Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №290

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиОбліково-фінансовий

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

МНАУ. Сіренко Наталя МиколаївнаЗавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Сіренко Наталя Миколаївна

телефон +38 0 (512) 58-03-25
E-mail: sirenko@mnau.edu.ua


Персональний сайт кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Капітал, що не створює постійно нової
та кращої роботи, – марніший за пісок
Г. Форд


МНАУ. Логотип кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Історія кафедри фінансів, банківської справи та страхування, як самостійного структурного підрозділу Миколаївського національного аграрного університету, розпочалася 2003 року. Після розподілу кафедри фінансів і економічного аналізу було створено кафедру фінансів та кафедру економічного аналізу. Протягом 2002-2003 років її очолював кандидат економічних наук, доцент Микола Сергійович Загородній, з 2003 року по 2010 рік – кандидат економічних наук, доцент Іван Васильович Кушнір, з 2010 року – на чолі кафедри доктор економічних наук, професор Наталя Миколаївна Сіренко.

Cклад кафедри:
Сіренко Наталя Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
Баранова Вікторія Глібівна – доктор економічних наук, професор
Бурковська Алла Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент
Бабенко Микола Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент
Лункіна Тетяна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент
Баришевська Інна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент
Полторак Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент
Мельник Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент
Шишпанова Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент
Боднар Олена Андріївна – асистент
Мікуляк Катерина Анатоліївна – асистент
Хізниченко Наталія Анатоліївна – лаборант

Графік консультацій НПП з навчальних дисциплін по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Графік проведення засідань студентських наукових гуртків кафедри Фінансів, банківської справи та страхування на ІI семестр 2018-2019 н.р.

Графік проведення відкритих занять по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування у ІI семестрі 2018-2019 н.р.

Розклад занять по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування на ІI семестр 2018-2019 н.р.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Перелік дисциплін:

Аудит банківської діяльності
Банківські операції
Банківська система
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
Виробнича практика з бюджетної та податкової системи
Гроші та кредит
Інвестиційне кредитування
Інноваційний розвиток підприємства
Кредитування підприємств
Казначейська справа
Облік і аудит в галузях АПК
Облік у банках
Організація бухгалтерського обліку
Організація наукових досліджень
Основи наукових досліджень
Виробнича практика зі спеціалізації "Податки і оподаткування"
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Податкові системи зарубіжних країн
Податкова політика
Податковий контроль
Соціальна відповідальність
Страхові послуги
Управлінський облік
Фінанси
Фінансова безпека
Фінансова думка України
Фінансовий ринок
Страховий менеджмент
Фінансовий контролінг
Банківське регулювання та нагляд
Страхування майна та відповідальності
Актуарні розрахунки та андерайтинг у страхових компаніях
Виробнича практика зі страхового менеджменту
Виробнича практика зі спеціалізації «Страхова діяльність»
Виробнича практика зі спеціалізації «Фінансування і кредитування»
Виробнича практика з фаху
Страхування
Фінанси підриємств
Податкова система та основи оподаткування
Оподаткування за видами діяльності
Ринок фінансових послуг
Управління фінансовою санацією підприємств
Особове страхування
Виробнича практика з фінансів підприємств
Податкова система
Проектне фінансування
Фінансова інфраструктура
Перестрахувальні операції
Економіка та фінанси страхових організацій
Навчальна практика з фаху "Фінанси, банківська справа та страхування"

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

У наукових дослідженнях доктора економічних наук, професора Наталі Миколаївни Сіренко, кандидатів економічних наук, доцентів Миколи Дмитровича Бабенка, Алли Валентинівни Бурковської розроблено концепцію управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки, концептуальні положення стратегії інноваційного розвитку аграрної університетської освіти та науки, прийняти до впровадження Міністерством аграрної політики України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; економічний механізм діяльності селянських фермерських господарств, що використовуються в аграрній сфері Інститутом агропромислового виробництва в Миколаївській області; пропозиції щодо створення та підвищення ефективності функціонування агропромислових структур та обслуговуючих кооперативів, які схвалено Департаментом агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації до впровадження у практику підприємств області; визначено напрями становлення й ефективного розвитку регіонального ринку аграрної продукції тощо.

За результатами наукових досліджень Наталією Миколаївною Сіренко в 2010 році було захищено докторську дисертацію за темою: "Управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки України".

Цінний практичний досвід старших колег переймає талановита молодь: вчорашні магістранти – Боднар Олена Андріївна, Соколік Віталій Дмитрович.

Одним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання освітнього процесу із науковою діяльністю. За кафедрою закріплено чотири здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та один – доктора наук.

Напрями наукових досліджень професорсько-викладацького складу та здобувачів кафедри:

Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (д.е.н., професор Н.М. Сіренко);

Функціонування і розвиток регіонального ринку аграрної продукції (к.е.н., доцент А.В. Бурковська);

Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону (к.е.н., доцент М.Д. Бабенко);

Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва (к.е.н., доцент Т. І. Лункіна);

Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону (к.е.н., доцент І.В. Баришевська);

Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки (к.е.н., доцент О.І. Мельник);

Трансформація міжбюджетних відносин в Україні (к.е.н., доцент А. С. Полторак);

Фінансовий механізм розвитку трудового потенціалу сільських територій (к.е.н., доцент Н. О. Шишпанова);

Пріоритетні напрями розвитку села (асистент О. А. Боднар);

Формування ринкового середовища розвитку аграрного сектора (асистент К. А. Мікуляк).

Науково-педагогічними працівниками здійснюється активне керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти при написанні ними наукових робіт на різноманітні конкурси та участі у Всеукраїнській олімпіаді.

В ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, здобули:

Радько Дар’я Анатоліївна – ІІІ призове місце з темою «Прогнозування доходності сільськогосподарських підприємств методами економіко-математичного моделювання» (2015 р.);

Щербина Юлія Олегівна – ІІ призове місце з темою «Оптимізація податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства» (2016 р.);

Захиров Микола Павлович та Малиновська Ірина Олегівна – ІІ призове місце з темою «Оцінка індикаторів стану фінансової безпеки та їх вплив на рівень економічної безпеки України» (2017 р.).

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» в Київському національному торговельно-економічному університеті  здобули:

Щербак М. М. – ІІІ призове місце з темою «Вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах» (2016 р.);

Щербак М. М. – ІІІ призове місце з темою «Оцінка ефективності діяльності аграрних підприємств з використанням збалансованої системи показників» (2017 р.).

У 2017 р. в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці», Н. М. Крижановська та О. М. Дюльгер здобули ІІІ призове місце з темою «Діагностика типів розвитку аграрних підприємств».

Вже третій рік поспіль за ініціативи кафедри фінансів, банківської справи та страхування проводиться Миколаївський регіональний Турнір молодих фінансистів (серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації). Протягом змагань команди здобувачів вищої освіти обговорюють дискусійні питання щодо співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями, ролі кредиту в процесі розгортання науково-технічного прогресу, а також основних елементів економічної безпеки держави. Серед журі Турніру представники банківських установ, страхових компаній, науково-педагогічні працівники освітніх закладів м. Миколаєва.

Щорічно з 2009 року кафедрою фінансів, банківської справи та страхування проводиться Регіональний науковий семінар. До участі в семінарі запрошуються здобувачі вищої освіти МНАУ, НУК ім. адм. Макарова, МНУ ім. В. Сухомлинського, Новобузького і технолого-економічного коледжу МНАУ, учні загальноосвітніх шкіл Миколаївщини.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Освітній процес на кафедрі побудовано таким чином, що випускники на час закінчення оволодівають навичками для роботи на посадах фінансистів, бухгалтерів, економістів, управлінців як на підприємствах, так і в фінансових установах та державних органах. З цією метою до занять зі здобувачами вищої освіти залучаються фахівці-практики провідних підприємств, банків, страхових компаній, а також працівники органів державної податкової служби України. Для поглиблення знань здобувачів вищої освіти навчальною програмою передбачено проходження відповідної практики з фінансів підприємств, податків і оподаткування, бюджетної та податкової систем, страхового менеджменту, страхової діяльності, фінансування і кредитування, під час яких здобувачі вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри та досвідчених практиків закріплюють здобуті знання, розвивають практичні вміння та навички, що суттєво допомагає процесу становлення кваліфікованого спеціаліста.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

З метою забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету на базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування створено навчально-наукову лабораторію «Навчальний банк» з використанням автоматизованої банківської системи (АБС) Scrooge ІІІ.

Дана система ефективно експлуатується більш, ніж у 40 банківських установах України, серед яких такі великі банківські установи з розвиненою філіальною мережею, як Укргазбанк, Кредитпромбанк, «ТАС-Інвестбанк» та інші. Вартість АБС «Scrooge ІІІ» залежить від числа користувачів і коливається в межах від $ 15 тис. до $ 400 тис.

АБС «Scrooge ІІІ» – це комплекс автоматизації для сучасного комерційного банку, що охоплює весь процес діяльності фінансової установи: від початку роботи з клієнтом, включаючи продаж та обслуговування продуктів, і до потужних аналітичних та прогнозних звітів.

Функціонування навчально-наукової лабораторії «Навчальний банк» було започатковано з метою:

здійснення взаємозв’язку теоретичного та практичного навчання;

поглиблення та систематизації знань здобувачів вищої освіти шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем;

формування і розвитку практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності й прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах;

формування творчого, дослідницького підходу до практичної діяльності;

розуміння сутності та видів банківськи установ і банківських операцій в Україні;

вивчення порядку заснування та організації діяльності комерційних банків;

засвоєння здобувачами вищої освіти методики проведення основних і прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методи формування ресурсів комерційного банку;

аналізу прибутковості та фінансової стійкості банківської установи;

уміння розробляти та вирішувати питання теорії й практики банківської діяльності в умовах ринкової економіки;

користування методами здійснення пасивних та активних банківських операцій;

оволодіння методами економічного аналізу в банківській сфері;

оволодіння технікою фінансових розрахунків та банківського менеджменту.

Загальне керівництво ННЛ «Навчальний банк» здійснюється завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ. План роботи ННЛ «Навчальний банк» схвалюють на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Формами роботи у ННЛ «Навчальний банк» є, як правило, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів під керівництвом науково-педагогічних працівників. ННЛ «Навчальний банк» розміщений в окремій, спеціально обладнаній аудиторії кафедри фінансів, банківської справи та страхування, яка включає 15 персональних комп’ютерів, 1 сервер та 1 інтерактивний телевізор з діагоналлю 51 дюйм.

Кожне заняття присвячене виконанню та закріпленню здобувачами певного виду операцій, які відображено у меню головного каталогу. Меню кореневого каталогу поділено на 12 основних додатків: «Fate», «S.W.I.F.T.», «SMS Banking», «Банк», «БРЦ», «Валютный контроль», «Договорная система», «Казначейство», «КБ», «Налоговый учет», «НСМЭП АКС», «Отчеты».

Технічне оформлення приміщення навчально-наукової лабораторії забезпечує практичну спрямованість, відповідає тематиці дисциплін, вимогам по естетиці оформлення. Лабораторія забезпечується технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами. Оснащення інтерактивним телевізором, що підключається до комп’ютерної мережі, дозволяє демонструвати роботу монітора комп’ютера викладача, переглядати демоверсії програм, здійснювати моніторинг за роботою здобувачів на робочих місцях.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випускаючою, щорічно на ній готується 50% випускних дипломних та магістерських робіт обліково-фінансового факультету, результати яких упроваджуються в практику: ВАТ «Зелений Гай», ВАТ «Радсад», СП «Нібулон», ВАТ «Лакталіс-Україна», ВАТ «Сандора», ФГ «Мозговий», ПАТ «Прикордонник», Управління державної казначейської служби України в Єланецькому районі, Управління державної казначейської служби України в м. Южноукраїнську, Відділення «Миколаївське» Миколаївської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», Управління ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», Чорноморського центру продажів ПУАТ «ФІДОБАНК» у м. Миколаєві.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри, обдаровані здобувачі вищої освіти плідно здійснюють науково-творчу діяльність, за результатами якої публікуються наукові статті у фахових виданнях. Здобувачі вищої освіти оприлюднюють результати досліджень на конференціях та семінарах.

Кафедра активно взаємодіє з іншими навчальними закладами (Європейським університетом фінансів, інформаційних технологій, менеджменту та бізнесу; Київським національним економічним університетом; Технологічним університетом Поділля; аграрними вищими навчальними закладами), науковими установами та науково-виробничими комплексами (Інститутом аграрної економіки НААН України), органами державної влади та контролю (співпраця з Головним Управлінням ДФС у Миколаївської області щодо експертизи положень проекту податкового кодексу України), громадськими організаціями (співпраця з Фондом розвитку міста Миколаєва з питань обґрунтування фінансової децентралізації та самоврядування територіальних громад), бізнес-структурами (щорічно виконується близько 100 випускних дипломних та магістерських проектів на матеріалах конкретних підприємств, громадськістю (засідання наукових гуртків є відкритими для широкої громадськості та цікавими, оскільки розглядаються актуальні проблеми фінансової системи на рівні держави, юридичних та фізичних осіб), з інститутом сім'ї. З Муніципальним колегіумом міста Миколаєва розпочато співпрацю з проведення факультативних занять з фінансів з обдарованою молоддю.

Реформування вищої освіти ставить перед колективом кафедри фінансів, банківської справи та страхування почесне завдання: виховання студентської молоді як висококваліфікованих фахівців, відданих своїй професії і країні.

У виховній роботі представники викладацького складу кафедри фінансів, банківської справи та страхування (куратори академічних груп) намагаються адаптувати студентську молодь до особливостей навчального процесу в університеті, здійснюють контроль за поточною успішністю, а також забезпечують згуртованість та єдність колективів.

У 2012 році на базі Миколаївського НАУ відкрито нову престижну спеціальність підготовки бакалаврів 6.030508 «Фінанси і кредит» (072 – фінанси, банківська справа та страхування), а у 2016 р. – розпочато підготовку здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

В 2016 р. представники кафедри фінансів, банківської справи та страхування, разом із співробітниками приймальної комісії МНАУ не одноразово відвідували молодіжний центр «Моє майбутнє», створений на базі Корабельного районного центру зайнятості, де були присутні учні 10-11 класів Миколаївських ЗОШ І-ІІІ ступенів Корабельного району. Протягом року проводилися семінари-екскурсії для батьків учнів 11 класів на тему «Умови прийому на навчання до ВНЗ України в 2017 р.»

У 2017 р. науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи та страхування та академічні групи взяли участь у конкурсі «Найкраща студентська група МНАУ» на обліково-фінансовому факультеті. Куратори спільно зі здобувачами вищої освіти ретельно готувалися на презентації академічних груп (номінація «Візитка групи»), де продемонстрували свою згуртованість, неповторність та талановитість! У номінації «Студентська кухня» здобувачі показали особливості справжнього щоденного студентського харчування, а свої режисерські та акторські здібності проявили у номінації «Поки викладач не бачить!».

Науково-педагогічними працівниками кафедри, відповідно до плану заходів і графіку відвідування шкіл у Корабельному районі, постійно проводиться робота щодо залучення абітурієнтів з Корабельного району до вступу у Миколаївський НАУ.

Вже традиційно 1 вересня науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи та страхування вітають зі святом «Першого дзвоника» у закріплених школах Корабельного району вчителів та школярів, а також організовують виступи здобувачів вищої освіти Миколаївського НАУ під час урочистого заходу.

Під керівництвом НПП кафедри фінансів, банківської справи та страхування у 2017/2018 н. р. було підготовлено 8 студентських наукових робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 4 здобувачі вищої освіти, а саме:
1) зі спеціалізації «Страхування»:
– Онуфрак Тетяна Сергіївна (тема «Формування збалансованого страхового портфеля страховика», диплом І ступеня);
– Хоренженко Валерія Валеріївна (тема «Формування збалансованого страхового портфеля страховика», диплом І ступеня).

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

2) зі спеціальності «Фінанси і кредит»:
– Тусова Наталія Олександрівна (тема «Удосконалення методичного інструментарію оцінки стану фінансової безпеки України», Київський національний торговельно-економічний університет, диплом III ступеня);
– Коршунова Дар'я Андріївна (тема «Удосконалення методичного інструментарію оцінки стану фінансової безпеки України», Київський національний торговельно-економічний університет, диплом III ступеня).
МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Відзначено подяками за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
зі спеціалізації «Банківська справа» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування А. В. Бурковська):
Мікуляк К. А. (тема «Застосування кластеризації для визначення конкурентоспроможності комерційних банків України»),
з галузі знань «Гроші, фінанси та кредит» Ендрес В. С. (тема «Перспективи застосування криптовалюти в Україні»);
зі спеціалізації «Банківська справа» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування І. В. Баришевська):
Костенко Т. А., Підшивалова О. Є. (тема: Застосування світового досвіду фінансування інновацій у вітчизняній банківській практиці».
зі спеціалізації «Управління проектами і програмами» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування І. В. Баришевська):
Камашев А. В., Манькута А. І. (тема: «Організаційна структура управління проектами на сільськогосподарських підприємствах у розрізі типів розвитку»).
– зі спеціалізації «Страхування» (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Н. О. Шишпанова):
Іванов А. О., Вербовенко Ю. В. (тема: Фінансові інновації в страховій системі України).
Постійно здійснюється підготовка здобувачів до Всеукраїнських олімпіад, а саме:
– з дисципліни «Страхова справа» 2 здобувача вищої освіти Онуфрак Т. С., Паламарчук В. В (диплом ІІ ступеня) Тернопільський національний економічний університет);

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

– з дисципліни «Управлінський облік» 2 здобувача вищої освіти Ворошилова О. (диплом ІІ ступеня), Гусаренко В. (диплом ІІІ ступеня) (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

У 2018 році на базі обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування».

Метою даного Конкурсу є створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи здобувачів вищої освіти, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

На базі Миколаївського національного аграрного університету 16-17 квітня 2018 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування», за результатами якого 2 здобувача вищої освіти обліково-фінансового факультету Онуфрак Т. Ю. та Хоренженко В. В. отримали дипломи І ступеня.

У 2018 р. команда «Defenders of the World» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Миколаївського національного аграрного університету під керівництвом к.е.н., доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Лункіної Т. І, взяли участь у конкурсі «SDG in Ukraine: Look of New Generation (Цілі сталого розвитку в Україні: погляд нового покоління)», де посіли І місце (10 осіб).

Під керівництвом НПП кафедри фінансів, банківської справи та страхування здобувачами обліково-фінансового факультету у 2017/2018 н. р. опубліковано близько 100 тез доповідей на Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних науково-практичних конференціях; 31 статтю у виданнях з економічних наук, в т.ч. 24 – у фахових виданнях України.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

У результаті рецензування до прилюдного захисту було рекомендовано 18 наукових робіт, автори яких були запрошені на підсумкову науково-практичну конференцію, а саме: Буднік Валерія Олександрівна, Алєксєєнко Юлія Сергіївна, Гомівка Лука Михайлович, Деркач Катерина Ігорівна, Дубіненко Тетяна Сергіївна, Корнєва Вікторія Сергіївна, Мельничук Яна Віталіївна, Миколаїв Софія Ярославівна, Нікулін Дмитро Юрійович, Онуфрак Тетяна Сергіївна, Хоренженко Валерія Валеріївна, Палієнко Надія Петрівна, Полелюк Тетяна Олександрівна, Рибалка Ірина Володимирівна, Роскіна Анна Юріївна, Селюк Віра Вікторівна, Ткаченко Сергій Олександрович, Тютюнник Марина Сергіївна, Цвіль Юлія Іванівна, Швидько Ірина Олександрівна, Шевчук Ярослав Григорович.

Заслуховування робіт відбувалося на секціях:
Секційне засідання 1 «Страхові послуги: види та особливості їх реалізації в сучасних умовах»

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Секційне засідання 2 «Підвищення результативності управління страховою компанією»

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Із рішенням про результати ІІ туру виступив професор Дмитро Володимирович Бабенко, голова галузевої конкурсної комісії, який відзначив високий науковий рівень усіх представлених робіт, подякував за участь у конкурсі та переказав слова подяки керівництву усіх ЗВО України за високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти.

Після прослуховування доповідей члени галузевої конкурсної комісії обговорили доповіді й визначили переможців:
І ступеня – Гомівка Лука Михайлович, Онуфрак Тетяна Сергіївна, Хоренженко Валерія Валеріївна, Деркач Катерина Ігорівна.
ІІ ступеня – Селюк Віра Вікторівна, Цвіль Юлія Іванівна, Полелюк Тетяна Олександрівна, Рибалка Ірина Володимирівна, Мельничук Яна Віталіївна, Нікулін Дмитро Юрійович.
ІІІ ступеня – Корнєва Вікторія Сергіївна, Буднік Валерія Олександрівна, Алєксєєнко Юлія Сергіївна, Тютюнник Марина Сергіївна, Роскіна Анна Юріївна, Палієнко Надія Петрівна, Ткаченко Сергій Олександрович, Миколаїв Софія Ярославівна, Швидько Ірина Олександрівна, Шевчук Ярослав Григорович.

Також було вручено подарунки від оргкомітету Конкурсу і ректора Миколаївського національного аграрного університету, академіка НААН В’ячеслава Сергійовича Шебаніна.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ