Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра обліку і оподаткування → Сирцева Світлана Володимирівна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Сирцева Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.Сирцева Світлана Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

У 1999 році вступила до Миколаївської державної аграрної академії на економічний факультет.

У 2004 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет (нині – Миколаївський національний аграрний університет) з відзнакою за спеціальністю "Облік і аудит" та здобула кваліфікацію економіста з обліку і оподаткування і фінансів.

23 грудня 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствам на тему "Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств регіону".

З 2004 року працювала на посаді асистента кафедри обліку і оподаткування, з 2014 року – на посаді доцента Миколаївського НАУ. Викладає такі дисципліни, як "Облік за міжнародними стандартами", "Облік у зарубіжних країнах". Відповідає за наукову роботу кафедри обліку і оподаткування.

Напрямки наукових досліджень:
1. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України;
2. Ресурсний компонент стійкого функціонування аграрних підприємств.

Основні наукові публікації

1. Сирцева С. В. Класифікація витрат на інноваційну діяльність в бухгалтерському обліку: вітчизняний та зарубіжний досвід / С. В. Сирцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. — 2014. — Вип. 36. Ч. ІІ. Т.2 — С.77—81.

2. Сирцева С. В. Методичні аспекти формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах / С. В. Сирцева // Економічні науки : збірник наукових праць. Серія: Облік і фінанси. — Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2014. — Вип. 11 (41), Ч. 2. — С. 334—342

3. Сирцева С. В. Теоретичне обґрунтування сутності ресурсного забезпечення інноваційного розвитку аграрного підприємства / С. В. Сирцева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". — Вип. 200 Ч.4. — 2015. — С.194—200.

4. Сирцева С. В. Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами / С. В. Сирцева // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 2 (83). — С. 85—94.

5. Сирцева С. В. Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект / С. В. Сирцева // Економічні науки : збірник наукових праць. Серія: Облік і фінанси. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2015. — Вип. 12 (45). — Ч.1. — С.16—22.

6. Сирцева С. В. Облік фінансових інструментів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності: порівняльний аспект / С. В. Сирцева // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015 Вип. 1 (5). Ч. 2. — С.440-444.

7. Сирцева С. В. Інформаційно-консультаційне обслуговування як фактор забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (17). Ч.6. — С. 1378—1381. (входить до бази даних наукових публікацій Index Copernicus).

8. Облікова політика як складова управління бухгалтерським обліком підприємства // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : колективна монографія / С. В. Сирцева, М. В. Дубініна, О. В. Боєва // за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. — Херсон : Книжкове видавництво ПП Вишемирський В. С., 2014. — 330 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4824-3741
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: sirceva@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ