.334-336. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3441

12. Чебан Ю.Ю. Особливості прийняття працівників на сезонні роботи та надання їм відпустки / Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева // Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІIміжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р. – Ужгород. – С. 149-152.

Участь у всеукраїнських конференціях

1.Чебан Ю.Ю. Інноваційні аспекти викладання облікових дисциплін для студентів спеціальності «Облік і аудит» / Ю.Ю. Чебан // Облік, аудит, оподаткування та звітність: наукові підходи, практичні аспекти та освітні пріоритети : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 14-16 травня 2013 р.

2. Чебан Ю.Ю. Облікове забезпечення витрат сільськогосподарського підприємства / Ю.Ю. Чебан // Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти : Матеріали І Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Миколаїв, 14-15 листопада 2013 р.

3. Чебан Ю.Ю. Особливості використання міжнародних стандартів аудиту у практиці вітчизняних підприємств / Ю.Ю. Чебан // Інституціональний розвиток бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та фінансової системи: національні та міжнародні аспекти : Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Миколаїв, 20 травня 2014 р.

4. Чебан Ю.Ю. Напрями удосконалення обліку і контролю зобов’язань перед банком / Ю.Ю. Чебан, Г.Д. Таранова // Інституціональний розвиток бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та фінансової системи: національні та міжнародні аспекти : Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Миколаїв, 20 травня 2014 р.

5. Чебан Ю.Ю. Адміністративні витрати підприємств аграрного сектора: склад та особливості обліку / Ю.Ю. Чебан, Г.Д. Таранова // Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та фінансова безпека підприємств аграрного сектора економіки України : Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Миколаїв, 20 травня 2013 року.

6. Чебан Ю.Ю. Комерційна група фермерських господарств: особливості і переваги функціонування / Ю.Ю. Чебан // Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та фінансова безпека підприємств аграрного сектора економіки України : Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Миколаїв, 20 травня 2013 року.

7. Чебан Ю.Ю. Особливості соціального обліку аграрних підприємств / Ю.Ю. Чебан, Г.Д. Таранова // Матеріали всеукраїнської інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки» (м. Миколаїв, 17 травня 2017 року) - Миколаїв, 2017 – режим доступу : http://oblik.mnau.edu.ua.

8. Cирцева С.В. Критерії оцінки ефективності служби внутрішнього аудиту на підприємстві / С.В.Cирцева, Ю.Ю.Чебан, О.І.Лугова // Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, м. Вінниця, 8 грудня 2016 р. – С. 35-37. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3444

9. Дубініна М.В. Використання сучасних програмних продуктів у практичній підготовці здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / М.В. Дубініна, Ю.Ю.Чебан : Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій // Матеріали Науково-практичного семінару, м. Миколаїв, 11 травня 2017 р.

10. Дубініна М.В. Соціальний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку / М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан // Проблеми підвищення якості системи обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в сучасних умовах господарювання: тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Миколаїв, 18 травня 2018 р. – Миколаїв. – С. 149-152.

Участь у Причорноморській регіональній конференції

1. Чебан Ю.Ю. Напрями удосконалення економічних взаємовідносин фермерських господарств / Ю.Ю. Чебан // Матеріали ІІІ Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. проф.-викл. Складу, м. Миколаїв, 24-26 квітня 2013 р.

2. Чебан Ю.Ю. Напрями удосконалення розрахунків з постачальниками і підрядниками / Ю.Ю. Чебан // Матеріали ІІІ Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. проф.-викл. Складу, м. Миколаїв,23-25 квітня 2014 р.

3. Чебан Ю.Ю. Напрями удосконалення розрахунків з постачальниками і підрядниками / Ю.Ю. Чебан // Матеріали ІІІ Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу (м. Миколаїв, 23-25 квітня 2017 р.) – Миколаїв, 2017.

4. Чебан Ю.Ю. Особливості обліку відпусток сезонних працівників / Ю.Ю. Чебан // Розвиток українського села – основа аграрної реформи України : матеріали Причорноморської регіональної наук-практ. конф. проф.-викл. складу, м. Миколаїв, 25-27 квітня 2018 р. – Миколаїв, 2018.

Методичні рекомендації.

1. Тестові завдання з дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Миколаїв, 2014, с. 60

2. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Миколаїв, 2014, с. 25 В.В. Кузьома

3. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» Вознесенськ, 2014 Г.Д. Таранова с. 74

4. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку і аудиту: конспект лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» Миколаїв, 2014, с. 54 М.В. Дубініна

5. Конспект лекцій у схемах і таблицях з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Миколаїв, 2014, с. 75

6. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» Вознесенськ, 2014, с. 48 Г.Д. Таранова

7. Організація і методика аудиту: методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Миколаїв, 2014, с. 118 М.В. Дубініна

8. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Миколаїв, 2015., с. 25 М.В. Дубініна

9. Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 58 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3557

10. Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 41 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2340

11. Організація і методика аудиту : курс лекцій [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 135 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2331

12. Організація обліку і аудиту [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти "магістр" 5 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 27 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2334

13. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження практики здобувачами ступеня вищої освіти "магістр" 6 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 29 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2352

14. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. [М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьожик та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 32 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2188

15. Фінансовий облік - ІІ [Електронний ресурс] : роб. зошит для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 133 http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2447

16. Фінансовий облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : метод. реком. до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр"спеціальності 071 "Облік і оподаткування"денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. Ю.Чебан, Л. А. Козаченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 70 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2178

17. Навчальна практика зі вступу до фаху "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти 2 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 23 с http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2301

18. Виробнича практика з фаху [Електронний ресурс] : метод. реком.щодо проходження практики здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, О.М. Вишневська, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик, Л.А. Козаченко, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, А.Г. Костирко, Н.В. Бобровська, О.І. Лугова, Т.С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 36 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3758

19. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контр. роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, Ю. Ю. Чебан, О. І. Лугова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 28 с http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3825

20. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти 2-3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, Т. С. Пісоченко, О. І. Лугова, С. О. Горбач. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 28 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2132

21. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / Ю. Ю. Чебан. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 137 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2457

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8231-2918
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: heban@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ