Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ЕТСН → Ханстантинов Віталій Олександрович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 01.03.2017 о 15:34

МНАУ. Ханстантинов Віталій Олександрович, завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент.Ханстантинов Віталій Олександрович
доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри

Біографія
Народився 22 квітня 1953 року. У 1975 році закінчив Військовий інститут (м. Москва). У 1992 році захистив кандидатську дисертацію, з 1996 року – доцент. Працює в Миколаївському державному аграрному університеті з 1994 року. Загальний стаж роботи – 42 роки, в тому числі науково–педагогічний – понад 27 років.

Напрями наукових досліджень: теорія та історія політичної науки, проблеми міжконфесійних та міжнаціональних відносин. Опубліковано більше 100 робіт.

Основні наукові публікації:

1. Ханстантинов В.О. Політичний вимір толерантності: ідеї та проблеми: [Монографія] / В.О. Ханстантинов. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 336 с.

2. Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя // Політичний менеджмент. – 2010. – № 2 (4). – С. 180–189.

3. Конфесійна толерантність студентської молоді Миколаївщини // Релігія та Соціум. Часопис. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — № 1 (3). — С. 143–148.

4. Концепт "Свой"–"Чужой" в украинской политической мысли XVII ст. // Кавказ и Мир. Международный научный журнал. — 2010. — № 5. — С. 50–56.

5. Станислав Ориховский: наставления политикам прежним и нынешним // Материалы ХІІІ Международной конференции "Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования" Ч. 3. — Екатеринбург : Изд–во Уральского госуниверситета, 2010. — С. 220–225.

6. Ханстантинов В. О. Сутність толерантності / В. О. Ханстантинов // Наукові праці : Науково–методичний журнал. Т. 131. Вип. 118. Політологія. — Миколаїв : Вид–во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 30 – 34.

7. Ханстантинов В. О. Моральні засади толерантності / В. О. Ханстантинов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. — 2010. — Вип. 15 — С. 55 – 61.

8. Ханстантинов В. О. Соціально–політичні розмежування – виклик толерантності в Україні / В. О. Ханстантинов // Сучасна українська політика. — К. : Вид–во «Центр соціальних комунікацій», 2011. — Вип. 22. — С. 159 – 170.

9. Ханстантинов В. О. Культура домовляння як вимога ефективної влади в Україні / В. О. Ханстантинов // Сучасна українська політика. — К. : Вид–во «Центр соціальних комунікацій», 2011. — Вип. 23. — С. 351 – 358.

10. Ханстантинов В. О. Політична толерантність як проблема демократичного суспільства / В. О. Ханстантинов // Гілея : [науковий вісник] : Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2011. — Вип. 46(4) — С. 537 – 544.

11. Ханстантинов В. О. Теоретико–методологічні засади дослідження толерантності / В. О. Ханстантинов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. — К.: Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 5. — С. 36 – 42.

12. Ханстантинов В.О. Соціокультурні підвалини політики толерантності / В. О. Ханстантинов // Політологічні записки : Вип. 3. — Луганськ : Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2011. — С. 328 – 338.

13. Ханстантинов В. О. Тиск авторитарної свідомості на цінності толерантності / В. О. Ханстантинов, Є. Г. Казачинський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін / відп. ред. О. В. Бабкіна. — К.: Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 6. — С. 96 – 102.

14. Ханстантинов В.О. Етноконфесійна толерантність в культурній спадщині регіону / В. О. Ханстантинов // 220 років разом. Вип. I / Гол. ред. Шитюк М. М. — Миколаїв : Видавець Шамрай П.М., 2012. — С. 224 – 232.

15. Ханстантинов В.О. Єврейство як об’єкт нетерпимості в умовах радикалізації суспльно–політичної ситуації в Україні // Історичні мідраші Північного Причорномор ‘я. Випуск ІІІ. Том ІІ/ Голов. ред. М.М. Шитюк. — Миколаїв : типографія Шамрай, 2014. — С. 177 – 186.

16. Ханстантинов В.О. Дискурс інакшості в суспільно–політичній думці Стародавнього світу // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія, Політологія. — 2013. — Вип.23 (4). — С. 283—290.

17. Ханстантинов В.О. Актуальні проблеми євроінтеграційного курсу України // Перспективи. — 2013. — № 3 (57). — С. 123—129.

18. Ханстантинов В.О. Духовні засади політики толерантності// Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально–політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22.[ Відп. ред. О.В. Бабкіна]. — К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. Спецвипуск.— С.169 –175.

19. Концепт „терпимості до іншого” доби Київської Русі // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 4 червня 2014р., м. Миколаїв. — Миколаїв : МНАУ, 2014. —С. 51—53.

20. Ханстантинов В.О. Наближення до європейських стандартів – магістральний напрям модернізації України// Модернізація політичної системи України : стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Ред. кол. Г.П. Щедрова – голова. — Луганськ : Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2013. — С. 23—25.

21. Ханстантинов В.О. Гуманізація політичної діяльності як важлива запорука подолання політичної кризи в Україні// Ціннісний вимір політичної діяльності: західно–східний вектор сучасної української політики: Зб. наук. праць/ Редколегія: Ю.М. Бардачов – голова. — Херсон : Вид–во ПП Вишемирський В.С., 2014. — С. 33—35

Контактна інформація:
телефон +38 0 (512) 58–05–94
E–mail: khanstantinov@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ