Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №290

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра менеджменту та маркетингу

«Показник якості управління – звичайні люди, що роблять незвичайні речі»
(П. Друкер)


МНАУ. Клочан В'ячеслав Васильович, доктор економічних наук, профессор.Завідувач кафедри – Клочан В'ячеслав Васильович, доктор економічних наук, профессор

телефон +38 0 (512) 70-93-05

Новини кафедри

МНАУ. Логотип кафедри менеджменту та маркетингу.Історія кафедри
Кафедра менеджменту та маркетингу як самостійний підрозділ Миколаївського національного аграрного університету бере свій початок з 1996 року. Після реорганізації кафедри організацій виробництва та агробізнесу було створено кафедру аграрного менеджменту та права. Ініціатором створення і першим керівником кафедри був доктор економічних наук, професор Валентин Георгійович В'юн.

Згодом кафедру було перейменовано на кафедру менеджменту та маркетингу.

З 1998 по 2004 рік завідувачем кафедри був Казаков Сергій Олександрович.

З 2004 по 2012 рік посаду завідувача кафедри обіймала кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Миколаївна Каращук. Багатий досвід педагогічної роботи вона вміло передала молодим викладачам, приділяючи велику увагу розвитку та вдосконаленню усіх напрямів діяльності кафедри.

З 2012 року посаду завідувача кафедри обіймає доктор економічних наук, професор В'ячеслав Васильович Клочан.

мнау. Кафедра менеджменту организацiй i права

Протягом 15 років свого існування колектив кафедри активно працював у навчально-методичній і науковій сферах, брав участь у важливих регіональних і національних програмах розвитку економіки.

Сьогодні на кафедрі працюють: доктор економічних наук, професор В.В. Клочан, кандидат педагогічних наук, доцент Л.М. Каращук, кандидат економічних наук, доцент В.М. Стамат, кандидат економічних наук, доцент Г.М. Рябенко, кандидат економічних наук, асистент В.В. Стільник, кандидат юридичних наук, асистент: Н.Є. Зінгаєва; лаборант: Н.О. Дрига.

ннау. Кафедра менеджмента организаций и права

Крім того, до навчального процесу залучаються провідні науковці і спеціалісти з науково-дослідних і державних установ, комерційних організацій.

За останні 3 роки на кафедрі було захищено 1 докторська дисертація та 4 кандидатські дисертації.

Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" на денній та заочній формах навчання.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

За останні роки істотно покращились умови навчання і рівень підготовки студентів викладачами кафедри. Значно розширено площу навчальних приміщень. Для якісного проведення лекційних занять викладачі кафедри мають у своєму розпорядженні три аудиторії забезпечених мультимедійним обладнанням. На кафедрі, також, є 2 спеціалізовані комп'ютерні аудиторії для проведення практичних занять. Для проведення тренінгів та ділових ігор обладнано тренінговий центр.

Значний внесок у впровадження інформаційних продуктів та розробку методичних рекомендацій для їх використання зробили доцент Каращук Лариса Миколаївна і в.о. доцента Максименко Анна Григорівна.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Рівень кваліфікації випускників кафедри підтверджується їх конкурентоспроможністю на ринку праці, вони займають провідні посади на підприємствах, в органах державної влади та місцевого самоврядування.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Персональний склад кафедри
Клочан В'ячеслав Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
Каращук Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Стамат Вікторія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент
Рябенко Галина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент
Стільник Віта Володимирівна – кандидат економічних наук, асистент
Зінгаєва Наталя Євгеніївна – асистент
Дрига Наталя Олександрівна – лаборант

Графік проведення консультацій по кафедрі менеджменту та маркетингу у II семестрі 2018-2019 н.р.

Перелік дисциплін
Базові дисципліни, які викладаються викладачами кафедри:

1. Нормативні дисципліни:
Інформаційно-консультативне забезпечення АПК
Конфліктологія
Маркетинг
Менеджмент організацій
Менеджмент та маркетинг в тваринництві
Міжнародний маркетинг
Міжнародний менеджмент
Менеджмент
Основи управлінського консультування
Податкове право
Публічне адміністрування
Управління персоналом
Фінансовий менеджмент
Теорія організації
Адміністративний менеджмент
Самоменеджмент
Міжнародний менеджмент та маркетинг
Фінанси

2. Дисципліни за вибором:
Податковий менеджмент
Організаційна культура
Фінансове право
Податковий менеджмент
Культура поведінки у конфліктних ситуаціях
Теорія організації, її менеджмент та керівник
Управління трудовими ресурсами та техніка управлінської діяльності
Страхування
Фінанси підприємств
Податки і податкова система
Банківські операції

Для забезпечення навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси та інше методичне забезпечення.

Наукова діяльність
За останні роки істотно покращились умови навчання і рівень підготовки студентів викладачами кафедри. Значно розширено площу навчальних приміщень. Для якісного проведення лекційних занять викладачі кафедри мають у своєму розпорядженні три аудиторії забезпечених мультимедійним обладнанням. На кафедрі, також, є 2 спеціалізовані комп'ютерні аудиторії для проведення практичних занять. Для проведення тренінгів та ділових ігор обладнано тренінговий центр.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу. МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу. МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Напрями наукової діяльності кафедри:
1. Відтворення і оцінка ресурсного потенціалу сільського господарства.
2. Удосконалення економічних відносин між агарними та переробними підприємствами.
3. Управління маркетингом та стратегічним розвитком підприємств.
4. Формування і функціонування аграрного ринку та його інфраструктура.
5. Формування кадрового потенціалу аграрного сектору.
6. Управління організаційною культурою агарних підприємств.
7. Соціально-економічні проблеми зайнятості сільського населення Південного регіону.
8. Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування, оцінювання, проблеми та шляхи їх вирішення.
9. Державна політика розвитку судової влади в Україні.
10. Особливості розірвання трудового договору за п.3 ст.40 КЗпП.
11. "Бренд" як складний правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.
12. Роль єврейського населення в соціально-економічному розвитку південноукраїнського регіону XIX – поч.XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії).
13. «Формування та функціонування ринку соняшнику у Південному регіоні України»

Щорічно проводяться олімпіади з дисциплін, що викладаються на кафедрі та студентські конференції з напрямів "Менеджмент" та "Право".

Під керівництвом к.е.н., доцента Колесник В.М., к.е.н., доцента Кабак О.О. та к.е.н., в.о. доцента Максименко А.Г. у різні роки підготовлено наукові роботи студентів, які заняли призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових та дипломних робіт:

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу. МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

4 травня 2017 року в Тернопільському національному економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності « Менеджмент організацій і адміністрування». В якій приймали участь здобувачі вищої освіти 5 курсу Патлах Валентина і Романчик Марія.

Романчик Марія Вікторівна – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», 2017 рік.

Романчик Марія Вікторівна. Диплом ІІ ступеня Тернопільського національного економічного університету.

Winner of IV International Competition on Management for Youth.

Романчик Марія Вікторівна. Диплом ІІ ступеня Тернопільського національного економічного університету.

 

Патлах Валентина Сергіївна – ІV місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», 2017 рік.

Патлах Валентина Сергіївна. Диплом V ступеня Тернопільського національного економічного університету.

6-7 квітня в Луцькому національному технологічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінансовий менеджмент». В якій приймали участь здобувачі вищої освіти 5 курсу Каючкіна Катерина та Попова Інна.

Каючкіна Катерина Анатоліївна – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фінансовий менеджмент», 2017 рік.

Каючкіна Катерина Анатоліївна. Диплом ІІ ступеня Луцького національного технологічного університету.

Попова Інна Семенівна – за участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фінансовий менеджмент», 2017 рік.

Попова Інна Семенівна. Диплом Луцького національного технологічного університету.

Казакова Наталя Євгеніївна – І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Менеджмент" на тему "Стратегічний менеджмент аграрних підприємств Миколаївської області", 2012 рік.

Казакова Наталя Євгеніївна. Диплом ІІІ ступеня Харківського національного економічного університету.

Бойко Альона Сергіївна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці", 2013 рік.

Бойко Альона Сергіївна. Диплом ІІ ступеня Полтавського університету економіки і торгівлі.

Тиха Руслана Олександрівна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Менеджмент" на тему "Використання економічних методів менеджменту у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області", 2013 рік.

Тиха Руслана Олександрівна. Диплом ІІ ступеня Харківського національного економічного університету.

Розкладай Марія Ігорівна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці", 2012 рік.

Розкладай Марія Ігорівна. Диплом ІІ ступеня Полтавського університету економіки і торгівлі.

Щербіненко Катерина Олегівна – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за напрямом підготовки "Менеджмент" на тему "Формування маркетингової політики виноградарсько-виноробних підприємств Очаківського району", 2003 рік.

Тидинян Марина Сергіївна – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці", 2013 рік.

Тидинян Марина Сергіївна. Диплом ІІІ ступеня Полтавського університету економіки і торгівлі.

Юхименко Катерина Андріївна – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Маркетинг" на тему "Маркетинг аграрних підприємств Миколаївської області", 2010 рік.

Петручок Юлія Миколаївна – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Менеджмент" на тему "Функціональний підхід до управління аграрними підприємствами Миколаївської області", 2009 рік.

Куришко Олександр Васильович – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за напрямом підготовки "Менеджмент" на тему "Стратегічне управління сільськогосподарськими підприємствами Первомайського району", 2008 рік.

Навчально-методична робота
Кафедра менеджменту та маркетингу є випусковою та несе відповідальність за рівень підготовки фахівців напряму "Менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр, які навчаються на факультеті менеджменту МНАУ.

Кафедра здійснює комплексну підготовку випускників за різними напрямами Навчально-наукового інституту економіки та управління та доповнює системи підготовки студентів за іншими напрямами підготовки в університеті.

Викладачами кафедри для досягнення якісної підготовки студентів з управлінських та правових дисциплін, використовуються різноманітні форми навчання: лекції, тренінги, ділові ігри, ситуаційні ігри, диспути, практичні та семінарські заняття.

МНАУ. Кафедра менеджменту та маркетингу.

Для практичного навчання студентів в умовах виробництва, а також упровадження результатів наукових досліджень студентів і викладачів працюють філії кафедри у приватному сільськогосподарському підприємстві "Агрофірмі "Василівка" Березанського району, у колективному сільськогосподарському підприємстві "Сонячне" Миколаївського НАУ.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують дипломні та курсові роботи з менеджменту, маркетингу, управління персоналом, управління інноваційною діяльністю тощо.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ