Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №288

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра менеджменту та маркетингу → Стільник Віта Володимирівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Стільник Віта Володимирівна, кандидат економічних наук, асистент.
Стільник Віта Володимирівна
кандидат економічних наук, асистент

Біографія
У 2004 році закінчила Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікацію магістр з економіки. Працювала у Головному управлінні статистики у Миколаївській області, спеціалістом І категорії – економіст відділу структурної статистики управління міжгалузевої статистики підприємств. 24.12.2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічні засади формування та ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в регіоні» у Миколаївському національному аграрному університеті на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З 2016 року працює асистентом кафедри менеджменту і маркетингу Миколаївського національного аграрного університету.

Дисципліни
Теорія організації
Теорія організації, її менеджмент і керівник
Фінансовий менеджмент
Менеджмент та маркетинг у тваринництві

Основні наукові публікації
1. Стільник В.В. Обслуговуючий кооператив як складова інфраструктури аграрного ринку / В.В. Стільник //Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – №2(45) – С. 378-382.

2. Стільник В.В. Еволюція організаційно-правових форм та стан кооперації сільськогосподарських підприємств України / В.В. Стільник // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – Дніпропетровськ : Дніпропетровський ДАУ, 2012. – №5 – С. 53-56.

3. Стільник В.В. Критерії ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів/ В.В. Стільник //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань : Уманський НУС, 2012. – Вип.81, Част. 2. – С. 334-342.<

4. Стільник В.В. Роль внутрішньорегіональних умов у забезпеченні об’єктивної оцінки конкурентоспроможності сучасних сільськогосподарських підприємств / П.І. Островський, В.В. Стільник, В.В. Попович // Аграрний вісник Причорномор’я. – Серія : «Економічні науки». – Вип. 65. – Одесса : ТОВ «ЛЕРАДРУК», 2012. – С. 122-127. (Особистий внесок: досліджено вплив основних виробничих факторів на вихід товарної продукції сільськогосподарських підприємств).

5. Стільник В.В. Маркетингове середовище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: особливості та складові / В.В. Стільник //ВісникЛьвівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2013. – №20 (1). –С.388-393.

6. Стільник В.В. Теоретична сутність форм господарювання у сільському господарстві сучасної України / В.В. Стільник // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Київ, 22-24 грудня 2011 р.). – Київ : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2012. –127 с. [С. 112-113].

7. Стильник В.В. Ситуационное управление способ улучшения социально-економического состояния предприятий сельского хозяйства/ В.В. Стильник //Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 грудня 2011 р.). – Одеса : «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – 90 c. [С. 19-21].

8. Стільник В.В. Економічний аспект сільськогосподарської кооперації в Україні / В.В. Стільник // Значення сучасної науки для динамічного розвитку України : матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 29-30 грудня 2011р.). – Тернопіль : Тайп,2012. – 90 с. [С. 69-70].

9. Стільник В.В. Умови досягнення синергетичного ефекту в кооперативах сільського господарства / В.В. Стільник // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 10-11 лютого 2012 р.) – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – Ч 2. – 152 с. [С.83-84].

10. Стільник В.В. Сільськогосподарська кооперація: сутність та значення в сучасних умовах господарювання / В.В. Стільник // Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 24-25 лютого 2012 р.). –Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2012. – Ч 2. – 112 с. [С. 70-72].

11. Стільник В.В. Етапи становлення та сучасний стан розвитку вітчизняних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / В.В. Стільник // Економічні дисбаланси в глобалізованому світі : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14 липня 2012 р.). – Київ : Аналітичний центр «Нова економіка», 2012. – 96 с. [С. 48-52].

12. Стильник В.В. Механизм функционирования сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов / В.В. Стильник // Перспективы развития науки в стране : материалы ХХХІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (г.Горловка, 21-22 марта 2013г.). – Горловка : ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. – 142 с. [С. 12-14].

13. Стільник В.В. Ретроспектива розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / В.В. Стільник // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23-24 квітня 2013 р.). – Кривий Ріг : КЕІ КНУ, 2013. – У 2 т. Т 1. – 496 с. [С. 91-97].

14. Стільник В.В. Організаційно-економічні аспекти сільськогосподарської кооперації в Україні / Трансформаційні та інноваційні процеси в аграрній сфері економіки України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2016 року, м.Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 304 с.

15. Стільник В. В. Методичні підходи до оцінки формування та ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / В. В. Стільник // Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». – 2016. – № 4. – С. 44-52. (Index Copernicus)

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9471-8272
ResearcherID


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше
-------------
VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 3-5 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ