Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиОбліково-фінансовий

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

МНАУ. Сіренко Наталя МиколаївнаЗавідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Сіренко Наталя Миколаївна

телефон +38 0 (512) 58-03-25
E-mail: sirenko@mnau.edu.ua


Персональний сайт кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Капітал, що не створює постійно нової
та кращої роботи, – марніший за пісок
Г. Форд


МНАУ. Логотип кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Історія кафедри фінансів, банківської справи та страхування, як самостійного структурного підрозділу Миколаївського національного аграрного університету, розпочалася 2003 року. Після розподілу кафедри фінансів і економічного аналізу було створено кафедру фінансів та кафедру економічного аналізу. Протягом 2002-2003 років її очолював кандидат економічних наук, доцент Микола Сергійович Загородній, з 2003 року по 2010 рік – кандидат економічних наук, доцент Іван Васильович Кушнір, з 2010 року – на чолі кафедри доктор економічних наук, професор Наталя Миколаївна Сіренко.

Cклад кафедри:
Сіренко Наталя Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
Баранова Вікторія Глібівна – доктор економічних наук, професор
Бурковська Алла Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент
Бабенко Микола Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент
Лункіна Тетяна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент
Баришевська Інна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент
Полторак Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент
Мельник Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент
Шишпанова Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, асистент
Боднар Олена Андріївна – асистент
Покровська Ольга Вікторівна – асистент
Резниченко Катерина Вікторівна – лаборант
Пшенична Світлана Валентинівна – лаборант

План роботи науково-дослідних гуртків у ІІ семестрі по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування у 2016-2017 н.р.

Графік консультацій ННП з навчальних дисциплін по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування у І семестрі 2017-2018 н.р.

Графік проведення відкритих занять по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування у І семестрі 2017-2018 н.р.

Розклад занять по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування на І семестр 2017-2018 н.р.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Перелік дисциплін:
Аудит банківської діяльності

Банківські операції
Банківська система
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
Бюджетна та податкова системи – виробнича практика
Гроші та кредит
Інвестиційне кредитування
Інноваційний розвиток підприємства
Кредитування підприємств
Казначейська справа
Міжнародні фінансові організації
Облік і аудит в галузях АПК
Облік у банках
Організація бухгалтерського обліку
Організація наукових досліджень
Основи наукових досліджень
Основи оподаткування
Податки і оподаткування – виробнича практика зі спеціалізації
Податкові системи зарубіжних країн
Податкова політика
Податковий контроль
Соціальна відповідальність
Страхові послуги
Управлінський облік
Фінанси
Фінанси підприємств - виробнича практика
Фінансова безпека
Фінансова думка України
Фінансовий ринок
Страховий менеджмент
Фінансовий контролінг
Банківське регулювання та нагляд
Страхування майна та відповідальності
Актуарні розрахунки та андерайтинг у страхових компаніях
Виробнича практика зі страхового менеджменту
Виробнича практика зі спеціалізації «Страхова діяльність»
Виробнича практика зі спеціалізації «Фінансування і кредитування»
Переддипломна практика
Страхування
Фінанси підриємств
Податкова система та основи оподаткування
Оподаткування за видами діяльності
Ринок фінансових послуг
Управління фінансовою санацією на підприємстві
Особове страхування
Виробнича практика з фінансів підприємств
Податкова система
Проектне фінансування
Фінансова інфраструктура
Перестрахувальні операції

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

У наукових дослідженнях доктора економічних наук, професора Наталі Миколаївни Сіренко, кандидатів економічних наук, доцентів Миколи Дмитровича Бабенка, Алли Валентинівни Бурковської розроблено концепцію управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки, концептуальні положення стратегії інноваційного розвитку аграрної університетської освіти та науки, прийняти до впровадження Міністерством аграрної політики України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; економічний механізм діяльності селянських фермерських господарств, що використовуються в аграрній сфері Інститутом агропромислового виробництва в Миколаївській області; пропозиції щодо створення та підвищення ефективності функціонування агропромислових структур та обслуговуючих кооперативів, які схвалено Департаментом агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації до впровадження у практику підприємств області; визначено напрями становлення й ефективного розвитку регіонального ринку аграрної продукції тощо.

За результатами наукових досліджень Наталією Миколаївною Сіренко в 2010 році було захищено докторську дисертацію за темою: "Управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки України".

Цінний практичний досвід старших колег переймає талановита молодь: вчорашні магістранти – Боднар Олена Андріївна, Соколик Віталій Дмитрович.

Одним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання освітнього процесу із науковою діяльністю. За кафедрою закріплено чотири здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та один – доктора наук.

Напрями наукових досліджень професорсько-викладацького складу та здобувачів кафедри:

Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (д.е.н., професор Н.М. Сіренко);

Функціонування і розвиток регіонального ринку аграрної продукції (к.е.н., доцент А.В. Бурковська);

Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону (к.е.н., доцент М.Д. Бабенко);

Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва (к.е.н., доцент Т. І. Лункіна);

Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону (к.е.н., доцент І.В. Баришевська);

Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки (к.е.н., доцент О.І. Мельник);

Трансформація міжбюджетних відносин в Україні (к.е.н., доцент А. С. Полторак);

Фінансовий механізм розвитку трудового потенціалу сільських територій (к.е.н., асистент Н. О. Шишпанова);

Пріоритетні напрями розвитку села (асистент О. А. Боднар);

Науково-педагогічними працівниками здійснюється активне керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти при написанні ними наукових робіт на різноманітні конкурси та участі у Всеукраїнській олімпіаді.

В ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, здобули:

Радько Дар’я Анатоліївна – ІІІ призове місце з темою «Прогнозування доходності сільськогосподарських підприємств методами економіко-математичного моделювання» (2015 р.);

Щербина Юлія Олегівна – ІІ призове місце з темою «Оптимізація податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства» (2016 р.);

Захиров Микола Павлович та Малиновська Ірина Олегівна – ІІ призове місце з темою «Оцінка індикаторів стану фінансової безпеки та їх вплив на рівень економічної безпеки України» (2017 р.).

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» в Київському національному торговельно-економічному університеті  здобули:

Щербак М. М. – ІІІ призове місце з темою «Вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах» (2016 р.);

Щербак М. М. – ІІІ призове місце з темою «Оцінка ефективності діяльності аграрних підприємств з використанням збалансованої системи показників» (2017 р.).

У 2017 р. в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці», Н. М. Крижановська та О. М. Дюльгер здобули ІІІ призове місце з темою «Діагностика типів розвитку аграрних підприємств».

Вже третій рік поспіль за ініціативи кафедри фінансів, банківської справи та страхування проводиться Миколаївський регіональний Турнір молодих фінансистів (серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації). Протягом змагань команди здобувачів вищої освіти обговорюють дискусійні питання щодо співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями, ролі кредиту в процесі розгортання науково-технічного прогресу, а також основних елементів економічної безпеки держави. Серед журі Турніру представники банківських установ, страхових компаній, науково-педагогічні працівники освітніх закладів м. Миколаєва.

Щорічно з 2009 року кафедрою фінансів, банківської справи та страхування проводиться Регіональний науковий семінар. До участі в семінарі запрошуються здобувачі вищої освіти МНАУ, НУК ім. адм. Макарова, МНУ ім. В. Сухомлинського, Новобузького і технолого-економічного коледжу МНАУ, учні загальноосвітніх шкіл Миколаївщини.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Освітній процес на кафедрі побудовано таким чином, що випускники на час закінчення оволодівають навичками для роботи на посадах фінансистів, бухгалтерів, економістів, управлінців як на підприємствах, так і в фінансових установах та державних органах. З цією метою до занять зі здобувачами вищої освіти залучаються фахівці-практики провідних підприємств, банків, страхових компаній, а також працівники органів державної податкової служби України. Для поглиблення знань здобувачів вищої освіти навчальною програмою передбачено проходження відповідної практики з фінансів підприємств, податків і оподаткування, бюджетної та податкової систем, страхового менеджменту, страхової діяльності, фінансування і кредитування, під час яких здобувачі вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри та досвідчених практиків закріплюють здобуті знання, розвивають практичні вміння та навички, що суттєво допомагає процесу становлення кваліфікованого спеціаліста.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

З метою забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету на базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування створено навчально-наукову лабораторію «Навчальний банк» з використанням автоматизованої банківської системи (АБС) Scrooge ІІІ.

Дана система ефективно експлуатується більш, ніж у 40 банках України, серед яких такі великі банки з розвиненою філіальною мережею, як Укргазбанк, Кредитпромбанк, «ТАС-Інвестбанк» та інші. Вартість АБС «Scrooge ІІІ» залежить від числа користувачів і коливається в межах від $ 15 тис. до $ 400 тис.

АБС «Scrooge ІІІ» – це комплекс автоматизації для сучасного банку, що охоплює весь процес діяльності фінансової установи: від початку роботи з клієнтом, включаючи продаж та обслуговування продуктів, і до потужних аналітичних та прогнозних звітів.

Функціонування навчально-наукової лабораторії «Навчальний банк» було започатковано з метою:

здійснення взаємозв’язку теоретичного та практичного навчання;

поглиблення та систематизації знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем;

формування і розвитку практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності й прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах;

формування творчого, дослідницького підходу до практичної діяльності;

розуміння сутності та видів банків і банківських операцій в Україні;

вивчення порядку заснування та організації діяльності комерційних банків;

засвоєння студентами методики проведення основних і прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методи формування ресурсів банку;

аналізу прибутковості та фінансової стійкості банку;

уміння розробляти та вирішувати питання теорії й практики банківської діяльності в умовах ринкової економіки;

користування методами здійснення пасивних та активних банківських операцій;

оволодіння методами економічного аналізу в банківській сфері;

оволодіння технікою фінансових розрахунків та банківського менеджменту.

Загальне керівництво ННЛ «Навчальний банк» здійснюється завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ. План роботи ННЛ «Навчальний банк» схвалюють на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Формами роботи у ННЛ «Навчальний банк» є, як правило, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів під керівництвом науково-педагогічних працівників. ННЛ «Навчальний банк» розміщений в окремій, спеціально обладнаній аудиторії кафедри фінансів, банківської справи та страхування, яка включає 15 персональних комп’ютерів, 1 сервер та 1 інтерактивний телевізор з діагоналлю 51 дюйм.

Кожне заняття присвячене виконанню та закріпленню здобувачами певного виду операцій, які відображено у меню головного каталогу. Меню кореневого каталогу поділено на 12 основних додатків: «Fate», «S.W.I.F.T.», «SMS Banking», «Банк», «БРЦ», «Валютный контроль», «Договорная система», «Казначейство», «КБ», «Налоговый учет», «НСМЭП АКС», «Отчеты».

Технічне оформлення приміщення навчально-наукової лабораторії забезпечує практичну спрямованість, відповідає тематиці дисциплін, вимогам по естетиці оформлення. Лабораторія забезпечується технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами. Оснащення інтерактивним телевізором, що підключається до комп’ютерної мережі, дозволяє демонструвати роботу монітора комп’ютера викладача, переглядати демоверсії програм, здійснювати моніторинг за роботою здобувачів на робочих місцях.

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випускаючою, щорічно на ній готується 50% випускних дипломних та магістерських робіт обліково-фінансового факультету, результати яких упроваджуються в практику: ВАТ «Зелений Гай», ВАТ «Радсад», СП «Нібулон», ВАТ «Лакталіс-Україна», ВАТ «Сандора», ФГ «Мозговий», ПАТ «Прикордонник», Управління державної казначейської служби України в Єланецькому районі, Управління державної казначейської служби України в м. Южноукраїнську, Відділення «Миколаївське» Миколаївської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», Управління ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», Чорноморського центру продажів ПУАТ «ФІДОБАНК» у м. Миколаєві,

МНАУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри, обдаровані здобувачі вищої освіти плідно здійснюють науково-творчу діяльність, за результатами якої публікуються наукові статті у фахових виданнях. Здобувачі вищої освіти оприлюднюють результати досліджень на конференціях та семінарах.

Кафедра активно взаємодіє з іншими навчальними закладами (Європейським університетом фінансів, інформаційних технологій, менеджменту та бізнесу; Київським національним економічним університетом; Технологічним університетом Поділля; аграрними вищими навчальними закладами), науковими установами та науково-виробничими комплексами (Інститутом аграрної економіки НААН України), органами державної влади та контролю (співпраця з Головним Управлінням ДФС у Миколаївської області щодо експертизи положень проекту податкового кодексу України), громадськими організаціями (співпраця з Фондом розвитку міста Миколаєва з питань обґрунтування фінансової децентралізації та самоврядування територіальних громад), бізнес-структурами (щорічно виконується близько 100 випускних дипломних та магістерських проектів на матеріалах конкретних підприємств, громадськістю (засідання наукових гуртків є відкритими для широкої громадськості та цікавими, оскільки розглядаються актуальні проблеми фінансової системи на рівні держави, юридичних та фізичних осіб), з інститутом сім'ї. З Муніципальним колегіумом міста Миколаєва розпочато співпрацю з проведення факультативних занять з фінансів з обдарованою молоддю.

Реформування вищої освіти ставить перед колективом кафедри фінансів, банківської справи та страхування почесне завдання: виховання студентської молоді як висококваліфікованих фахівців, відданих своїй професії і країні.

У виховній роботі представники викладацького складу кафедри фінансів, банківської справи та страхування (куратори академічних груп) намагаються адаптувати студентську молодь до особливостей навчального процесу в університеті, здійснюють контроль за поточною успішністю, а також забезпечують згуртованість та єдність колективів.

У 2017 р. науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи та страхування та академічні групи взяли участь у конкурсі «Найкраща студентська група МНАУ» на обліково-фінансовому факультеті. Куратори спільно зі здобувачами вищої освіти ретельно готувалися на презентації академічних груп (номінація «Візитка групи»), де продемонстрували свою згуртованість, неповторність та талановитість! У номінації «Студентська кухня» здобувачі показали особливості справжнього щоденного студентського харчування, а свої режисерські та акторські здібності проявили у номінації «Поки викладач не бачить!».

Науково-педагогічними працівниками кафедри, відповідно до плану заходів і графіку відвідування шкіл у Корабельному районі, постійно проводиться робота щодо залучення абітурієнтів з Корабельного району до вступу у Миколаївський НАУ.

Вже традиційно 1 вересня науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи та страхування вітають зі святом «Першого дзвоника» у закріплених школах Корабельного району вчителів та школярів, а також організовують виступи здобувачів вищої освіти Миколаївського НАУ під час урочистого заходу.

В 2016 р. представники кафедри фінансів, банківської справи та страхування, разом із співробітниками приймальної комісії МНАУ не одноразово відвідували молодіжний центр «Моє майбутнє», створений на базі Корабельного районного центру зайнятості, де були присутні учні 10-11 класів Миколаївських ЗОШ І-ІІІ ступенів Корабельного району. Протягом року проводилися семінари-екскурсії для батьків учнів 11 класів на тему «Умови прийому на навчання до ВНЗ України в 2017 р.»

У 2012 році на базі Миколаївського НАУ відкрито нову престижну спеціальність підготовки бакалаврів 6.030508 «Фінанси і кредит» (072 – фінанси, банківська справа та страхування), а у 2016 р. – розпочато підготовку здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування.


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ