Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №266

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра українознавства → Кравченко Тетяна Пилипівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 18.04.2013 о 09:48

МНАУ. Кравченко Тетяна Пилипівна, доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, викладач таких навчальних курсів: Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Етнокультура для ділової людини.

Кравченко Тетяна Пилипівна – доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, викладач таких навчальних курсів: "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Культурологія", "Етнокультура для ділової людини".

Народилася в селі Інгулка Баштанського району, де батько пропрацював більше сорока років директором радгоспу "Богданівський", а мати вчителем української мови. У дитинстві батько часто возив мене в поле, де буяли всіма барвами троянди, зеленіли плодові дерева, золотилися поля пшениці та повертали до сонця свої голови соняшники. З першого класу я вирішила, що вчитель – це найпрекрасніша професія у світі. Це враження поступово поглиблювалося, коли мама з піднесеним настроєм в океані квітів проводжала випускників зі школи у самостійне життя. Любов до української мови, любов до землі та дітей, які зростають на ній, прищеплювалася мені змалечку.

Після закінчення школи цілком логічно, що я в 1990 р. вступила на філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту за спеціальністю "Українська мова та література"; у 1995 році отримала кваліфікацію: "Вчитель української мови та літератури".

З 1995 року розпочала працювати викладачем української ділової мови кафедри української та іноземних мов Миколаївського державного сільськогосподарського інституту. У 2001 році була призначена старшим викладачем кафедри українознавства і суспільних наук Миколаївської державної аграрної академії. З червня 2007 року і до сьогодні працюю доцентом кафедри українознавства МНАУ. Цей період моєї діяльності збігся зі становленням молодої української держави. Економіка України зазнавала кардинальних змін: відбувся перехід від адміністративно-планових методів управління до ринкових. Різка зміна економічних реалій спричинила суттєві зміни в економічній термінології. У вживанні термінів простежувалася нестабільність, неунормованість. Це спонукало науковців до корінного перегляду сучасної української економічної термінології. Проблеми термінології економіки АПК захопили й мене, тому довелося взятися до наукової діяльності. З грудня 2000 року до жовтня 2006 стала здобувачем відділу граматики та фонетики Інституту української мови НАН України (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Городенська Катерина Григорівна, провідний науковий співробітник відділу граматики та фонетики Інституту української мови НАН України). У жовтні 2006 року на засіданні вченої ради в Інституті української мови НАН України захистила дисертацію "Формування терміносистеми економіки агропромислового комплексу", за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 15 лютого 2007 року рішенням президії Вищої атестаційної комісії було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська мова.

Коло моїх наукових інтересів досить широке – це й історія становлення української термінолексики; проблеми та стан сучасної української термінології; інноваційні методи викладання українського професійного мовлення студентам; останнім часом цікавлять питання ментальності, самосвідомості та ідентифікації українського народу. Це відображено в основних наукових публікаціях.

У 2011 році у співавторстві з Шаратою Н.Г. було видано посібник "Українська мова за професійним спрямуванням: термінологія економіки АПК", який рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

У 2004 році моя студентка економічного факультету Ніколенко Євгенія посіла V місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови у Києві й І командне місце; у 2005 році студентка економічного факультету Любов посіла ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та І командне місце; у 2011 році студентка І курсу факультету менеджменту Даниленко Ірина стала переможцем обласного етапу Всеукраїнської олімпіади імені Петра Яцика, а також вона посіла Х місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови у Чернівцях. Протягом останніх років студенти є учасниками та призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади імені Петра Яцика.

На мою думку, навчально-виховний процес не є сталою одиницею. Він постійно змінюється відповідно до етносоціоекономічних умов розвитку країни, проте в центрі його завжди залишається викладач і студенти.

Вважаю, що доброзичливість і комунікабельність є необхідними рисами для викладача. Поважаю студентів, які мають власні погляди та відстоюють їх активно та аргументовано. Ціную в людях порядність, щирість, відвертість. Вимогливо ставлюся не лише до студентів, але й до свого сина. Переконана, що справжня людина має оволодіти не лише масивом певним масивом знань, але й чітко усвідомити власне коріння, якого вона роду.

Основні наукові праці

1. Кравченко Т. П. Специфіка вияву лексико-семантичних відношень в економічній термінології // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2001. — Вип. 4. — С. 130—133.

2. Кравченко Т. П. Семантичні новотвори в економічній термінології // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : вид-во ХДПУ, 2002. — Вип. XVI. — С. 147—151.

3. Кравченко Т. П. Розвиток економічної термінолексики в донауковий період // Наукові дослідження в контексті історичних проблем. — Миколаїв-Одеса : ВіД, 2003. — Т. І. — С. 339—347.

4. Кравченко Т. П. Способи адаптації термінів-запозичень в економічній термінології // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Загальні питання філології". — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — С. 48—50.

5. Кравченко Т. П. Специфіка функціонування терміну "ринок" у термінології економіки АПК // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень – 2004". — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — Т. 19. — С. 31—32.

6. Кравченко Т. П. Особливості науково-поняттєвого апарату економіки агропромислового апарату // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник, спеціальний випуск. — Переяслав-Хмельницький, 2004. — С. 103—112.

7. Кравченко Т. П. Використання загальновживаної лексики на позначення понять економіки АПК // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Слов'яни: історія, мова, культура" / За заг. ред. Ю. О. Шепеля. — Дніпропетровськ : наука і освіта, 2005. — Т. І. — С. 14—16.

8. Кравченко Т. П. Обсяг поняття "економічна термінологія" // Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. / За ред. В. О. Горпинича. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — Вип. 24. — С. 81—87.

9. Кравченко Т. П. Основні способи освоєння термінів запозичень економіки АПК // Наукові записки. — Випуск 75 (2). — Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. — Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. — С. 231—234.

10. Кравченко Т. П. Термінологізована загальновживана лексика в термінології економіки АПК // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії : спец. зб. наук. ст. — Харків : вид-во ХНУ, 2008. — С. 123—127.

11. Кравченко Т. П. Джерела формування термінології економіки АПК // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 50—52.

12. Кравченко Т. П. Специфіка викладання галузевої термінології у курсі української мови // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 133—136.

13. Кравченко Т. П. Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПК / Т. П. Кравченко // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. — 2011. — № 709. — С. 79—84.

14. Кравченко Т. П. Специфіка пристосування запозичених агроекономічних термінів до категорії роду / Т. П. Кравченко // Філологічні студії. Наук. вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : зб. наук. праць. — 2011. — Вип. 6. — С. 286—291.

15. Кравченко Т. П. Морфологічна адаптація запозичених термінів економіки АПК / Т. П. Кравченко // Наукові записки. Серія "Філологічна" : зб. наук. праць. — Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2012. — Вип. 27. — С. 35—38.

16. Кравченко Т. П. Словотвірний потенціал термінів-запозичень економіки АПК / Т. П. Кравченко // Вісник Запорізького нац. ун-ту : зб. наук. праць. — Філологічні науки. — 2012. — № 1. — С. 276—281.

Коло творчих інтересів:

- інтелектуальні ігри (перегляд програм "Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг");
- інтелектуально-розважальні ігри "КВН";
- перегляд художніх та документальних фільмів (радянські кінокомедії, телесеріал "Ліквідація", цикл фільмів "История: наука или вымысел?", фільми Єжи Гофмана);
- читання книг (улюблені письменники: Михайло Булгаков, Пауло Коельо, Олександр Довженко, Михайло Стельмах, брати Капранови, Юрій Покальчук; улюблені поети: Сергій Єсенін, Іван Франко, Василь Симоненко);
- заняття декоративно-ужитковим мистецтвом (вишивання).

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ