Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ЕТСН → Біліченко Олександр Степанович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Біліченко Олександр Степанович, асистент кафедри.Біліченко Олександр Степанович
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

Народився 9 лютого 1977 року. У 1999 році закінчив Миколаївську державну аграрну академію, здобувши вищу економічну освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій". Згідно розподілу молодих спеціалістів, був направлений на роботу в СГВК "Перемога" Березанського району Миколаївської області, де працював на посаді головного економіста господарства. Після реорганізації господарства повернувся до м. Миколаєва на посаду асистента кафедри менеджменту організацій та права МДАУ. З 2001 року викладає на кафедрі економічної теорії і суспільних наук.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті національної антикризової політики" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії і суспільних наук.

На кафедрі економічної теорії і суспільних наук викладає дисципліни “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Соціологія”.

Нагороди: За вагомий особистий внесок у розвиток діяльності молодіжних трудових загонів Біліченка Олександра Степановича у 2002 році було відзначено Подякою Кабінету Міністрів України.

Напрямки наукових досліджень розробка стратегічних напрямів формування державної молодіжної політики, національної антикризової політики, соціальних проектів для молоді, підвищення ефективності господарювання в аграрному секторі виробництва, розвитку інтеграційних процесів в сільському господарстві, використання економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Основні наукові публікації:

Посібники та монографії:

1. Шебанін В. С., Іртищева І. О., Біліченко О. С. Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті антикризової політики України : Монографія. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2012. – 248 с.

2. Шарата Н. Г., Біліченко О. С., Редька В. І. Діяльність громадських організацій і розвиток волонтерського руху : Методичний посібник. – Миколаїв : Видавничий відділ МНАУ, 2014. – 58 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Біліченко О. С. Теоретичні аспекти агропромислової інтеграції / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я, вип. 4 (13). – Миколаїв, 2001. – C. 343–349.

2. Ткаліч Т.І., Біліченко О. С. Удосконалення обліку виробництва зерна з використанням ПЕОМ / Т.І. Ткаліч, О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я, вип. 2 (26). – Миколаїв, 2004. С. 276 – 284.

3. Біліченко О. С. Громадські організації – важливий елемент реалізації соціальних проектів для сільської молоді / О. С. Біліченко, І. О. Іртищева // Агросвіт. — 2012. — №14. — С. 6—9.

4. Біліченко О. С. Моніторинг зарубіжного досвіду державного регулювання розвитку сільської молоді / О. С. Біліченко // Бізнес-навігатор. — 2012. — № 28. — С. 71—76.

5. Біліченко О. С. Організаційно-економічний механізм регулювання працевлаштування сільської молоді на Миколаївщині / О. С. Біліченко // Агросвіт. — 2012. — № 13. — С. 51—54.

6. Біліченко О. С. Стратегічні напрями формування державної молодіжної політики / О. С. Біліченко // Агросвіт. — 2012. — № 12. — С. 53—57.

7. Біліченко О. С. Культурний розвиток молоді у сільській місцевості / О. С. Біліченко // Бізнес-навігатор. — 2011. — № 23. — С. 165—169.

8. Біліченко О. С. Діяльність університетських центрів у вирішенні проблеми працевлаштування молоді // Вісник ХНАУ : зб. наук. праць Харківського національного аграрного університету. Серія "Економічні науки". — № 3 / О. С. Біліченко. — Харків : Вид-во Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 2013. — С. 43—51.

9. Біліченко О. С. Особливості формування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник ХНАУ / О. С. Біліченко. — № 10. — Харків : ХНАУ. — С. 167—171.

10. Біліченко О. С. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор'я: науково-теоретичний фаховий журнал. – 2012. – Т. 1., Вип. 4 (58). – Миколаїв : МНАУ. – С. 119–126.

11. Біліченко О. С. Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 3 (79) . – Миколаїв: МНАУ, 2014. – С. 61–72.

12. Біліченко О. С. Інвестиції в людський капітал / О. С. Біліченко // Вісник ХНАУ : зб. наук. праць Харківського національного аграрного університету. Серія “Економічні науки”. – № 1. – Харків : Вид-во Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 2015. – С. 170–180.

13. Біліченко О. С. Шляхи максимізації прибутку підприємств / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. – № 2(83) . – Миколаїв: МНАУ. 2015. – C. 75–85.

14. Біліченко О. С. Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України / О. С. Біліченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. – № 3(95) . – Миколаїв: МНАУ. 2017. – C. 42–50.

Матеріали наукових конференцій:

1. Біліченко О. С. Економічний потенціал аграрних підприємств / О. С. Біліченко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (15-17 квітня 2009 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2009.– C. 58-60.

2. Біліченко О. С. Ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах посилення інтеграційних зв'язків // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (13-15 квітня 2010 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2010. – C. 34-36.

3. Біліченко О. С. Трудові ресурси як основа економічного потенціалу в сільському господарстві / О. С. Біліченко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (27-29 квітня 2011 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 69—72.

4. Біліченко О. С. Особливості функціонування Центру працевлаштування студентів та випускників Миколаївського державного аграрного університету / О. С. Біліченко // Студентське самоврядування – шлях до демократії : Матеріали Всеукраїнської конференції (12-13 жовтня 2011 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 9—13.

5. Біліченко О. С. Трудові ресурси як основа економічного потенціалу в сільському господарстві / О. С. Біліченко // Матеріали Міжнародної науково-практична конференція "Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення". 6-7 квітня 2012. — Одеса. — С. 67—69.

6. Біліченко О. С. Молодіжна політика в Україні / О. С. Біліченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації". — Сімферополь-Ялта. (25-27 квітня 2012 р.). — С. 9—11.

7. Біліченко О. С. До питання про працевлаштування випускників аграрних навчальних закладів / О. С. Біліченко // Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції "Гуманітарні основи сучасного знання". — 21 травня 2012. — Миколаїв : МДАУ. — С. 6—8.

8. Біліченко О. С. Актуальні питання трудового становлення студентської молоді / О. С. Біліченко, А. Л. Коляда // Тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка України: сучасний стан і перспективи розвитку". — 5 травня 2012 р. — Київ. — С. 26—27.

9. Іртищева І.О., Біліченко О. С. Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті соціальної безпеки / І.О. Іртищева, О. С. Біліченко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: праці IV Міжнародний науково-практичний семінар (23-26 жовтня 2012р. ). – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет. 2012. – С. 53-57.

10. Біліченко О. С. Можливість використання конкурентних переваг малого бізнесу у сільському господарстві / О. С. Біліченко // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні. Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (24-26 квітня 2013р. ). – Миколаїв : МНАУ. 2013. – С. 62-64.

11. Біліченко О. С. Дисциплінарна політика та принципи її реалізації у трудовому колективі / О. С. Біліченко // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні. Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (23-25 квітня 2014р. ). – Миколаїв : МНАУ. 2014. – С. 73-75

12. Біліченко О. С. Комп’ютерна залежність як новітній прояв девіантної поведінки у молодіжному середовищі / О. С. Біліченко // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні. Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (22-24 квітня 2015 р.). – Миколаїв : МНАУ. 2015. – С. 85-87.

13. Біліченко О. С. Середній клас і проблема економічного зростання / О. С. Біліченко // Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні. Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (22-24 квітня 2016 р.). – Миколаїв : МНАУ. 2016. – С.65-67.

14. Біліченко О. С. Коливання курсу національної валюти/ О. С. Біліченко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (26-28 квітня 2016 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2016.

16. Біліченко О. С. Втрати економіки України від безробіття / О. С. Біліченко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції. — Миколаїв. (27.04.2017р. ).

Методичні роботи:

1. Мікроекономіка: роб. зошит з дисципліни "Мікроекономіка"для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 2 курсу спеціальностей: 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : О. С. Біліченко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 226 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5241-3195

Контактна інформація:
телефон моб.+38 0 (63) 598-20-20, +38 0 (66) 980-25-92
E-mail: Bilichenko77@ukr.net, bilichenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ