Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра обліку і оподаткування → Усикова Олена Миколаївна

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Усикова Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор.Усикова Олена Миколаївна
доктор економічних наук, доцент, професор

Біографія
В 1990 році вступила до Миколаївської філії Одеського сільськогосподарського інституту, де навчалась до 1993 року за спеціальністю «Облік і аудит», отримала диплом спеціаліста за кваліфікацією «Економіст по бухгалтерському обліку у фінансах».

У 2010 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» та отримала диплом магістра з відзнакою за кваліфікацією «Управління інноваційною діяльністю».

У 2010 році захистила дисертаційну роботу на тему «Формування експортоорієнтованої моделі розвитку аграрних підприємств регіону» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

У 2018 році захистила дисертаційну роботу на тему «Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика» та отримала науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Напрямки наукових досліджень: проблеми розвитку інноваційних та інвестиційних ризиків: інститути, механізми та інструменти.

Дисципліни, які викладає: (назва, курс, спеціальність):
«Економічний аналіз» - 4 курс, спеціальності 051 «Економіка».

Наукова діяльність


Монографії:
1. Потапенко О. М. Сталий розвиток – гармонія природи та суспільства / О. М. Потапенко // Сталий розвиток та економічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», ПІРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – С. 51-65. (авторський внесок полягає у систематизації комплексу інновацій для забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств);

2. Усикова О. М. Практика формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств: проблеми та перспективи / О. М. Усикова // Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України : кол. монографія. – Умань: Вид-во «Сочінський М.М.», 2016. – С. 77-88 (авторський внесок полягає у визначенні факторів формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств);

3. Усикова О. М. Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу : монографія / О. М. Усикова. – Харків: Видавництво ТОВ «Смугаста типографія», 2018. – 345 с.

Основні наукові публікації. (за останні 5 років з посиланням на депозитарій бібліотеки)
1. Усикова Е. Н. Интегрированная модель управления требованиями в ИТ-проектах / Е. Н. Усикова // Управління проектами у розвитку суспільства ХІІІ Міжнародна конференція 13-14 травня 2016р. – Київ: ККІБП. – 2016.- С.256-257.

2. Усикова Е. Н. Стратегии инновационно-инвестиционного развития аграрных предприятий Украины / Е. Н. Усикова // Сборник научных статей 8-й Международной научно-практической конференции «Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК». Минск, 26–27 мая 2016 г. [в 2-х т.] / редкол.: Г. И. Гануш [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2016. – Т. 2. – С. 198-202.

3. Усикова О. М. Методологічні засади проектів безпечного розвитку в умовах екологічних трансформацій / О. М. Усикова // Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-16 вересня 2016р. – Миколаїв: МУБП. – 2016.-С. 148-149.

4. Усикова Е. Н. Особенности формирования стратегических зон инновационной активности в деятельности украинских аграрных предприятий / Е. Н. Усикова // Сборник научных статей 9-й Международной научно-практической конференции «Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК». Минск, 25-26 мая 2017 г. [в 2-х т.] / редкол.: Г. И. Гануш [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2017. – Т. 1. – С. 414-418.

5. Усикова Е. Н. Инновационные и инвестиционные стратегии развития аграрных предприятий / Е. Н. Усикова // Сборник научных статей 9-й Международной научно-практической конференции «Формирование 33 организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК». Минск, 25-26 мая 2017 г. [в 2-х т.] / редкол.: Г. И. Гануш [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2017. – Т. 2. – С. 212-215.

6. Усикова О. М. Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі поєднання окремих теорій / О. В. Мандич, О.М. Усикова // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 1 (17). – Vol. 2. – 2017. – pp. 55-60 (авторський внесок полягає в обґрунтуванні інвестиційної привабливості аграрних підприємств).

7. Усикова Е. Н. Особенности ресурсного обеспечения предприятий при формировании конкурентных возможностей в условиях жизненного цикла 31 развития рынка / А. В. Мандыч, Е. Н. Усикова, И. В. Науменко // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2 (18). – Vol. 1. – 2017. – pp. 100-104. (авторський внесок полягає в обґрунтуванні інновацій у діяльності аграрних підприємств).

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6734-5757

Контактна інформація:
E-mail: usykova@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ