Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ЕТСН → Ханстантинов Віталій Олександрович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Ханстантинов Віталій Олександрович, завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент.Ханстантинов Віталій Олександрович
доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри

Біографія
Народився 22 квітня 1953 року. У 1975 році закінчив Військовий інститут (м. Москва). У 1992 році захистив кандидатську дисертацію, з 1996 року – доцент. Працює в Миколаївському державному аграрному університеті з 1994 року. Загальний стаж роботи – 42 роки, в тому числі науково–педагогічний – понад 27 років.

Напрями наукових досліджень: теорія та історія політичної науки, проблеми міжконфесійних та міжнаціональних відносин. Опубліковано більше 100 робіт.

Основні наукові публікації:

1. Ханстантинов В.О. Моральні засади толерантності / В.О. Ханстантинов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. –2010. – Вип. 15. –С. 55-61.

2. Ханстантинов В.О. Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя / В.О. Ханстантинов // Політичний менеджмент. -2010. - № 2 (4) . – С.180-189.

3. Ханстантинов В.О. Конфесійна толерантність студентської молоді Миколаївщини // Релігія та Соціум : Часопис / В.О. Ханстантинов. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. - № 1 (3). – С. 143-148.

4. Ханстантинов В.О. Сутність толерантності / В.О. Ханстантинов // Наукові праці : науково-методичний журнал. Т.131. Вип. 118. Політологія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 30-34.

5. Ханстантинов В.О. Концепт «Свій»–«Чужой» в украинской политической мысли XVII ст. / В.О. Ханстантинов // Кавказ и Мир. Международный научный журнал. — 2010. — № 5. — С. 50–56.

6. Ханстантинов В.О. Соціально-політичні розмежування – виклик толерантності в Україні / В.О. Ханстантинов // Сучасна українська політика. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 22. – С. 159-170.

7. Ханстантинов В.О. Культура домовляння як вимога ефективної влади в Україні / В.О. Ханстантинов // Сучасна українська політика. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій, 2011. – Вип. 23. – С. 351-358.

8. Ханстантинов В.О. Політична толерантність як проблема демократичного суспільства / В.О. Ханстантинов // Гілея : [науковий вісник] : Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 46 (4). – С. 537-544.

9. Ханстантинов В.О. Теоретико-методологічні засади дослідження толерантності / В.О. Ханстантинов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / відп. ред. О.В. Бабкіна. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С. 36-42.

10. Ханстантинов В.О. Соціокультурні підвалини політики толерантності / В. О. Ханстантинов // Політологічні записки : Вип. 3 . – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 328-338.

11. Ханстантинов В.О. Політичний вимір толерантності: ідеї та проблеми : [монографія] / В.О. Ханстантинов. – Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 336 с.

12. Ханстантинов В. О. Тиск авторитарної свідомості на цінності толерантності / В. О. Ханстантинов, Є.Г. Казачинський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / відп. ред. О.В. Бабкіна. — К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. — Вип. 6. — С. 96-102.

13. Ханстантинов В.О. Етноконфесійна толерантність в культурній спадщині регіону / В.О. Ханстантинов // 220 років разом. Вип. І / голов. ред. М.М. Шитюк. – Миколаїв : Вид-во Шамрай П.М., 2012. – С. 224-232.

14. Ханстантинов В.О. Дискурс інакшості в суспільно-політичній думці Стародавнього світу / В.О. Ханстантинов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2013. – Вип. 23 (4). – С. 283-290.

15. Ханстантинов В.О. Актульні проблеми євроінтеграційного курсу України // Перспективи / В.О. Ханстантинов. – 2013. – № 3 (57). – С. 123-129.

16. Ханстантинов В.О. Наближення до європейських стандартів – магістральний напрям модернізації України // Модернізація політичної системи України : стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць / ред. кол. Г.П. Щедрова – голов. / В.О. Ханстантнов. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 23-25.

17. Ханстантинов В.О. Єврейство як об’єкт нетерпимості в умовах радикалізації суспільно-політичної ситуації в Україні / В.О. Ханстантинов // Історичні мідраші Північного Причорномор’я. – Випуск ІІІ. Том ІІ / голов. ред. М. М. Шитюк. – Миколаїв : типографія Шамрай, 2014. – С. 177-186.

18. Ханстантинов В.О. Гуманізація політичної діяльності як важлива запорука подолання політичної кризи в Україні // Ціннісний вимір політичної діяльності: західно-східний вектор сучасної української політики : зб. наук. праць / редколегія: Ю. М. Бардачов – голова. — Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2014. – С. 33-35.

19. Ханстантинов В. О. Соціальна згуртованість як феномен суспільно-політичного розвитку сучасної Європи // Політологічні записки : Збірник наукових праць. Вип. 2 (10). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С.49-57.

20. Ханстантинов В.О. Політична лояльність і роль еліти в її формуванні // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 22./ В.О. Ханстантинов. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. Вип. 15. – С. 60 – 69.

21. Ханстантинов В.О.Духовні засади політики толерантності // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22.[ відп. ред. О.В. Бабкіна]. — К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. Спецвипуск. — С.169 -175.

22. Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень: навч. посіб. / В.О. Ханстантинов. – Миколав : МНАУ, 2014. –200 с.

23. Ханстантинов В.О. Дотримання академічних стандартів – запорука якісного підручника Вісник аграрної науки Причорномор’я / В.О. Ханстантинов. – Миколаїв, 2014, Вип. 4 (80). – С. 194 – 201.

24. Ханстантинов В.О. Лояльність як умова консенсуальної комунікативної культури / В.О. Ханстантинов // Гілея: [науковий вісник] : зб. праць /гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2015. – Вип. 93. – С. 324-328.

25. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) Львів : Новий Світ – 2000, 2015. – 394 с. ( у співавторстві 394/8 / Вдовичин І.Я., Угрин Л. Я., Шипунов Г.В. та ін.).

26. Ханстантинов В.О. Радикалізм і проблема меж толерантності // Чорноморські політологічні читання: матеріали ІV науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 грудня 2015 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. / В.О. Ханстантинов. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 13-16.

27. Ханстантинов В.О. Соціальна цінність толерантності// Політологічні записки: збірник наукових праць. Вип 1(11) / В.О. Ханстантинов. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2015.— С. 38-45.

28. Ханстантинов В.О. Толерантність як принцип політичної дії / В кн. Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колективна монографія / за заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши. Д.В. Яковлева /В.О. Ханстантинов. – Одеса : Гельветика, 2015. – С. 269-285.

29. Ханстантинов В.О. Політологія : курс лекцій / В.О. Ханстантинов, - Миколаїв : МНАУ, 2015. – 161 с.

30. Ханстантинов В.О. Деякі особливості протидії антисемітизму в сучасних умовах / В.О. Ханстантинов //Історичні мідраші Північного Причорномор’я / голов. ред. М. М. Шитюк. – Вип. 5. – Т. ІІ. – Миколаїв : Типографія Шамрай, 2016. – С. 397-402.

31. Ханстантинов В. О. Духовний суверенітет еліти – запорука державотворення// Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць / ред. колегія: О. Г. Мазур. – голова, Г. С. Агафонова, Л. І. Павлова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 23-26.

32. Ханстантинов В.О. Філософські проблеми біології : курс лекцій / В.О. Ханстантинов. – Миколаїв: МНАУ, 2016. – 143 с.

33. Ханстантинов В.О. Філософія науки: курс лекцій / В.О. Ханстантинов. – Миколаїв: МНАУ, 2017. – 188 с.

34. Ханстантинов В.О. Політичні інститути і процеси: курс лекцій / В.О. Ханстантинов. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 144 с.

35. Ханстантинов В.О. Солідарність: уроки від «Джойнт» // Історичні мідраші Північного Причорномор’я: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конфренції / Голов. ред. М. М. Шитюк. — Випуск VI. — Миколаїв: Типографія Шамрай, 2017. — С.40-43.

36. Ханстантинов В.О. Солідаристський тип соціальної культури – передумова модернізації України// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв : ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2017. – С.174-178.

37. Ханстантинов В.О. Петля Мёбиуса антисемитизма// Богданівські читання – 2017. Збірник матеріалів, підготовлений у рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності/ за ред. О.П. Тригуба; В.О. Ханстантинов. – Миколаїв : Типографія Шамрай, 2017. – С.3-6.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5445-0571

Контактна інформація:
телефон +38 0 (512) 58–05–94
E–mail: khanstantinov@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ