Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра обліку і оподаткування → Пісоченко Тетяна Сергіївна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Пісоченко Тетяна Сергіївна, асистент.Пісоченко Тетяна Сергіївна
асистент, кандидат економічних наук

Біографія

Біографія

У 2003 р. вступила до Миколаївського національного аграрного університету. Під час навчання брала участь у студентських наукових конференціях. Закінчила МНАУ у 2008 році, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Облік і аудит".

З вересня 2008 року працює на посаді асистента кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету.

У 2017 році отримала вчений ступінь кандидата економічних наук.

Напрямки наукових досліджень: дослідження експортного потенціалу аграрних підприємств Миколаївської області.

Дисципліни, які викладає:

«Облік зовнішньоекономічної діяльності» - магістри 2 курсу, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», денна форма навчання;
«Публічні закупівлі» - магістри 1 курсу, спеціальність 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», денна форма навчання;
«Бухгалтерський облік і аудит» - 3 курс, спеціальність 073 «Менеджмент», денна форма навчання;
«Звітність підприємств» - 4 курс, спеціальність 6.03050901 «Облік і аудит», денна форма навчання;
«Звітність бюджетних установ» - магістри 1 курсу, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», денна форма навчання;

Основні наукові публікації

1. Cирцева С. В. Допорогові закупівлі: порядок проведення / С. В. Сирцева, Т. С. Пісоченко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація :тези доповідей XVI всеукраїнської наук. конф., м.Київ, 23 березня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 33-35. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3465
2. Сирцева С.В. Основні підходи щодо формування облікової політики підприємства за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності / С.В. Сирцева, Ю.Ю. Чебан, Т.С. Пісоченко // Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 19 березня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С.334-336. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3441
3. Гармонізація ведення бухгалтерського обліку в Україні та Китайській Народній Республіці / Н. В. Потриваєва, Т. С. Пісоченко, В. В. Кононюк, Н. М. Немировська // Modern Economics. - 2018. - № 10. - С. 102-107. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4617
4. Пісоченко Т. С. Сертифікація експортоорієнтованої продукції підприємств агропродовольчого підкомплексу / Т. С. Пісоченко // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, м. Миколаїв 26-28 квітня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 18-19. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4017
5. Пісоченко Т. С. Підтримка експорту в Миколаївській області / Т. С. Пісоченко // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2017 р., Миколаїв. - С. 62-65. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4486
6. Яновська Г. О. Облік власного капіталу за МСФЗ / Г. О. Яновська ; наук. кер. Т. С. Пісоченко // Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни : матеріали 29-ї студентської науково-теоретичної конференції, м. Миколаїв, 22-24 березня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 79-91. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4164/1/29_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%84_2017_34.pdf
7. Пісоченко Т. С. Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтв aгpoпpoдoвoльчoгo пiдкoмплeкcу [Електронний ресурс] / Т. С. Пісоченко, О. І. Лугова // Modern Economics. - 2017. - № 2. - С. 44-49. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2425
8. Гуцаленко Л. В. Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства / Л. В. Гуцаленко, Т. С. Пісоченко, С. О. Горбач // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 2 (94). - С. 3-11. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2336
9. Пісоченко Т. С. Організація облікової політики на підприємствах торгівлі [Електронний ресурс] / Т. С. Пісоченко // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 року. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 170-173. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3159
10. Пісоченко Т. С. Формування та розвиток експортного потенціалу підприємств агропродовольчого підкомплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т. С. Пісоченко. - Миколаїв : МНАК, 2017. - 32 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2148
11. Пісоченко Т. С. Оцінка потенціалу сільськогосподарського виробництва Миколаївської області у забезпеченні потреб внутрішнього ринку / Т. С. Пісоченко // Общество: политика, экономика, право — 2014. — №1. — С. 1-6. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1079

Методичні рекомендації:

1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" денної форми навчання / Н. В. Потриваєва, Т. С. Пісоченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 67 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4519

2. Звітність підприємств [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання курсової роботи здобувачами освітнього ступеню "Бакалавр" денної, заочної форми навчання та слухачами ФППК (перепідготовка) спеціальності 071 - облік і оподаткування / уклад. : В. В. Кузьома, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 36 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3730

3. Публічні закупівлі [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, І. В. Ксьонжик, С. В. Сирцева, Т. С. Пісоченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 23 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3608

4. Виробнича практика з фаху [Електронний ресурс] : метод. реком.щодо проходження практики здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, О.М. Вишневська, Н.В. Потриваєва, І.В. Ксьонжик, Л.А. Козаченко, Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, А.Г. Костирко, Н.В. Бобровська, О.І. Лугова, Т.С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 34 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4437

5. Звітність підприємств : робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт здобувачами вищої освіти ступеня «Бакалавр» 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / В. В. Кузьома, Т. С. Пісоченко. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 83 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3037

6. Облік у бюджетній і соціальній сферах [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня магістр 5 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад.: М. В. Дубініна, І. В. Ксьонжик, С. В. Сирцева, В. В. Галкін, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 27 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2483

7. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 8.05060901 "Облік і аудит" / уклад. : М. В. Дубініна, В. В. Кузьома, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 134 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2308

8. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти 2-3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, Т. С. Пісоченко, О. І. Лугова, С. О. Горбач. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 28 с http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2132

9. Переддипломна практика [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження практики здобувачами ступеня вищої освіти "магістр" 6 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьонжик [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 29 с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2352

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5647-8167
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: pisochenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ