Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра обліку і оподаткування → Потриваєва Наталя Володимирівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Потриваєва Наталя Володимирівна, доктор економічних наук, професор.Потриваєва Наталя Володимирівна
доктор економічних наук, професор

Біографія

У 1993 році закінчила Миколаївський сільськогосподарський інститут зі спеціальності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію «економіст з бухгалтерському обліку і фінансів». Після закінчення інституту з 1993 по 2001 рік працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту Миколаївської державної аграрної академії.

У 2001 році отримала вчений ступінь кандидата економічних наук. Працювала на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку Миколаївського державного аграрного університету, а також виконувала обов'язки заступника декана з навчальної роботи обліково-фінансового факультету.

2010 року вступила до докторантури МНАУ. У грудні 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах глобалізації».

З 2014 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри обліку і оподаткування та завідувача науково-дослідним відділом МНАУ (за сумісництвом).

Напрямки наукових досліджень:

• Стратегія розвитку бухгалтерського обліку та аудиту з використанням інформаційних технологій,
• Формування інфраструктури інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України,
• Інституціональне забезпечення обліково-економічного механізму формування та розвитку суб’єктів господарювання сільських територій України.

Дисципліни, які викладає:

«Бухгалтерський облік» – 2 курс, спеціальність 051 «Економіка», денна форма навчання;
«Бухгалтерський облік і аудит» – 3 курс, спеціальність 073 «Менеджмент», денна форма навчання;
«Бухгалтерський облік і аудит» – 3 курс, спеціальність 281 «Економіка», денна форма навчання;
«Фінансовий облік–І» – 3 курс, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», денна форма навчання;
«Фінансовий облік–ІІ» – 3 курс, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», денна форма навчання;
«Фінансовий облік–І» – 3 курс, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», заочна форма навчання;
«Фінансовий облік–ІІ» – 4 курс, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», заочна форма навчання.

Основні наукові публікації (за останні 5 років з посиланням на репозитарій бібліотеки)

1. Потриваєва Н. В. Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах / Н. В. Потриваєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 2 (78). – С. 16-23. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1398

2. Потриваєва Н. В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект / Н. В. Потриваєва, І. В. Савченко // Економічний форум. - 2014. – № 1. - С. 241-249. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1093

3. Потриваєва Н. В. Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів / Н. В. Потриваєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — Випуск 1 (81) — С. 49—57. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1704

4. Потриваєва Н. В. Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві / Н. В. Потриваєва, М. І. Жорняк // Інноваційна економіка. – 2014. – Вип. 6 (55). – С. 289-292. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3289

5. Потриваєва Н. В. Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів / Н. В. Потриваєва // Вісник ХНАУ. – 2015. - Вип. 1. – С. 43–51. - Серія «Економічні науки». http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3287

6. Потриваєва Н. В. Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур / Н. В. Потриваєва, Т. П. Федяніна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2 (83), Т.1, Ч. 1. – С. 49-58. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1725

7. Потриваєва Н. В. Особливості обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення та витрат на їх поліпшення / Н. В. Потриваєва, І. В. Шевченко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2(57). – С. 235–240. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3301

8. Потриваєва Н. В. Організаційно-методичні засади формування облікової політики за міжнародними та національними стандартами / Н. В. Потриваєва, Я. В. Машевська // Глобальні і національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2016. – Вип. 10. – С. 967-970. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3131

9. Потриваєва Н. В. Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством / Н. В. Потриваєва, І. В. Агеєнко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2016. - Вип. 4 (92). - С. 99-105. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2220

10. Потриваєва Н. В. Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств / Н. В. Потриваєва,Т. О. Кореновська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2016. - Вип. 1 (88). - С. 9-18. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1899

11. Потриваєва Н. В. Аналітична оцінка рівнів прибутковості діяльності вітчизняних м’ясопереробних підприємств / Н. В. Потриваєва // Глобальні і національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 11. – С. 895-897. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3128

12. Потриваєва Н. В. Зобов’язання і розрахунки: економічна та юридична сутність категорій [Електронний ресурс] / Н. В. Потриваєва, А. В. Параконна // Глобальні і національні проблеми економіки : електр. наукове видання. – Миколаїв, 2016. – Вип. 14. – С. 997-1000. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3299

13. Потриваєва Н. В. Заробітна плата як дійовий інструмент активізації використання трудових ресурсів / Н. В. Потриваєва, Т. В. Бондаренко // Глобальні і національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2017. – Вип. 20. – С. 1032-1035. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3130

14. Потриваєва Н. В. Особливості формування та обліку доходу від реалізації сільськогосподарської продукції: теоретичний аспект / Н. В. Потриваєва, О. О. Христенко, К. О. Гавалешко // Глобальні і національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2017. – Вип. 18. – С. 556-561. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3132

Потриваєва Н.В. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9781-6529
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: potrivaeva@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ