Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №288

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності підприємств → Кушнірук Віктор Степанович

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Кушнірук Віктор Степанович, кандидат економічних наук, доцент.Кушнірук Віктор Степанович
кандидат економічних наук, доцент

Біографія
Кушнірук Віктор Степанович з 1998 року по 2003 рік навчався у Миколаївському державному аграрному університеті (нині – Миколаївський національний аграрний університет) і здобув повну вищу освіту за спеціальністю "Облік і аудит" та кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів. З 2005 року по 2008 рік навчався в аспірантурі Миколаївського національного аграрного університету та працював на кафедрі "Бухгалтерського обліку" за сумісництвом. 12 грудня 2008 року успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему "Організаційно-економічного механізму ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону". З 2009 року працює на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу та інноваційної діяльності підприємств МНАУ.

Стаж роботи: 13 років.

Викладає дисципліни:
1. Операційний менеджмент для здобувачів вищої освіти факультету менеджменту денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Спеціальність 073 "Менеджмент".

2. Корпоративне управління для магістрів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання. Галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Спеціальність 073 "Менеджмент". Кваліфікація "Магістр з менеджменту, керівник підприємств, установ та організацій".

3. Основи підприємницької діяльності для здобувачів вищої освіти інженерно-енергетичного факультету денної та заочної форми навчання. Галузь знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва». Напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».

Основні наукові публікації

1. Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону: [монографія] / В.С. Кушнірук, О.Ю. Єрмаков, О.В. Шебаніна; За ред. проф. О. Ю. Єрмакова. – Миколаїв : МДАУ, 2009 – 232 с. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2727
2. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / О. В. Калюжна, В.Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. – Миколаїв, 2011. – 284 с. – Режим доступу: https://www.mnau.edu.ua/files/02_02_01_05/kushniruk/2011-kushniruk-itr.pdf
3. Кушнірук В.С. Економічний механізм державного регулювання і підтримки виробництва садівницької продукції [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2006. – Вип. 4 (38). – С. 31–39. – Режим доступу: https://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2006-4(38).pdf#page=31
4. Кушнірук В.С. Оцінка фінансового стану садівницьких підприємств регіону [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор?я. — Миколаїв, 2007. – Спец. вип. 3 (42). – Т. 1. – С. 93–99. – Режим доступу: https://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2007-(42)-tom1.pdf#page=93
5. Кушнірук В.С. Бізнес-проектування інтенсивних плодових насаджень як важлива складова підвищення конкурентоспроможності садівництва [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249. – Т. 2. – С. 313–321. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/844
6. Кушнірук В.С. Економічне обґрунтування розвитку садівництва та застосування інтенсивних технологій виробництва яблук в Миколаївській області [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – Миколаїв, 2009. – Вип. 2 (49). – С. 111–120. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/843
7. Кушнірук В.С. Формування агропромислових організаційних структур на основі поглиблення інтеграційних процесів у садівництві [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – № 2 (12). – С. 36–40. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/846
8. Кушнірук В.С. Ефективність переробки та зберігання садівницької продукції в Миколаївській області [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Економіка АПК і природокористування". – 2009. – № 14. – С. 85–94. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/847
9. Кушнірук В.С. Економіко-математичне моделювання як важливий чинник розвитку агропромислового комбінування у садівництві [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Інноваційна економіка. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – № 4 (14). – С. 103–108. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/845
10. Кушнірук В.С. Концептуальні підходи до запровадження інноваційно-інвестиційних технологій ведення садівництва [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – Миколаїв, 2010. – Вип. 3 (54). – Т. 1 – С. 41–48. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/848
11. Кушнірук В.С. Інновації у садівництві Миколаївської області [Електронний ресурс] /В.С.Кушнірук // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – Миколаїв, 2012. – Вип. 3 (67). – С. 54–59. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/849
12. Кушнірук В.С. Стан та ефективність розвитку тваринництва Миколаївської області [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 1172–1175. Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2585
13. Кушнірук В.С. Бізнес-проектування розвитку овочівництва закритого грунту та його економічний потенціал [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – №1(4). – С. 62–70. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2584
14. Кушнірук В.С. Економічна ефективність виробництва продукції технічних культур та їх місце в економіці сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. С. Кушнірук, Є. В. Орєхов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – №2(5). – С. 99–104. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2586
15. Кушнірук В.C. Розвиток та ефективність зерновиробництва в аграрних підприємствах Новоодеського району [Електронний ресурс] / В.С. Кушнірук, О.В. Толмач // Глобальні та національні проблеми економіки: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – №13. – С. 298–301. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2588
16. Кушнірук В.С. Ретроспектива сучасного стану галузі зерновиробництва в аграрних підприємствах Первомайського району [Електронний ресурс] / В.С. Кушнірук, О.В. Марченко // Глобальні та національні проблеми економіки: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – №13. – С. 325–329. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2587
17. Кушнірук В.С. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління землекористуванням в Новоодеському районі [Електронний ресурс] / В.С. Кушнірук, С.В. Пучков // Глобальні та національні проблеми економіки: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – №13. – С. 441–444. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2589
18. Кушнірук В.С. Сучасний стан розвитку зерновиробництва в аграрних підприємствах Вітовського району [Електронний ресурс] / В.С. Кушнірук, Ю.Ю. Рогульська // Глобальні та національні проблеми економіки: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – №15. – С. 239–245. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2590
19. Кушнірук В.С. Оцінка рівня ефективності землекористування в аграрних підприємствах Вознесенського району [Електронний ресурс] / В.С. Кушнірук, О.С. Міхєєва // Глобальні та національні проблеми економіки: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – №15. – С. 400–404. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2728

Навчально-методична робота

1. Кушнірук, В.С. Інноваційна політика : опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] : для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 073 "Менеджмент" денної форми навчання / В. С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 71 с. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2277
2. Кушнірук В.С. Операційний менеджмент : опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форми навчання / В. С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 124 с. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2078
3. Операційний менеджмент : методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи і самостійного вивчення дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навчання / уклад. В.С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 32 с. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2328

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4368-8912
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: kushnirukvs@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше
-------------
VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 3-5 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ