Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра українознавства → Шарата Наталія Григорівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 31.01.2013 о 12:25

МНАУ. Шарата Наталія ГригорівнаЗавідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Шарата Наталія Григорівна

 

Шановні відвідувачі!

Рада Вас вітати на своїй сторінці! Сподіваюся, що інформація розміщена сторінці знадобиться Вам у процесі викладання дисциплін "Вища освіта і Болонський процес", "Українська мова за професійним спрямуванням", "Культурологія", "Релігієзнавство". Кожен, хто бажає поставити мені запитання може це зробити у рубриці "Поставте мені запитання".

Кожен, хто бажає поставити мені запитання може це зробити у рубриці "Поставте мені запитання".

Народилася в Миколаєві. 1998 року вступила і 2002 року закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного університету за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Практична психологія"; кваліфікація: "Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури та практичний психолог". Мене завжди цікавила проблема співвідношення особистості та суспільства. Саме це і визначило мою наукову тематику. Ще в шкільні роки я захопилася вивченням життя та творчості нашого знаменитого земляка М.М. Аркаса. Його життєдіяльність визначалася певними суспільними постулатами, але в той же час він сам впливав на суспільну свідомість і формував громадську думку.

Мої наукові розробки знайшли відображення в кандидатській дисертації, яку я захистила 2009 року (спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

У Миколаївському національному аграрному університеті працюю з 2003 року.

З 2004 року - асистент кафедри українознавства.

2005-2008 рр. – заступник декана економічного факультету з виховної роботи.

З вересня 2008 року – до сьогодні – проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету.

Завжди вважала відповідальність однією з основних позитивних рис особистості. Тому вимогливо ставлюся до студентів. У той же час розглядаю виховний процес виступають не об'єктами, а суб'єктами виховання.

Побачити кожній особистості не лише одиницю суспільства, але й цілий світ в усьому його розмаїтті – наше головне завдання. Вважаю, вдосконалюватися і духовно розвиватися. Завжди дати посильну допомогу.

Коло наукових інтересів:

Є автором понад 30 наукових та науково-популярних статей, опублікованих у провідних науково-методичних та інформаційних виданнях України та близького зарубіжжя. У своїх статтях авторка досліджує проблеми виховання студентської молоді та пропонує дієві шляхи удосконалення виховної роботи у вищій школі через впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.

Досягнення моїх студентів: Горб А. – переможниця обласного конкурсу "Кращий студент Миколаївщині 2009"; Павлюченко І. - переможниця обласного конкурсу "Кращий студент Миколаївщині 2010".

Основні наукові праці

1. Шарата Н. Г. Використання прогресивних ідей М.М. Аркаса в діяльності навчальних закладів / Н. Г. Шарата // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 46. — Херсон : ХДУ, 2007. — С. 41—47.

2. Шарата Н. Г. Інноваційні підходи в методиці викладання української мови (за професійним спрямуванням) у ВНЗ / Н. Г. Шарата // Українознавчий вимір у сучасній науці : гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року, м. Миколаїв. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 141—143.

3. Шарата Н. Г., Кунашенко Е. В. Анализ результатов культурологического критерия формирования культуры общения будущих менеджеров аграрного профиля в условиях учебно-воспитательной среды университета / Н. Г. Шарата, О. В. Кунашенко // Парадигмы современной науки : материалы III международной научной конференции молодых ученых. — Караганда : Центр гуманитарных исследований "Тезис", 2011. — С. 144—151.

4. Шарата Н. Г. Пріоритети виховної системи ВНЗ в умовах глобалізації / Н. Г. Шарата // Матеріали Всеукраїнської конференції 12-13 жовтня 2011 р. "Студентське самоврядування – шлях до демократії". — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 26—31.

5. Шарата Н. Г. Розвиток духовності та професійна компетентність сучасного фахівця / Н. Г. Шарата // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. Херсон : Видавництво ХДУ, 2011 р. — С. 197—201.

6. Шарата Н. Г. Система воспитательной работы в Николаевском государственном аграрном университете / Н. Г. Шарата // Педагогика – XXI : Мат-лы II междунар. науч.-теорет. конф. П 24 (31 января 2011 г.) : В 2-х ч. — Караганда : Тезис, 2011. — Ч. 2. — С. 125—131.

7. Шарата Н. Г. Приоритеты воспитательной системы высшего учебного заведения в условиях глобализации / Н. Г. Шарата // Теоретические и методологические проблемы современного образования : материалы VII международной научно-практической конференции 30-31 декабря 2011 г. — Москва : Спецкнига, 2011. — С. 371—372.

8. Шарата Н. Г. Інноваційність в освіті – ознака сучасності / Н. Г. Шарата // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. — Вип. 97. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — С. 158—160.

9. Шарата Н. Г. Модернізація вітчизняної вищої освіти / Н. Г. Шарата // Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології : міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених : тези доповідей, Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. — С. 172—174.

10. Шарата Н. Г. Инновационный процесс в высшем учебном заведении / Н. Г. Шарата // Современные технологии и методики в системе инновационной педагогики : Материалы международной научно-практической конференции 8 июня 2012 г. Под ред. В.П. Делия. — Балашиха : Де-По, 2012. — С. 105—107.

11. Sharata Natalya Innovation activity: process management / Natalya Sharata // Materialy viii miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Nauka i inowacja – 2012" 07-15 pazdziernika 2012. Volume 10. Pedagogiczne nauki. — Przemysl : Nauka i studia, 2012. — S. 33—34

12. Шарата Н. Г. Сутність освітньої інноватики / Н. Г. Шарата // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — С. 124.

13. Шарата Н. Г. Cучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності вищої школи / Н. Г. Шарата // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. — Вип. 100. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — С. 432—434.

14. Шарата Н. Г. Інновація як педагогічна категорія: сутність, види, структура інноваційно-педагогічного процесу / Н. Г. Шарата // Вересень : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. — № 3—4 (60—61). — Миколаїв : МОІППО, 2012. — С. 60—70.

15. Шарата Н. Г. Управління виховною роботою у вищому навчальному закладі / Н. Г. Шарата // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : збірник наукових праць. — Випуск 1.38 : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект. — Т. 2. — Серія "Педагогічні науки". — Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. — С. 59—61.

Коло творчих інтересів:

- концептуальні ідеї збереження і використання художніх і культурних цінностей в патріотичному вихованні творчої молоді;
- інтелектуальні ігри (Брейн-ринг");
- інтелектуально-розважальні ігри "КВН";
- перегляд художніх та документальних фільмів (радянські кінокомедії; телесеріали "Ліквідація"; "Весна на зарічній вулиці");
- читання книг (улюблені письменники: Михайло Булгаков, Бернар Вербер, Василь Барка, Павло Тичина, Сергій Єсенін, Анна Ахматова).

E-mail: sharata@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ