Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра менеджменту та маркетингу → Кравчук Лілія Станіславівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Кравчук Лілія Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри.Кравчук Лілія Станіславівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри

Біографія
Народилася 24 серпня 1977 р. у м. Потсдам (Східна Німеччина) у родині військовослужбовця.

З 1984 р. по 1994 р. навчалася в Новомиколаївській середній школі Новобузького району Миколаївської області, яку закінчила з відзнакою. У 1994 р. вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту на економічний факультет. У 1995 р. пройшла спеціалізований курс навчання в Харківському фінансово-економічному інституті за фахом "Бухгалтерський облік підприємства".У 1999 р. закінчила Миколаївський державний аграрний університет (нині – Миколаївський національний аграрний університет) і отримала повну вищу освіту за фахом "Облік і аудит" (кваліфікація – кваліфікацію економіст з бухгалтерського обліку та фінансів).

Після навчання з червня по серпень проходила післядипломну практику й працювала у приватному підприємстві "Тореро", де обіймала посаду бухгалтера. З лютого по травень 2001 р. працювала головним фахівцем операційного відділу державного казначейства м. Миколаєва.

У червні 2001 р. була зарахована на посаду асистента кафедри фінансів і економічного аналізу Миколаївського національного аграрного університету. Періодично (липень 2002 р., серпень-вересень 2005 р.) була представником Миколаївської області й учасником літньої школи, організованою німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Інститутом аграрного розвитку Центральної та Східної Європи (IAMO), Міністерством аграрної політики, де на прикладі України і Європейського співтовариства обговорювалися питання керівництва підприємства, аграрної політики й ринкового розвитку.

З 2005 р. по 2008 р. навчалася в аспірантурі Миколаївського НАУ. У червні 2008 р. захистила кандидатську дисертацію.

У 2009-2011 рр. працювала на посаді заступника декана обліково-фінансового факультету з наукової роботи.

З березня 2012 р. – доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Наукова діяльність
Коло наукових інтересів:
Розвиток і підвищення ефективності аграрного сектора економіки на основі вдосконалення механізму управління прибутком. Співпраця з європейським університетом з метою модернізації системи вищої освіти через міжнародні проекти, гранти, стажування.

Автор 20 наукових статей та 14 науково-методичних праць. Протягом 2009-2011 рр. підготувала 108 студентів, які виступили на наукових студентських конференціях, та керувала науковою роботою 26 студентів. Керівник 13 конкурсних студентських наукових робіт, які отримали призові місця на міжнародних конкурсах наукових робіт. Є співавтором навчального посібника з грифом МОН України – Фінансовий менеджмент (2011).

Викладає дисципліни:
Податковий менеджмент – для студентів V курсу спеціальностей "Облік і аудит" та "Менеджмент".
Фінансовий менеджмент – для студентів V курсу спеціальностей "Облік і аудит" та "Менеджмент".
Бюджетний менеджмент – для студентів VI спеціальності "Облік і аудит".

Основні наукові публікації
1. Кравчук Л. С. Врегулювання міжбюджетних відносин та теоретичні аспекти впровадження фіскальної децентралізації в Україні / Л. С. Кравчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. — 2004. — № 1. — Т. 1. — С. 127—128.

2. Кравчук Л. С. Аналіз збільшення доходів обласних бюджетів / Л. С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Економічні науки. — Спеціальний випуск 2 (26). — 2004. — Т. 2. — С. 165—170.

3. Кравчук Л. С. Податкова система України в структурі інструментів державного регулювання перехідної економіки / Л. С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Економічні науки. — Вип. 4 (38). — 2006. — С. 155—161.

4. Кравчук Л. С. Нагальна необхідність формування ефективної податкової політики в аграрному секторі економіки / Л. С. Кравчук // Вісник ХНАУ. Економіка АПК і природокористування. — 2006. — № 11. — С. 139—144.

5. Кравчук Л. С. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції до СОТ / Л. С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Економічні науки. — Спеціальний випуск 3 (42). — 2007. — Т. 2 — С. 130—133.

6. Кравчук Л. С. Ефективне управління та оптимізація розрахунків з покупцями і замовниками на підприємствах АПК / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. — Вінниця, 2010. — Випуск 5, том 1. — С. 7.

7. Кравчук Л. С. Практична реалізація та застосування аналітичної моделі інтегральної оцінки вартості підприємства / Л. С. Кравчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — Полтава, 2010. — Вип. 105. — С. 8.

8. Кравчук Л. С. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: проблеми та шляхи вдосконалення / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. — Вінниця, 2010. — Т. 1. — Випуск 5. — С. 10—13.

9. Кравчук Л. С. Актуальні аспекти вдосконалення обліку формування фінансових результатів діяльності аграрних підприємств / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. — Вінниця, 2010. — Випуск 5, том 1. — С. 81—84.

10. Kravchuk L. S. Creation of economic-organizing crisis-management mechanism in the agrarian sector of Ukraine / L. S. Kravchuk // Nauka I studia. — Польша, 2010. — 4 с.

11. Кравчук Л. С. Создание организационно-экономического анти кризисного механизма в аграрной сфере / Л. С. Кравчук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — Москва, 2010. — № 10. — 5 с.

12. Крилова І. Г. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення України / І. Г. Крилова, Л. С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я, 2010. — Т. 1. — Випуск 3 (54). — С. 60—65.

13. Кравчук Л. С. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах / Л. С. Кравчук, І. С. Кабанова // Наукові підсумки: збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові підсумки 2010 року". — Частина 2., 13 грудня 2010 року. — Київ : Наірі. — 2010. — С. 10—13.

14. Кравчук Л. С. Теоретичні та практичні аспекти реалізації ризик-менеджменту в Україні / Л. С. Кравчук, О. С. Ангелова Наукові підсумки : збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові підсумки 2010 року". — Частина 2., 13 грудня 2010 року. — Київ : Наірі. — 2010. — С. 17—20.

15. Кравчук Л. С. Характеристика впливаючих факторів на рівень заробітної плати на світовому рівні / Л. С. Кравчук., Л. С. Дзюба // Інноваційна економіка. — Випуск 4 (18). Тернопіль, 2010. — С. 110—113.

16. Кравчук Л. С. Правові основи протидії злочинам у сфері грошового обігу / Л. С. Кравчук // Фінансово-економічна безпека в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф. 24 грудня 2010 р. — Одеса : ОДУВС, 2010.

17. Кравчук Л. С. Формування та аналіз показників фінансових результатів / K. C. Кравчук, А. Г. Мовенко // Вісник науковця: науково-популярний журнал. — Миколаїв : НУК, 2011. — № 3. — С. 30—34.

18. Кравчук Л. С. Международная степень магистра по бизнес-администрированию и агроконсалтингу в Причерноморском регионе / Л. С. Кравчук // Академическая мобильность 2011: проблемы и перспективы развития : материалы международной конференции, 17-18 мая 2011. — Санкт-Петербург. — С. 108—113.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Фінансовий менеджмент:
1. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. — Чернігів : ЧДІЕУ, 2001. — 456 с.
2. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : пiдручник / Г. О. Крамаренко, О. Э. Чорна. — К. : ЦУЛ, 2006. — 530 с.
3. Олійник О. В. Фінансовий менеджмент : навч.-метод. посібн. / О. В. Олійник, С. В. Юшко, Г. О. Нагаєва / Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2006. — 158 с.
4. Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 року : (відповідає офіц. текстові). — К. : Алтера, Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.
5. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько. — Знання, 2006. — 439 с.

Податковий менеджмент:
1. Маглаперідзе А. С. Податковий менеджмент : навч. посібн. / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 328 с.
2. Тимченко О. М. Податковий менеджмент / О. М. Тимченко. — К. : КНЕУ, 2001.
3. Скворцов Н. Н. Налоговый менеджмент. Стратегия и тактика. В 10 книгах. Кн. 1. От стагнации к стабилизации / Г. Н. Скворцов. — К. : Вища школа, 2002. — 222 с.

Фінансові послуги:
1. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. — Кондор, 2006. — 440 с.
2. Калашнікова Т. В. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Т. В. Калашнікова. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 232 с.

Бюджетний менеджмент:
1. Єпіфанов А. О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посібник / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д'яконова. — К. : Наукова думка, 2007. — 303 с.
2. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т. Ф. Куценко. — К. : КНЕУ, 2008. — 256 с.
3. Феодосов В. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; [ред. В. Федосова]. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с.
4. Чечетов М. В. Бюджетний ме¬неджмент : навч. посібник / М. В. Чечетов. — К. : ІНЖЕК, 2004. — 560 с.
5. Юрій С. І Казначейська система : підручн. / С. І. Юрій. — Тернопіль : Карт-бланш, 2006. — 590 с.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ