Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра УВІДП → Кушнірук Віктор Степанович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 20.03.2015 о 13:35

МНАУ. Кушнірук Віктор Степанович, кандидат економічних наук, доцент.Кушнірук Віктор Степанович
кандидат економічних наук, доцент

Біографія
Кушнірук Віктор Степанович з 1998 року по 2003 рік навчався у Миколаївському державному аграрному університеті (нині – Миколаївський національний аграрний університет) і здобув повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів. З 2005 року по 2008 рік навчався в аспірантурі Миколаївського національного аграрного університету та працював на кафедрі "Бухгалтерського обліку" за сумісництвом. 12 грудня 2008 року успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему "Організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону". З 2009 року працює на кафедрі управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ.

Стаж роботи: 6 років.

Викладає дисципліни:
Операційний менеджмент для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент". Кваліфікація "Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор".

Корпоративне управління для магістрів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Спеціальність 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування". Кваліфікація "Магістр з менеджменту організацій і адміністрування".

Наукова діяльність
Доцент Кушнірук В.С. бере активну участь в науково-дослідницькій роботі і залучає до неї студентів. Щорічно керує дипломними та магістерськими роботами 5-7 студентів. Доцент має 28 публікацій, з яких 24 наукового і 4 методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 9 наукових праць (у тому числі 7 – у фахових виданнях) та 4 навчально-методичні розробки, які використовуються в навчальному процесі.

Кушнірук Віктор Степанович є співавтором колективної монографії "Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону" та навчального посібника "Інфраструктура товарного ринку" з грифом МОН України.

Основні наукові публікації
1. Кушнірук В. С. Економічний механізм державного регулювання і підтримки виробництва садівницької продукції / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2006. — Вип. 4 (38). — С. 31—39.
2. Кушнірук В. С. Тенденції розвитку та ефективність садівництва регіону / В. С. Кушнірук // Зб. наук. пр. Луганського НАУ / Сер. "Економічні науки"; за ред. В. Г. Ткаченко. — Луганськ : Вид-во ЛНАУ, 2006. — № 61 (84). — С. 298—303. 3. Кушнірук В. С. Теоретична сутність і складові організаційно-економічного механізму господарювання / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2007. — № 3 [5]. — С. 65—67.
4. Кушнірук В. С. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання садівницьких підприємств Миколаївської області / В. С. Кушнірук // Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Сер. "Економіка АПК і природокористування". — 2007. — № 3. — С. 99—105.
5. Кушнірук В. С. Проблеми, стан та перспективи розвитку садівництва у Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Аграрний вісник Причорномор'я: Зб. наук. праць. — Одеса, 2007. — Вип. 37. — С. 186—190.
6. Кушнірук В. С. Поглиблення спеціалізації садівницьких підприємств / В. С. Кушнірук // Економіка АПК. — 2007. — № 8. — С. 52—56.
7. Кушнірук В. С. Напрями інтенсифікації садівництва та ефективність його ведення в регіоні / В. С. Кушнірук // Збірник наукових праць Черкаського ДТУ / Сер. "Економічні науки". — 2007. — Вип. 18 : Частина ІІ. — С. 161—164.
8. Кушнірук В. С. Оцінка фінансового стану садівницьких підприємств регіону / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2007. — Спец. вип. 3 (42). — Т. 1. — С. 93—99.
9. Кушнірук В. С. Конкурентоспроможність продукції садівництва в регіоні / В. С. Кушнірук // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: економічні науки. — Харків, 2007. — Вип. 53. — С. 176—183.
10. Кушнірук В. С. Бізнес-проектування інтенсивних плодових насаджень як важлива складова підвищення конкурентоспроможності садівництва / В. С. Кушнірук // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — Вип. 249. — Т. 2. — С. 313—321.
11. Кушнірук В. С. Економічне обґрунтування розвитку садівництва та застосування інтенсивних технологій виробництва яблук в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Вип. 2 (49). — С. 111—120.
12. Кушнірук В. С. Формування агропромислових організаційних структур на основі поглиблення інтеграційних процесів у садівництві / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. — № 2 [12]. — С. 36—40.
13. Кушнірук В. С. Ефективність переробки та зберігання садівницької продукції в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Економіка АПК і природокористування". — 2009. — № 14. — С. 85—94.
14. Кушнірук В. С. Економіко-математичне моделювання як важливий чинник розвитку агропромислового комбінування у садівництві / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. — № 4 [14]. — С. 103—108.
15. Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону: монографія / Кушнірук В. С., Єрмаков О. Ю., Шебаніна О. В.; За ред. проф. О. Ю. Єрмакова. — Миколаїв : МДАУ, 2009 — 232 с.
16. Кушнірук В. С. Основні передумови та економічний ефект запровадження no-till технології / В. С. Кушнірук, Є. О. Юрченко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць — Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. — Вип. 265. — Т. 9. — С. 2434—2439.
17. Кушнірук В. С. Концептуальні підходи до запровадження інноваційно-інвестиційних технологій ведення садівництва / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2010. — Вип. 3 (54). — Т. 1 — С. 41—48.
18. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. — Миколаїв, 2011. — 284 с.
18. Кушнірук В. С. Інновації у садівництві Миколаївської області / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — Миколаїв, 2012. — Вип. 3 (67). — С. 54—59. 19. Кушнірук В. С. Інноваційний потенціал розвитку зерновиробництва в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Соціально-економічні напрями підвищення привабливості аграрного бізнесу на інноваційній основі: матеріали всеукраїнської інтернет–конференції молодих вчених та студентів, 27–28 листопада 2014 р. — Миколаїв, 2014. — С. 6—9.
20. Кушнірук В. С. Тенденції розвитку аграрного ринку в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 грудня 2014 р.). — Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 91—95.
21. Кушнірук В. С. Стан та ефективність розвитку тваринництва Миколаївської області [Текст] / В. С. Кушнірук // Молодий вчений. — 2015. — №2. — С. 1172—1175.
22. Кушнірук В. С. Бізнес-проектування розвитку овочівництва закритого грунту та його економічний потенціал / В. С. Кушнірук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. — №1(4). — С. 62—70.

Контактна інформація

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ