Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності підприємств → Іваненко Тетяна Яківна

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Іваненко Тетяна Яківна, кандидат економічних наук, доцент.Іваненко Тетяна Яківна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія
Закінчила в 1994 році економічний факультет Миколаївського сільськогосподарського інституту. З 1994 року по 1998 рік працювала головним економістом в колективному сільськогосподарському підприємстві "Прибій" Березанського району.

У 2008 році захистила дисертацію на одержання вченого ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (економіка сільського господарства і АПК).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності підприємств.

З 2009 року – заступник декана факультету менеджменту з наукової роботи.

Викладає дисципліни:
1. "Організація виробничих процесів у тваринництві" для ІV курсу напряму підготовки "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".
2. "Організація аграрного бізнесу " для V курсу спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Основні наукові публікації

Іваненко Т. Я. Відродження молочного скотарства – шлях до стабілізації і нарощування виробництва молока в регіоні [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262, Т. VІ. ? С. 1487-1491. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/832
Іваненко Т. Я. Інтенсифікація польового кормовиробництва – основа відродження великотоварного виробництва молока в Миколаївській області [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко // АгроСвіт : науково практичний журнал. – 2010. – № 15. – С. 23-26. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/834
Іваненко Т. Я. Забезпечення господарств населення об'ємними кормами через створення ефективного польового кормо виробництва в регіон [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко //Економіка та управління АПК. – 2010. – Вип. 3 (75). – С. 62-64. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/835
Іваненко Т. Я. Інноваційні напрями інтенсивного розвитку польового кормовиробництва у південно-західному степу Причорномор'я [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко // АгроСвіт : науково практичний журнал. - 2010. - № 16. - С. 40-43. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/833
Іваненко Т. Я. Ефективне функціонування молочного скотарства на інноваційній основі [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2012. – Вип. 3 (67). – С. 62-64. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/836
Іваненко Т. Я. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області [Електронний ресурс] / Т. В. Порудєєва, Т. Я. Іваненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 2 (78). – С. 46-50. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1395
Іваненко Т. Я. Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах Миколаївської області [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2 (84), Т. 2. – С. 107-111. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1735
Іваненко Т. Я. Кластерна модель розвитку зернового господарства [Електронний ресурс] / Т.Я. Іваненко // Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. І. Т. Кіщака. — 2015. — № 2 (5). — С. 58-61 – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2562
Іваненко Т. Я. Сучасний стан молочного скотарства у Миколаївській області [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко // Трансформаційні та інноваційні процеси в аграрній сфері економіки України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 304 с. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2563
Іваненко Т. Я. Напрями розвитку зерновиробництва на інноваційній основі [Електронний ресурс] / Т.Я. Іваненко, О. М. Лаврова, Ю. О. Чиж //Економіка та суспільство. – 2016. – № 6. – С. 65-70. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2567
Іваненко Т. Я. Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності зернового господарства України [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко // Сучасні проблеми економіки : 4-а Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. – Єреван : Єреванський державний універистет , 2016. – 308 с. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2565
Іваненко Т. Я. Напрями системної інноваційної модернізації рослинництва Миколаївщини [Електронний ресурс] / Т. Я. Іваненко, М. А. Крилов // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 19. – С. 158-164. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2571
Іваненко Т. Я. Впровадження перспективних кормових культур – основа підвищення продуктивності дійного стада [Електроний ресурс] / Т. Я. Іваненко, Г. В. Коваленко // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 773-780. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2570

Навчально – методична робота

Організація аграрного бізнесу : методичні рекомендації для написання курсових проектів для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 204 ТВППТ денної форми навчання / уклад. Т. Я. Іваненко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 39 с. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2041
Організація виробничих процесів у тваринництві [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 7.09010201 "ТВППТ" / уклад. Т. Я. Іваненко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 43 с. – Режим доступу http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2079

Іваненко Т.Я. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0518-2563
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: ivanenkoty@mnau.edu.u

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ