Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №290

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиОбліково-фінансовий

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра економічної теорії і суспільних наук

МНАУ. Ханстантинов Віталій ОлександровичЗавідувач кафедри Ханстантинов Віталій Олександрович, доктор політичних наук, професор

телефон +38 0 (512) 58-05-94
E-mail: khanstantinov@mnau.edu.ua

Новини кафедри

МНАУ. Логотип кафедри економічної теорії і суспільних наук.Історія кафедри:
Кафедру було створено після відкриття Миколаївського державного сільськогосподарського інституту. До 2003 року її очолював доктор економічних наук, професор Микола Юхимович Куліш, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи, талановитий організатор і керівник, засновник та перший ректор Миколаївської державної аграрної академії.

3 березня 2003 року у зв'язку зі структурними змінами кафедру було реорганізовано і перейменовано на кафедру економічної теорії і суспільних наук. Завідувачем кафедри було призначено відомого на Миколаївщині вченого-суспільствознавця Віталія Олександровича Ханстантинова, який працював на цій посаді до вересня 2008 року. Згодом завідувачем кафедри було призначено кандидата економічних наук, доцента Тетяну Іванівну Костюченко. З січня 2010 року кафедру знов очолює доктор політичних наук, професор Віталій Олександрович Ханстантинов.

МНАУ. Доцент Біліченко О.С. проводить консультацію зі студентами
Доцент Біліченко О.С. проводить консультацію зі студентами.

Персональний склад кафедри:
Ханстантинов Віталій Олександрович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри
Біліченко Олександр Степанович – кандидат економічних наук, доцент
Золотих Ірина Борисівна – кандидат економічних наук, доцент
Пилипенко Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, старший викладач
Лесік Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент
Шарін Олександр В'ячеславович – старший викладач
Жарова Тетяна Анатоліївна – завідувач кабінету
Димитров Михайло Федорович – кандидат філософських наук – доцент
Довгаль Олена Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент
Зінченко Андрій Ігорович – кандидат економічних наук, доцент
Осипов Анатолій Олександрович – доктор філософських наук, професор


Графік проведення консультацій викладачами кафедри економічної теорії і суспільних наук у 2 семестрі 2018-2019 навчального року

Перелік дисциплін:
Історія економіки та економічної думки
Логіка
Логіка, етика, естетика
Макроекономіка
Мікроекономіка
Основи економічної теорії
Політична економія
Політологія
Соціологія
Сталий розвиток суспільства
Філософія
Філософія і релігієзнавство
Філософія науки
Філософські проблеми біології
Глобальна економіка
Політичні інститути та процеси

Наукова діяльність
Наукова робота викладачами здійснюється за напрямами дисциплін, які викладаються на кафедрі і які торкаються актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу в Україні, вирішення злободенних питань, що постають перед українським суспільством на етапі його модернізації. Наукові розвідки проводяться як за ініціативними темами, так і у відповідності до планів науково-дослідної роботи університету.
Упродовж 2013-2018 років викладачами кафедри підготовлено – 57 наукових праць, у тому числі, 5 статей у виданнях, що входять до авторитетних наукометричних баз, 34 статті у вітчизняних фахових виданнях. Професор Ханстантинов В.О., доценти Золотих І.Б., Біліченко О.С., Довгаль О.В., Лесік І.М. — публікували монографії (у співавторстві).
За цей же час науково-педагогічні працівники кафедри представили свої напрацювання у виступах та збірниках матеріалів 28 міжнародних наукових конференцій, в тому числі, що проходили у Польщі, Чехії, Молдові, деяких інших країнах, а також у 11 всеукраїнських і 3 регіональних.

Викладачі беруть активну участь у проведенні Днів науки в університеті та долучають до науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти. Щорічно на базі кафедри проводяться науково-теоретичні семінари та круглі столи із запрошенням колег-викладачів Миколаївських ВНЗ. Так, було проведено такі заходи: круглий стіл «Видатні вчені-економісти ХХ століття та їх наукові дослідження», круглий стіл «Актуальні проблеми підготовки сучасного фахівця в умовах реалізації стратегії сталого розвитку суспільства». Щорічно кафедра проводить науково-методичний семінар, присвячений міжнародному Дню толерантності «Толерантність як ключова цінність мистецтва жити у мирі».
До наукової роботи через мережу наукових гуртків залучаються здобувачі вищої освіти, що допомагає їм краще оволодівати основами економічної теорії, історії економіки та економічної думки, політологією, соціологією, філософією. Результати своїх напрацювань здобувачі вищої освіти повідомляють на наукових конференціях, оприлюднюють в статтях у Науковому студентському віснику. За цей період під керівництвом викладачів кафедри були підготовлені студентські наукові роботи з політології та філософії Іваном Ботнаром і Веронікою Лебедєвою, які на Всеукраїнських конкурсах здобули ІІ місця. В числі найкращих, відмічених дипломами і грамотами журі ІІ туру Всеукраїнських конкурсів з економічної теорії як оригінальні і цікаві були роботи Еріка Черевчука та Віталія Ендреса.

План проведення науково-технічних заходів 2018р.

МНАУ. Асистент Шарін О.В. з учасниками студентської наукової конференції.
Старший викладач Шарін О.В. з учасниками студентської наукової конференції.

Навчально-методична робота
Навчально-методична робота спрямовується на вдосконалення освітнього процесу і створення оптимальних умов для оволодіння здобувачами вищої освіти передбачених навчальними програмами з дисциплін, що вивчаються, знань та формування практичних вмінь.
Науково-педагогічними працівниками кафедри за останні п’ять років опубліковано понад 150 навчальних і методичних видань, в тому числі, п’ять навчальних посібників, сім курсів лекцій. Крім того, на допомогу здобувачам вищої освіти було підготовлено словники основних понять та термінів з основ економічної теорії, макроекономіки, філософії, соціології, логіки. З усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, регулярно оновлюються методичні рекомендації для організації самостійного опрацювання окремих тем відповідно до сучасних вимог, що забезпечують оптимальне застосування новітніх педагогічних технологій.
Розроблені тестові завдання із соціології, філософії, філософії науки, філософських проблем біології, політології, історії економіки та економічної думки, економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, глобальної економіки.
Завідувачем кафедри професором Ханстантиновим В.О. було видано методичні рекомендації для підготовки до вступного екзамену в аспірантуру з дисципліни «Філософія», а також курс лекцій з дисципліни «Філософія науки» для здобувачів ступеня доктор філософії на третьому освітньо-науковому рівні.

План видання методичної літератури по кафедрі економічної теорії і суспільних наук обліково-фінансового факультету ННІ економіки та управління МНАУ на 2019 рік

Тематика курсових робіт

Перелік видань навчальної літератури, підготовлених викладачами кафедри економічної теорії і суспільних наук

Перелік монографій, виданих науково-педагогічними працівниками кафедри економічної теорії і суспільних наук

МНАУ. До круглого столу з нагоди 10-річчя кафедри завітали гості з інших ВНЗ Миколаєва у супроводі декана обліково-фінансового факультету О.М. Вишневської. МНАУ. До круглого столу з нагоди 10-річчя кафедри завітали гості з інших ВНЗ Миколаєва у супроводі декана обліково-фінансового факультету О.М. Вишневської.
До круглого столу з нагоди 10-річчя кафедри завітали гості з інших ВНЗ Миколаєва у супроводі декана обліково-фінансового факультету О.М. Вишневської.

Міжнародна діяльність:
Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних наукових конференціях, публікують в іноземних виданнях наукові статті та тези доповідей.
Кафедра у безпосередній взаємодії і в контексті реалізації в Миколаївській області програми ПРООН забезпечує викладання дисципліни «Сталий розвиток суспільства» для магістрантів університету, в тому числі, з виїзними практичними заняттями в умовах виробництва і діяльності територіальних громад з високим рівнем організації місцевого самоврядування.
Пройшли закордонне стажування доценти Довгаль О.В. і Лесік І.М. (на базі Academy of management and administration в місті Ополе, Польща).

З усіх питань звертатися до кабінету кафедри м. Миколаїв, вул. Ґеорґія Ґонгадзе, 9, кабінет № 222

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ