Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра менеджменту та маркетингу → Олійник Тетяна Георгіївна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Олійник Тетяна Георгіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри.Олійник Тетяна Георгіївна
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри

Біографія

Середню школу Олійник Тетяна закінчила у 1997 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту після закінчення Миколаївської державної аграрної академії працювала асистентом кафедри економіки сільського господарства.

З 2004 по 2007рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного агарного університету (нині – Миколаївський національний аграрний університет).

З 2008р. обіймала посаду асистента кафедри менеджменту та маркетингу.

У 2011р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Удосконалення економічних відносин між агарними та переробними підприємствами".

З вересня 2015 року працює старшим викладачем кафедри економіки підприємств.

Наукова діяльність

Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем удосконалення економічних відносин між аграрними та переробними підприємствами.
Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:
вперше:
- сформульовано власне визначення сутності інтегрованих формувань, яке означає, що інтегровані формування - це підприємства, організації, установи, які об’єднуються у багатогалузеву господарську систему на основі договірних відносин з метою досягнення спільних цілей або забезпечення вирішального впливу на фінансову, господарську і комерційну політику учасників формувань.
- сформовано овочепродуктовий кластер Миколаївської області

удосконалено:
- класифікацію інтегрованих формувань за найбільш важливими ознаками (характер та напрями встановлених взаємозв’язків, форма власності учасників, галузева належність і характер домінуючого власника, територіальне охоплення, набутий статус учасників);
- організацію взаємодії учасників у рамках агропромислової інтеграції здійснювати на основі механізму трансфертних цін;

одержали подальший розвиток:
- методика розподілу одержаного інтегрованим формуванням від продажу кінцевої продукції прибутку між його учасниками на основі продуктового розподілу
- економічні відносини між виробниками і переробниками сільськогосподарської продукції.

Навчально-методична робота
Олійник Тетяна має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 12 років (педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти – більше 10 років) весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті.
Основні навчальні курси: "Економіка аграрного виробництва", "Економіка і організація енергетичної служби","Економіка, підприємництво, менеджмент" "Аграрна політика та біоекономіка" "Розміщення продуктивних сил" та . "Регіональна економіка" Здійснює керівництво виконанням випускних робіт ОКР "Спеціаліст" та "Магістр".

Основні наукові публікації
1. Олійник Т. Г. Основні проблеми становлення економічних відносин в інтегрованих формуваннях / Т. Г. Олійник // — Вісник Харківського національного технічного університету сільською господарства ім. Петра Могили. — 2004. — № 30. — С. 189—192.

2. Олійник Т. Г. Ринок молока іа необхідність розвитку економічних відносин інтеграції в господарствах Бережанського району / Т. Г. Олійник // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2004. — № 2 (26). — Том 1. — С. 231-235.

3. Олійник Т. Г. Сучасні напрямки вдосконалення інтеграційних процесів в тваринництві / Т. Г. Олійник // Вісник XIІАУ. — 2006. — С. 180-183.
4. Олійник Т. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку інтегрованих агропромислових формувань / Т. Г. Олійник // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2007. — № 3 (42) — С. 147-150.

5. Вишневська О. М. Інтеграційні перспективи розвитку сільськогосподарських товаровиробників в умовах оновлення ресурсного потенціалу / О. М. Вишневська, М. Д. Бабенко, Т. Г. Олійник // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2009. — № 3 (50). — С. 54-61.

6. Олійник Т. Г. Покращення економічних відносин між аграрними та переробними підприємствами / Т. Г. Олійник, М. Д. Бабенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2010. — № 2 (53). — С. 148-152. (Авторський доробок: збір та опрацювання даних, аналітична частина, формулювання висновків та пропозицій).

Навчально-методична робота

1. Олійник Т.Г. Економіка, підприємництво, менеджмент: конспект лекцій / Т.Г. Олійник. Миколаїв: МНАУ, 2015.
2. Олійник Т.Г. Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Економіка, підприємництво, менеджмент» для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання, напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Т.Г. Олійник. Миколаїв: МНАУ, 2015.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ