Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Коваленко Ганна Вячеславівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Коваленко Ганна Вячеславівна, кандидат економічних наук, старший викладач.Коваленко Ганна Вячеславівна
кандидат економічних наук, старший викладач

Біографія

Середню школу Коваленко Ганна закінчила у 1989 році. У 1990 році вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. після закінчення у 1995 році працювала в банківських установах. З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету, по закінченні захистила дисертацію, отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З жовтня 2012 р. – асистент кафедри менеджменту та маркетингу. З вересня 2013 року асистент кафедри економіки підприємств

Наукова діяльність

Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем розвитку аграрного сектору економіки на основі активізації інтеграційних процесів.

Найважливішими результатами дослідження є:

вперше:

- здійснено комплексне обґрунтування розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки регіону, складовими яких є кооперація та інтеграція у різних формах та проявах, що забезпечує рівновагу соціальної та економічної ефективності аграрного виробництва;

удосконалено:

- методику оцінки ефективності аграрного виробництва з визначенням показників по групах, а також принципи ефективного розвитку для інтегрованих структур в аграрному секторі;
- тлумачення сутності інтеграції та кооперації в частині їх складових, мети та методів прояву; визначення кооперації як форми економічної інтеграції, яка підтримує економічну індивідуальність партнерів за рахунок виконання спільних функцій;

одержали подальший розвиток:

- теоретичні підходи щодо сучасного управління в аграрному секторі з позиції створення відповідних умов господарювання для аграрних формувань та координації дій через делегування повноважень для дотримання балансу між інтересами виробників, галузей і держави;
- методика визначення раціональної форми співробітництва і створення кооперативу для ефективної діяльності господарств за відсутності державної підтримки та інвестиційних надходжень ззовні з використанням економіко-математичної моделі;
- моделі створення територіальних об’єднань на основі кластерної
організації з визначенням партнерів, які мають відношення до сільського господарства і виробництва продуктів харчування, а також інфраструктури та напрямів розподілу кінцевої продукції;
- обґрунтування шляхів подальшого розвитку аграрного сектору через створення різних інтегрованих структур, які передбачають участь всіх категорій господарств для забезпечення багатогалузевого розвитку і вирішення соціальних проблем на селі;
- напрями фінансування аграрних структур через організацію кредитних кооперативів, вдосконалення програм діючих комерційних банків, розміщення власних акцій на зовнішніх фондових біржах.

Навчально-методична робота

Коваленко Ганна має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 12 років (педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти – більше 10 років) весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті.

Основні навчальні курси: “Економіка галузей сільського господарства”, “Економіка та бухгалтерський облік у тваринництві”, “Економіка і організація аграрного сервісу”, “Економіка виробництва та маркетинг молочної (м’ясної) продукції”, “Національна економіка”, “Соціальна та екологічна безпека діяльності”.

Наукові праці

1. Христенко О.А. Интеграционные процессы в развитии аграрного сектора Украины» / О. А. Христенко, А.В. Коваленко // Международный научный журнал «Прогресс» — Грузия, 2013. — № 1-2. — С. 108-112.

2. Крилова І.Г. Демографічні чинники формування людського капіталу сільського населення України / І. Г. Крилова, Г.В. Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного університету — Херсон, 2015. — Вип. 11., ч.5. — С. 95-98.

3. Коваленко Г.В. Особисті селянські господарства в інтеграційних процесах аграрного сектору / Г. В. Коваленко // Збірник «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського — Миколаїв, 2015. — Вип. № 5. — С. 157-160.

4. Krylova I.H., Kovalenko H.V. Demographic process in reproduction and formation of human capital of rural population of Ukraine / I.H. Krylova, H.V. Kovalenko // East European Scientific Journal: Economics and Business. –Warsaw, Poland. – 2016. – №4(8) – p. 84-88.

5. Коваленко Г.В., Іваненко Т.Я. Впровадження перспективних кормових культур – основа підвищення продуктивності дійного стада / Г.В. Коваленко, Т.Я. Іваненко // Економіка і суспільство. – 2017. - №9. С. 773-780.

6. Коваленко Г.В., Топольскова Д.Ю. Впровадження децентралізації публічної влади на основі досвіду європейських країн / Г.В. Коваленко, Д.Ю. Топольскова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. - №13.

7. Oleksii Albeshchenko, Anna Kovalenko, Tetyana Oliynyk. SCIEMCEE publishing London. Sustainable Development Goals of Ukraine. Formation of rural areas on the basis of sustainable development (ст.189-210).

Навчально-методична робота

1. Коваленко Г.В. Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Економіка і організація аграрного сервісу» для практичних занять і самостійної роботи студентів агрономічного факультету спеціальностей 7.09010101, 8.09010101 “Агрономія” / Г.В. Коваленко. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 48 с.
2. Коваленко Г.В. Економіка і організація аграрного сервісу: курс лекцій/ Г.В. Коваленко. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 81 с.
3. Коваленко Г.В. Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Економіка аграрних підприємств» студентів економічних спеціальностей напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Г.В. Коваленко. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 42 с.
4. Коваленко Г.В. Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Економіка галузей сільського господарства» студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної форми навчання / Г.В. Коваленко. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 65 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7306-4270
ResearcherID

Контактна інформація
KovalenkoAV@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ