Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності підприємств → Червен Іван Іванович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Червен Іван Іванович, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.Червен Іван Іванович
доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри

Біографія
Закінчив у 1971 році Кишинівський сільськогосподарський інститут ім. М.В.Фрунзе. У тому ж інституті Івана Івановича було призначено на посаду асистента. У 1978 році захистив дисертацію на одержання вченого ступеня кандидата економічних наук за темою "Ефективність спеціалізації радгоспів-заводів на виробництві винограду".

У 1980 році присвоєно звання доцента.

В 1986 році було переведено у Вищу школу управління АПК Молдови на посаду завідувача кафедри. У 1989 році переїхав до міста Миколаєва розпочав роботу в Миколаївській філії Одеського аграрного університету (нині Миколаївський національний аграрний університет) на посаді доцента кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва.

У 1992 році захистив дисертацію на одержання вченого ступеня доктора економічних наук з теми "Організація інтенсивного виробництва і проблеми підвищення його ефективності в агропромисловому комплексі". В 1994 році присвоєно вчене звання професора.

З 1995 року – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності підприємств.

З 1993 року – член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій (з 2001 року – її голова).

Стаж роботи: 40 років.

Викладає дисципліни:
• Організація і планування діяльності сільськогосподарських підприємств для студентів IV-го курсу, напряму підготовки "Облік і аудит".

Наукова діяльність
Сфера наукових інтересів: розвиток форм господарювання, інтеграції і кооперації, організація інтенсивного виробництва АПК, аграрний ринок і економічні відносини суб'єктів АПК.

Під керівництвом професора Червена І.І. підготовлено 5 докторів і 35 кандидатів економічних наук. Результати досліджень широко використовуються на практиці і в навчальному процесі.

Червен І.І. – автор 11 монографій, 2 навчальних посібників, більш ніж 180 наукових статей і науково-методичних розробок.

Основні наукові публікації

Червен І.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Монографії
1. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання в регіональному АПК / [Т.В. Апостолова, І.Д. Бурковський, Я.В. Бузняк та ін.]; за ред. І.І. Червена, Л.А. Євчук. — Миколаїв : МДАУ, 2005 — 198 с.
2. Ефективність використання основних засобів виробництва і технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств / [І.Д. Бурковський, В.В. Лагодієнко, І.І. Червен, О.В. Шебаніна]. — Миколаїв, 2005 — 198 с.
3. Стан аграрного-технічного сервісу та організаційно-економічний механізм його розвитку / [І.Д. Бурковський, В.Т. Курносенко, В.О. Прижболо, І.І. Червен та ін.]. — Миколаїв : МДАУ. — 2005. — 197 с.
4. Організація і ефективність розвитку відокремлених виробничо-техсервісних формувань в аграрному секторі України / [І.Д. Бурковський, І.В. Кушнір, І.І. Червен, О.В. Шебаніна]. — Миколаїв : МДАУ, 2006 — 231 с.
5. Організаційно-економічне обґрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві / [І.Д. Бурковський, І.В. Кушнір, І.І. Червен, О.В. Шебаніна]. — Миколаїв : МДАУ, 2006 — 165 с.
6. Червен І.І. Ефективний розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки регіону / І.І. Червен, В.І. Ключник, О.В. Ключник. — Миколаїв: Видавництво Ір. Гудими, 2007. — 180 с.
7. Червен І.І. Формування і функціонування інфраструктури ринку аграрної продукції / Червен І.І. Гуров І.Г., Гречкосій В.В. — Миколаїв, Миколаївська обласна типографія, 2008. — 168 с.
8. Бурковський І.Д. Формування та ефективний розвиток машинно-технологічних станцій у сільському господарстві / [І.Д. Бурковський, Ніценко В.С., Попович В.В., І.І. Червен, О.В. Шебаніна]. — Миколаїв : МДАУ, 2009 — 170 с.
9. Шебанін В.С. Зміцнення та ефективне функціонування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна І.І. Червен, М.І. Кареба : Монографія. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 189 с.
Статті
1. Червен І.І. Ефективний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу – важливий напрям вирішення соціально-економічних проблем села / І.І. Червен, В.С. Горбачов // соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій. Матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2005. — С. 586—591.
2. Червен І.І. Ефективний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу на маркетинговій основі / І.І. Червен, Г.М. Кулешова // економіка АПК. 2005. — ч.з. — С. 107—112.
3. Червен І.І. Оцінка економічної ефективності діяльності агропромислових формувань / І.І. Червен // Вісник аграрної економіки Причорномор'я. Випуск 1. — Миколаїв, 2005. — С. 3—9.
4. Червен І.І. Кооперація сільгосппідприємств / І.І. Червен, О.В. Шебаніна // Таврійський науковий вісник. Збірник наукових праць ХДАУ. Випуск 51. — Херсон : Айлант, 2007. — С. 39—45.
5. Червен І.І. Продовольчому ринку країни – належний розвиток / І.І. Червен, О.В. Шебаніна // Вісник аграрної економіки Причорномор'я. Спецвипуск 3 (42), том 2. — Миколаїв : МДАУ, 2007. — С. 3—9.
6. Червен І.І. Щодо методичних аспектів оцінки ефективності функціонування продовольчого підкомплексу АПК / І.І. Червен, О.В. Шебаніна // Вісник аграрної економіки Причорномор'я. Випуск 4 (43). — Миколаїв : МДАУ, 2007. — С. 20—27.
7. Червен І.І. Аграрний ринок вимагає зваженої цінової політики / І.І. Червен, І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Економіка АПК. — 2007. — № 3. — С. 99—104.
8. Червен І.І. Продовольчому підкомплексу АПК – належне інвестиційне забезпечення / І.І. Червен, О.В. Шебаніна // Матеріали ІХ-річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 26-27 квітня, 2007.
9. Червен І.І. Підсумки роботи Конгресу вчених економістів-аграрників південного регіону / І.І. Червен // Економіка АПК. — 2008. — № 5. — С. 28—30.
10. Червен І.І. Удосконалення сортового складу виноградних насаджень – найважливіший напрям підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробного підкомплексу / Червен І.І., Шебаніна О.В., Короткова О.В. // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет ". — випуск 119. — Сімферополь. — С. 99—105.
11. Червен І.І. Стан та перспективні напрямки державної підтримки фермерських господарств регіону / І.І. Червен, Т.В. Порудєєва // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". — Випуск 120. — Сімферополь, 2008. — С. 13—17.
12. Червен І.І. Енергетичний фактор в оцінці ефективності використання земель / Червен І.І., Порудєєва Т.В. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Випуск 3 (50). — С. 5—11.
13. Червен І.І. Методичні підходи до оцінки трансформації та ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємство / І.І. Червен, М.І. Кареба // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2009. Випуск 24, Ч. ІІ, Т. 1. — С. 38—41.
14. Червен І.І. Трансформація земельних відносин та напрями їх удосконалення / І.І. Червен, В.В. Кузьома // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2010. — Випуск 1 (52). — Т. 1 — С. 23—30.
15. Червен І.І. Розвиток економіки сільських територій / І.І. Червен // Трансформація сільського господарства та села / за ред. Губені Ю.Е. — Л : ЛНАУ. 2010.
16. Червен І.І. Методичні підходи до оцінки відтворення ефективності використання ресурсного потенціалу / І.І. Червен, М.І. Кареба // Вісник Черкаського технологічного університету. 2010.
17. Червен І.І. До удосконалення державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств / І.І. Червен, М.І. Кареба // Вісник Вінницького державного аграрного університету. 2010.
18. Червен І.І. До удосконалення державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств / Червен І.І., Кареба М.І. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. Вінниця. 2010. — Випуск 5, Т. 3. — С. 99—103.
19. Червен І.І. Інновації: сутність, значення, проблеми, основні напрямки здійснення та удосконалення / І.І. Червен, М.І. Кареба // економіка АПК. 2011.
20. Червен І.І. До сутності, значимості і привабливості у забезпеченні ефективного розвитку аграрних підприємств / І.І. Червен, М.І. Кареба // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2011. — Випуск 2 (59). — С. 3—8.
21. Cherven Ivan. Bioenergetics as a tool for sustainable development of innovative economy of Ukraine / Ivan Cherven, Olha Kabak // Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the background of global trends. — Kyiv-Warsaw : NUFT, NRI-IAFE, CSR, 2013. — P. 322—330.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4268-8216
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: cherven@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ