Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра українознавства → Шарата Наталія Григорівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Шарата Наталія ГригорівнаЗавідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Шарата Наталія Григорівна

 

Шановні відвідувачі!

Рада Вас вітати на своїй сторінці! Сподіваюся, що інформація розміщена сторінці знадобиться Вам у процесі викладання дисциплін "Вища освіта і Болонський процес", "Українська мова за професійним спрямуванням", "Культурологія", "Релігієзнавство". Кожен, хто бажає поставити мені запитання може це зробити у рубриці "Поставте мені запитання".

Кожен, хто бажає поставити мені запитання може це зробити у рубриці "Поставте мені запитання".

Народилася в Миколаєві. 1998 року вступила і 2002 року закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного університету за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Практична психологія"; кваліфікація: "Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури та практичний психолог". Мене завжди цікавила проблема співвідношення особистості та суспільства. Саме це і визначило мою наукову тематику. Ще в шкільні роки я захопилася вивченням життя та творчості нашого знаменитого земляка М.М. Аркаса. Його життєдіяльність визначалася певними суспільними постулатами, але в той же час він сам впливав на суспільну свідомість і формував громадську думку.

Мої наукові розробки знайшли відображення в кандидатській дисертації, яку я захистила 2009 року (спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

У Миколаївському національному аграрному університеті працюю з 2003 року.

З 2004 року - асистент кафедри українознавства.

2005-2008 рр. – заступник декана економічного факультету з виховної роботи.

З вересня 2008 року – до сьогодні – проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету.

Завжди вважала відповідальність однією з основних позитивних рис особистості. Тому вимогливо ставлюся до студентів. У той же час розглядаю виховний процес виступають не об'єктами, а суб'єктами виховання.

Побачити кожній особистості не лише одиницю суспільства, але й цілий світ в усьому його розмаїтті – наше головне завдання. Вважаю, вдосконалюватися і духовно розвиватися. Завжди дати посильну допомогу.

Коло наукових інтересів:

Є автором понад 30 наукових та науково-популярних статей, опублікованих у провідних науково-методичних та інформаційних виданнях України та близького зарубіжжя. У своїх статтях авторка досліджує проблеми виховання студентської молоді та пропонує дієві шляхи удосконалення виховної роботи у вищій школі через впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.

Досягнення моїх студентів: Горб А. – переможниця обласного конкурсу "Кращий студент Миколаївщині 2009"; Павлюченко І. - переможниця обласного конкурсу "Кращий студент Миколаївщині 2010".

Основні наукові праці

1. Шарата Н. Г. Використання прогресивних ідей М.М. Аркаса в діяльності навчальних закладів / Н. Г. Шарата // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 46. — Херсон : ХДУ, 2007. — С. 41—47.

2. Шарата Н. Г. Інноваційні підходи в методиці викладання української мови (за професійним спрямуванням) у ВНЗ / Н. Г. Шарата // Українознавчий вимір у сучасній науці : гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року, м. Миколаїв. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 141—143.

3. Шарата Н. Г., Кунашенко Е. В. Анализ результатов культурологического критерия формирования культуры общения будущих менеджеров аграрного профиля в условиях учебно-воспитательной среды университета / Н. Г. Шарата, О. В. Кунашенко // Парадигмы современной науки : материалы III международной научной конференции молодых ученых. — Караганда : Центр гуманитарных исследований "Тезис", 2011. — С. 144—151.

4. Шарата Н. Г. Пріоритети виховної системи ВНЗ в умовах глобалізації / Н. Г. Шарата // Матеріали Всеукраїнської конференції 12-13 жовтня 2011 р. "Студентське самоврядування – шлях до демократії". — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 26—31.

5. Шарата Н. Г. Розвиток духовності та професійна компетентність сучасного фахівця / Н. Г. Шарата // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. Херсон : Видавництво ХДУ, 2011 р. — С. 197—201.

6. Шарата Н. Г. Система воспитательной работы в Николаевском государственном аграрном университете / Н. Г. Шарата // Педагогика – XXI : Мат-лы II междунар. науч.-теорет. конф. П 24 (31 января 2011 г.) : В 2-х ч. — Караганда : Тезис, 2011. — Ч. 2. — С. 125—131.

7. Шарата Н. Г. Приоритеты воспитательной системы высшего учебного заведения в условиях глобализации / Н. Г. Шарата // Теоретические и методологические проблемы современного образования : материалы VII международной научно-практической конференции 30-31 декабря 2011 г. — Москва : Спецкнига, 2011. — С. 371—372.

8. Шарата Н. Г. Інноваційність в освіті – ознака сучасності / Н. Г. Шарата // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. — Вип. 97. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — С. 158—160.

9. Шарата Н. Г. Модернізація вітчизняної вищої освіти / Н. Г. Шарата // Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології : міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених : тези доповідей, Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. — С. 172—174.

10. Шарата Н. Г. Инновационный процесс в высшем учебном заведении / Н. Г. Шарата // Современные технологии и методики в системе инновационной педагогики : Материалы международной научно-практической конференции 8 июня 2012 г. Под ред. В.П. Делия. — Балашиха : Де-По, 2012. — С. 105—107.

11. Sharata Natalya Innovation activity: process management / Natalya Sharata // Materialy viii miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Nauka i inowacja – 2012" 07-15 pazdziernika 2012. Volume 10. Pedagogiczne nauki. — Przemysl : Nauka i studia, 2012. — S. 33—34

12. Шарата Н. Г. Сутність освітньої інноватики / Н. Г. Шарата // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — С. 124.

13. Шарата Н. Г. Cучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності вищої школи / Н. Г. Шарата // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. — Вип. 100. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — С. 432—434.

14. Шарата Н. Г. Інновація як педагогічна категорія: сутність, види, структура інноваційно-педагогічного процесу / Н. Г. Шарата // Вересень : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. — № 3—4 (60—61). — Миколаїв : МОІППО, 2012. — С. 60—70.

15. Шарата Н. Г. Управління виховною роботою у вищому навчальному закладі / Н. Г. Шарата // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : збірник наукових праць. — Випуск 1.38 : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект. — Т. 2. — Серія "Педагогічні науки". — Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. — С. 59—61.

Коло творчих інтересів:

- концептуальні ідеї збереження і використання художніх і культурних цінностей в патріотичному вихованні творчої молоді;
- інтелектуальні ігри (Брейн-ринг");
- інтелектуально-розважальні ігри "КВН";
- перегляд художніх та документальних фільмів (радянські кінокомедії; телесеріали "Ліквідація"; "Весна на зарічній вулиці");
- читання книг (улюблені письменники: Михайло Булгаков, Бернар Вербер, Василь Барка, Павло Тичина, Сергій Єсенін, Анна Ахматова).

E-mail: sharata@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ