Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра обліку і оподаткування → Дубініна Марина Вікторівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Дубініна Марина Вікторівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент.Дубініна Марина Вікторівна
доктор економічних наук, доцент

Біографія
В 1990 році вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту, де навчалася до 1995 року за спеціальністю "Облік і аудит", отримала диплом з відзнакою.

З серпня 1995 року по теперішній час працює в Миколаївському національному аграрному університеті. 28 лютого 2003 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

З 1 січня 2009 року по 1 січня 2013 року навчалася в докторантурі Миколаївського національного аграрного університету. 24 грудня 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему "Управління інституціонально-структурною трансформацією аграрного сектору економіки України".

На кафедрі обліку і оподаткування викладає дисципліни: "Бухгалтерський облік", "Організація та методика аудиту". "Міжнародні стандарти аудиту".

Нагороди

За плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства Дубініну Марину Вікторівну було нагороджено у 2009 році Знаком "Відмінник аграрної освіти та науки України" (II ступеня)

Напрямки наукових досліджень: дослідження управління інституціонально-структурною трансформацією в аграрному секторі економіки.

На кафедрі обліку і оподаткування викладає дисципліни:
"Бухгалтерський облік (загальна теорія)", ІІ курс, спеціальність 071 "Облік і оподаткування"; "Організація та методика аудиту (теорія)", IV курс, спеціальність 071 "Облік і оподаткування";"Організація та методика аудиту", V курс, спеціальність 071 "Облік і оподаткування"; "Аудит і оцінювання управлінської діяльності", V курс, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Основні наукові публікації

1. Дубініна М.В. Ретроспектива та сучасні тенденції інституціонально-структурних перетворень в аграрному секторі економіки / М. В. Дубініна // Економічний часописXXI. – К., 2013. – № 1-2 (1). – С. 37-40 (видання включене до науково-метричної бази Scopus) http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1078

2. Dubinina M.V.Institutional Analysis of Transformationsin Ukrainian Agriculture / M.V. Dubinina// World Applied Sciences Journal. – 2012. – Vol. 18. Special Issue of Economics.– Режим доступа : http://www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)2012.htm. (електронне видання, включено до міжнародних науково-метричної бази Scopus).

3. Дубініна М. В. Інституціональний механізм контролю фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, С. О. Горбач // Вісник Хмельницького національного університету. — 2013. — № 2, Т. 3. — С. 133-137.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1786

4. Дубініна М. В. Методичні основи управління трансакційними витратами / М. В. Дубініна, О. І. Лугова, А. В. Скорозінська // Економіка і управління: проблеми науки та практики. — 2013. —С. 256-260. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1077

5. Дубініна М. В. Напрями формування якісної інформаційної бази щодо фінансових результатів діяльності аграрних підприємств / М. В. Дубініна, Л. М. Вишенська // Фінансовий простір. — 2014. — № 3(15). — С. 78-83. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1074

6. Дубініна М. В. Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат / М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, А. В. Скорозінська // Вісник Хмельницького національного університету. — 2014. — № 2— С. 29-33. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1076

7. Дубініна М. В. Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства / М. В. Дубініна, О. І. Лугова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4 (81). – С. 3-11. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1450

8. Дубініна М. В. The institutional aspects of the analysis of transformation sinagri cultur eof Ukraine / М. В. Дубініна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2 (83), Т.1, Ч. 1. – С. 3-11. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1719

9. Дубініна М. В. Інноваційні підходи до підготовки фахівців з обліку і аудиту у Миколаївському НАУ / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, О. І. Лугова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип.87. – С.57-60. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3477

10. Дубініна М. В. Формування інноваційної інфраструктури як основа активізації інноваційного розвитку підприємств України / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Чебан Ю. Ю. // Dezvoltareasistemelorsocialesieconomiceint-unmediucompetitivelanivelglobal : conferintainternationalastiintifico-practica, Chisinau, RepublicaofMoldova, 26 Februarie 2016. – Chisinau, 2016. – P. 43-46. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3437

11. Дубініна М. В. Інституціональне середовище інфраструктури інноваційного розвитку аграрного сектора / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан // Modern transformation of economics and management in the era of globalization: international Scientific-Practical Conference, Klaipeda, BaltijaPublishing, 29 January 2016. – Klaipeda, 2016. – P.49-53. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3435

12. Дубинина М. В. Трансакционныеиздержки: значение в формированииэкономическогопотенциаласельскохозяйственногопредприятия / М. В. Дубинина, О. И. Луговая // Молодежь для науки и экономики: разработки и перспективы: сборникнаучных статей VI международногофорумамолодыхученых. Гомель, 2017. С. 220-222. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3988

13. Дубініна М. В. Концепція формування резервів як об’екта бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. В. Дубініна, Н. Г. Гомелько, В. А. Дубінін // ModernEconomics. - 2017. - № 6. - С. 60-68. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/dubinina.pdf http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2597

14. Дубініна М. В. Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств / М. В. Дубініна, О. І. Лугова, І. П. Приходько // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 2 (94). - С. 12-21. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2326

15. Дубініна М. В. Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева // ModernEconomics. - 2017. - № 2. - С. 19-24. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/2-2017/UKR/dubinina.pdf. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2421

16. M. Dubinina. Monitoring of the activity of the public procurement system in the countries of european union and Ukraine / I. Ksonzhyk, M. Dubinina // BalticJournalofEconomicStudies. - 2017. – Vol. 3, № 1. – Pp. 238-244. (видання включене до науково-метричної бази WebofScience) http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4458

17. Dubinina M. Institutional provider of the state-private partnershipin Ukraine and abroad [Electronicresource] / M. Dubinina // ModernEconomics. - 2018. - № 7. - P. 68-76. - Access mode : https://modecon.mnau.edu.ua/institutional-provider-of-the-state-private-partnership-in-ukraine-and-abroad/ http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3308

18. Dubinina M.V.Duediligence: essence and possible prospects of development / O. Novikov, M. Dubinina,V.Kuzoma // BalticJournalofEconomicStudies. - 2018. - Vol. 4, No. 2. - Р. 141-146.(видання включене до науково-метричної бази WebofScience) http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4458

19. Dubinina M. Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine / M. Dubinina, I. Ksonzhyk, S.Syrtseva // BalticJournalofEconomicStudies. - 2018. – Vol. 4, № 1. – Pp. 131-138.(виданнявключене до науково-метричноїбазиWebofScience) http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4503

20. Dubinina M. Social activity of agrarian enterprises as a social accounting object / M. Dubinina, Y. Cheban, S. Syrtseva, I. Mstowska // Socialandeconomicaspectsofsustainabledevelopmentofregions : monograph. – Opole : TheAcademyofManagementandAdministrationinOpole, 2018. – Р. 117-122. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3427

21. Dubinina M. Institute of public-private partnership in the context of the possible directions of the social capital formation / M. Dubinina // ModernEconomics. - 2018. - № 8. - С. 63-70. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3974

22. Dubinina M. Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy / M. Dubinina // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018 – Вип. 1 (97). - С. 55-63. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4421

Методичні рекомендації (за останні 5 років з посиланнями на репозитарій бібліотеки)

1. Аудит [Електронний ресурс] : метод. реком. для практ. занять і самост. роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / уклад. М. В. Дубініна, А. Г. Костирко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 125 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspuitream/1/bits23456789/3655

2. Аудит [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольної роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, А. Г. Костирко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 36 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3656

3. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контр. роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, Ю. Ю. Чебан, О. І. Лугова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 28 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3825

4.Організація і методика аудиту : курс лекцій [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 135 с. http://hdl.handle.net/123456789/2331

5.Організація обліку і аудиту [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти "магістр" 5 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 27 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2334

6.Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти 2-3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, Т. С. Пісоченко, О. І. Лугова, С. О. Горбач. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 28 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2132

7. Навчальна практика зі вступу до фаху "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти 2 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 23 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2301

8. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. [М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьожик та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 32 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2188

9. Аудит : курс лекцій [Електронний ресурс] : для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр 4 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"_ денної та заочної форми навчання / М. В. Дубініна, А. Г. Костирко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 112 с. http://hdl.handle.net/123456789/2086

10. Фінансовий облік - ІІ [Електронний ресурс] : роб. зошит для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 133 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2447

11. Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 41 с. http://hdl.handle.net/123456789/2340

12. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 8.05060901 "Облік і аудит" / уклад. : М. В. Дубініна, В. В. Кузьома, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 134 с. http://hdl.handle.net/123456789/2308

13. Облік у бюджетній і соціальній сферах [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня магістр 5 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад.: М. В. Дубініна, І. В. Ксьонжик, С. В. Сирцева, В. В. Галкін, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 27 с. http://hdl.handle.net/123456789/2483

14. Дубініна М. В. Аудит [Електронний ресурс] : курс лекцій / М. В. Дубініна, Л. А. Козаченко, А. Г. Костирко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 101 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4333

15. Виробнича практика з фаху [Електронний ресурс] : метод. реком.щодо проходження практики здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, О.М. Вишневська, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик, Л.А. Козаченко, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, А.Г. Костирко, Н.В. Бобровська, О.І. Лугова, Т.С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 36 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3758

16. Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 58 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3557

17. Публічні закупівлі [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, І. В. Ксьонжик, С. В. Сирцева, Т. С. Пісоченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 23 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3608

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
Scopus Author ID
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3993-0622
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: dubinina@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ