Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра обліку і оподаткування → Лугова Ольга Іванівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Лугова Ольга Іванівна, асистент.Лугова Ольга Іванівна
старший викладач, кандидат економічних наук

Біографія

У 2006 році закінчила економічний факультет Миколаївського державного аграрного університету (нині – Миколаївський національний аграрний університет) та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Облік і аудит".

У вересні 2006 року прийнята на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку.

У 2017 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

У вересні 2018 року переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і оподаткування.

Напрямки наукових досліджень: економічний потенціал підприємств.

Дисципліни, які викладає:

«Фінансовий облік - І» - спеціальність 071 «Облік і оподаткування»;
«Фінансовий облік - ІІ» - спеціальність 071 «Облік і оподаткування»;
«Бухгалтерський облік і аудит» - спеціальність 073 «Менеджмент»;
«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» - спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Основні наукові публікації

1. Дубинина М. В. Трансакционные издержки: значение в формировании экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия / М. В. Дубинина, О. И. Луговая // Молодежь для науки и экономики: разработки и перспективы: сборник научных статей VI международного форума молодых ученых. Гомель, 2017. С. 220-222.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3988
2. Дубініна М. В. Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств / М. В. Дубініна, О. І. Лугова, І. П. Приходько // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 2 (94). - С. 12-21.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2326
3. Лугова О. І. Відновлення бухгалтерського обліку підприємства: передумови та сутність [Електронний ресурс] / О. І. Лугова, Н. М. Крижановська, І. В. Іванова // Modern Economics. - 2017. - № 6. - С. 121-129. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/luhova.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2621
4. Лугова О. І. Формування результативної системи управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства / О. І. Лугова // Бізнес-навігатор. – 2014. № 1. – С. 210-214.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1095
5. Дубініна М. В. Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства / М. В. Дубініна, О. І. Лугова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4 (81). – С. 3-11.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1450
6. Луговая О. И. Концептуальные основы формирования системы управления экономическим потенциалом предприятий отрасли свиноводства / О. И. Луговая // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2014. № 2. – С. 171-176.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1094
7. Лугова О. І. Організаційно-економічні аспекти удосконалення системи управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства / О. І. Лугова // Економіка і Фінанси. – 2013. № 12. – С. 63-68.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1097
8. Лугова О. І. Взаємореалізація економічних інтересів господарюючих суб’єктів у галузі свинарства / О. І. Лугова // Культура народів Причорномор’я – 2013. № 263, Т. 2. – С. 144-146.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1096
9. Лугова О. І. Використання оцінки економічного потенціалу в управлінні галуззю свинарства / О. І. Лугова // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — № 1. — С. 244-251.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/337
10. Лугова О. І. Особливості розвитку кооперації у свинарстві / О. І. Лугова // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – Вип. № 1 (30). - Т. 2. - С. 124-131. - (Економічні науки).
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/341
11. Мармуль Л. О. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. О. Мармуль, О. І. Лугова // Економіст. Секція «Інноваційно-інвестиційна діяльність». – 2012. - № 2. - С. 24-26.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/338
12. Лугова О. І. Теоретичне обґрунтування структури економічного потенціалу підприємств аграрної сфери / О. І. Лугова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : ВЦ НУБіПУ, 2010. – Вип. 154. - Ч. 2. – С. 167-174.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/340

Методичні рекомендації:

1. Лугова, О. І. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (іноземною мовою) [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. І. Лугова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 144 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2496
2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (іноземною мовою) [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. О. І. Лугова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 156 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2495
3. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти 2-3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, Т. С. Пісоченко, О. І. Лугова, С. О. Горбач. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 28 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2132
4. Фінансовий облік - ІІ [Електронний ресурс] : роб. зошит для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 133 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2447
5. Бухгалтерський облік та міжнародні стандарти фінансової звітності : англо-український словник термінів [Електронний ресурс] / уклад. О. І. Лугова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 84 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2654
6. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контр. роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, Ю. Ю. Чебан, О. І. Лугова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 28 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3825

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4432-0295
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: lugova@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ