Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра українознавства → Кравченко Тетяна Пилипівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Кравченко Тетяна Пилипівна, доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, викладач таких навчальних курсів: Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Етнокультура для ділової людини.

Кравченко Тетяна Пилипівна – доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, викладач таких навчальних курсів: "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Культурологія", "Етнокультура для ділової людини".

Народилася в селі Інгулка Баштанського району, де батько пропрацював більше сорока років директором радгоспу "Богданівський", а мати вчителем української мови. У дитинстві батько часто возив мене в поле, де буяли всіма барвами троянди, зеленіли плодові дерева, золотилися поля пшениці та повертали до сонця свої голови соняшники. З першого класу я вирішила, що вчитель – це найпрекрасніша професія у світі. Це враження поступово поглиблювалося, коли мама з піднесеним настроєм в океані квітів проводжала випускників зі школи у самостійне життя. Любов до української мови, любов до землі та дітей, які зростають на ній, прищеплювалася мені змалечку.

Після закінчення школи цілком логічно, що я в 1990 р. вступила на філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту за спеціальністю "Українська мова та література"; у 1995 році отримала кваліфікацію: "Вчитель української мови та літератури".

З 1995 року розпочала працювати викладачем української ділової мови кафедри української та іноземних мов Миколаївського державного сільськогосподарського інституту. У 2001 році була призначена старшим викладачем кафедри українознавства і суспільних наук Миколаївської державної аграрної академії. З червня 2007 року і до сьогодні працюю доцентом кафедри українознавства МНАУ. Цей період моєї діяльності збігся зі становленням молодої української держави. Економіка України зазнавала кардинальних змін: відбувся перехід від адміністративно-планових методів управління до ринкових. Різка зміна економічних реалій спричинила суттєві зміни в економічній термінології. У вживанні термінів простежувалася нестабільність, неунормованість. Це спонукало науковців до корінного перегляду сучасної української економічної термінології. Проблеми термінології економіки АПК захопили й мене, тому довелося взятися до наукової діяльності. З грудня 2000 року до жовтня 2006 стала здобувачем відділу граматики та фонетики Інституту української мови НАН України (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Городенська Катерина Григорівна, провідний науковий співробітник відділу граматики та фонетики Інституту української мови НАН України). У жовтні 2006 року на засіданні вченої ради в Інституті української мови НАН України захистила дисертацію "Формування терміносистеми економіки агропромислового комплексу", за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 15 лютого 2007 року рішенням президії Вищої атестаційної комісії було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська мова.

Коло моїх наукових інтересів досить широке – це й історія становлення української термінолексики; проблеми та стан сучасної української термінології; інноваційні методи викладання українського професійного мовлення студентам; останнім часом цікавлять питання ментальності, самосвідомості та ідентифікації українського народу. Це відображено в основних наукових публікаціях.

У 2011 році у співавторстві з Шаратою Н.Г. було видано посібник "Українська мова за професійним спрямуванням: термінологія економіки АПК", який рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

У 2004 році моя студентка економічного факультету Ніколенко Євгенія посіла V місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови у Києві й І командне місце; у 2005 році студентка економічного факультету Любов посіла ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та І командне місце; у 2011 році студентка І курсу факультету менеджменту Даниленко Ірина стала переможцем обласного етапу Всеукраїнської олімпіади імені Петра Яцика, а також вона посіла Х місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови у Чернівцях. Протягом останніх років студенти є учасниками та призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади імені Петра Яцика.

На мою думку, навчально-виховний процес не є сталою одиницею. Він постійно змінюється відповідно до етносоціоекономічних умов розвитку країни, проте в центрі його завжди залишається викладач і студенти.

Вважаю, що доброзичливість і комунікабельність є необхідними рисами для викладача. Поважаю студентів, які мають власні погляди та відстоюють їх активно та аргументовано. Ціную в людях порядність, щирість, відвертість. Вимогливо ставлюся не лише до студентів, але й до свого сина. Переконана, що справжня людина має оволодіти не лише масивом певним масивом знань, але й чітко усвідомити власне коріння, якого вона роду.

Основні наукові праці

1. Кравченко Т. П. Специфіка вияву лексико-семантичних відношень в економічній термінології // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2001. — Вип. 4. — С. 130—133.

2. Кравченко Т. П. Семантичні новотвори в економічній термінології // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : вид-во ХДПУ, 2002. — Вип. XVI. — С. 147—151.

3. Кравченко Т. П. Розвиток економічної термінолексики в донауковий період // Наукові дослідження в контексті історичних проблем. — Миколаїв-Одеса : ВіД, 2003. — Т. І. — С. 339—347.

4. Кравченко Т. П. Способи адаптації термінів-запозичень в економічній термінології // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Загальні питання філології". — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — С. 48—50.

5. Кравченко Т. П. Специфіка функціонування терміну "ринок" у термінології економіки АПК // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень – 2004". — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — Т. 19. — С. 31—32.

6. Кравченко Т. П. Особливості науково-поняттєвого апарату економіки агропромислового апарату // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник, спеціальний випуск. — Переяслав-Хмельницький, 2004. — С. 103—112.

7. Кравченко Т. П. Використання загальновживаної лексики на позначення понять економіки АПК // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Слов'яни: історія, мова, культура" / За заг. ред. Ю. О. Шепеля. — Дніпропетровськ : наука і освіта, 2005. — Т. І. — С. 14—16.

8. Кравченко Т. П. Обсяг поняття "економічна термінологія" // Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. / За ред. В. О. Горпинича. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — Вип. 24. — С. 81—87.

9. Кравченко Т. П. Основні способи освоєння термінів запозичень економіки АПК // Наукові записки. — Випуск 75 (2). — Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. — Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. — С. 231—234.

10. Кравченко Т. П. Термінологізована загальновживана лексика в термінології економіки АПК // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії : спец. зб. наук. ст. — Харків : вид-во ХНУ, 2008. — С. 123—127.

11. Кравченко Т. П. Джерела формування термінології економіки АПК // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 50—52.

12. Кравченко Т. П. Специфіка викладання галузевої термінології у курсі української мови // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 133—136.

13. Кравченко Т. П. Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПК / Т. П. Кравченко // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. — 2011. — № 709. — С. 79—84.

14. Кравченко Т. П. Специфіка пристосування запозичених агроекономічних термінів до категорії роду / Т. П. Кравченко // Філологічні студії. Наук. вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : зб. наук. праць. — 2011. — Вип. 6. — С. 286—291.

15. Кравченко Т. П. Морфологічна адаптація запозичених термінів економіки АПК / Т. П. Кравченко // Наукові записки. Серія "Філологічна" : зб. наук. праць. — Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2012. — Вип. 27. — С. 35—38.

16. Кравченко Т. П. Словотвірний потенціал термінів-запозичень економіки АПК / Т. П. Кравченко // Вісник Запорізького нац. ун-ту : зб. наук. праць. — Філологічні науки. — 2012. — № 1. — С. 276—281.

Коло творчих інтересів:

- інтелектуальні ігри (перегляд програм "Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг");
- інтелектуально-розважальні ігри "КВН";
- перегляд художніх та документальних фільмів (радянські кінокомедії, телесеріал "Ліквідація", цикл фільмів "История: наука или вымысел?", фільми Єжи Гофмана);
- читання книг (улюблені письменники: Михайло Булгаков, Пауло Коельо, Олександр Довженко, Михайло Стельмах, брати Капранови, Юрій Покальчук; улюблені поети: Сергій Єсенін, Іван Франко, Василь Симоненко);
- заняття декоративно-ужитковим мистецтвом (вишивання).

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ